8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi elektriklenme çeşidi değildir?

  A) Sürtünmeyle elektriklenme     B) Temasla elektriklenme        
  C) İndüksiyonla elektriklenme    D) Terle elektriklenme          
                                  

 2. Cevap: D Açıklama:

  Elektriklenme çeşitleri arasında "terle elektriklenme" yer almaz. 3. Pozitif ve negatif elektrik yükleri birbirlerini nasıl etkiler?

  A) Birbirlerini iterler       B) Birbirlerini çekerler     
  C) Hiçbir etki yaratmazlar    D) Birbirlerini nötrlerler   
                               

 4. Cevap: B Açıklama:

  Zıt yüklü elektrik yükleri birbirlerini çekerken, aynı yüklü elektrik yükleri birbirlerini iter. 5. Topraklama işleminin amacı hangisidir?

  A) Cisimlerin elektriklenmesini önlemek
  B) Cisimlere fazla yük vermek
  C) Cisimlerden fazla yükleri uzaklaştırmak
  D) Elektrik devrelerini korumak

 6. Cevap: C Açıklama:

  Topraklama, cisimlerdeki fazla yükleri toprak yani yerküre ile paylaştırarak cisimlerden uzaklaştırmayı amaçlar. 7. Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüştüğü bir uygulamadır?

  A) Elektrikli ütü        B) Elektrikli süpürge   
  C) Fotoğraf makinesi     D) Bilgisayar           
                          

 8. Cevap: A Açıklama:

  Elektrikli ütülerde elektrik enerjisi, rezistans teli üzerinden geçen akımın ısı enerjisine dönüşmesiyle açığa çıkar. 9. Termik santrallerde elektrik üretimi hangi enerji türünün kullanılmasıyla sağlanır?

  A) Rüzgar enerjisi         B) Güneş enerjisi         
  C) Fosil yakıt enerjisi    D) Jeotermal enerji       
                            

 10. Cevap: C Açıklama:

  Termik santraller, fosil yakıtların yakılmasıyla açığa çıkan ısı enerjisinden yararlanarak elektrik üretirler. 11. Elektrik ampullerinde flaman kısmı neden yüksek dirençli yapılır?

  A) Daha fazla ışık yayması için
  B) Daha uzun ömürlü olması için
  C) Elektrik akımını daha az geçirmesi için
  D) Daha az ısı üretmesi için

 12. Cevap: C Açıklama:

  Flaman kısmı, yüksek dirençli yapılır çünkü bu şekilde elektrik akımını daha az geçirir ve direnç üzerinde daha fazla ısı enerjisi oluşur, bu da ışık yayılmasına neden olur. 13. Aşağıdakilerden hangisi tüketici canlıdır?

  A) Bitki                   B) Otçul hayvan           
  C) Fotosentetik bakteri    D) Mantar                 
                            

 14. Cevap: B Açıklama:

  Tüketici canlı, besinini diğer canlılardan alan canlıdır. 15. Çekirge istilalarının nedenlerinden biri hangisidir?

  A) Güneş ışınlarının azlığı
  B) Yağışların fazlalığı
  C) Canlılar arasındaki dengenin bozulması
  D) Toprağın kirlenmesi

 16. Cevap: C Açıklama:

  Canlılar arasındaki denge bozulduğunda, bir canlının aşırı artması veya yok olması diğer canlıları da etkiler. 17. Biyolojik birikim, besin zinciri yoluyla zehirli maddelerin hangi canlılarda en fazla görüldüğü gözlenir?

  A) Üreticilerde              B) Birincil tüketicilerde   
  C) İkincil tüketicilerde     D) Üçüncül tüketicilerde    
                              

 18. Cevap: D Açıklama:

  Zehirli maddeler, besin zincirinin üst basamaklarında, yani üçüncül tüketicilerde en fazla birikir. 19. Fotosentez sırasında hangi pigment ışık enerjisini emer?

  A) Klorofil    B) Hemoglobin    C) Melanin    D) Karoten    

 20. Cevap: A Açıklama:

  Fotosentezde ışık enerjisi, kloroplastlardaki klorofil pigmentleri tarafından emilir. 21. Fotosentez hızını etkilemeyen faktör hangisidir?

  A) Işık şiddeti    B) Işığın rengi   
  C) Su miktarı      D) Sıcaklık       
                    

 22. Cevap: C Açıklama:

  Fotosentez, su ve karbondioksit gerektiren bir süreçtir, bu nedenle su miktarındaki değişiklikler fotosentez hızını etkiler. 23. Hangi solunum türünde besinler oksijen kullanmadan parçalanır?

  A) Oksijenli solunum     B) Oksijensiz solunum   
  C) Fermantasyon          D) Hücresel solunum     
                          

 24. Cevap: B Açıklama:

  Oksijensiz solunum, besinlerin oksijen kullanmadan parçalandığı bir solunum türüdür. 25. Ozon hangi katmanda bulunur?

  A) 10-50 km    B) 50-100 km    C) 100-150 km    D) 150-200 km    

 26. Cevap: A Açıklama:

  Ozon tabakası, yeryüzünden 10-50 km arası yükseklikte bulunur. 27. Sera etkisine neden olan ana gaz hangisidir?

  A) Oksijen          B) Karbondioksit   
  C) Azot             D) Hidrojen        
                     

 28. Cevap: B Açıklama:

  Sera etkisine neden olan ana gaz, fosil yakıtların kullanılmasıyla ortaya çıkan karbondioksittir. 29. Sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkelerinden biri hangisidir?

  A) Maddi kaynakların dikkatsiz kullanımı
  B) Gelecek nesillerin ihtiyaçlarının göz ardı edilmesi
  C) Doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve geri dönüşüm
  D) Ekonomik büyümenin her şeyden öncelikli olması

 30. Cevap: C Açıklama:

  Sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların tükenmeden kullanılmasını ve geri dönüşüm gibi yöntemlerle yeniden değerlendirilmesini içerir. 31. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülebilen bir maddedir?

  A) Plastik şişe          B) Cam kavanoz          
  C) Çöpe atılmış kağıt    D) Hepsi                
                          

 32. Cevap: D Açıklama:

  Plastik şişeler, cam kavanozlar ve çöpe atılmış kağıtlar, uygun yöntemlerle yeniden ham madde olarak kullanılabilen geri dönüştürülebilir maddelerdir. 33. Desteğin yük ile kuvvetin arasında olduğu bir kaldıraçta, kuvvet kolu yük koluna eşitse uygulanan kuvvetle cismin ağırlığı arasında nasıl bir ilişki vardır?

  A) Uygulaman kuvvet, cismin ağırlığına eşittir.
  B) Uygulaman kuvvet, cismin ağırlığından büyüktür.
  C) Uygulaman kuvvet, cismin ağırlığından küçüktür.
  D) Uygulaman kuvvet, cismin ağırlığı ile ilgisizdir.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Kuvvet kolu yük koluna eşit olduğunda, kaldıraç dengededir ve uygulanan kuvvet cismin ağırlığına eşit olur. 35. Hareketli makaralarda aşağıdakilerden hangisi olmaz?

  A) Kuvvetten kazanç
  B) Yoldan kayıp
  C) Yükün yönünün değişmesi
  D) Uygulaman kuvvetin yönünün değişmesi

 36. Cevap: C Açıklama:

  Hareketli makaralarda yükün yönü değişmez, sadece kuvvetin yönü değişir. 37. Eğik düzlemde yükseklik sabitken;

  A) Eğik düzlem boyu arttıkça kuvvet kazancı azalır.
  B) Eğik düzlem boyu arttıkça kuvvet kazancı artar.
  C) Eğik düzlem boyu arttıkça kuvvet kazancı değişmez.
  D) Eğik düzlem boyu arttıkça yol kazancı artar.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Eğik düzlemde yükseklik sabitken, boy arttıkça eğim azalır ve kuvvet kazancı artar. 39. Aşağıdakilerden hangisi bir eğik düzlem örneğidir?

  A) Çekiç    B) Merdiven    C) Levye    D) Pense    

 40. Cevap: B Açıklama:

  Merdiven, belirli bir yüksekliğe yükleri çıkarmak için kullanılan bir eğik düzlemdir. 41. Palanga sisteminde kullanılan hareketli makaraların özelliği nedir?

  A) Kuvvetin yönünü değiştirirler
  B) Yükün ağırlığını azaltırlar
  C) Verimliliği artırırlar
  D) Hareket yolunu uzatırlar

 42. Cevap: D Açıklama:

  Hareketli makaralar, yükün ağırlığını azaltmazlar, yalnızca hareket yolunu uzatarak kuvvetten kazanç sağlarlar. 43. Eğik düzlemde, kuvvetten kazanç ne zaman artar?

  A) Eğimin azaldığı zaman        B) Eğimin arttığı zaman        
  C) Yatay düzlem olduğu zaman    D) Dikey düzlem olduğu zaman   
                                 

 44. Cevap: B Açıklama:

  Eğik düzlemde eğim arttıkça, kuvvetten kazanç da artar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Haziran 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YAŞAMIMIZDA ELEKTRİK
  1. Elektrik Akımının Manyetik Etkis
  2. Elektrik Araçlarının Gücü
  3. Elektrik Enerjisi Isıya Dönüşür
 • DOĞAL SÜREÇLER
  1. Evren ve Dünya'mız Nasıl Oluştu?
  2. Sıcaklık Farkından Kaynaklanan Hava Olayları
  3. Yer Kabuğunu Etkileyen Levha Hareketleri

Ayrıca 8.sınıf fen bilimleri 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Elektriklenme çeşitlerini ayırt etmek

Elektrik yüklerinin etkileşimini anlamak

Teknik problemlerin çözümünde bilimsel süreçleri uygular.

Enerji dönüşümlerini tanımlayabilme

Elektrik enerjisi üretim yöntemlerini karşılaştırma

Elektrik akımının dirençteki etkilerini anlama

Üretici ve tüketici canlıları ayırt eder.

Canlılar arasındaki etkileşimleri ve dengenin bozulmasının sonuçlarını açıklar.

Biyolojik birikimin besin zinciri üzerindeki etkilerini anlamak.

Fotosentezin başlıca aşamalarını açıklama.

Enerji dönüşümlerinde fotosentezin rolünü anlamak.

Hücresel solunum türlerini ayırt edebilmek.

Ozon tabakasının yeri ve önemi

Sera etkisi ve sera gazları

Sürdürülebilirlik kavramını anlamak

Geri dönüşümün önemini anlamak

Kaldıraçların temel prensipleri ve kuvvet, yük ve destek noktası arasındaki ilişkileri anlama.

Hareketli makaraların kuvvet ve yol üzerindeki etkilerini anlama.

5.6.1.3. Kaldıraç, mavra, kasnak, eğik düzlem ve vida gibi basit makineleri günlük hayatta kullanılan örneklerle açıklar.

5.6.1.4. Basit makinelerin insan hayatına sağladığı kolaylıkları tartışır.

Makaraların çalışma prensiplerini anlamak

Basit makineler: Eğik Düzlem

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri