8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Yıldırım oluşumunda bulutlar arasındaki yük aktarımı nedir?

  A) (+) yüklü buluttan (-) yüklü buluta
  B) (-) yüklü buluttan (+) yüklü buluta
  C) (-) yüklü buluttan yeryüzüne
  D) Yeryüzünden (-) yüklü buluta

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bulutların genellikle alt kısımları (-) yüklü olur ve (-) yüklü bulutlar ile (+) yüklü yeryüzü arasında yük aktarımı yıldırımlara neden olur. 3. Hangisi elektrik yükünün bir özelliğidir?

  A) Birbirine itme kuvveti uygularken, nötr cisimlere çekme kuvveti uygular.
  B) Cisimlere temas ederek bulaşır.
  C) Cisimlerin hareket etmesini sağlamaz.
  D) Sadece negatif yüklü cisimler birbirini iter.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Elektrik yükünün temel özelliklerinden biri, birbirine itme kuvveti uygularken nötr cisimlere çekme kuvveti uygulamasıdır. 5. Aşağıdakilerden hangisi bir elektroskop parçası DEĞİLDİR?

  A) Yapraklar          B) Cam fanus         
  C) Topraklama teli    D) Yalıtkan tıpa     
                       

 6. Cevap: C Açıklama:

  Topraklama teli, elektroskop parçası değildir. Elektroskop, iletken topuz, yalıtkan tıpa, cam fanus, metal gövde ve yapraklardan oluşur. 7. Bir iletken telden elektrik akımı geçirildiğinde telin ısınması hangi faktörlere bağlıdır?

  A) Akım miktarı ve akımın geçiş süresi
  B) Akım miktarı ve telin uzunluğu
  C) Telin kalınlığı ve akımın geçiş süresi
  D) Telin kalınlığı ve telin uzunluğu

 8. Cevap: A Açıklama:

  Elektrik akımı geçen iletkenlerin ısınma miktarı, iletkenden geçen akım miktarı ve akım miktarının geçiş süresi ile doğru orantılıdır. 9. Sigortaların amacı nedir?

  A) Elektrik devresindeki aşırı akımı kesmek
  B) Elektrik devresindeki gerilimi sabitlemek
  C) Elektrik devresindeki enerji kaybını azaltmak
  D) Elektrik devresindeki akımı ölçmek

 10. Cevap: A Açıklama:

  Sigortalar, elektrik devrelerinde akım miktarı belirli bir değeri aştığında devreyi keserek aşırı akımdan kaynaklanabilecek zararları önlemek için kullanılır. 11. Hidroelektrik santrallerinde elektrik üretimi hangi enerji dönüşümünü içerir?

  A) Isı enerjisinden elektrik enerjisine
  B) Kinetik enerjiden elektrik enerjisine
  C) Potansiyel enerjiden elektrik enerjisine
  D) Kimyasal enerjiden elektrik enerjisine

 12. Cevap: C Açıklama:

  Hidroelektrik santrallerinde, barajlardaki suyun potansiyel enerjisi, türbinleri döndürerek kinetik enerjiye dönüşür ve bu kinetik enerji de elektrik enerjisine dönüştürülür. 13. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir besin zinciridir?

  A) Otlar → Tavşan → Yılan → Kartal
  B) Tavşan → Otlar → Yılan → Kartal
  C) Kartal → Yılan → Tavşan → Otlar
  D) Yılan → Tavşan → Otlar → Kartal

 14. Cevap: A Açıklama:

  Besin zinciri, üretici canlılardan başlayarak tüketicilere doğru ilerler. 15. Enerji piramidinde, bir beslenme basamağından bir üstüne aktarılan enerjinin yaklaşık oranı nedir?

  A) %20    B) %30    C) %50    D) %10    

 16. Cevap: D Açıklama:

  Ekoloji piramidlerinde, bir beslenme basamağından bir üstüne aktarılan enerjinin yaklaşık %10'u geçer. 17. Hangi canlılar, besin zincirinde üretici olarak kabul edilir?

  A) Aslanlar    B) Kurbağalar    C) Otlar    D) Kurtlar    

 18. Cevap: C Açıklama:

  Üreticiler, fotosentez yoluyla besin üreten canlılardır. 19. Aşağıdaki faktörlerden hangisi fotosentez hızını artırır?

  A) Düşük ışık yoğunluğu
  B) Yüksek karbondioksit konsantrasyonu
  C) Düşük sıcaklık
  D) Su kıtlığı

 20. Cevap: B Açıklama:

  Fotosentez, karbondioksidi kullanan bir süreçtir, bu nedenle yüksek karbondioksit konsantrasyonları fotosentez hızını artırır. 21. Bir bitki, ışık aldığında fotosentez yapmazsa, bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Yetersiz su               B) Yetersiz karbondioksit   
  C) Yetersiz klorofil         D) Hepsi                    
                              

 22. Cevap: D Açıklama:

  Fotosentez için ışık, su, karbondioksit ve klorofil gereklidir. Herhangi birinin eksikliği fotosentezi engelleyebilir. 23. Bitkilerde solunum hangi organelde gerçekleşir?

  A) Kloroplast    B) Mitokondri    C) Ribozom    D) Lizozom    

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bitkilerde solunum, fotosentez için gerekli enerjiyi sağlayan mitokondri organelinde gerçekleşir. 25. Karbondioksit döngüsünde, atmosfere karbondioksitin en fazla salındığı faaliyet hangisidir?

  A) Fotosentez    B) Solunum    C) Yanma    D) Ayrışma    

 26. Cevap: C Açıklama:

  Fosil yakıtların yakılması, yanma süreciyle atmosfere pistosunu salar. 27. Küresel iklim değişikliğinin bir sonucu hangisidir?

  A) Tarım ürünlerinin artması
  B) Biyolojik çeşitliliğin korunması
  C) Buzulların erimesi
  D) Deniz seviyesinin yükselmesi

 28. Cevap: C Açıklama:

  Küresel iklim değişikliğinin bir sonucu hangisidir? A) Tarım ürünlerinin artması B) Biyolojik çeşitliliğin korunması C) Buzulların erimesi D) Deniz seviyesinin yükselmesi Cevap: C) Buzulların erimesi ve D) Deniz seviyesinin yükselmesiklim değişikliğinin bir sonucu hangisidir? A) Tarım ürünlerinin artması B) Biyolojik çeşitliliğin korunması C) Buzulların erimesi D) Deniz seviyesinin yükselmesi Cevap: C) Buzulların erimesi ve D) Deniz seviyesinin yükselmesi 29. Ekolojik ayak izi hangi kavramı ifade eder?

  A) Bir kişinin gezegene verdiği ekolojik zararın ölçütü
  B) Bir ülkenin enerji tüketimine karşılık gelen alan
  C) Bir endüstrinin çevresel etkisinin hesabı
  D) Bir gıda ürününün üretiminden kaynaklanan karbon emisyonu

 30. Cevap: A Açıklama:

  Ekolojik ayak izi, bir kişinin tükettiği kaynaklar ve bıraktığı atıklar açısından gezegene verdiği zararı ölçen bir hesaplamadır. 31. Makaralar ile ilgili hangisi yanlıştır?

  A) Makaralar, ipin geçebilmesi için çevresinde oluğu olan araçlardır.
  B) Makaralar, iki ana tipe ayrılır: sabit ve hareketli makaralar.
  C) Sabit makaralar, cisimlerin çeşitli yönlere hareket etmesini kolaylaştırır.
  D) Makaralar, işten kazanç sağlayabilir.

 32. Cevap: D Açıklama:

  Makaralar, işten kazanç sağlamaz. Sadece kuvvetten veya yoldan kazanç sağlayabilir. 33. Aşağıdakilerden hangisi bir basit makine örneği değildir?

  A) Çekiç            B) Makara          
  C) Tırnak makası    D) Lamba           
                     

 34. Cevap: D Açıklama:

  Lamba, bir basit makine değildir. Basit makineler, kuvveti harekete veya hareketi kuvvete dönüştüren araçlardır. 35. Palangalarda aşağıdakilerden hangisi sabit makaraların görevidir?

  A) Yükün yönünü değiştirmek
  B) Kuvvetten kazanç sağlamak
  C) Yoldan kayıp yaşatmak
  D) Makaradan geçen ipin sürtünmesini azaltmak

 36. Cevap: A Açıklama:

  Sabit makaralar palangalarda kuvvetin yönünü değiştirirken, kuvvetten kazanç hareketli makaralarla sağlanır. 37. İki destek ucu ve bir kuvvet noktası bulunan kaldıraç türünde, kuvvet kolu yük kolundan uzunsa;

  A) Kuvvetten kazanç sağlanır.
  B) Yoldan kazanç sağlanır.
  C) Hem kuvvetten hem de yoldan kazanç sağlanır.
  D) Ne kuvvetten ne de yoldan kazanç sağlanır.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Destek ucu ve kuvvet noktası uçlarda, yük noktası arada olduğunda kuvvetten kazanç sağlanır. 39. Basit makinelerin özelliklerinden biri hangisidir?

  A) Fazla sayıda parçadan oluşmaları
  B) İş yapmayı kolaylaştırmamaları
  C) Yüksek hassasiyette çalışmalarını gerektirirler
  D) Verimlilikleri düşüktür

 40. Cevap: A Açıklama:

  Basit makineler, iş yapmayı kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış, az sayıda parçadan oluşan mekanik cihazlardır. 41. Hangi kaldıraç türünde destek, kuvvet ve yük noktaları tek bir düzlem üzerinde yer almaz?

  A) Birinci sınıf kaldıraç    B) İkinci sınıf kaldıraç    
  C) Üçüncü sınıf kaldıraç     D) Çift taraflı kaldıraç    
                              

 42. Cevap: B Açıklama:

  İkinci sınıf kaldıraçlarda, destek noktası kuvvet ve yük noktalarından birinin arasında bulunur ve kuvvet noktası yük noktasından uzaktadır. 43. Palangalarda kullanılan basit makine türü nedir?

  A) Kaldıraç    B) Makara    C) Dişli çark    D) Eğik düzlem    

 44. Cevap: A Açıklama:

  Palangalar, kaldıraç prensibini kullanarak kuvvetten kazanç sağlarlar. 45. Bazı parçaları birbirine sabitlemek için kullanılan basit makineye ne ad verilir?

  A) Tahterevalli    B) Kam            
  C) Vidalı mil      D) Kasnak         
                    

 46. Cevap: B Açıklama:

  Kamlar, eğik düzlemden oluşan basit makinelerdir ve parçaları birbirine sabitlemek için kullanılırlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Haziran 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YAŞAMIMIZDA ELEKTRİK
  1. Elektrik Akımının Manyetik Etkis
  2. Elektrik Araçlarının Gücü
  3. Elektrik Enerjisi Isıya Dönüşür
 • DOĞAL SÜREÇLER
  1. Evren ve Dünya'mız Nasıl Oluştu?
  2. Sıcaklık Farkından Kaynaklanan Hava Olayları
  3. Yer Kabuğunu Etkileyen Levha Hareketleri

Ayrıca 8.sınıf fen bilimleri dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Yıldırım oluşumunu anlamak

Fenomenleri açıklamak için gözlem ve deneyden yararlanır.

Teknolojik ürünlerin işlevlerini ve çalışma ilkelerini açıklar.

Elektrik akımının iletkenler üzerindeki etkilerini açıklayabilme

Elektrik güvenliği cihazlarını ve işlevlerini tanımlayabilme

Enerji dönüşümlerini tanımlama ve örneklendirme

Canlıların beslenme şekillerini ve besin zincirlerini açıklar.

Ekoloji piramidi ve enerji akışı arasındaki ilişkiyi anlamak.

Üreticilerin, tüketicilerin ve ayrıştırıcıların rolünü ayırt edebilmek.

Fotosentez hızına etki eden faktörleri belirleme.

Fotosentez için gerekli koşulları belirleme.

Bitkilerde solunumun yerini ve önemini kavramak.

Karbondioksit döngüsünün aşamalarını açıklar

İnsan etkinliklerinin çevresel etkisini anlamak

Basit makinelerin çeşitlerini ve işlevlerini anlar.

Basit makinelerin tanımını ve işlevlerini anlar.

Palangaların çalışma prensiplerini anlama ve sabit ve hareketli makaraların rollerini ayırt etme.

5.6.1.2. Basit makineleri tanımlar, örnekler verir ve bileşik makineler ile ilişkisini tartışır.

Basit makinelerin özelliklerini anlamak

Farklı kaldıraç türlerini ayırt etmek

Basit makineler: Palangalar

Basit makineler: Kamlar

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri