8.Sınıf DKAB Yazılı Soruları

8.Sınıf DKAB Yazılı Soruları sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf DKAB Yazılı Soruları CEVAPLARI

 1. "Hakkı söyleyin, başınız da belaya girse, akrabaya bile olsa adaletli davranın. Allah size emrettikleriyle doğruyu yanlıştan ayırmanızı istiyor." Bu ayete göre, Müslümanlar için adaletli olmak neden önemlidir?

  A) Sadece Allah'ın emri olduğu için.
  B) Başka insanların takdirini kazanmak için.
  C) Bela gelmesin diye.
  D) Allah'ın istediği doğruyu yapmak için.

 2. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D" olan bu soru, Kur'an-ı Kerim'de bulunan bir ayetin anlamını anlamaya yöneliktir. Ayette, insanlara adaletli davranmanın önemi vurgulanmaktadır. Müslümanlar için adaletli olmak sadece Allah'ın emri değil, aynı zamanda doğruyu yapmak için de önemlidir. Adaletli davranarak insanların takdirini kazanmak veya bela gelmesini engellemek gibi sebepler, bu ayette vurgulanmamaktadır. 3. "Müslümanın Müslüman üzerindeki altı hakkı vardır: Kendisine selam verince selamı almak, hastalandığı zaman ziyaret etmek, davetine icabet etmek, hapiste bulunduğunda onu ziyaret etmek, öldüğünde cenazesine iştirak etmek ve hasta olanı iyileştirmek." Bu hadis, Müslümanlar arasındaki ilişkilerde neye önem verilmesi gerektiğini vurgular?

  A) Maddi değerlere.                  B) Manevi değerlere.                
  C) Sosyal medyada popüler olmaya.    D) Zengin olmaya.                   

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B. Bu hadis, Müslümanlar arasındaki ilişkilerde manevi değerlere önem verilmesi gerektiğini vurgular. Hadis, bir Müslümanın başka bir Müslüman üzerinde altı farklı hakka sahip olduğunu belirtir ve bu haklar arasında maddi şeylerden çok manevi değerler öne çıkar. Bu hadis, İslam'da toplumsal ilişkilerde merhamet, saygı, sevgi, dayanışma ve diğer manevi değerlere önem verilmesi gerektiğini vurgular. 5. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davasındaki cesareti ve kararlılığı ile ilgili hangi ayet veya hadis aşağıdakilerden hangisidir?

  A) "Sakın üzülmeyin, eğer gerçekten mü’minseniz siz her zaman üstünsünüz." (Al-i İmran Suresi, 139)
  B) "Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin. O, amellerin en güzeline uygun olarak size yol gösterir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse büyük bir zaferle zafer elde eder." (Ahzab Suresi, 70-71)
  C) "Hz. Muhammed, Allah'ın kulu ve elçisidir. Allah, ona hidayet ve hak din olan İslam'ı tebliğ etmiştir. Hz. Muhammed, hak ile batılı ayırt eden bir rehberdir." (Hadis-i Şerif)
  D) "Cihad, Allah yolunda malınız ve canınızla mücadele etmenizdir. Bu, sizin için daha hayırlıdır, eğer bilseniz." (Tevbe Suresi, 41)

 6. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C şıkkıdır, çünkü verilen hadis Hz. Muhammed'in (s.a.v.) görevi ve sorumluluğu hakkında konuşur ve onun hak ile batılı ayırt eden bir rehber olduğunu vurgular. Bu hadis Hz. Muhammed'in (s.a.v.) cesareti ve kararlılığına değil, onun rolüne ve görevine işaret eder. 7. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) cesareti ve kararlılığı ile ilgili hangi hadiste "Doğru sözlü olun, korkaklık etmeyin, Allah'ın yardımını dileyin ve sabredin." denilmektedir?

  A) "Allah sizi, kendisine çağıran ve insanlara iyilik emreden biri olarak çıkardı."
  B) "Kişinin güzel ahlakı, onun için oruç tutmaktan, nafile ibadet yapmaktan daha sevimlidir."
  C) "Sizler, insanlar için gönderilen en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarsınız, Allah'a inanırsınız."
  D) "Doğru sözlü olun, korkaklık etmeyin, Allah'ın yardımını dileyin ve sabredin." (Hadis-i Şerif)

 8. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D seçeneğidir. Bu hadis-i şerif, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) cesareti ve kararlılığı hakkında bir öğüt niteliği taşır. Bu hadis, Müslümanların doğruluk, cesaret, Allah'tan yardım isteme ve sabır gibi erdemlere sahip olmalarını öğütler. 9. Peygamberimiz (s.a.v.) mücadelesinde birçok zorlukla karşı karşıya kalmıştır. Bu zorlukların üstesinden gelirken aşağıdaki ayetlerden hangisine dayanmıştır?

  A) "Allah, zorlukla beraber kolaylık verir."
  B) "Allah, iman edenleri muhakkak sınar."
  C) "Allah, doğru yolu seçenleri yardımıyla destekler."
  D) "Allah, adil olanları korur ve kollayıcıdır."

 10. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır: "Allah, zorlukla beraber kolaylık verir." Peygamberimiz (s.a.v.) mücadelesi boyunca birçok engelle karşılaşmıştır ve bu zorluklar karşısında sabırlı olmuş ve Allah'ın yardımına sığınmıştır. Bu ayet de müminlere zorluklarla karşılaştıklarında umutsuzluğa kapılmamaları ve Allah'a sığınıp yardım istemeleri gerektiğini hatırlatmaktadır. 11. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişare yaparken hangi özelliklere dikkat ettiği hangi hadiste vurgulanmıştır?

  A) "İstişare eden, doğru karar vermiş olur ve Allah'ın yardımı ile işinde başarılı olur." (Şura, 38)
  B) "İstişare etmeden karar veren, pişmanlık duyar." (Tirmizi, 1312)
  C) "İstişare yapacak kimseler, dürüst, samimi ve ilim sahibi olanlardır." (Müslim, 1553)
  D) "İstişare eden, kendi fikrini değil, doğru olanı tercih eder." (Ebu Davud, 5123)

 12. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişare yaparken dikkat ettiği özellikler, "İstişare yapacak kimseler, dürüst, samimi ve ilim sahibi olanlardır." şeklindeki hadiste vurgulanmaktadır. Bu nedenle, istişare yaparken bu özelliklere sahip kişilerin görüşlerine önem vermesi gerekmektedir. 13. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi anlatan bir ayet/hadis hangisidir?

  A) "Allah Teala size bir işi emanet ederse, onu danışarak yapın." (Tirmizi, İsti'zân, 11)
  B) "Allah'ın ve Resulünün emri konusunda tartışmazlık yoktur." (Nisa, 59)
  C) "Müminler arasında danışarak iş yapmak, berekettir." (Şûrâ, 38)
  D) "Allah Teala sizin ortak işlerinizi, danışarak yapmanızı emretti." (Enfal, 72)

 14. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap "Allah Teala size bir işi emanet ederse, onu danışarak yapın." (Tirmizi, İsti'zân, 11) hadisidir. Bu hadis, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi vurgulamaktadır. İstişare, İslam dininde önemli bir karar alma mekanizmasıdır ve ortak işlerde danışarak karar almanın önemi vurgulanır. 15. "Allah, merhamet edenlere merhamet eder. Siz yeryüzünde olduğunuz sürece, göklerdeki Rabbim de size merhamet eder." Bu hadis ne anlama gelmektedir?

  A) İnsanlar birbirlerine merhamet etmeli ve merhamet edenler Allah'ın rahmetinden yararlanacaklardır.
  B) Allah sadece belli insanlara merhamet eder ve diğerleri için böyle bir şey söz konusu değildir.
  C) Merhamet etmek Allah'ın hoşuna gitmez ve insanların ahiret hayatına etkisi yoktur.
  D) Allah, sadece peygamberlere merhamet eder ve diğer insanlar merhamet etmeyi öğrenmelidir.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) İnsanlar birbirlerine merhamet etmeli ve merhamet edenler Allah'ın rahmetinden yararlanacaklardır. Bu hadis, insanlar arasında merhamet etmenin önemine vurgu yapar ve bunun Allah'ın rahmetiyle karşılık bulacağını ifade eder. İnsanlar birbirlerine merhamet ettiğinde, Allah da onlara merhamet edecektir. Bu hadis, İslam'da merhametin ve yardımlaşmanın önemini vurgulayan birçok ayet ve hadislerden biridir. Bu prensip, insanların birbirlerine karşı daha anlayışlı, hoşgörülü ve sevgi dolu davranmaları gerektiğini öğretir. 17. "Merhamet etmeyene merhamet edilmez." Bu ayet ne anlama gelmektedir?

  A) İnsanlar her zaman merhametli olmalıdır, çünkü insanlık için bu önemlidir.
  B) Merhamet eden insanlar, Allah'ın sevgisine ve rahmetine daha çok nail olurlar.
  C) Merhamet etmeyen insanlar Allah'ın affına mazhar olamazlar ve cehennemde yanarlar.
  D) İnsanlar sadece sevdiklerine ve yakınlarına merhamet etmelidir, başkalarına merhamet etmek gereksizdir.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Merhamet etmeyene merhamet edilmez. " ayetinin anlamının "C) Merhamet etmeyen insanlar Allah'ın affına mazhar olamazlar ve cehennemde yanarlar." olduğu şeklindedir. Bu ayet insanları merhametli olmaya teşvik etmektedir çünkü merhamet edilmeyi isteyen insanların öncelikle başkalarına merhamet etmeleri gerekmektedir. Ayet aynı zamanda insanların davranışlarının sonuçlarına dikkat etmeleri gerektiğini de vurgulamaktadır. 19. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşu hangi olayla desteklenebilir?

  A) Bedir Savaşı'nda esir alınan Mekkeli savaşçıların affedilmesi
  B) Mekke'nin fethinde kılıçtan geçirilenlerin sayısının sınırlı tutulması
  C) Uhud Savaşı'nda yaralanan Müslüman askerlerin iyileştirilmesi
  D) Hendek Savaşı'nda Müslümanların köpekleri öldürmek istememesi

 20. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici tutumu birçok olayla desteklenebilir, ancak en çok bilineni Bedir Savaşı'nda esir alınan Mekkeli savaşçıların affedilmesidir. Bu olay, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) savaşta bile merhametli olduğunu ve affetme konusundaki tutumunu göstermesi bakımından önemlidir. Bu olay aynı zamanda İslam tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir. 21. "Size bir vasiyet bırakıyorum; sonra da buna mutlaka uymanızı tavsiye ediyorum: Allah'a karşı gelmekten sakının, namazlarınızı dosdoğru kılın, mü'min kardeşlerinize merhametli olun." Hadis-i Şerif, Hz. Muhammed (s.a.v.)'e atfedilir. Bu hadis hangi üç önemli konuya dikkat çekmektedir?

  A) Takva, namaz ve merhamet.    B) Sabır, sadakat ve tevazu.   
  C) Hikmet, adalet ve şefkat.    D) İman, ibadet ve ahlak.      

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır, yani hadis takva, namaz ve merhamet konularına dikkat çekmektedir. Hadis, İslam dininin temel öğretilerine uygun olarak Allah'a karşı gelmekten sakınmayı, namazın önemini ve kardeşlerimize merhametli olmayı vurgulamaktadır. 23. "Size yapacağınız işlerde doğruluk tavsiye ederim. Çünkü doğruluk insanın hem dünyada hem de ahirette faydasına olan bir şeydir." Hadis-i Şerif, Hz. Muhammed (s.a.v.)'e atfedilir. Bu hadis hangi iki alanda faydalı olduğunu vurgulamaktadır?

  A) İbadet ve ahlak.          B) Dünya ve ahiret.         
  C) Maneviyat ve maddiyat.    D) Sadakat ve sevgi.        

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bu hadis-i şerif, doğruluğun hem dünya hem de ahiret hayatında faydalı olduğunu vurgulamaktadır. Doğruluğun dünya hayatında insanın saygınlığını artırarak itibar kazanmasına, güvenilirliğini tesis etmesine ve başarısını artırmasına yardımcı olabileceği gibi, ahiret hayatında da insanın Allah katındaki derecesini yükseltmesine ve cennet gibi ödüllere layık olmasına katkı sağlayabilir. Bu hadis aynı zamanda insanların doğruluğun önemini anlamalarını ve uygulamalarını teşvik eder. 25. "Muhakkak ki, Allah, Merhametlilerin en merhametlisidir. Allah merhamet edenlere merhamet eder." şeklindeki ayet hangi özelliği vurgulamaktadır?

  A) Cesaret ve kararlılık          B) İstişareye önem verme         
  C) Merhametli ve affedici olma    D) Doğruluk ve güvenilirlik      

 26. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneği olan "Merhametli ve affedici olma" özelliğini vurgulamaktadır. Ayet, Allah'ın merhametinin sınırsız ve sonsuz olduğunu, merhametli olanlara karşı da merhametli olduğunu vurgulayarak insanları merhametli ve affedici olmaya teşvik etmektedir. 27. "Sana şöyle vahyedildi: 'Rabbine ibadet et ve hiçbir şeye O'nu ortak koşma. Ana-babana iyi davran, akrabaya, yetimlere, yoksullara, komşuna, yakın komşuna, uzak komşuna, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, sağ elinin malik olduğu kimseye (fakirlere) ve kendi ellerinizin altında bulunanlara (kölelere) güzel davranın.' " şeklindeki ayet hangi özelliği vurgulamaktadır?

  A) Cesaret ve kararlılık
  B) İstişareye önem verme         
  C) Merhametli ve affedici olma
  D) Değer verme ve saygılı olma   

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Merhametli ve affedici olma'dır. Ayette belirtilen davranışlar insanların birbirine karşı merhametli, saygılı ve affedici olmalarını vurgulamaktadır. Bu ayet, İslam dininde insanlar arasında sevgi, saygı ve hoşgörüyü teşvik ederken, toplumsal hayatta uyulması gereken ahlaki kurallara da işaret etmektedir. 29. Asr Suresi'nde insanların başarılı olabilmesi için neler yapmaları gerektiği belirtilmektedir. Bu doğrultuda, hangisi doğrudur?

  A) İyilik yapmalı ve kötülükten kaçınmalıyız.
  B) İbadetlerimizi terk etmeliyiz.
  C) Sadece kendimiz için çalışmalıyız.
  D) Başkalarını kıskanmalıyız.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Asr Suresi'nde insanların başarılı olabilmesi için yapmaları gerekenler belirtilirken, iyilik yapmak ve kötülükten kaçınmak vurgulanmaktadır. Bu sure, insanların zamanın hızlı akışına kapılmadan ve hayatlarını Allah'ın rızasına uygun şekilde yaşamaları gerektiği konusunda uyarıda bulunur. 31. Asr Suresi, insanların ömrünün ne kadar kısa olduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle, hangisi yapılmalıdır?

  A) Her fırsatta eğlenmeli ve keyifli zaman geçirmeliyiz.
  B) Kendimiz için çok çalışmalı, başkalarına zaman ayırmamalıyız.
  C) İyi bir insan olmak için zamanımızı iyi değerlendirmeliyiz.
  D) Sadece maddi kazanımlarımızı artırmaya odaklanmalıyız.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: (C) İyi bir insan olmak için zamanımızı iyi değerlendirmeliyiz. Asr Suresi, insan ömrünün kısa olduğunu ve insanların çoğunun kaybedenlerden olduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle, insanlar hayatlarını iyi bir şekilde değerlendirmeli ve iyi bir insan olmaya çalışmalıdırlar. 33. Hz. Yusuf (a.s.) hangi özellikleri ile tanınmıştır?

  A) Güzel ahlakı, ilim sahibi olması, sabrı ve güçlü imanı
  B) Güçlü fiziksel gücü, cesareti, liderlik yeteneği ve zekası
  C) Zenginliği, güzelliği, şöhreti ve kuvvetli bir orduya sahip olması
  D) Özel bir özelliği yok, sadece Peygamberimizin kardeşidir.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Güzel ahlakı, ilim sahibi olması, sabrı ve güçlü imanı" olarak verilmiştir. Hz. Yusuf, Kuran-ı Kerim'de anlatılan peygamberlerden biridir ve güzel ahlakı, ilim sahibi olması, sabrı ve güçlü imanıyla tanınmaktadır. Hz. Yusuf'un hikayesi, insanlara sabrın ve doğru yoldan sapmadan Allah'a tevekkül etmenin önemini anlatır. 35. Hz. Yusuf (a.s.) hakkında anlatılan kıssa, hangi dönemde ve nerede geçmektedir?

  A) Mekke döneminde geçmektedir.
  B) Hz. Yusuf (a.s.) Mısır'da geçmiştir.
  C) Hz. Yusuf (a.s.) Medine döneminde geçmiştir.
  D) Hz. Yusuf (a.s.) İstanbul'da geçmiştir.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır; Hz. Yusuf (a.s.) hikayesi Mısır'da geçmektedir. Hz. Yusuf (a.s.) hikayesi, Kuran'da anlatılan ve İbrahimî dinlerin ortak bir ögesi olan bir hikayedir. Hz. Yusuf'un hikayesi, İslam'da önemli bir yer tutar ve Hz. Yusuf'un hayatı, Kuran'da detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. 37. Asr suresi hangi cüzde yer almaktadır?

  A) 29. cüz    B) 30. cüz    C) 31. cüz    D) 32. cüz

 38. Cevap: B Açıklama:

  Asr suresi, Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde yer almaktadır. Bu sorunun çözümü için Kur'an-ı Kerim'in cüzlerinin sıralamasının bilinmesi gerekmektedir. 39. Asr suresi kaç ayettir?

  A) 2    B) 3    C) 4    D) 5

 40. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir, yani Asr suresi 3 ayettir. Bu sure, insanların zamanın kendilerine karşı olduğuna dair uyarılar içeren kısa ama etkili bir suredir ve İslam dininde önemli bir yeri vardır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf DKAB Yazılı Soruları Detayları

8.Sınıf DKAB Yazılı Soruları 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf DKAB Yazılı Soruları Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf DKAB Yazılı Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf DKAB Yazılı Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf DKAB Yazılı Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE GÜZEL AHLAK
  1. Ahlaki olmayan tutum ve davranışlara yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
  2. Ahlaki tutum ve davranışları yerine getirmeye istekli olur.
  3. Ahlaklı olmanın birey ve toplum hayatındaki önemini kavrar.
  4. Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder.
  5. İslam’da esas kabul edilen ahlaki tutum ve davranışlara Kur’an’dan ve Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verir.
 • DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ
  1. Dinin evrensel bir olgu olduğunun farkına varır.
  2. Dinlerin ve İslam’ın evrensel öğütlerine örnekler vererek bunların insanlık için önemini fark eder.
  3. Evrenselliğin ve evrensel değerlerin anlamını kavrar.
  4. Farklı din ve inançlara hoşgörülü olur.
  5. Farklı dinlerin ortaya çıkış sebeplerini tartışır
  6. Günümüzde yaşayan büyük dinleri temel özellikleriyle tanır.
  7. İslam’ın büyük dinler arasındaki yerini kavrar.
  8. Misyonerlik faaliyetleri hakkında duyarlı olur.

Ayrıca 8.sınıf DKAB yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayetleri anlamalarına ve bu ayetlerin hayatlarına nasıl uygulanabileceğini anlamalarına yardımcı olmaktır.

Toplumsal ilişkilerde manevi değerlere önem verme.

İslam dininin temel kavramlarına aşina olma becerisini test eder.

İslam dininin temel kavramlarına ait bir hadis-i şerifin doğru bir şekilde tanınması ve anlaşılması gerektiğini vurgulamaktadır.

İslam dinindeki sabır, dayanıklılık ve inanç konularında bilgi ve anlayışını ölçmektedir.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişare yaparken gösterdiği özenin ve önemin vurgulanmasıdır.

İslam dininde istişarenin önemini anlamak ve karar alma süreçlerinde danışmanın önemini kavramaktır.

Hadis-i Şeriflerin İslam'ın temel öğretileri hakkında bilgi verdiğini anlar.

Kur'an ayetlerinin anlaşılması ve yorumlanması becerisini ölçmektedir.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici tutumunu anlamak.

İslam ahlakı ve değerleri hakkında bilgi sahibi olmayı vurgulayan bir kazanımı desteklemektedir.

Doğruluğun hem dünya hem de ahiret hayatında faydalı olduğunu anlamak ve doğruluğu hayatımızın bir parçası haline getirmek önemlidir.

Din kültürü ve ahlak derslerinde merhametli olmanın önemine dikkat çekmek ve öğrencilerin bu özellikleri benimsemelerine yardımcı olmak amacıyla sorulmuş olabilir.

İslam dini açısından önemini ve insanlar arasında merhametli, saygılı ve hoşgörülü bir davranışın önemini anlamaları amaçlanmaktadır.

İslam dini hakkında temel bilgi sahibi olmalarını ve İslami kaynaklardaki öğretileri anlamalarını sağlar.

Asr Suresi'ndeki mesajları anlayarak, insanların hayatlarını iyi bir şekilde değerlendirmenin önemini kavrayabiliriz.

Hz. Yusuf'un hayatı ve karakteri hakkında bilgi sahibi olmak ve Kuran-ı Kerim'de anlatılan peygamberlerin özelliklerini anlamak.

İslamiyet tarihi ve kültürü hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

İslamiyet ve Kur'an-ı Kerim hakkında temel bir bilgiyi ölçmektedir.

İslam dininin temel kavramları ve surelerinin önemini anlamak ve bilmektir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf DKAB Yazılı Soruları sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf DKAB Yazılı Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 24 kere doğru, 13 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf DKAB Yazılı Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf DKAB Yazılı Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf DKAB Yazılı Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf DKAB Yazılı Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri