8.Sınıf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 1

8.Sınıf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi İslam'a göre temel haklar arasında sayılmaz?

  A) Can    B) Mal    C) Şöhret    D) Akıl    

 2. Cevap: C Açıklama:

  İslam'da temel haklar; can, nesil, akıl, mal ve din emniyetidir. 3. İslam'da aile kurumunun temelini oluşturan nedir?

  A) Evlilik    B) Miras    C) Velayet    D) Nafaka    

 4. Cevap: A Açıklama:

  Evlilik, aile kurumunun temelini oluşturan bir anlaşmadır. 5. Hangisi İslam'da aklı korumak için yapılan bir davranıştır?

  A) İçki içmek
  B) Uyuşturucu kullanmak
  C) Zararlı maddelerden uzak durmak
  D) Kumar oynamak

 6. Cevap: C Açıklama:

  İçki, uyuşturucu ve kumar gibi maddeler akla zarar verirken, zararlı maddelerden uzak durmak aklı korur. 7. İslam'a göre malın korunmasının amacı nedir?

  A) Sahibinin zenginleşmesi
  B) Hırsızlığın önlenmesi
  C) Mülkiyetin adil dağılması
  D) Devletin vergilerini toplaması

 8. Cevap: B Açıklama:

  İslam, malın korunmasını, hırsızlık gibi zararlı davranışların önlenmesi için önemli görür. 9. Aşağıdakilerden hangisi İslam'da hukuki bir düzenlemedir?

  A) Ahlak    B) Etika    C) Ceza    D) Gelenek    

 10. Cevap: C Açıklama:

  Ceza, İslam hukukunun önemli bir parçasıdır ve suç işleyenlere verilen yaptırımları içerir. 11. İslam dinine göre ekonomik haklar neler kapsar?

  A) Üretmek, sahip olmak, satmak ve tüketmek
  B) Borçlanmak, miras bırakmak, haksız kazanç elde etmek
  C) Para biriktirmek, hediye almak, sadaka vermek
  D) Çalışmak, yardım etmek, ihtiyacı olanlara destek olmak

 12. Cevap: A Açıklama:

  İslam'a göre ekonomik haklar, üretmek, sahip olmak, satmak ve tüketmek gibi hakları kapsar. 13. Kur'an-ı Kerim'e göre, helal kazanç elde etmek için ne yapmak gerekir?

  A) Hileli yollara başvurmak
  B) Haram yollardan uzak durmak
  C) Rüşvet almak
  D) Kumar oynamak

 14. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'e göre, helal kazanç elde etmek için haram ve gayri meşru yollardan uzak durmak gerekir. 15. Dinin korunması için nelere dikkat edilmelidir?

  A) Bid'at ve hurafelerden uzak durmak
  B) Kur'an ve sünnetten uzaklaşmak
  C) Dini Allah'a tahsis etmemek
  D) Din adamlarının sözlerine itimat etmek

 16. Cevap: A Açıklama:

  Dinin korunması, bid'at ve hurafelerden uzak durarak, Kur'an ve sünnete uygun yaşamakla mümkündür. 17. Hz. Yusuf'un (a.s.) hayatında öne çıkan özelliklerinden biri nedir?

  A) Kibri ve kendini beğenmişliği
  B) Olgunluğu ve kardeşlerine olan saygısı
  C) Hırsı ve kıskançlığı
  D) Tembelliği ve işgüzarlığı

 18. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Yusuf'un (a.s.) hayatında olgunluğu ve kardeşlerine karşı saygılı olması öne çıkan özelliklerindendir. 19. Hz. Yusuf'un zindanda gösterdiği davranışlardan biri hangisidir?

  A) Allah'a isyan
  B) Arkadaşlarına yardımseverlik
  C) Kötü davranışlar
  D) İsyan kışkırtma

 20. Cevap: B Açıklama: 21. Hz. Yusuf'un babasının adı nedir?

  A) İbrahim    B) İsmail    C) Yakup    D) Yusuf    

 22. Cevap: C Açıklama: 23. Hz. Yusuf'un Mısır'daki görevi neydi?

  A) Kral    B) Hazinedar    C) Peygamber    D) Vezir    

 24. Cevap: B Açıklama: 25. Asr suresinde değinilen ilkelerden biri nedir?

  A) İman etmek         B) Yalan söylemek    
  C) Kötülük yapmak     D) Tembellik etmek   
                       

 26. Cevap: A Açıklama:

  Asr suresinde iman etmek temel ilkelerden biri olarak belirtilmiştir. 27. Asr suresine göre insanın ziyandan kurtulması için hangi yolu izlemesi gerekir?

  A) Sadece iman etmek
  B) İman etmek ve salih ameller işlemek
  C) Salih ameller işlemek
  D) Allah'a dua etmek

 28. Cevap: B Açıklama:

  Asr suresinde insanın ziyandan kurtulması için hem iman etmesi hem de salih ameller işlemesi gerektiği vurgulanmıştır. 29. Asr suresinde birbirine tavsiye edilmesi gereken değerlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yalancılık    B) Hırsızlık    C) Hak    D) Nefret    

 30. Cevap: C Açıklama:

  Asr suresinde birbirine tavsiye edilmesi gereken değerler arasında hak da yer almaktadır. 31. Asr suresindeki "sabır" kavramı neyi ifade etmektedir?

  A) Zorluklar karşısında pes etmemek
  B) Başkalarına olan tahammülsüzlük
  C) Başkalarının gücüne boyun eğmek
  D) Allah'ın emirlerine karşı gelmek

 32. Cevap: A Açıklama:

  Asr suresinde sabır kavramı, zorluklar karşısında yılmamak ve pes etmemek anlamında kullanılmıştır. 33. Asr suresine göre, aşağıdakilerden hangisi insanı mutlu kılar?

  A) Zenginlik ve şöhret
  B) Dünyalık isteklere kavuşmak
  C) Ahlaki değerlere göre yaşamak
  D) Kötü alışkanlıkları edinmek

 34. Cevap: C Açıklama:

  Asr suresinde insanı mutlu kılan değerlerin başında ahlaki değerlere göre yaşamak gelir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 1 Detayları

8.Sınıf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
  1. Din anlayışındaki farklılıkların niçin birer zenginlik olduğunu açıklar.
  2. Din anlayışındaki yorum farklılıklarını fark eder.
  3. Din anlayışındaki yorumların vukufla olabileceğinin farkında olur.
  4. Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.
  5. Dinde zorlama olmadığını ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
  6. İslam düşüncesindeki yorum biçimlerini sınıflandırır.

Ayrıca 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi III. ünite din ve hayat konusu test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından test formatında cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Temel hakların önemini kavrar.

Ailenin İslam'daki önemini anlar.

Aklın önemini kavrar ve onu korumanın yollarını bilir.

Malın önemini ve korunmasının nedenlerini anla

İslam hukukunun temel unsurlarını kavrar.

Ekonomik Haklar ve Önemi (1.3.1.1)

Helal Kazanç ve Haram Yollardan Kaçınma (1.3.1.2)

Dinin Korunması ve Doğru Anlaşılması (1.3.2.1)

Peygamberlerin Hayatı ve Karakterleri (1.3.3.1)

İman ve ibadet kavramlarını açıklar.

İmanın ve salih amellerin önemini kavrar.

Dayanışma ve yardımlaşmanın önemini kavrar.

Sabrın ve azmin önemini kavrar.

İslami ahlaki değerlerin önemini kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 53 kere doğru, 18 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf DKAB III. Ünite - Din ve Hayat - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri