8.Sınıf DKAB II. Ünite - Zekat ve Sadaka - Test 1

8.Sınıf DKAB II. Ünite - Zekat ve Sadaka - Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf DKAB II. Ünite - Zekat ve Sadaka - Test 1 CEVAPLARI

 1. Zekâtın sözlük anlamı hangisidir?

  A) Yardımlaşma    B) Temizlenme    C) Bereket    D) Gelişme    

 2. Cevap: B Açıklama:

  Zekât, sözlükte temizlenme, çoğalma, bereket ve gelişme gibi anlamlara gelir. 3. Hz. Peygamber'in yardımlaşma konusunda en güzel örnek olduğunu söyleyen ayet hangisidir?

  A) "Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve şefkat göstermede bir bedenin organları gibidir."
  B) "Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara..."
  C) "İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın."
  D) "Zalim de olsa mazlum da olsa kardeşine yardım et."

 4. Cevap: C Açıklama:

  Bu ayet, Hz. Peygamber'in yardımlaşma konusundaki en güzel örneğini anlatmaktadır. 5. Aşağıdakilerden hangisi sosyal dayanışmanın önemini vurgulayan bir ayettir?

  A) "İnsanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım."
  B) "Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir."
  C) "Fitne, öldürmekten daha kötüdür."
  D) "Allah, her şeyi dengede ve adaletli bir şekilde yaratmıştır."

 6. Cevap: B Açıklama:

  Bu ayet, bir Müslümanın sıkıntısını gidermenin kıyamet gününde Allah'ın yardımına vesile olacağını vurgulayarak sosyal dayanışmanın önemini ortaya koymaktadır. 7. Peygamberimiz, arkadaşımızın yapacağı bir kötülüğe engel olmayı ona yardım etmek olarak kabul etmiştir. Bu görüşün dayandığı ilke hangisidir?

  A) Yardımda eşitlik
  B) Yardımın gizli olması
  C) Yardımın büyüklüğünün değil niyetinin önemli olması
  D) Yardımın zorla değil gönüllü olması

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu yaklaşım, yardımın maddi büyüklüğünden ziyade niyet ve samimiyetle yapılmasının önemli olduğunu göstermektedir. 9. Zekât, hangi şartları taşıyan Müslümanlara farz bir ibadettir?

  A) Akıllı ve ergen olmayana
  B) Nisab miktarı mala sahip olanlara
  C) Fakir ve ihtiyaç sahibi olanlara
  D) Namaz kılmayanlara

 10. Cevap: B Açıklama:

  Zekât, akıllı, ergenlik çağına girmiş ve nisab miktarından fazla mala sahip olan Müslümanlara farzdır. 11. Altının zekât nisabı kaç gramdır?

  A) 20,18    B) 40,18    C) 60,18    D) 80,18    

 12. Cevap: D Açıklama:

  Altının zekât nisabı 80,18 gramdır. 13. Küçükbaş hayvanlarda kaç hayvana sahip olmak zekâtın farz olması için yeterlidir?

  A) 20    B) 30    C) 40    D) 50    

 14. Cevap: C Açıklama:

  Küçükbaş hayvanlarda zekâtın farz olması için en az 40 hayvana sahip olmak gerekir. 15. Zekât verilecek malların üzerinden geçen süre ne olmalıdır?

  A) Altı ay    B) Bir yıl    C) İki yıl    D) Üç yıl    

 16. Cevap: B Açıklama:

  Zekât verilecek malların üzerinden bir yıl geçmiş olması gerekir. 17. Toprak ürünlerinden alınan zekâta ne denir?

  A) Fitre    B) Sadaka    C) Öşür    D) İnfak    

 18. Cevap: C Açıklama:

  Toprak ürünlerinden alınan zekâta öşür denir. 19. Tevbe suresi 60. ayete göre zekât kimlere verilir?

  A) Yoksullar, düşkünler, zekât toplayan memurlar
  B) Zenginler, tacirler, çiftçiler
  C) Köleler, borçlular, yolcular
  D) Herkese

 20. Cevap: A Açıklama:

  Tevbe suresi 60. ayet, zekâtın verileceği kimseleri listeler ve bunlar yoksullar, düşkünler ve zekât toplayan memurlardır. 21. Fıtır sadakasının miktarı her yıl neye göre belirlenir?

  A) Devlet Başkanının kararına
  B) Diyanet İşleri Başkanlığının ilanına
  C) Herkesin kendi belirlemesine
  D) Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyona

 22. Cevap: B Açıklama:

  Fıtır sadakasının miktarı, her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir ve ülke çapında ilan edilir. 23. Toplumsal dayanışmayı sağlamada zekâtın önemi nedir?

  A) Fakirlerin geçimini sağlar
  B) Zenginlerin mallarını temizler
  C) Toplumsal barışı destekler
  D) Hepsi

 24. Cevap: D Açıklama:

  Zekât, tüm seçeneklerde belirtilen faydaları sağlayarak toplumsal dayanışmayı destekler. 25. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Şuayb'ın (a.s.) ticarette verdiği öğütlerden biri değildir?

  A) Ölçü ve tartıda adaletli olmak
  B) İnsanların eşyalarını eksiltmek
  C) Güc yettiğince düzeltmeye çalışmak
  D) Allah'ın rızasını kazanmak

 26. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Şuayb (a.s.), insanları ticaretlerinde ölçü ve tartıda adaletli olmaya, başkalarının eşyalarını eksiltmemeye, güc yettiğince düzeltmeye çalışmaya ve Allah'ın rızasını kazanmaya davet etmiştir. 27. Medyen halkının Hz. Şuayb'ın (a.s.) davetine karşı gösterdiği tepkilerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Onu dinleyip ona inandılar.
  B) Davetine karşı çıkıp onu tehdit ettiler.
  C) Kararsız kaldılar ve ne yapacaklarını bilemediler.
  D) Onun öğütlerini kabul ettiler ve ticaretlerinde dürüst oldular.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Medyen halkı, Hz. Şuayb'ın (a.s.) davetine karşı çıkarak onu tehdit etmişlerdir. 29. Maûn suresinde hangi insan tipi kınanmaktadır?

  A) Yardımsever olan
  B) Yetimi itip kakan, yoksulu beslemeyen
  C) Gösterişsiz ibadet eden
  D) İhtiyaç sahiplerine destek olan

 30. Cevap: B Açıklama:

  Sure, yetimi itip kakan, yoksulu beslemeyen ve yardımlaşmaya engel olan kişileri kınamaktadır. 31. Maûn suresinde yer alan riyakar kişilerin özelliklerinden biri nedir?

  A) Namazlarını gösteriş için kılarlar
  B) Yardımlaşmada bulunur
  C) Ahiret gününe inanır
  D) Yetim ve yoksullara şefkat gösterir

 32. Cevap: A Açıklama:

  Riyakar kişiler, ibadetlerini Allah'ın rızası için değil, başkalarına gösteriş yapmak için yaparlar. 33. Maûn suresinde yapılan aşağıdaki eylemlerden hangisi övülmektedir?

  A) Yetim ve yoksullara yardım etmek
  B) Başkalarına gösteriş yapmak
  C) Namaz kılmamak
  D) Yardımlaşmaya engel olmak

 34. Cevap: A Açıklama:

  Sure, yetim ve yoksullara yardım etmeyi övmekte, diğer eylemleri ise kınamaktadır. 35. Maûn suresinin hangi ayeti hesap gününü inkâr edenleri anlatmaktadır?

  A) "Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar."
  B) "Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı!"
  C) "Onlar, (namazlarıylA) gösteriş yaparlar."
  D) "Ufacık bir yardıma bile engel olurlar."

 36. Cevap: B Açıklama:

  Sure, 1. ayette hesap gününü yalanlayan kişiden bahsetmektedir. 37. Maûn suresinde hangi davranış Allah (c.c.) tarafından kabul edilmez?

  A) Samimiyetle yapılan ibadet    B) Riyakarlık                   
  C) Yardımlaşma                   D) Namaz kılmak                 
                                  

 38. Cevap: B Açıklama:

  Sure, riyayı kınamakta ve bunun Allah tarafından kabul edilmeyeceğini ifade etmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf DKAB II. Ünite - Zekat ve Sadaka - Test 1 Detayları

8.Sınıf DKAB II. Ünite - Zekat ve Sadaka - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf DKAB II. Ünite - Zekat ve Sadaka - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf DKAB II. Ünite - Zekat ve Sadaka - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf DKAB II. Ünite - Zekat ve Sadaka - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf DKAB II. Ünite - Zekat ve Sadaka - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
  1. Din anlayışındaki farklılıkların niçin birer zenginlik olduğunu açıklar.
  2. Din anlayışındaki yorum farklılıklarını fark eder.
  3. Din anlayışındaki yorumların vukufla olabileceğinin farkında olur.
  4. Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.
  5. Dinde zorlama olmadığını ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
  6. İslam düşüncesindeki yorum biçimlerini sınıflandırır.

Ayrıca 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi II. ünite zekat ve sadaka konusu test soruları 1, müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

İslam'ın yardımlaşma ibadetlerinden birinin anlamını öğrenmek (Zekât ve Sadaka, Kazanım 2)

Peygamberimizin yardımlaşma konusundaki örnekliğini öğrenmek (İslam Ahlâkı, Kazanım 3)

Sosyal dayanışmanın önemini anlamak (Yardımlaşma ve Dayanışma, Kazanım 1)

Yardımlaşmanın temel ilkelerini öğrenmek (Yardımlaşma ve Dayanışma, Kazanım 2)

Zekât ibadetinin şartlarını anlamak

Zekât nisaplarını öğrenmek

Zekât nisaplarını öğrenmek

Zekâtın şartlarını anlamak

Zekât çeşitlerini öğrenmek

Zekâtın verileceği kişileri bilmek (D.2.1.1)

Fıtır sadakasının miktarının belirlenmesini bilmek (D.2.1.3)

Zekâtın toplumsal faydalarını bilmek (D.2.1.5)Soru 1

Ölçü ve tartıda dürüst olmanın önemini kavrar.

Hz. Şuayb'ın (a.s.) tebliğ mücadelesini anlar.

Yetim ve yoksulların haklarının önemini kavrar.

Riyanın zararlarını ve samimi ibadetin önemini kavrar.

Yardımlaşma ve dayanışmanın önemini kavrar.

Hesap ve ceza gününün önemini kavrar.

Riyanın zararlarını ve samimi ibadetin önemini kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf DKAB II. Ünite - Zekat ve Sadaka - Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf DKAB II. Ünite - Zekat ve Sadaka - Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 33 kere doğru, 17 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf DKAB II. Ünite - Zekat ve Sadaka - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf DKAB II. Ünite - Zekat ve Sadaka - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf DKAB II. Ünite - Zekat ve Sadaka - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf DKAB II. Ünite - Zekat ve Sadaka - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri