8.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

8.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden biri DEĞİLDİR?

  A) İnsanlığı aydınlatan bir rehberdir.
  B) Allah'ın (c.c.) mucize kelamıdır.
  C) Peygamberimize bir kerede vahyedilmiştir.
  D) Nesilden nesile değiştirilmeden korunmuştur.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim peygamberimize 23 yılda parça parça indirilmiştir, bir kerede vahyedilmemiştir. 3. Aşağıdaki ayetlerin hangisi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sünnetinin önemini vurgulamaktadır?

  A) "Doğrusu kitabı biz indirdik, onun koruyucusu elbette biziz." (Hicr suresi, 9. ayet)
  B) "Andolsun, Allah'ın Resûlü’nde sizin için; Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb suresi, 21. ayet)
  C) "Ey insanlar, ben sizin için Allah’ın elçisiyim." (Maide suresi, 67. ayet)
  D) "Allah’ın kitabını okuyun, namazı dosdoğru kılın, zekatı verin." (Bakara suresi, 43. ayet)

 4. Cevap: B Açıklama:

  Ahzâb suresi 21. ayet, Hz. Muhammed'in Müslümanlara örnek bir rehber olduğunu vurgulamaktadır. 5. Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerinden biri hangisidir?

  A) Toplumsal ilişkileri düzenlemesi
  B) Tarihi olayları anlatması
  C) İnsanlara yalnızca ahiret hayatına dair bilgi vermesi
  D) Bilimsel teorileri açıklaması

 6. Cevap: A Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, insanların tüm alanları düzenleyen bir rehberdir. 7. Ahlakın sözlükteki anlamı hangisidir?

  A) Tutum    B) Davranış    C) Huy    D) Karakter    

 8. Cevap: C Açıklama:

  Ahlak, kişinin huy, mizaç ve karakter özellikleriyle ilgilidir. 9. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden biri değildir?

  A) Hidayet rehberidir.
  B) Değiştirilmeyecektir.
  C) Her kavme kendi dilinde indirilmiştir.
  D) insanlara rehberlik eder.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, sadece Arapça olarak indirilmiştir. 11. Hz. Muhammed (s.a.v.) neden Müslümanlara örnek olmuştur?

  A) Sadece ibadetleri ile
  B) Sadece güzel ahlakı ile
  C) Hem ibadetleri hem de güzel ahlakı ile
  D) Sadece bilgi ve hikmeti ile

 12. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), hem ibadetleri hem de güzel ahlakı ile Müslümanlara örnek olmuştur. 13. Ahlakın terim olarak anlamı nedir?

  A) Bir kişinin iyilik veya kötülük yönü
  B) Bir toplumun kuralları
  C) Bir dinin öğretileri
  D) Bireyin fiziksel özellikleri

 14. Cevap: A Açıklama:

  Ahlak, bir kişinin karakterini ve davranışlarını şekillendiren manevi niteliklerini ifade eder. 15. Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yol göstericidir
  B) Büyü bozucudur
  C) Hayvanlarla iletişim kurmayı öğretir
  D) Geçmişte yaşanmış olayları anlatır

 16. Cevap: A Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, insanları doğru yola iletir ve hayatın tüm alanlarında kılavuzluk eder. 17. Hz. Nuh'un (a.s.) kavmini putperestliğe iten başlıca nedenlerden biri hangisidir?

  A) Kibir ve taassup         B) Maddi zenginlik         
  C) Yoksulluk                D) Kültürel farklılıklar   
                             

 18. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Nuh'un kavmi, Allah'a (c.c.) olan inançlarını kaybetmiş ve putlara tapınmaya başlamıştı. Bu durum, onların kibirli ve taassuplu olmalarından kaynaklanmaktaydı. 19. Hz. Nuh'un (a.s.) kavmine yönelttiği uyarıların içeriği aşağıdakilerden hangisini kapsamamaktadır?

  A) Allah'ın (c.c.) birliğine inanmaları
  B) Peygamberlik iddiasını kabul etmeleri
  C) Ahiretteki hesaplaşmadan haber vermeleri
  D) Putların faydasız olduğuna dikkat çekmeleri

 20. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Nuh (a.s.) kavmini öncelikle Allah'a (c.c.) inanmaları ve putperestliği bırakmaları konusunda uyarmıştır. Peygamberlik iddiasını kabul etmeleri, ahiretteki hesaplaşmayı haber vermesi ve putların değersizliğini belirtmesi gibi uyarılarda bulunmamıştır. 21. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in doğruluğunun bir örneği hangisidir?

  A) Düşmanlarının bile onun yalancı olduğunu söyleyememesi
  B) Safâ tepesinden Mekkelilere süvari birliklerinin yaklaştığını söylemesi
  C) Medine çarşısında buğday çuvalındaki ıslaklığı üste koyması
  D) Medine'ye hicret ederken emanetleri Hz. Ali'ye (r.a.) teslim etmesi

 22. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğunun en önemli örneği, düşmanlarının bile onun yalancı olduğunu söyleyememesidir. 23. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in güvenilirliği neden önemlidir?

  A) Çünkü o, Allah'ın (c.c.) son ve en büyük peygamberidir.
  B) Çünkü o, Müslümanlar için en güzel örnektir.
  C) Çünkü o, Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan (c.c.) insanlara tebliğ etmiştir.
  D) Çünkü o, insanları kötülüklerden korumuştur.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) güvenilirliği önemlidir, çünkü o, Müslümanlar için en güzel örnektir. 25. Hz. Ümmü Seleme'nin Hz. Muhammed'e (s.a.v.) hangi konuda tavsiyede bulunduğu söylenir?

  A) Bedir Savaşı'nda orduyu yerleştirmek
  B) Hudeybiye Antlaşması'nı imzalamak
  C) Uhud Savaşı'nda düşmanla yüzleşmek
  D) Hudeybiye'de umre yapmayı ertelemek

 26. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Ümmü Seleme, Hudeybiye'de umre yapmayı erteleme konusunda Hz. Muhammed'e (s.a.v.) tavsiyede bulunmuştur. 27. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) cesaretini en iyi yansıtan örnek aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bedir Savaşı'nda bin kişilik müşrik ordusuna karşı 300 kişilik Müslüman ordusunun endişelenmesi üzerine Hz. Muhammed'in (s.a.v.) onları teskin etmesi
  B) Taif'te müşrikler tarafından taşlanması sonucu ayağının kanlar içinde kalması
  C) Sevr Mağarası'nda Hz. Ebûbekir'e (r.a.) "Üzülme! Allah bizimle beraberdir" demesi
  D) Hicret sırasında müşriklerin takibiyle karşılaşması

 28. Cevap: A Açıklama:

  Bedir Savaşı'ndaki olay, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) zor zamanlarda bile cesaretini koruduğunu göstermektedir. 29. Hz. Peygamber'in insanlara davranışıyla ilgili hangisi söylenemez?

  A) Mütevazı bir kardeşti.       B) Dikkatli bir gözlemciydi.   
  C) Kaba ve sertti.              D) Şefkatli bir öğretmendi.    
                                 

 30. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Peygamber asla kaba ve sert davranmazdı. 31. Hz. Peygamber, konuşmalarında hangi yöntemi kullanırdı?

  A) Uzun ve ayrıntılı cümleler kullanmak.
  B) Yüksek sesle ve heyecanlı konuşmak.
  C) Önemli cümleleri üç kez tekrar etmek.
  D) Esprili ve alaycı konuşmak.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Peygamber, önemli cümlelerini üç kez tekrar ederek dinleyicilerinin anlamasını sağlardı. 33. Aşağıdakilerden hangisi dinin toplumsal amaçlarından biri değildir?

  A) Şefkat ve merhametin yaygınlaşması
  B) Toplumda barış ve huzurun sağlanması
  C) Kişisel çıkarların ön planda tutulması
  D) Dayanışma ve yardımlaşmanın arttırılması

 34. Cevap: C Açıklama:

  Din, toplumu olumlu yönde dönüştürmeyi hedefler, kişisel çıkarların ön planda tutulması ise dinin amaçlarına aykırıdır. 35. Kur'an-ı Kerim'e göre, insanın yaratılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Allah'a kulluk etmek
  B) Dünyada zenginlik elde etmek
  C) Diğer canlılardan üstün olmak
  D) Keyifli ve rahat bir hayat sürmek

 36. Cevap: A Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, insanın Allah'a kulluk etmek ve O'na ibadet etmek için yaratıldığını belirtir. 37. İslam dininin korunmasına önem verdiği beş temel hak hangileridir?

  A) Can, nesil, akıl, mal, din
  B) Can, nesil, mal, din, ibadet
  C) Akıl, mal, din, ibadet, aile
  D) Can, ibadet, mal, aile, din

 38. Cevap: A Açıklama:

  İslam'ın korunmasına önem verdiği beş temel hak, can emniyeti, nesil emniyeti, akıl emniyeti, mal emniyeti ve din emniyetidir. 39. İslam dininde akıl sağlığına zarar veren maddelerin kullanılması nasıl değerlendirilir?

  A) Şiddetle yasaklanmıştır.
  B) Duruma göre mubah olabilir.
  C) Sadece özel durumlarda caizdir.
  D) Hiçbir zaman caiz değildir.

 40. Cevap: A Açıklama:

  İslam dini, akıl sağlığına zarar veren alkol ve uyuşturucu gibi maddelerin kullanımını şiddetle yasaklamıştır. 41. Hz. Yusuf'un babası kimdi?

  A) İshak    B) Yakup    C) İbrahim    D) İsmail    

 42. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Yusuf'un babası Hz. Yakup'tur. 43. Hz. Yusuf'un ağabeyleri neden ona düşmanlık besliyordu?

  A) Yusuf'un babalarının kendisini daha çok sevdiğine inanıyorlardı.
  B) Yusuf'un daha yakışıklı ve yetenekli olmasını kıskanıyorlardı.
  C) Yusuf'un onlara saygısızlık ettiğini düşünüyorlardı.
  D) Yusuf'un onları ihbar edeceğinden korkuyorlardı.

 44. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Yusuf'un ağabeyleri, babalarının ona daha çok özen gösterdiğini düşünüyorlardı. 45. "İllellezine âmenû ve amilü’s sâlihâti" cümlesinde geçen "amilü's sâlihâti" ifadesinin anlamı nedir?

  A) İyi işler yapanlar        B) Kötü işler yapanlar      
  C) Hiçbir şey yapmayanlar    D) Sadece inananlar         
                              

 46. Cevap: A Açıklama:

  "Amilü's sâlihâti" ifadesi "iyi işler yapanlar" anlamına gelir. 47. Asr suresinin ana mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Zamanın kıymetini bilmek
  B) Sabrın önemi
  C) Hakkı tavsiye etmenin gerekliliği
  D) Hepsi

 48. Cevap: D Açıklama:

  Asr suresi, zamanın kıymetini bilmenin, sabrın ve hakkı tavsiye etmenin önemini vurgular.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

8.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 31 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE GÜZEL AHLAK
  1. Ahlaki olmayan tutum ve davranışlara yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
  2. Ahlaki tutum ve davranışları yerine getirmeye istekli olur.
  3. Ahlaklı olmanın birey ve toplum hayatındaki önemini kavrar.
  4. Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder.
  5. İslam’da esas kabul edilen ahlaki tutum ve davranışlara Kur’an’dan ve Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verir.
 • DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ
  1. Dinin evrensel bir olgu olduğunun farkına varır.
  2. Dinlerin ve İslam’ın evrensel öğütlerine örnekler vererek bunların insanlık için önemini fark eder.
  3. Evrenselliğin ve evrensel değerlerin anlamını kavrar.
  4. Farklı din ve inançlara hoşgörülü olur.
  5. Farklı dinlerin ortaya çıkış sebeplerini tartışır
  6. Günümüzde yaşayan büyük dinleri temel özellikleriyle tanır.
  7. İslam’ın büyük dinler arasındaki yerini kavrar.
  8. Misyonerlik faaliyetleri hakkında duyarlı olur.

Ayrıca 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini bilir.

Hz. Muhammed'in sünnetinin önemini bilir.

Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini anlama

Ahlak kavramını açıklayabilme

Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini öğrenme.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnekliğini kavrama.

Ahlak kavramını tanımlamak

Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini bilir.

İnsanlığın ilk peygamberlerinden biri olan Hz. Nuh'un (a.s.) mücadelesini ve kavminin tutumlarını anlamak.

Hz. Nuh'un (a.s.) tebliğindeki temel mesajları kavramak.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenirliliği hakkında bilgi sahibi olmak.

Peygamberlerin özellikleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak.

HZ. MUHAMMED'İN ÖRNEKLİĞİ; Hz. Muhammed'in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) cesaret ve kararlılık özelliklerini anlamak.

Hz. Peygamber'in insanlara karşı tutumunu anlamak.

Hz. Peygamber'in iletişim becerilerini anlamak.

Din ve toplum ilişkisi

Din ve insan ilişkisi

İslam'da temel hakların önemi ve korunması

Dinimizin akıl sağlığına verdiği önemi kavrar.

Hz. Yusuf'un hayatı hakkında bilgi sahibi olmak

Hz. Yusuf'un hayatındaki çatışmaları anlamak

Asr suresinde iman ve salih amelin önemini anlar.

Asr suresinin ana mesajını kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri