8.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

8.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Kur'an'da yer alan iman esaslarının üçünü açıklayınız.


 2. Cevap: * Allah'a (c.c.) iman: Allah'ın (c.c.) varlığına ve birliğine inanmak. * Peygamberlere iman: Allah'ın (c.c.) insanlara doğru yolu göstermek için gönderdiği peygamberlere inanmak. * Kitaplara iman: Allah'ın (c.c.) peygamberlerine indirdiği kitaplara inanmak. Açıklama:

  İman esasları, bir Müslüman olmanın temel şartlarıdır ve bir bütün olarak kabul edilmelidir. 3. İbadet kelimesinin anlamını açıklayınız ve dört ibadet türü veriniz.


 4. Cevap: Anlam: Allah'ın (c.c.) insanlara emrettiği ve insanların yapmakla yükümlü olduğu tüm davranışlar. Türler: * Namaz * Oruç * Hac * Zekat Açıklama:

  İbadetler, Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak ve imanımızı güçlendirmek için yapılır. 5. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in doğruluğu ve güvenilirliği hakkında bilgi veriniz.


 6. Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.), yalan söylemeyen, sözünü tutan ve emanetleri koruyan, "Muhammedü'l-Emin" olarak bilinen bir kişiydi. Açıklama:

  Hz. Muhammed'in doğruluğu ve güvenilirliği, onu düşmanlarının bile sözünü dinlediği ve emanetlerini ona teslim ettiği bir örnek haline getirmişti. 7. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in doğruluğu ve güvenilirliği, Müslümanlara nasıl bir örnek teşkil etmiştir?


 8. Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.)'in doğruluğu ve güvenilirliği, Müslümanlara sözlerinde ve davranışlarında dürüst olmaları ve yalandan kaçınmaları gerektiğine dair bir örnek oluşturmuştur. Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), sözlerin ve eylemlerin tutarlı olması gerektiğini vurgulamış ve müminlerin de onun bu niteliğini örnek almalarını öğütlemiştir. 9. Adalet nedir?


 10. Cevap: Adalet, her hak sahibine hakkını vermeyi ve adil bir şekilde karar vermeyi ifade eder. Açıklama:

  Adalet, toplumdaki düzenin ve barışın sağlanması için önemli bir erdemdir. 11. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) adalet anlayışını açıklayınız.


 12. Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.), hiç kimseye ayrıcalık göstermeden ve zayıfların haklarını koruyarak adil bir şekilde karar vermiştir. Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) adalet anlayışı, İslam'ın temel ilkelerinden biridir. 13. Din nedir? Açıklayınız.


 14. Cevap: Din, akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahî kurallar bütünüdür. Açıklama:

  Din, inanç esasları, ibadetler, ahlak ilkeleri ve toplumsal ilişkiler gibi konuları içerir. İnsanların manevi ihtiyaçlarını karşılar ve doğuştan gelen bir ihtiyaçtır. 15. Toplumları bir araya getiren üç tane unsuru yazınız.


 16. Cevap: 1. İnanç birliği 2. Kültürel benzerlikler 3. Ekonomik çıkarlar Açıklama: 17. Dinin korunmasında doğru anlayış ve uygulamanın önemini açıklayınız.


 18. Cevap: Dinin korunması, dinin doğru anlaşılıp uygulanmasıyla sağlanır. Kur'an ve sünnet temel kaynaklar olup, dinin dayanağı olmayan bid'atler ve hurafelerden uzak durulmalıdır. Din, Allah'a tahsis edilerek ibadet edilerek korunur. Açıklama:

  Din, dayanağı olmayan yaklaşımlarla çarpıtılmaktan ve saptırılmaktan korunmalıdır. Sağlam bilgi kaynakları ve doğru uygulama, dinin özünün korunmasının garantisi niteliğindedir. 19. Nesli korunmasında ailenin rolünü açıklayınız.


 20. Cevap: Aile, neslin korunmasında temel bir rol oynar. Milli ve manevi değerleri, sevgi, merhamet ve iş birliğini aşılar. Ayrıca, zararlı maddelerden uzak durma ve akıl sağlığını koruma konusunda rehberlik eder. Açıklama:

  Aile, çocuğun hem fiziksel hem de ruhsal gelişiminde en etkili ortamdır. Çocuklar, ailede sağlıklı alışkanlıkları öğrenir ve toplumsal değerlere uygun bir şekilde yetişir. 21. Asr suresinde bahsedilen temel dini sorumluluk ilkelerini yazınız.


 22. Cevap: İman, salih amel, hakkı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek. Açıklama:

  Asr suresi, iman ve iyi amellerin yanı sıra, hakkı ve sabrı tavsiye etmenin de önemli dini sorumluluklar olduğunu vurgulamaktadır. 23. Asr suresinden hareketle, insanı ziyandan kurtaracak yolları açıklayınız.


 24. Cevap: İman etmek, salih ameller işlemek, hakkı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek. Açıklama:

  Asr suresi, bu ilkeleri benimsemenin ve bunlara göre yaşamanın, insanı ebedi hüsrandan koruyacağını ve ebedi mutluluğa ulaştıracağını belirtir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Tevhid, Allah'ın birliğine inanmaktır.
  (.....) 2. Üstün ahlaki özelliklerden biri merhamettir.
  (.....) 3. Müminler, birbirlerine hakkı tavsiye ederler.
  (.....) 4. Sabır, zorluklara karşı gösterilen dayanıklılıktır.
  (.....) 5. Tevhid mücadelesi, Allah'ın birliğini savunmaktır.
  (.....) 6. İman, Allah'a ve peygamberlerine inanmaktır.
  (.....) 7. Müminler, yardımlaşmaya ve dayanışmaya özen gösterirler.
  (.....) 8. Üstün ahlaki özelliklerden biri dürüstlüktür.
  (.....) 9. Tevhid mücadelesi, Allah'a yakınlaşma yoludur.
  (.....) 10. Sabır, Allah'ın takdirine boyun eğmektir.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Tevhid, Allah'ın birliği inancıdır. Üstün ahlaki özellikler arasında merhamet, dürüstlük ve yardımlaşma vardır. Müminler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye ederler. Tevhid mücadelesi, Allah'ın birliğini savunmak ve yakınlaşmak için verilen bir mücadeledir. 27. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Bid'at
  b. Hurafe
  c. Tahrif
  d. İhlas
  e. Haramlar
  1. Allah'a (c.c.) tahsis ederek ibadet etmek
  2. Dinin yanlış anlaşılmasına sebep olan masallar
  3. Allah'ın (c.c.) haklarını ve sınırlarını korumak
  4. Dinin özünden saptırılması
  5. Sonradan ortaya çıkan din anlayışları

 28. Cevap: 1. d 2. b 3. c 4. e 5. a Açıklama:

  Din, bid'at, hurafe ve tahriflerden korunmalıdır. Dinin korunması, Allah'a (c.c.) ihlasla ibadet ederek ve helaller ve haramları gözeterek sağlanır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

8.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 31 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


8.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE GÜZEL AHLAK
  1. Ahlaki olmayan tutum ve davranışlara yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
  2. Ahlaki tutum ve davranışları yerine getirmeye istekli olur.
  3. Ahlaklı olmanın birey ve toplum hayatındaki önemini kavrar.
  4. Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder.
  5. İslam’da esas kabul edilen ahlaki tutum ve davranışlara Kur’an’dan ve Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verir.
 • DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ
  1. Dinin evrensel bir olgu olduğunun farkına varır.
  2. Dinlerin ve İslam’ın evrensel öğütlerine örnekler vererek bunların insanlık için önemini fark eder.
  3. Evrenselliğin ve evrensel değerlerin anlamını kavrar.
  4. Farklı din ve inançlara hoşgörülü olur.
  5. Farklı dinlerin ortaya çıkış sebeplerini tartışır
  6. Günümüzde yaşayan büyük dinleri temel özellikleriyle tanır.
  7. İslam’ın büyük dinler arasındaki yerini kavrar.
  8. Misyonerlik faaliyetleri hakkında duyarlı olur.

Ayrıca 8.sınıf DKAB 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, Kur'an'da yer alan temel iman esaslarını kavrayabileceklerdir.

Öğrenciler, ibadetin anlamını ve temel ibadet türlerini anlayabileceklerdir.

Peygamberlerin doğruluk ve güvenilirliğin önemini anlamak.

Hz. Muhammed'in doğruluğu ve güvenilirliği ile ahlak ilkelerini anlama becerisini geliştirmek.

Adalet kavramını anlar.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) adalet anlayışını kavrar.

Öğrenciler, dinin tanımını ve içeriklerini bilirler.

Öğrenciler, toplumların bir araya gelmesinde etkili olan unsurları bilirler.

Öğrenciler, dinin korunmasında doğru anlayış ve uygulamanın önemini kavrar.

Öğrenciler, ailenin neslin korunmasındaki rolünü anlar.

Öğrenciler, Asr suresinde belirtilen temel dini sorumlulukları kavrar.

Öğrenciler, insanı ziyandan kurtaracak yollardan haberdar olur.

* Tevhid inancının önemini anlamak * Üstün ahlaki özelliklerin değerini bilmek * Müminlerin birbirlerine karşı sorumluluklarını öğrenmek * Tevhid mücadelesinin bireysel ve toplumsal hayattaki önemini kavramak

* Dinin korunmasının önemini kavrar. * Dini korumanın yollarını bilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri