8.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

8.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) cesaretini gösteren bir olayı anlatınız.


 2. Cevap: Taif'te, İslam'ın yayılmasını engellemek isteyen Mekkeliler tarafından taşlanmasına ve dövülmesine maruz kaldı. Ancak Hz. Muhammed, inancından vazgeçmedi ve Mekke'ye döndü. Açıklama:

  Hz. Muhammed'in cesareti, zorluklara ve zulümlere karşı sabretmesi ve inancından ödün vermemesiyle kendini gösterdi. 3. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatında istişareyi nasıl uyguladığını açıklayınız.


 4. Cevap: Hz. Muhammed, önemli konularda ashabıyla istişare etmiş, onların görüşlerini almış ve ortak kararlar almıştır. Mesela, Hudeybiye Antlaşması'nın imzalanması bir istişare sonucu gerçekleştirilmiştir. Açıklama:

  Hz. Muhammed'in istişareyi uygulaması, halkın görüşüne değer verdiği ve ortak aklı önemsediği anlamına gelir. 5. Toplumları bir arada getiren unsurlar hakkında bilgi veriniz.


 6. Cevap: Ortak değerler, inançlar, gelenekler, dil, tarih ve kültür gibi unsurlar toplumları bir arada tutar. Açıklama:

  Toplum birliği, insanlar arasında paylaştıkları ortak özellikler sayesinde sağlanır. Bu özellikler, toplumun üyeleri arasında bir bağlılık ve aidiyet duygusu oluşturur. 7. Dinin temel amacını açıklayınız.


 8. Cevap: İnsanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır. Açıklama:

  Din, Allah'ın insanlara mutluluğa giden yolları gösterdiği, onları ahlaken yücelttiği ve haklarını koruduğu bir kurallar bütünüdür. 9. Hz. Yusuf kıssasının bize sunduğu dersleri açıklayınız.


 10. Cevap: Hz. Yusuf kıssası, sabırın, affetmenin, iyilikle kötülüğe karşılık vermenin ve Allah'a güvenmenin önemini vurgular. Ayrıca kıskançlığın, hasedin ve iftiranın yıkıcı sonuçlarını gösterir. Açıklama:

  Bu soru, Hz. Yusuf (a.s.) kıssasından çıkarılabilecek yaşam derslerini vurgulamaktadır. 11. Kur'an-ı Kerim'de yardımlaşma ile ilgili bir ayet yazınız.


 12. Cevap: "... İyilik ve takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının..." (Mâide suresi, 2. ayet) Açıklama:

  Bu ayet, Müslümanların faydalı olan işlerde yardımlaşmalarını emrederken, zararlı ve kötü işlerde yardımlaşmayı yasaklar. 13. Sadaka vermenin faziletleri nelerdir ve hangi hadiste belirtilmiştir?


 14. Cevap: - Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak - Sevabı kat kat almak - Dağ kadar sevap kazanmak Açıklama:

  Bu faziletler, Hz. Peygamber'in bir hadisinde belirtilmiştir: "Kim helal kazancından bir hurma miktarı sadaka verirse... Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için, sizden birinizin tayını yetiştirdiği gibi... dağ gibi olana kadar büyütür." 15. Zekâtın faydalarını açıklayınız.


 16. Cevap: Yardımlaşmayı sağlar, ihtiyaç sahiplerini korur, zenginliği arındırır. Açıklama:

  Zekât, yoksulların ihtiyaçlarını karşılayarak toplumda yardımlaşmayı teşvik eder. Ayrıca yoksulları koruyarak sosyal adaletsizliği azaltır ve zenginlerin mallarını temizleyerek bereketlendirir. 17. İslam dininde ticaretle ilgili olarak hangi ilkeler vurgulanmıştır?


 18. Cevap: Ticarette dürüst davranmak, ölçü ve tartıda hile yapmamak. Açıklama:

  İslam dininde ticarette dürüstlük ve adalet esastır. Ticarette ölçü ve tartıda hile yapanlar uyarılmış ve kıyamet gününde hesap verecekleri bildirilmiştir. 19. Maûn suresinde verilen mesajları belirtiniz.


 20. Cevap: - Yetimlere ve yoksullara kötü davrananların ahiret gününe inanmadıkları - Kendini düşünmeyen bencil kişilerin kötülendği - Yardımlaşmanın önemi ve riyanın kınanması Açıklama:

  Maûn suresi, toplumda yardımlaşmanın önemini vurgulayan ve sadece gösteriş için ibadet yapanları eleştiren mesajlar içerir. 21. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

  (.....) 1. Infak, başkalarına yardım etmek bilincini kazandırır.
  (.....) 2. Zekât, fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine verilen belirli bir miktardaki maldır.
  (.....) 3. Sadaka, Allah'ın rızasını kazanmak için verilen herhangi bir hayırdır.
  (.....) 4. Hz. Peygamber, insanların birbirlerine yardım etmelerini teşvik etmiştir.
  (.....) 5. Sadaka-i cariye, ölümden sonra da sevabı devam eden sadakadır.
  (.....) 6. Hz. Şuayb (a.s.), Medyen halkına gönderilmiş bir peygamberdi.
  (.....) 7. Hz. Şuayb (a.s.), Medyen halkını Allah'a (c.c.) inanmaya davet etmiştir.
  (.....) 8. Medyen halkı, ticaretlerinde adil olmayı reddetmiştir.
  (.....) 9. Allah (c.c.), infak edenlere müjde vermiştir.
  (.....) 10. Hz. Şuayb (a.s.), Medyen halkının inatları nedeniyle cezalandırılmıştır.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 23. .Eşleştirmeleri Yapın

  a. Zekât
  b. İnfak
  c. Sadaka
  d. Nisab
  e. Temel ihtiyaç
  1. Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan hayırlı işler
  2. Akıllı, ergenlik çağına girmiş, nisab miktarından fazla mala sahip Müslümanların yılda bir kez mallarının belli miktarını ihtiyaç sahiplerine vermeleri
  3. Zengin veya fakir herkesin elinden geldiğince iyilik yapması
  4. Mali yeterlilik ve zenginlik ölçüsü
  5. Bir Müslüman'ın kendisi ve ailesinden bakmakla yükümlü olduğu kimselerin yeme, içme, barınma gibi giderleri

 24. Cevap: 1. c 2. a 3. b 4. d 5. e Açıklama:

  Zekât, İnfak ve Sadaka yardımlaşma ile ilgili kavramlardır. Nisab, zekât vermekle yükümlü olabilmek için belirlenen mal miktarıdır. Temel ihtiyaçlar ise bir Müslüman'ın yaşaması için gerekli olan giderlerdir. 25. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Dinen zengin sayılan Müslümanların mallarının belli miktarını ihtiyaç sahiplerine vermelerine __________ denir.
  2. __________, yardımlaşmayı sadece zekât ibadetiyle sınırlandırmaz.
  3. Allah'a (c.c.) rızasını kazanmak için sahip olduğu mallardan Yüce Allah'ın emrettiği harcama yapması, bağışta bulunması __________ olarak adlandırılır.
  4. Sadaka, Müslümanın Allah'a (c.c.) duyduğu sevgiden kaynaklanan bir ibadettir. Bu yönüyle sadaka Allah'a (c.c.) olan sadakatin bir __________'dır.
  5. Sadaka vermeyi teşvik eden __________ vardır.
  6. Sadece zenginlere ait bir sorumluluk olan __________ ibadeti dışında __________ ve __________ ibadetleri bütün Müslümanları kapsar.
  7. Nisab miktarından fazla mala sahip olan her zengin müslüman __________ vermekle yükümlüdür.
  8. Zekât verilebilecek malların her birinin __________ farklıdır.
  9. Temel ihtiyaçlar kapsamına giren malların __________ verilmez.
  10. __________, hacca gidebilmek, kurban kesebilmek ve diğer bazı mali ibadetleri yerine getirebilmek için belirlenen mali yeterlilik ölçüsüdür.

 26. Cevap: 1. Zekât 2. İslam 3. İnfak 4. İşaret 5. Ayetler ve hadisler 6. Zekât, infak, sadaka 7. Zekât 8. Nisab 9. Zekâtı 10. Nisab Açıklama:

  Bu sorular, zekât, infak, sadaka gibi kavramları ve bu ibadetlerle ilgili bilgileri öğrencilere kavratmayı amaçlamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

8.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


8.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
  1. Din anlayışındaki farklılıkların niçin birer zenginlik olduğunu açıklar.
  2. Din anlayışındaki yorum farklılıklarını fark eder.
  3. Din anlayışındaki yorumların vukufla olabileceğinin farkında olur.
  4. Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.
  5. Dinde zorlama olmadığını ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
  6. İslam düşüncesindeki yorum biçimlerini sınıflandırır.

Ayrıca 8.sınıf DKAB dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) cesur bir lider olduğunu anlar.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareci bir önder olduğunu anlar.

Toplumların bir arada tutulmasında ortak unsurların önemini anlamak.

Dinin temel amacını anlama.

Hz. Yusuf (a.s.) kıssasının öğretici yönlerini kavrama.

Öğrenciler, yardımlaşmanın önemini ve sınırlarını Kur'an'dan öğrenebilirler.

Öğrenciler, sadaka vermenin önemini ve buna karşılık Allah'tan bekleyebilecekleri sevapları öğrenir.

Zekâtın bireysel ve toplumsal faydalarını anlar.

Ticaretin toplumsal düzen ve ahlak açısından önemli olduğunu vurgular.

Öğrenciler, Maûn suresinin toplumsal sorumluluk ve ibadet konusundaki mesajlarını anlar.

* İnfakın önemini ve faydalarını anlamak * Zekât ve sadaka arasındaki farkı bilmek * Hz. Peygamber'in infak konusundaki öğretilerini öğrenmek * Hz. Şuayb (a.s.)'ın tebliğ mücadelesini tanımak * Ölçü ve tartıda dürüst olmanın önemini kavramak * İnsanlara yardım etmenin ve hayır işleri yapmanın faziletini bilmek * Allah'ın (c.c.) infak edenlere mükafat vereceğini öğrenmek * Kötü davranışların cezalandırılacağını hatırlamak * Topluma faydalı olmanın önemini anlama

* Yardımlaşma ile ilgili kavramları tanımlar. * Zekâtın şartlarını ve nisab miktarlarını bilir. * Müslümanların yardımlaşma hususundaki sorumluluklarını anlar.

* İslam'ın yardımlaşma ibadetleri hakkında bilgi edinme * Zekât, infak ve sadaka arasındaki farklılıkları öğrenme * Allah'a (c.c.) olan sadakatin bir göstergesi olarak sadakanın önemini kavrama * Zekât verecek düzeyde zengin olanların yükümlülüklerini öğrenme * Zekâtın malların nisab miktarlarına göre verildiğini kavrama * Temel ihtiyaçlar kapsamındaki malların zekâtının verilmediğini öğrenme * Nisabın, mali ibadetleri yerine getirebilmek için belirlenen ölçü olduğunu öğrenme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri