8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik)

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Kur'an-ı Kerim'in ahlak konusundaki vurgusunu açıklayınız.


 2. Cevap: Kur'an-ı Kerim, insanlara iyi huylar ve davranışlar konusunda rehberlik eder, kötü huylardan ve davranışlardan uzak durmalarını öğütler. Açıklama:

  Ahlaki değerler, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde ve toplum düzeninde hayati bir rol oynar. 3. Kur'an-ı Kerim'in temel özelliğini açıklayınız.


 4. Cevap: Kur'an-ı Kerim, hak ile batılı, iyi ile kötüyü, helal ile haramı birbirinden ayıran bir kitaptır. Açıklama:

  Kur'an, insanları doğru yola iletir ve yanlıştan sakındırır. 5. "Üsve-i hasene" kavramının Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilişkisini açıklayınız.


 6. Cevap: "Üsve-i hasene", Hz. Muhammed (s.a.v.)'in güzel örneği anlamına gelir ve onun tüm insanlık için örnek bir ahlak ve yaşam tarzına sahip olduğunu ifade eder. Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), hayatı boyunca doğru, güvenilir, dürüst ve merhametli bir kişi olmuştur. Müslümanlar, onun bu niteliklerini örnek alarak kendi ahlaklarını geliştirmeyi amaçlarlar. 7. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşu hakkında bilgi veriniz.


 8. Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.), son derece merhametli bir insandı. Allah (c.c.) onu âlemlere rahmet olarak göndermiştir. Yetimlere, çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve tüm canlılara karşı merhametle davranmıştır. Açıklama:

  Hz. Muhammed'in merhameti, etrafındaki insanları etkilemiş ve onun yanında olmalarını sağlamıştır. 9. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) adalet anlayışının önemi nedir?


 10. Cevap: Hz. Muhammed'in (s.a.v.) adil anlayışı, toplumda huzuru ve barışı sağlar, zulmü engeller ve herkesin haklarına saygı gösterilmesini sağlar. Açıklama:

  Adalet, toplumun sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için gereklidir. 11. Hz. Peygamber'in konuşma tarzı hakkında bilgi veriniz.


 12. Cevap: Hz. Peygamber, ince, nazik, kibar ve ölçülü bir hitap tarzını benimserdi. Açıklama:

  Hz. Peygamber'in konuşma tarzı, karşısındakilere saygı ve nezaketini yansıtırdı. 13. Dinin insan hayatına sağladığı faydalardan üç tane örnek veriniz.


 14. Cevap: 1. Anlam katar 2. Dayanma gücü verir 3. Mutluluk sağlar Açıklama: 15. Canın korunmasının İslam dinindeki önemini açıklayınız.


 16. Cevap: İslam dininde canın korunması, bireyin en temel hakkı olarak kabul edilir. Can güvenliği, iş sağlığı ve çevre güvenliğini içerir. Bir canı kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğerdir. Açıklama:

  İslam, bireyin yaşama hakkını anne karnından itibaren güvence altına alır. İş kazaları ve çevresel tehlikeler gibi can güvenliğini tehdit eden durumlara karşı önlem alınmasını tavsiye eder. 17. Emrin korunmasında dikkat edilmesi gereken hususları yazınız.


 18. Cevap: * Hile ve rüşvetten kaçınma * Emeğin karşılığını tam ve zamanında ödeme * İsraftan sakınma * Faizden uzak kalma Açıklama:

  Emrin korunması, haksız kazanç yollarını ortadan kaldırarak ve emeğe saygı göstererek sağlanır. Faiz ve israf, emri bozan ve toplumsal huzursuzluğa yol açan unsurlardır. 19. Hz. Yusuf'un zorluklara karşı sabır ve tahammülünü gösteren üç örneği yazınız.


 20. Cevap: * Kuyuya atılması * Zindana atılması * İftira atılması Açıklama:

  Hz. Yusuf bu zorluklara rağmen sabırlı davranmış ve Allah'ın (c.c.) desteğine güvenmiştir. 21. Asr suresine göre bir Müslümanın sahip olması gereken üç temel özelliği belirtiniz.


 22. Cevap: Samimi iman, salih ameller, hakkı ve sabrı tavsiye etmek. Açıklama:

  Asr suresi, imanlı ve erdemli bir Müslüman olmanın temel niteliklerini bu üç özellik olarak belirlemektedir. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Kur'an'ın sözlük anlamı "ayırmak"tır.
  2. (.....) Kur'an'ın ilk suresi Nahl suresidir.
  3. (.....) Sünnet, Hz. Peygamber'in söylediklerini ve yaptıklarını içerir.
  4. (.....) Hz. Peygamber'in örnekliği, Müslümanlara ibadetlerin nasıl yapılacağını gösterir.
  5. (.....) Hz. Peygamber, Allah'a (c.c.) ibadet etmeyi öğretmiştir.
  6. (.....) Sünnet, İslam dininin temel kaynaklarından biri değildir.
  7. (.....) Hz. Peygamber, insanların moral değerlerle donanmalarını sağlamıştır.
  8. (.....) Kur'an, son ilahi kitaptır.
  9. (.....) Hz. Peygamber, ümmetine güzel ahlak öğretmiştir.
  10. (.....) Sünnet, Kur'an'ı anlamanın tek kaynağıdır.

 24. Cevap: 1. Y 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama:

  * 1, 2, 6, 10: Verilen ifadeler yanlış bilgiler içermektedir. * 3, 4, 5, 7, 8, 9: Verilen ifadeler doğru bilgiler içermektedir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Hz. Muhammed (s.a.v.) insanlara değer verirdi.
  2. (.....) Hz. Muhammed (s.a.v.) sadece yaşadığı döneme örnek olmuştur.
  3. (.....) Hz. Muhammed (s.a.v.) kölelerin azat edilmesini desteklerdi.
  4. (.....) Hz. Muhammed (s.a.v.) kadınların haklarına önem vermezdi.
  5. (.....) Hz. Muhammed (s.a.v.) adaleti gözetme konusunda titizdi.
  6. (.....) Veda Hutbesi'nde Hz. Muhammed (s.a.v.) takvanın üstünlüğünü vurguladı.
  7. (.....) Hz. Muhammed (s.a.v.) insanlara karşı kibar ve nazikti.
  8. (.....) Hz. Muhammed (s.a.v.) çocuklarla ilgilenirdi.
  9. (.....) Hz. Muhammed (s.a.v.) insanların dertlerini sabırla dinlerdi.
  10. (.....) Hz. Muhammed (s.a.v.) hayat boyu örnek alınacak bir insandı.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 31 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE GÜZEL AHLAK
  1. Ahlaki olmayan tutum ve davranışlara yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
  2. Ahlaki tutum ve davranışları yerine getirmeye istekli olur.
  3. Ahlaklı olmanın birey ve toplum hayatındaki önemini kavrar.
  4. Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder.
  5. İslam’da esas kabul edilen ahlaki tutum ve davranışlara Kur’an’dan ve Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verir.
 • DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ
  1. Dinin evrensel bir olgu olduğunun farkına varır.
  2. Dinlerin ve İslam’ın evrensel öğütlerine örnekler vererek bunların insanlık için önemini fark eder.
  3. Evrenselliğin ve evrensel değerlerin anlamını kavrar.
  4. Farklı din ve inançlara hoşgörülü olur.
  5. Farklı dinlerin ortaya çıkış sebeplerini tartışır
  6. Günümüzde yaşayan büyük dinleri temel özellikleriyle tanır.
  7. İslam’ın büyük dinler arasındaki yerini kavrar.
  8. Misyonerlik faaliyetleri hakkında duyarlı olur.

Ayrıca 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'in ahlak konusundaki önemini kavrayabileceklerdir.

Öğrenciler, Kur'an'ın temel özelliğini anlayabilecekler.

Hz. Muhammed'in insanlara örnek olan özelliğini ve bunun Müslümanlar için önemini kavramak.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunun önemini ve bunun çevre üzerindeki etkisini anlamak.

Adaletin önemini vurgular.

Hz. Peygamber'in konuşma tarzının temel özelliklerini öğrenmek.

Öğrenciler, dinin insanlar için sağladığı faydaları bilirler.

Öğrenciler, İslam'ın canın korunmasına verdiği önemi anlarlar.

Öğrenciler, emrin korunmasında dikkat edilmesi gereken hususları öğrenir ve bunların önemini kavrar.

Hz. Yusuf'un zorluklara karşı gösterdiği sabrı ve tahammülü anlamak.

Öğrenciler, bir Müslüman olarak sahip olmaları gereken nitelikleri öğrenir.

* Kur'an'ın temel özelliklerini ve isimlerini öğrenmek * Sünnetin tanımını ve dindeki önemini anlamak * Hz. Peygamber'in örnekliğinin Müslümanlar için önemini kavramak * Kur'an ve sünnetin İslam dinindeki rollerini ayırt etmek

1. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değer anlaşılır. 2. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnekliğinin kalıcı olduğu vurgulanır. 3. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kölelik karşıtı tutumu aktarılır. 4. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kadın haklarını savunduğu belirtilir. 5. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) adalete verdiği önem anlaşılır. 6. Takvanın üstünlüğü ve insanların ona göre değerlendirileceği vurgulanır. 7. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlarla iletişimindeki nezaket ve kibarlığı örnek alınır. 8. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocuklara verdiği önem vurgulanır. 9. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) empati ve merhameti aktarılır. 10. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatının herkes için örnek alınması gereken bir hayat olduğu vurgulanır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri