8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) adalet anlayışını üç örnekle açıklayınız.


 2. Cevap: 1. Bedir Savaşı'nda amcası Abbas'ın tazminat ödemesini bağışlamaması. 2. Yahudi bir alacaklıdan Ebu Hadrad'ın borcunu ödemesini istemesi. 3. Zayıf ve güçsüzlerin haklarını korumakta titiz davranması. Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), adaleti tüm insanlar için uygulamıştır. 3. Hakların gözetilmesinin toplum huzuruna sağladığı katkılar nelerdir?


 4. Cevap: * Huzurlu ve güçlü bir toplum oluşur. * Çatışmalar ve karışıklıklar önlenir. * Herkes kendini güvende hisseder. Açıklama:

  Hakların gözetilmesi, toplumsal düzeni sağlar ve huzuru korur. 5. Hz. Yusuf'un (a.s.) karakter özellikleri hakkında bilgi veriniz.


 6. Cevap: Hz. Yusuf (a.s.) olgun, sevecen, merhametli ve saygılı bir karaktere sahipti. Herkese yardımsever davranır ve etrafındakileri mutlu etmeye çalışırdı. Açıklama:

  Bu soru, Hz. Yusuf'un (a.s.) olumlu karakter özelliklerini vurgulamaktadır. 7. Hz. Yusuf'un (a.s.) hayatında meydana gelen üç önemli olayı sıralayınız.


 8. Cevap: (A) Kardeşleri tarafından kuyuya atılması (B) Züleyha'nın iftirasına uğraması (D) Babası ile kavuşması Açıklama:

  Bu soru, Hz. Yusuf'un (a.s.) hayatındaki dönüm noktalarını belirlemeyi amaçlamaktadır. 9. Zekât ibadeti nedir ve kimler zekât vermelidir?


 10. Cevap: Zekât, zengin Müslümanların yılda bir kez mallarının belli miktarını ihtiyaç sahiplerine vermeleridir. Akıllı, ergenlik çağına girmiş zengin Müslümanlar zekât vermekle yükümlüdür. Açıklama:

  Zekât, İslam'ın beş şartından biridir ve Allah'ın bir emridir. 11. İslam'da yardıma ihtiyacı olanlara yapılan diğer yardımlaşma türlerini yazınız.


 12. Cevap: - İnfak - Sadaka Açıklama:

  İnfak, Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan her türlü harcamayı kapsar. Sadaka ise, doğru söz ve sözünde durmayı ifade eder. 13. Hz. Şuayb (a.s.) Medyen şehrinde nasıl bir tebliğ mücadelesi yürütmüştür?


 14. Cevap: Medyenlileri bir olan Allah'a (c.c.) kulluk etmeye, ölçü ve tartıda hile yapmadan ticaretlerinde adil olmaya çağırdı. Açıklama:

  Hz. Şuayb (a.s.) Medyenliler'in Allah'a (c.c.) isyan ederek ölçü ve tartıda hile yaptıklarını uyararak onları doğru yola çağırdı. 15. Hz. Şuayb'ın (a.s.) tebliğine Medyenliler nasıl tepki göstermiştir?


 16. Cevap: Tehdit ettiler, inananları Allah yolundan alıkoymaya çalıştılar ve Hz. Şuayb'a karşı olan düşmanlıklarını ifade ettiler. Açıklama:

  Medyenliler Hz. Şuayb'ın (a.s.) tebliğine olumsuz tepki verdiler ve onun davetini kabul etmediler. 17. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

  (.....) 1. Zekât, yılda bir kez mallarının belli miktarını ihtiyaç sahiplerine vermeleridir.
  (.....) 2. Zekât, sadece zenginlere ait bir ibadettir.
  (.....) 3. Sadaka, Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan hayırlı işlerdir.
  (.....) 4. Zekât, İslam'ın beş şartından biridir.
  (.....) 5. İnfak, zengin veya fakir herkesin elinden geldiğince iyilik yapmasıdır.
  (.....) 6. Altının nisab miktarı 80,18 gramdır.
  (.....) 7. Küçükbaş hayvanlarda kırktan yüzyirmiye kadar bir koyun zekât verilir.
  (.....) 8. Temel ihtiyaçlar kapsamındaki malların zekâtı verilir.
  (.....) 9. Zekât, İslam'da namazla birlikte vurgulanan bir ibadettir.
  (.....) 10. Sadaka, Uhud Dağı kadar büyük bir değer kazanabilir.

 18. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 19. Eşleştirmeleri Yapın

  Soru Başlıkları:
  1. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed'in (s.a.v.) buyruğu
  2. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) rüşvet hakkındaki sözü
  3. Haram kazanç yollarından biri
  4. İslam'ın temeli
  5. Dini bozan davranış
  6. İslam dışı inanç ve uygulamalar
  7. Dini tahrif etme yöntemi
  8. İslam'da ibadetin temeli
  9. Allah'ın (c.c.) sınırları
  10. Dinin korunmasında bireysel görev
  Önermeler:
  a. Bid'at
  b. Çalışmanın karşılığı
  c. Allah'a has kılmak
  d. Faiz
  e. Hurafe
  f. İslam'ın kaynakları
  g. Sınırları çiğnemenin sonucu
  h. Tahrif
  i. Yalnızca Allah'a kulluk etmek
  j. Rüşvet alan da veren de Cehennemdedir

 20. Cevap: 1. b 2. j 3. d 4. f 5. a 6. e 7. h 8. i 9. g 10. c Açıklama:

  Soru, İslam'ın temel kavramları ve ilkeleri ile Hz. Muhammed'in (s.a.v.) öğretilerini eşleştirmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Detayları

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
  1. Din anlayışındaki farklılıkların niçin birer zenginlik olduğunu açıklar.
  2. Din anlayışındaki yorum farklılıklarını fark eder.
  3. Din anlayışındaki yorumların vukufla olabileceğinin farkında olur.
  4. Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.
  5. Dinde zorlama olmadığını ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
  6. İslam düşüncesindeki yorum biçimlerini sınıflandırır.

Ayrıca 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 1.sınav soruları klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Hz. Muhammed'in adalet ilkesine bağlılığını anlamak.

Hakların gözetilmesinin önemini kavramak.

Hz. Yusuf'un (a.s.) ahlaki değerlerini anlama.

Hz. Yusuf'un (a.s.) hayatının önemli olaylarını hatırlama.

Öğrenciler, zekât ibadetinin tanımını, yükümlülüklerini ve önemini kavrar.

Öğrenciler, İslam'da zekât dışındaki yardımlaşma türlerini öğrenir ve bunlar arasındaki farkları anlar.

İnsanların ticaretlerinde dürüst ve adil olmaları gerektiğini vurgular.

İnsanların değişime direnç gösterebileceklerini ve hakka karşı gelebileceklerini hatırlatır.

* Zekâtın ne olduğunu anlamak. * Zekâtın önemini ve yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük olduğunu kavramak. * Sadaka kavramını ve farklı ibadet türleri arasındaki farkı öğrenmek. * Zekât ve sadakanın İslam'da teşvik edilen erdemler olduğunu bilmek. * Altın ve hayvanlar gibi malların zekât nisab miktarlarını öğrenmek. * Temel ihtiyaçların zekât kapsamı dışında olduğunu anlamak

* İslam'ın temel öğretilerini anlayabilme * Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sözlerinin önemini kavrayabilme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri