8.Sınıf Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik)

8.Sınıf Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Geri kazanılabilir atık türlerinden üç örnek verin.


 2. Cevap: * Kağıt * Plastik * Metal Açıklama:

  Bu atık türleri ayrıştırma ve işleme yoluyla yeniden kullanılabilir malzemelere dönüştürülebilir. 3. Geri dönüşümün doğal kaynak kullanımına katkısını açıklayın.


 4. Cevap: Geri dönüşüm, yeni ürünler üretmek için gerekli hammaddelerin çıkarılması için gereken kaynakları azaltır. Açıklama:

  Örneğin, bir ton geri dönüştürülmüş kağıt, 17 ağacın kesilmesini önler. 5. Küresel ısınmanın sonuçlarından iki tanesini belirtiniz.


 6. Cevap: İklim değişiklikleri ve buzulların erimesi Açıklama:

  Küresel ısınma, sera gazlarının artmasıyla Dünya'nın ısınmasına neden olan ve önemli sonuçlar doğuran bir çevre sorunudur. 7. Ormanların neden önemli olduğunu üç özelliğini yazınız.


 8. Cevap: - Oksijen üretimi ve hava kirliliğinin önlenmesi - Canlı türlerine ev sahipliği yapması - Karbondioksit depolayarak küresel ısınmayı yavaşlatması Açıklama:

  Ormanlar, ekolojik denge ve insan sağlığı için hayati öneme sahip ekosistemlerdir. 9. Gürültü kirliliğinin kaynaklarından üç örnek veriniz.


 10. Cevap: 1. Taşıt trafiği 2. Sanayi tesisleri 3. İnşaat çalışmaları Açıklama:

  Gürültü kirliliğinin birçok kaynağı vardır ve bu kaynaklar arasında taşıt trafiği, sanayi tesisleri ve inşaat çalışmaları önemli yer tutar. 11. Gürültünün günlük hayatımızdaki olumsuz etkilerinden üçünü yazınız.


 12. Cevap: 1. İşitme sorunları 2. Stres ve yorgunluk 3. Uyku kalitesinin düşmesi Açıklama:

  Gürültünün günlük hayatımızdaki olumsuz etkileri arasında işitme sorunlarına neden olması, stres ve yorgunluğa yol açması ve uyku kalitesini düşürmesi yer almaktadır. 13. Ekolojik ayak izine katkı sağlayan etmenleri üç örnek vererek belirtiniz.


 14. Cevap: * Hava kirliliği (sera gazlarının salınımı) * Su kirliliği (atık suyun arıtılmadan doğaya bırakılması) * Katı atıkların birikmesi Açıklama:

  Ekolojik ayak izi, insan faaliyetleri sonucu oluşan hava, su ve toprak kirliliğinden etkilenir. 15. Atıkların sınıflandırmasını yapınız.


 16. Cevap: * Evsel atıklar * Tıbbi atıklar * İnşaat atıkları * Pil ve akümülatörler * Organik atıklar * İri atıklar * Pazar atıkları * Sanayi atıkları * Lastik ve yağ atıkları * Tehlikeli atıklar (kimyasal, nükleer vb.) Açıklama:

  Atıklar, özelliklerine ve kaynaklarına göre farklı sınıflara ayrılır. 17. Doğal kaynakları korumak için neler yapılabilir?


 18. Cevap: * Alternatif enerji kaynakları kullanmak * Enerji verimliliğini artırmak * Kaynakları geri dönüştürmek * Tüketimi azaltmak * Sürdürülebilir tarım uygulamalarını desteklemek Açıklama:

  Doğal kaynakları korumak, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için çok önemlidir. Kaynakları korumak için çeşitli stratejiler kullanılabilir. 19. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının çevre üzerindeki etkileri nedir?


 20. Cevap: Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevresel etkileri önemsiz düzeydedir. Fosil yakıtlar gibi atık madde salınımına neden olmaz ve sera gazı emisyonlarına katkı sağlamazlar. Açıklama: 21. Sakin şehir, yavaş yemek ve organik tarım nedir? Çeşitlerini belirtiniz.


 22. Cevap: * Sakin şehir: Doğa ve kültürel değerleri koruyan, geleneksel özellikleri yaşatan, modern dünyanın hızlılığına inat sakin kalmayı tercih eden şehirlerdir. * Yavaş yemek: Hızlı yemek kültürüne tepki olarak doğmuş, yerel ve geleneksel lezzetleri koruyup gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan bir harekettir. * Organik tarım: İnsan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen, üretimde kimyasal madde kullanılmayan ve üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü olan tarımsal üretim biçimidir. Açıklama:

  Sakin şehirlerde el işlerinden mutfağa kadar geleneksel özellikler yaşatılır. Yavaş yemek hareketinde ise yöresel ürünler ve yemek pişirme teknikleri önemsenir. Organik tarımda ise bitki nöbetleşmesine ve doğal gübre kullanımına önem verilir. 23. Doğada enerji tasarrufu yapan üç canlı örneği veriniz.


 24. Cevap: Yarasa, imparator penguen ve kıyı çulluğu. Açıklama:

  Bu canlılar, enerji tasarrufu için benzersiz adaptasyonlara sahiptir. 25. İnsan vücudunda bulunan tasarruf önlemlerinden üç örnek veriniz.


 26. Cevap: * İnce hücre zarları * Parça halindeki omurlar * Bağırsaklarda villuslar Açıklama:

  Bu tasarruf önlemleri, vücudun enerji tasarrufu yapmasına ve azami işlevsellik sağlamasına yardımcı olur. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Gölün suyu çekilmesinin nedeni tarımsal faaliyetlerdir.
  (.....) 2. Çin ve Hindistan'da hava kirliliği çok ciddi bir sorundur.
  (.....) 3. Aşırı gübreleme toprağın verimliliğini artırır.
  (.....) 4. Doğal kaynakların korunarak kullanılması sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biridir.
  (.....) 5. Deniz kirliliği yalnızca o bölgeyi etkiler.
  (.....) 6. Yenilenebilir enerji kaynakları çevre dostudur.
  (.....) 7. Türkiye'de baraj yapımı sayesinde suyun enerjisinden yararlanılmaktadır.
  (.....) 8. İsveç, dünyada ilk kez çöp ithal etmiştir.
  (.....) 9. Elektrikli arabalar çevre kirliliğine neden olmaz.
  (.....) 10. Ormanların yok edilmesi çölleşmeye sebep olmaz.

 28. Cevap: D, D, Y, D, Y, D, D, D, D, Y Açıklama: 29. Eşleştirmeleri Yapın:

  1. Dünya nüfusunun hızla artması
  2. Antik Yunanlıların göç etmeleri
  3. Hızlı kentleşme
  4. Çevre kirliliği
  5. Plansız sanayileşme
  6. Nükleer denemeler
  7. Hava kirliliği
  8. Tarım alanlarının azalması
  9. Bölgesel savaşlar
  10. Toprak kirliliği
  Önermeler:
  a. Tarımsal faaliyetler
  b. Doğal afetler
  c. Çevresel bozulmalar
  d. Sağlıksız kentleşme
  e. Su kirliliği
  f. Enerji talebinin artması
  g. Kalabalıklaşma
  h. Tarım ilaçlarının kullanımı
  i. Fosil yakıt kullanımı
  j. Hayvanların yaşam alanlarının daralması

 30. Cevap: 1. b 2. a 3. c 4. d 5. d 6. i 7. i 8. j 9. i 10. e Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

8.Sınıf Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


8.Sınıf Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Küresel Çevre Sorunları
  1. Biyolojik çeşitliliğin azalmasının doğal dengeyi nasıl etkileyeceğini açıklar.
  2. Çölleşmenin doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıklar.
  3. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin önlenmesinde kendisine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  4. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin yerel ve küresel ölçekte ortaya çıkardığı sorunları irdeler.
  5. İklim değişikliğinin dünyadaki yaşamı nasıl etkileyeceği hakkında kestirimler yapar.
  6. Ormansızlaşma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalması arasındaki ilişkiyi açıklar.
  7. Ormansızlaşma, küresel ısınma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalmasını temel küresel çevre problemleri olarak tanımlar.
  8. Ormansızlaşmanın doğal dengeyi nasıl etkileyeceğini açıklar.
  9. Ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları, küresel ısınma, ormansızlaşma vb. çevre sorunlarının ortaya çıkış nedenlerini açıklar.
  10. Su kaynaklarının azalmasının veya kirletilmesinin canlılar üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Çevre Dostu Çözümler ve Teknolojiler
  1. Dünyadaki ve Türkiye’deki sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı ile ilgili iyi örnekleri yorumlar.
  2. Geri dönüşüm sorunlarını irdeler ve çözüm fikirleri geliştirir.
  3. Geri dönüşüm teknolojilerinin kullanımı ile ilgili iyi örnekleri araştırır ve bu örnekleri paylaşır.
  4. Geri dönüşüm ve geri kazanım kavramlarını açıklar ve geri dönüşümü mümkün olan maddeleri (cam, kâğıt, pet şişe, pil, teknolojik ürünler vb.) sınıflayarak tekrar kullanımının sağlanmasına katkıda bulunur.
  5. Sürdürülebilir kalkınma kavramını sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı boyutu ile irdeler.

Ayrıca 8.sınıf çevre eğitimi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler geri kazanılabilir atık türlerini öğrenir.

Öğrenciler geri dönüşümün doğal kaynakların korunmasına nasıl yardımcı olduğunu anlar.

Küresel ısınmanın neden olduğu önemli sonuçları anlamak.

Ormanların çevresel ve biyolojik önemini kavramak.

Gürültü kirliliğinin kaynaklarını örneklendirebilme.

Gürültünün günlük hayatımızdaki olumsuz etkilerini anlayabilme. Ormansızlaşmanın küresel nitelikteki kamusal yararlarından üç tanesini yazınız.

* Öğrenci, ekolojik ayak izine katkı sağlayan temel etmenleri bilecektir.

* Öğrenci, farklı atık türlerini ve bunların sınıflandırmasını kavrayabilecektir.

Öğrenciler, doğal kaynakları korumak için alınabilecek adımları anlar.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevre dostu olduğunu anlamak.

Çevre dostu uygulamaları tanır ve önemini kavrar.

Doğada enerji tasarrufunun önemini ve farklı yöntemlerini anlamak.

İnsan vücudunun enerji tasarrufu için kullandığı mekanizmaları kavrayabilmek.

* Çevre kirliliğinin nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi edinmek. * Doğal kaynakların önemi ve sürdürülebilir kullanımının gerekliliği hakkında farkındalık kazanmak. * Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevresel faydalarını anlamak. * Farklı ülkelerin çevre sorunlarına çözüm bulma çabalarını öğrenmek. * Çevre koruma bilincinin geliştirilmesi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Çevre Eğitimi Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi Ünite Özetleri