8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilirlik kavramının temel ilkelerinden biridir?

  A) Doğal kaynakların bilinçsizce kullanılması
  B) Gelecek nesillerin ihtiyaçlarının dikkate alınması
  C) Doğal zenginliklerin hızla tüketilmesi
  D) Sanayi tesislerinin kurulmasının teşvik edilmesi

 2. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, sürdürülebilirliğin doğal kaynakların korunarak kullanılması ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının da dikkate alınması gerektiğini vurguladığı belirtilmektedir. 3. Yenilenebilir enerji kaynaklarının fosil yakıtlara göre avantajlarından biri nedir?

  A) Daha pahalı olmaları
  B) Daha düşük verimli olmaları
  C) Sera etkisi veya asit yağmurları gibi olumsuz çevresel etkilerinin olmaması
  D) Fosil yakıtlara kıyasla daha sınırlı olmaları

 4. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, yenilenebilir enerji kaynaklarının fosil yakıtlara göre avantajı olarak sera etkisi veya asit yağmurları gibi olumsuz çevresel etkilerinin olmaması vurgulanmaktadır. 5. Verilenlere göre, aşağıdakilerden hangisi metnin ana fikriyle UYUŞMAMAKTADIR?

  A) Geri dönüşüm, çevre için önemlidir.
  B) Geri dönüşümde atıklar yeniden kullanılır.
  C) Geri dönüşüm, doğal kaynakları tüketir.
  D) Öğrenciler geri dönüşüm konusunda bilgilendirilmelidir.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Geri dönüşüm, doğal kaynakları korur ve tüketmez. 7. Küresel ısınmaya yol açan temel nedenlerden biri hangisidir?

  A) OzTAB incelmesi      B) İklim değişikliği   
  C) Ormansızlaşma        D) Hava kirliliği      
                         

 8. Cevap: C Açıklama:

  Ormansızlaşma, ağaçların kesilmesiyle karbon tutan alanların azalmasına neden olarak küresel ısınmaya katkıda bulunur. 9. Hangi faktör ozon tabakasının incelmesine neden olur?

  A) Kirli hava                   B) Fosil yakıt kullanımı       
  C) Ormanların azalması          D) Sera gazlarının salınması   
                                 

 10. Cevap: A Açıklama:

  Ozon tabakasının incelmesi, saç spreyleri, deodorantlar ve araç egzoz dumanları gibi kirli havadaki maddeler tarafından tetiklenir. 11. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın ana nedenidir?

  A) Fosil yakıtların yakılması
  B) Ormanların kesilmesi
  C) Su kaynaklarının kirlenmesi
  D) Ozon tabakasının incelmesi

 12. Cevap: A Açıklama:

  Fosil yakıtların yanmasından kaynaklanan sera gazları, küresel ısınmanın ana nedenidir. 13. Hava kirliliği aşağıdakilerden hangisine yol açabilir?

  A) Astım
  B) Fotosentez
  C) Toprak verimliliğinde artış
  D) Sanat eserlerinin korunması

 14. Cevap: A Açıklama:

  Hava kirliliği, astım, romatizma ve akciğer kanseri gibi sağlık sorunlarına yol açar. 15. Hava kirliliğini önlemek için hangi önlem alınmalıdır?

  A) Sanayi bacalarına filtre takma
  B) Kişisel araç kullanımını azaltma
  C) Ormanları kesme
  D) Su kaynaklarını kirletme

 16. Cevap: A Açıklama:

  Sanayi bacalarına filtre takılması, hava kirliliğini azaltan etkili bir önlemdir. 17. Uluslararası Standart Örgütünün normal saydığı ses düzeyi kaç desibeldir?

  A) 30 dB    B) 58 dB    C) 65 dB    D) 80 dB    

 18. Cevap: B Açıklama:

  Uluslararası Standart Örgütü, 58 dB'yi normal ses düzeyi olarak belirlemiştir. 19. Işık kirliliğinin doğrudan neden olmadığı etki hangisidir?

  A) Gök parlaklığı             B) Yıldız sayısında azalma   
  C) Kuş ölümleri               D) Su kirliliği              
                               

 20. Cevap: D Açıklama:

  Işık kirliliği, su kirliliğine doğrudan neden olmaz. 21. Nüfus artışının çevre üzerindeki en önemli olumsuz etkilerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Doğal kaynakların tükenmesi
  B) Ormanların çoğalması
  C) Hava kalitesinin iyileşmesi
  D) Su kaynaklarının artması

 22. Cevap: A Açıklama:

  Metinde "Nüfus artışının fazla olması çevrenin kendini yenileme özelliğini de zorlayan bir etkendir." ve "Fazla nüfus, atık oluşumunun ve insan sağlığına yönelik tehditlerin de artması demektir." ifadeleri yer almaktadır. Bu ifadelerden nüfus artışının doğal kaynakların tükenmesi gibi olumsuz çevresel etkilere yol açtığı anlaşılmaktadır. 23. Dünya nüfus dağılımını etkileyen doğal sebeplerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Besin temini        B) İş bulma imkânı    
  C) Öğrenim ihtiyacı    D) Sağlık sorunları   
                        

 24. Cevap: A Açıklama:

  Doğal sebepler, doğal afetler, besin temini, su kaynaklarına yakınlık gibi faktörleri içerir. İş bulma imkânı, öğrenim ihtiyacı ve sağlık sorunları ise ekonomik ve sosyal sebeplerdir. 25. Ekolojik ayak izinin hesaplanmasında temel alınan ölçüt nedir?

  A) Kişilerin günlük doğal kaynak kullanımı
  B) Kişilerin eğitim düzeyi
  C) Kişilerin gelir düzeyi
  D) Kişilerin yaş grubu

 26. Cevap: A Açıklama:

  Ekolojik ayak izi, bir kişinin günlük hayatta doğal kaynakları kullanma derecesine göre hesaplanır. 27. Aşağıdakilerden hangisi ekolojik ayak izimizin büyümesine katkıda bulunmaz?

  A) Fosil yakıtların yakılması
  B) Ormanların korunması
  C) Paketlenmiş gıda tüketimi
  D) Tehlikeli atıkların sorumsuz şekilde bertaraf edilmesi

 28. Cevap: B Açıklama:

  Ormanların korunması, ekolojik ayak izimizin küçülmesine katkıda bulunurken diğer seçenekler büyütmesine neden olur. 29. Tehlikeli atıkların bertarafında öncelikli yöntem hangisidir?

  A) Yakma               B) Depolama           
  C) Kaynakta azaltma    D) Geri dönüşüm       
                        

 30. Cevap: C Açıklama:

  Tehlikeli atıkların bertarafında öncelik, kaynağında azaltmaktır. 31. Aşağıdakilerden hangisi evsel bir atık türüdür?

  A) İnşaat molozu         B) Sebze çürüğü         
  C) Radyoaktif malzeme    D) Kimyasal madde       
                          

 32. Cevap: B Açıklama:

  Sebze çürüğü, organik olduğu için evsel bir atık türüdür. 33. Yenilenebilir enerji kaynakları neden tercih edilmektedir?

  A) Çevre dostu olmaları
  B) Sınırsız olmaları
  C) Fosil yakıtlardan daha ucuz olmaları
  D) Hızlı tükenmeleri

 34. Cevap: A Açıklama:

  Yenilenebilir enerji kaynakları, çevreye zarar vermez ve sürdürülebilirdir. 35. Aşağıdakilerden hangisi biyokütle enerjisinin bir kaynağı DEĞİLDİR?

  A) Saman                B) Odun                
  C) Kömür                D) Hayvansal atıklar   
                         

 36. Cevap: C Açıklama:

  Kömür, biyokütle enerjisinin bir kaynağı değildir çünkü fosil bir yakıttır. 37. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı aşağıdaki avantajlardan hangisini sağlamaz?

  A) Gelecek nesillerin ihtiyacını karşılar
  B) Çevresel kirliliği azaltır
  C) Ekonomik büyümeyi artırır
  D) Kişisel konforu azaltır

 38. Cevap: D Açıklama:

  Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı kişisel konforu azaltmaz, aksine korur. 39. Aşağıdaki durumlardan hangisi suyun israfına yol açar?

  A) Diş fırçalarken musluğu açık bırakmak
  B) Kıyafetleri elle yıkamak
  C) Bahçeyi fıskiye ile sulamak
  D) Yemekleri bulaşık makinesinde yıkamak

 40. Cevap: A Açıklama:

  Diş fırçalarken musluğu açık bırakmak suyu gereksiz yere boşa harcar. 41. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün bir faydasıdır?

  A) Doğal kaynakların korunması
  B) Hammadde maliyetlerinin azaltılması
  C) Atıkların bertarafının kolaylaştırılması
  D) Hepsi

 42. Cevap: D Açıklama:

  Geri dönüşüm, doğal kaynakların korunmasına, hammadde maliyetlerinin azaltılmasına ve atıkların bertarafının kolaylaştırılmasına yardımcı olur. 43. Hangi canlı 200 °C gibi yüksek sıcaklıklarda hayatta kalabilir?

  A) Kurbağa    B) Tardigrade    C) İnsan    D) Balık    

 44. Cevap: B Açıklama:

  Tardigrade mikroskobik canlılar, çetin şartlar altında metabolizmalarını yavaşlatarak hayatta kalabilirler.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Küresel Çevre Sorunları
  1. Biyolojik çeşitliliğin azalmasının doğal dengeyi nasıl etkileyeceğini açıklar.
  2. Çölleşmenin doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıklar.
  3. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin önlenmesinde kendisine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  4. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin yerel ve küresel ölçekte ortaya çıkardığı sorunları irdeler.
  5. İklim değişikliğinin dünyadaki yaşamı nasıl etkileyeceği hakkında kestirimler yapar.
  6. Ormansızlaşma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalması arasındaki ilişkiyi açıklar.
  7. Ormansızlaşma, küresel ısınma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalmasını temel küresel çevre problemleri olarak tanımlar.
  8. Ormansızlaşmanın doğal dengeyi nasıl etkileyeceğini açıklar.
  9. Ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları, küresel ısınma, ormansızlaşma vb. çevre sorunlarının ortaya çıkış nedenlerini açıklar.
  10. Su kaynaklarının azalmasının veya kirletilmesinin canlılar üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Çevre Dostu Çözümler ve Teknolojiler
  1. Dünyadaki ve Türkiye’deki sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı ile ilgili iyi örnekleri yorumlar.
  2. Geri dönüşüm sorunlarını irdeler ve çözüm fikirleri geliştirir.
  3. Geri dönüşüm teknolojilerinin kullanımı ile ilgili iyi örnekleri araştırır ve bu örnekleri paylaşır.
  4. Geri dönüşüm ve geri kazanım kavramlarını açıklar ve geri dönüşümü mümkün olan maddeleri (cam, kâğıt, pet şişe, pil, teknolojik ürünler vb.) sınıflayarak tekrar kullanımının sağlanmasına katkıda bulunur.
  5. Sürdürülebilir kalkınma kavramını sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı boyutu ile irdeler.

Ayrıca 8.sınıf çevre eğitimi dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Sürdürülebilir kalkınma ve çevresel koruma kavramlarını anlama

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini ve çevresel faydalarını anlama

Metinlerin ana fikirlerini belirleyebilmek

Küresel ısınmanın nedenlerini anlamak.

Çevre sorunlarının nedenlerini anlama

Küresel ısınmanın nedenlerini ve etkilerini anlama

Hava kirliliğinin sağlık sonuçlarını anlama

Hava kirliliğini önlemek için alınması gereken önlemleri öğrenme

Sesin ölçümü ve ses düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Işık kirliliğinin çevresel etkilerini anlama.

Nüfus artışının çevre üzerindeki etkileri hakkında bilgi edinme.

Dünya nüfus dağılımını etkileyen faktörleri anlamak

İnsanların çevre üzerindeki etkilerini anlama

Ekolojik ayak izini etkileyen faktörleri belirleme

Tehlikeli atıkların yönetimi hakkında bilgi edinir.

Farklı atık türlerini sınıflandırır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini anlama.

Biyokütle enerjisinin kaynaklarını bilme.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının önemini kavrama

Suyun verimli kullanımı hakkında farkındalık oluşturma

Geri dönüşümün çevresel ve ekonomik faydalarını anlamak.

Canlıların çevresel koşullara adaptasyonunu anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Çevre Eğitimi Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi Ünite Özetleri