8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav

8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav sınavı 8.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. Sürdürülebilir kalkınma nedir? Sürdürülebilir kalkınmanın unsurları nelerdir?

  A) Sürdürülebilir kalkınma, bugünkü ihtiyaçların karşılanmasıyla birlikte gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde ekonomik, sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilir bir gelişme sürecidir. Sürdürülebilir kalkınmanın unsurları arasında ekonomik büyüme, sosyal kalkınma ve çevrenin korunması bulunmaktadır.
  B) Sürdürülebilir kalkınma, sadece bugünkü ihtiyaçların karşılanmasıyla sınırlı kalmadan, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da gözeterek ekonomik, sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilir bir gelişme sürecidir. Sürdürülebilir kalkınmanın unsurları arasında çevrenin korunması, sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve yoksullukla mücadele yer almaktadır.
  C) Sürdürülebilir kalkınma, yalnızca ekonomik büyümeyle değil, sosyal kalkınma ve çevrenin korunmasıyla da gerçekleştirilebilen bir gelişme sürecidir. Sürdürülebilir kalkınmanın unsurları arasında sosyal hizmetlerin geliştirilmesi, ekonomik büyüme ve çevrenin korunması yer almaktadır.
  D) Sürdürülebilir kalkınma, sadece bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da gözeterek ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir gelişme sürecidir. Sürdürülebilir kalkınmanın unsurları arasında ekonomik büyüme, sosyal kalkınma ve çevrenin korunması bulunmaktadır.

 2. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir. Sürdürülebilir kalkınma, günümüz ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını gözeterek ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir gelişme sürecidir. Sürdürülebilir kalkınmanın unsurları arasında ekonomik büyüme, sosyal kalkınma ve çevrenin korunması yer almaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, çevresel, sosyal ve ekonomik unsurların bir arada ele alınması ve entegre edilmesi gerektiğine dikkat çekmektedir. 3. Geri dönüşüm teknolojilerinin çevre üzerindeki etkisi nedir?

  A) Doğal kaynakları korur ve atıkların depolanmasını azaltır
  B) Çevreye zarar verir ve atıkların miktarını artırır
  C) Sadece atıkların depolanmasını artırır
  D) Doğal kaynakları kullanımını artırır

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Doğal kaynakları korur ve atıkların depolanmasını azaltır. Geri dönüşüm teknolojileri, atıkların tekrar kullanılmasını ve bu sayede doğal kaynakların korunmasını sağlar. Geri dönüştürülebilir atıkların yeniden işlenmesiyle yeni ürünler üretilebilir ve bu da doğal kaynakların tüketimini azaltır. Ayrıca geri dönüşüm sayesinde atıkların depolanması da azaltılarak çevreye verilen zarar en aza indirilir. 5. Geri dönüşüm teknolojileri ile hangi materyaller geri dönüştürülebilir?

  A) Kâğıt, cam, plastik, metal, organik atıklar
  B) Kâğıt, cam, tahta, organik atıklar
  C) Plastik, cam, metal, organik atıklar
  D) Kâğıt, plastik, metal, tahta

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır, yani geri dönüşüm teknolojileri ile kâğıt, cam, plastik, metal ve organik atıklar geri dönüştürülebilir. Geri dönüşüm teknolojileri, çevreyi korumak için önemli bir araçtır ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar. 7. Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımının sağlanması için neler yapılabilir?

  A) Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapılması, atık yönetiminin düzenlenmesi, su kaynaklarının korunması gibi önlemler alınmalıdır.
  B) Doğal kaynakları daha hızlı tüketmek için teknolojik ilerleme teşvik edilmelidir.
  C) Yenilenebilir kaynaklar kullanılamadığı için, fosil yakıt kaynaklarına bağımlılık arttırılmalıdır.
  D) Doğal kaynakların sınırsız olduğu varsayımından yola çıkarak, kaynakların çıkarılması ve tüketimi teşvik edilmelidir.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapılması, atık yönetiminin düzenlenmesi, su kaynaklarının korunması gibi önlemler alınmalıdır. Çözüm açıklaması: Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı, kaynakların korunarak gelecek nesillere aktarılmasıdır. Bu amaçla, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapılması, atık yönetiminin düzenlenmesi, su kaynaklarının korunması gibi önlemler alınması gerekir. Ayrıca, doğal kaynak tüketiminin azaltılması ve verimli kullanımının teşvik edilmesi de önemlidir. 9. Gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmak için neler yapılabilir?

  A) Sadece yetişkinlerin çabaları yeterlidir.
  B) Geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve sürdürülebilir yaşam tarzı benimsenerek çevre korunabilir.
  C) Doğanın kendisini yenilemesi için bir şey yapmak gerekmez.
  D) Doğal kaynakların tüketimi artsa bile, gelecek nesiller buna uyum sağlayabilir.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B. Gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmak için geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve sürdürülebilir yaşam tarzı benimsenerek çevre korunabilir. Bu konuda sadece yetişkinlerin çabaları yeterli değildir, herkesin katkısı gereklidir. İnsan faaliyetleri sonucu doğaya verilen zararların azaltılması gelecek nesillerin yaşama kalitesini olumlu etkileyecektir. 11. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için neden sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsemeliyiz?

  A) Çünkü sürdürülebilir yaşam tarzı, doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesillere bırakmayı sağlar.
  B) Sürdürülebilir yaşam tarzı, yalnızca gelecekteki nesiller için önemlidir.
  C) Sürdürülebilir yaşam tarzı, yalnızca ekonomik açıdan önemlidir.
  D) Sürdürülebilir yaşam tarzı, yalnızca insan sağlığı açısından önemlidir.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Çünkü sürdürülebilir yaşam tarzı, doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesillere bırakmayı sağlar. Sürdürülebilir yaşam tarzı, mevcut nesillerin doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesillere bırakmalarını sağlayarak gelecekteki nesillerin de bu kaynaklardan yararlanmasını mümkün kılar. Böylece, doğal kaynakların tüketilmesi sonucu ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerin önüne geçilir. Bu da gelecek nesillerin daha sağlıklı bir çevrede yaşamalarını ve daha sürdürülebilir bir dünya için adımlar atabilmelerini sağlar. 13. Sürdürülebilir kalkınma nedir ve neden önemlidir?

  A) Doğal kaynakların tüketimini artırmak için kullanılan bir yöntemdir.
  B) Ekonomik gelişmeyi sağlayarak doğal kaynakların korunmasını sağlayan bir süreçtir.
  C) Gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kaynakların sürdürülebilir kullanımını hedefleyen bir yaklaşımdır.
  D) Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını düşünmeden kaynakları tüketmeye dayalı bir anlayıştır.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kaynakların sürdürülebilir kullanımını hedefleyen bir yaklaşımdır. Sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların sonsuz olmadığı ve gelecek nesillerin de bu kaynaklara ihtiyaç duyacakları gerçeğinden yola çıkarak, kaynakların sürdürülebilir kullanımını hedefleyen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri bir arada ele alarak, gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde kaynakları kullanmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, uzun vadede yaşanabilir bir dünya için önemlidir. 15. Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı için hangi adımlar atılabilir?

  A) Kaynakların kullanımında sınırlamalara gidilmesi
  B) Atık üretiminin azaltılması
  C) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması
  D) Tümü doğru

 16. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Tümü doğru". Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı için atılabilecek adımlar arasında kaynakların kullanımında sınırlamalar getirilmesi, atık üretiminin azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması gibi birçok adım bulunmaktadır. 17. Sürdürülebilir kaynak kullanımı neden önemlidir?

  A) Çevre kirliliğini azaltmak için
  B) Kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için
  C) Doğal kaynakların tükenmesini engellemek için
  D) Tümü

 18. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Tümü. Sürdürülebilir kaynak kullanımı, doğal kaynakların gelecekteki nesiller tarafından da kullanılabilmesini sağlamak için önemlidir. Aynı zamanda, doğal kaynakların tükenmesini önleyerek çevreyi korumak ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla sınırlı kaynakların akıllıca kullanılması gerektiğini vurgular. 19. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, ekonomiye nasıl katkı sağlar?

  A) Gelecek nesillerin kaynakları kullanabilmesi için
  B) Daha düşük işletme maliyetleriyle
  C) Çevre dostu ürünlerin geliştirilmesiyle
  D) Tümü

 20. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D (Tümü) Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, ekonomiye çeşitli yollarla katkı sağlar. Bunlar arasında gelecek nesillerin kaynakları kullanabilmesi için kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, daha düşük işletme maliyetleri ile kaynakların daha verimli kullanılması, çevre dostu ürünlerin geliştirilmesi ve bu ürünlere yönelik artan taleple birlikte yeni iş fırsatlarının oluşması sayılabilir. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, ekonomik kalkınma, sürdürülebilirlik ve çevre koruması arasında denge kurmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. 21. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının teşvik edilmesi için neler yapılabilir?

  A) Eğitim ve farkındalık kampanyaları düzenlenmesi
  B) Sürdürülebilirlik politikalarının uygulanması
  C) Vergi indirimleri ve teşvikler
  D) Tümü

 22. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Tümü" olarak verilmiştir. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının teşvik edilmesi için eğitim ve farkındalık kampanyaları düzenlenmesi, sürdürülebilirlik politikalarının uygulanması ve vergi indirimleri ve teşvikler gibi farklı yöntemler kullanılabilir. 23. Küresel çevre sorunlarına karşı neler yapılabilir?

  A) Yapacak bir şey yoktur, bu sorunlarla yaşamaya devam edeceğiz
  B) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artırılabilir
  C) Atıklar doğada çözüneceği için çevreye atılabilir
  D) Endüstriyel faaliyetler artırılabilir

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artırılabilir" olan bu soru, küresel çevre sorunlarına karşı yapabileceğimiz olumlu adımları sorgulamaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artırılarak fosil yakıt kullanımı azaltılabilir, sera gazı emisyonları düşürülebilir ve çevrenin korunmasına katkı sağlanabilir. Ayrıca, geri dönüşüm, çevre dostu ürün kullanımı, çevreyi korumaya yönelik kampanyalar gibi birçok başka adım da atılabilir. 25. Biyoçeşitlilik kaybı neden önemlidir?

  A) Sadece doğa için önemlidir, insanlar için bir etkisi yoktur
  B) Doğanın dengesini bozarak iklim değişikliği gibi sorunlara yol açabilir
  C) Yalnızca çevreye zarar veren insan faaliyetleriyle ilgilidir
  D) Sadece bitki türleri için önemlidir, hayvanlar için bir etkisi yoktur

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Doğanın dengesini bozarak iklim değişikliği gibi sorunlara yol açabilir. Biyoçeşitlilik kaybı, canlı türlerinin kaybolması ve ekosistemlerin bozulması anlamına gelir. Bu, doğanın dengesini bozarak iklim değişikliği gibi sorunlara neden olabilir. Ayrıca, biyoçeşitlilik kaybı, gıda zincirleri ve ekosistem hizmetleri gibi ekonomik kaynakların da kaybolmasına neden olabilir. 27. İklim değişikliği, ozon tabakasının incelmesi ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi küresel çevre sorunları nelerdir?

  A) Doğal afetler, toprak erozyonu, su kirliliği, nüfus artışı
  B) Su kaynaklarının tükenmesi, orman yangınları, maden atıkları, hava kirliliği
  C) Artan sera gazı emisyonları, fosil yakıt kullanımı, sanayileşme, tarım faaliyetleri
  D) Gıda israfı, hayvanların yok olması, su kaynaklarının kirlenmesi, çöp sorunu

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C" dir. İklim değişikliği, ozon tabakasının incelmesi ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi küresel çevre sorunları, artan sera gazı emisyonları, fosil yakıt kullanımı, sanayileşme ve tarım faaliyetleri gibi insana bağlı etmenlerden kaynaklanmaktadır. Bu sorunlar, insan faaliyetlerindeki değişikliklerle azaltılabilir veya çözülebilir. 29. Küresel çevre sorunlarına karşı alınabilecek önlemler nelerdir?

  A) Daha fazla sanayileşme, fosil yakıt kullanımını artırmak, yeni nükleer santraller inşa etmek
  B) Sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak, geri dönüşümü artırmak, çevre dostu ürünleri tercih etmek
  C) Doğal kaynakları daha hızlı tüketmek, daha fazla çöp depolama alanı oluşturmak, ormanları yok etmek
  D) Hayvanların avlanmasını yasaklamak, doğal yaşam alanlarını korumak, su kaynaklarını kontrol altında tutmak

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, doğru cevap sürdürülebilirlik kavramını benimseyen ve çevre dostu uygulamaları teşvik eden seçeneklerdir. Bu tür önlemler, doğal kaynakları korumayı, çevreyi daha az kirletmeyi ve gelecek nesiller için sürdürülebilir bir dünya yaratmayı amaçlamaktadır. 31. Küresel ısınmanın etkileri nelerdir?

  A) Kutup buzullarının erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi
  B) Kuraklık ve orman yangınlarının artması
  C) Hava kirliliği ve su kirliliği
  D) Tüm seçenekler doğru

 32. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Tüm seçenekler doğru" olarak verilmiştir. Küresel ısınmanın etkileri arasında kutup buzullarının erimesi ve deniz seviyelerinin yükselmesi, kuraklık ve orman yangınlarının artması, hava kirliliği ve su kirliliği gibi birçok faktör bulunmaktadır. 33. Ozon tabakasının incelmesi neden önemlidir?

  A) UV ışınlarının zararlı etkileri artar
  B) Sera gazı etkisi artar
  C) Çevresel felaketler artar
  D) Toprak erozyonu artar

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) UV ışınlarının zararlı etkileri artar. Ozon tabakası, yeryüzüne gelen zararlı UV ışınlarını emerek, canlılar için güvenli bir ortam oluşturur. Eğer ozon tabakası incelirse, bu ışınların dünya yüzeyine daha fazla ulaşmasıyla birlikte cilt kanseri, göz hastalıkları, bağışıklık sistemi bozuklukları gibi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Ayrıca bitki örtüsü, deniz canlıları ve ekosistemler de bu zararlı ışınlar nedeniyle olumsuz etkilenebilirler. Bu nedenle ozon tabakasının incelmesi ciddi bir sorun olarak görülmektedir. 35. Elektronik atıkların neden çevre için bir tehdit oluşturduğu açıklanabilir mi?

  A) Atıkların yüksek miktarda toksik madde içermesi
  B) Atıkların geri dönüşümü zor ve pahalı olması
  C) Atıkların büyük miktarlarda üretilmesi
  D) Tüm seçenekler doğru

 36. Cevap: D Açıklama:

  Elektronik atıkların çevre için bir tehdit oluşturduğu sebepleri üç faktöre ayrılabilir: atıkların yüksek miktarda toksik madde içermesi, geri dönüşümünün zor ve pahalı olması, ve büyük miktarlarda üretilmeleri. 37. Çevre kirliliği nedenleri arasında hangisi yer almaz?

  A) Endüstriyel atıklar
  B) Tarım ilaçları
  C) Doğal kaynakların kullanımı
  D) Ekosistem koruma çalışmaları

 38. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Ekosistem koruma çalışmaları. Çevre kirliliği, çevreye zararlı maddelerin yayılması sonucu oluşan bir sorundur. Endüstriyel atıklar, tarım ilaçları ve doğal kaynakların kullanımı çevre kirliliğine neden olan faktörler arasında yer alırken, ekosistem koruma çalışmaları bu kirliliği önlemeye yönelik çabalardır. Bu nedenle, D seçeneği doğru cevaptır. 39. Okyanuslardaki asitlenme nedir?

  A) Su sıcaklığının artması sonucu oluşan bir durum
  B) Denizlerdeki balık ve diğer organizmaların ölümünden kaynaklanan bir durum
  C) Karbondioksit emisyonlarının okyanuslara karışması sonucu oluşan bir durum
  D) Okyanusların aşırı kullanımı sonucu oluşan bir durum

 40. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir, yani okyanuslardaki asitlenme karbondioksit emisyonlarının okyanuslara karışması sonucu oluşan bir durumdur. Okyanuslarda yüksek miktarda karbondioksit çözündüğünde, suyun pH seviyesi düşer ve asidik hale gelir. Bu durum deniz yaşamı için tehdit oluşturabilir. 41. Kaynakların sınırlılığı ve ekolojik ayak izi konusunda farkındalık yaratmak için neler yapılabilir?

  A) Yalnızca bireysel çabalar yeterli değildir, devletlerin çevre politikalarının da bu yönde olması gerekmektedir.
  B) Sadece doğal kaynakların verimli kullanımı konusunda bilinçlendirme yapmak yeterli olacaktır.
  C) Bireylerin çabaları önemli olmakla birlikte, özellikle sanayi sektöründe yapısal değişiklikler yapılması gerekmektedir.
  D) Ekolojik ayak izi konusunda farkındalık yaratmak için herhangi bir şey yapılmayabilir, zira kaynakların sınırlılığı insan doğasından kaynaklıdır.

 42. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkıdır. Bu soru, kaynakların sınırlılığı ve ekolojik ayak izi konularında farkındalık yaratmak için neler yapılabilir sorusunu sorar. Şıkları incelediğimizde, A şıkkı diğerlerinden farklı olarak, sadece bireysel çabaların yeterli olmadığını, aynı zamanda devletlerin de çevre politikalarının bu yönde olması gerektiğini belirtir. Bu nedenle, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda toplumsal bilincin arttırılması için bireysel çabaların yanı sıra, hükümetlerin de çevre dostu politikalar izlemesi gerektiği vurgulanmalıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav Detayları

8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav 32 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Küresel Çevre Sorunları
  1. Biyolojik çeşitliliğin azalmasının doğal dengeyi nasıl etkileyeceğini açıklar.
  2. Çölleşmenin doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıklar.
  3. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin önlenmesinde kendisine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  4. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin yerel ve küresel ölçekte ortaya çıkardığı sorunları irdeler.
  5. İklim değişikliğinin dünyadaki yaşamı nasıl etkileyeceği hakkında kestirimler yapar.
  6. Ormansızlaşma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalması arasındaki ilişkiyi açıklar.
  7. Ormansızlaşma, küresel ısınma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalmasını temel küresel çevre problemleri olarak tanımlar.
  8. Ormansızlaşmanın doğal dengeyi nasıl etkileyeceğini açıklar.
  9. Ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları, küresel ısınma, ormansızlaşma vb. çevre sorunlarının ortaya çıkış nedenlerini açıklar.
  10. Su kaynaklarının azalmasının veya kirletilmesinin canlılar üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Çevre Dostu Çözümler ve Teknolojiler
  1. Dünyadaki ve Türkiye’deki sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı ile ilgili iyi örnekleri yorumlar.
  2. Geri dönüşüm sorunlarını irdeler ve çözüm fikirleri geliştirir.
  3. Geri dönüşüm teknolojilerinin kullanımı ile ilgili iyi örnekleri araştırır ve bu örnekleri paylaşır.
  4. Geri dönüşüm ve geri kazanım kavramlarını açıklar ve geri dönüşümü mümkün olan maddeleri (cam, kâğıt, pet şişe, pil, teknolojik ürünler vb.) sınıflayarak tekrar kullanımının sağlanmasına katkıda bulunur.
  5. Sürdürülebilir kalkınma kavramını sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı boyutu ile irdeler.

Ayrıca 8.sınıf çevre eğitimi 2.dönem 2.sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Sürdürülebilir kalkınma kavramı ve unsurları hakkındaki bilgiyi ölçmektedir.

Geri dönüşüm teknolojilerinin çevre üzerindeki olumlu etkilerini açıklayabilir.

Geri dönüşümün ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve hangi materyallerin geri dönüştürülebileceğini anlamalarını sağlamayı hedefler.

Sürdürülebilirlik kavramını anlayabilme ve doğal kaynakların korunması için alınabilecek önlemleri sıralayabilme.

Çevre koruma konusunda sorumluluk almak ve sürdürülebilir yaşam tarzını benimsemek.

Sürdürülebilir bir yaşam tarzının önemini anlamak ve doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesillere bırakmanın gerekliliğini kavramak.

Sürdürülebilir kalkınmanın ne olduğunu ve neden önemli olduğunu açıklayabilirim.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının önemini vurgulamaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma ve kaynak yönetimi konularını anlamak ve bu konularda farkındalık geliştirmek için önemlidir.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının ekonomik açıdan önemini açıklamak.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda farkındalığın arttırılması ve bu konuda alınabilecek önlemlerin öğrenilmesidir.

Küresel çevre sorunlarına karşı farkındalıklarını artırmak ve çevreye karşı sorumlu davranışlar geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır.

Biyoçeşitlilik kavramını tanımlayabilir, biyoçeşitlilik kaybının neden önemli olduğunu açıklayabilir.

Farkındalık ve eylem kazanımı, sürdürülebilir geleceğimiz için önemlidir.

Çevre sorunlarını anlamalarına ve çevre dostu uygulamaların önemini kavramalarına yardımcı olmayı hedefler.

Çevre ve iklim değişikliği gibi alanlarda farkındalık oluşturmak ve bu konularda harekete geçmek için önemlidir.

Ozon tabakasının önemini ve incelmesinin sonuçlarını açıklayabilme.

Elektronik atıkların doğru bir şekilde bertaraf edilmesinin çevrenin korunması açısından önemli olduğu ve bu atıkların zararlı etkilerinin farkında olmak gerektiği.

Çevre kirliliği ile ilgili nedenleri sıralayabilir ve çevre koruma çalışmalarının önemini vurgulayabilirim.

Çevre bilinci ve ekoloji konularına ilişkin bilgi kazanımını ölçmektedir.

Çevre sorunlarına duyarlılık geliştirme ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda bilinçlenme becerileri kazanması hedeflenmelidir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav sınavı 8.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 35 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 169 kere doğru, 135 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Çevre Eğitimi Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi Ünite Özetleri