8.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav

8.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav sınavı 8.Sınıf kategorisinin Bilim Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. Tarım alanında karşılaşılan problemlerden biri olan gıda israfı hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Gıda israfı, dünya genelinde ciddi bir sorun olarak kabul edilmektedir.
  B) Gıda israfı, tarım sektöründeki üreticiler ve tüketiciler tarafından azaltılabilir.
  C) Gıda israfının önlenmesi, tarımsal verimliliği artırabilir.
  D) Gıda israfı, sadece gelişmekte olan ülkelerde bir sorun olarak görülmektedir.

 2. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D şıkkı yanlıştır. Gıda israfı, sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, tüm dünya genelinde ciddi bir sorun olarak kabul edilmektedir. Gıda israfı, tarım sektöründeki üreticiler ve tüketiciler tarafından azaltılabilir ve gıda israfının önlenmesi, tarımsal verimliliği artırabilir. 3. Tarımın insan sağlığı üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tarım insan sağlığına hiçbir etki yapmaz.
  B) Tarım insan sağlığı için gerekli gıda kaynaklarını sağlar.
  C) Tarım insan sağlığına zararlıdır ve gıda zehirlenmelerine neden olur.
  D) Tarım sadece hayvanların sağlığı ile ilgilidir.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, tarımın insan sağlığı için gerekli gıda kaynaklarını sağladığı belirtilmektedir. Tarım faaliyetleri, insanların ihtiyaç duydukları gıdaların üretimini sağlayarak, insan sağlığı için önemlidir. Ayrıca tarım, sağlıklı ve dengeli bir beslenme için gerekli olan besin kaynaklarının da temin edilmesine yardımcı olur. 5. Tarımsal faaliyetlerin insan sağlığına etkileri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sağlıklı gıda kaynakları sağlama.
  B) Gıda zehirlenmelerine neden olma.
  C) Çevre kirliliğine neden olma.
  D) İklim değişikliği üzerinde olumsuz etkiler yaratma.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkı olan "Sağlıklı gıda kaynakları sağlama" olarak belirlenmiştir. Tarımsal faaliyetlerin insan sağlığına etkileri, sağlıklı ve dengeli beslenme kaynakları sağlamaları açısından önemlidir. Tarım faaliyetleri sırasında kullanılan kimyasallar ve diğer çevresel faktörler nedeniyle gıda zehirlenmesi riski oluşabilir ve çevre kirliliği oluşabilir. İklim değişikliği üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilirler. 7. Teknolojinin tarımsal verimliliğe etkisi nedir?

  A) Yüksek teknoloji tarım ürünlerinde daha yüksek verim sağlar.
  B) Akıllı tarım cihazları tarımda verimliliği artırır.
  C) Sensörler ve veri analizi sayesinde daha doğru ve verimli sulama yapılabilir.
  D) Tüm seçenekler

 8. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D (Tüm seçenekler). Teknolojinin tarımsal verimliliğe etkisi oldukça geniştir ve birçok farklı alanı kapsar. Yüksek teknoloji tarım ürünlerinde daha yüksek verim sağlayabilirken, akıllı tarım cihazları da tarımda verimliliği artırabilir. Ayrıca, sensörler ve veri analizi sayesinde daha doğru ve verimli sulama yapılabilir. Bu sayede, daha az kaynak kullanarak daha yüksek ürün verimi elde edilebilir. 9. Tarımda teknolojinin kullanımı hangi olumsuz sonuçları da beraberinde getirebilir?

  A) Yüksek maliyetler
  B) Teknolojinin karmaşıklığı nedeniyle çiftçilerin eğitim ihtiyacı
  C) Teknolojinin doğaya olan etkisi
  D) Tüm seçenekler

 10. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir, yani tüm seçenekler doğru cevaptır. Tarımda teknolojinin kullanımı, yüksek maliyetler, teknolojinin karmaşıklığı nedeniyle çiftçilerin eğitim ihtiyacı ve teknolojinin doğaya olan etkisi gibi olumsuz sonuçları da beraberinde getirebilir. Tarımsal teknoloji kullanımının artması ile birlikte, çiftçilerin daha fazla yatırım yapması gerekebilir ve bu da yüksek maliyetlere neden olabilir. Ayrıca, teknolojinin doğaya olan etkisi de önemli bir konudur ve doğru kullanılmadığında çevresel sorunlara yol açabilir. 11. Nanoteknolojinin olumlu etkileri nelerdir?

  A) Daha verimli enerji üretimi, daha hafif ve dayanıklı malzemelerin üretimi, kanser tedavisi, su temizliği vb.
  B) Çevre kirliliği, sağlık problemleri, enerji israfı
  C) Ekonomik durgunluk, işsizlik
  D) Yapay zeka çıkarmak

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda nanoteknolojinin olumlu etkileri sorulmaktadır. Nanoteknoloji sayesinde daha verimli enerji üretimi, daha hafif ve dayanıklı malzemelerin üretimi, kanser tedavisi, su temizliği gibi birçok alanda faydalar sağlanabilir. Bu teknolojinin kullanımı çevresel sorunları çözmede de etkili olabilir. 13. Nanoteknoloji nedir?

  A) Dünya'nın çekirdeğinde bulunan madde türü
  B) 1 ila 100 nanometre boyutundaki yapıların tasarımı, üretimi ve uygulaması
  C) Bilgisayar programlama dili
  D) Sentetik bir madde

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) 1 ila 100 nanometre boyutundaki yapıların tasarımı, üretimi ve uygulamasıdır. Nanoteknoloji, maddenin atomik ve moleküler ölçekte manipüle edilmesine ve böylece yeni malzemeler, cihazlar ve uygulamalar geliştirilmesine olanak tanır. Bu teknoloji, elektronik, tıp, malzeme bilimi, enerji ve diğer birçok alanı etkiler. 15. Yanlış ilaç kullanımı, hangi sağlık sorunlarına neden olabilir?

  A) Karaciğer hasarı, kanama, ölüm riski
  B) Baş ağrısı, halsizlik, uyku hali
  C) Ağız kuruluğu, göz sulanması, kabızlık
  D) Mide rahatsızlıkları, diş hassasiyeti, tansiyon düşüklüğü

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. Yanlış ilaç kullanımı, karaciğer hasarı, kanama ve ölüm riski gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Yanlış ilaç kullanımı, doğru dozaj ve yöntemle kullanılmadığında ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğinden, ilaçların sadece doktor tavsiyesiyle ve talimatlarına uygun olarak kullanılması gerekmektedir. 17. Yanlış ilaç kullanımı, hangi durumlarda daha yaygındır?

  A) Doktorun önerdiği ilaçlarla
  B) Doktor kontrolünde alınan reçeteli ilaçlarla
  C) Eczanelerde satılan ilaçlarla
  D) İnternetten veya arkadaşlardan edinilen ilaçlarla

 18. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) İnternetten veya arkadaşlardan edinilen ilaçlarla. Yanlış ilaç kullanımı, özellikle reçetesiz satılan ilaçların yanlış kullanımı veya internetten veya arkadaşlardan temin edilen ilaçların kullanımı gibi durumlarda daha yaygındır. Bu durum, ilacın yanlış dozda veya yanlış zamanda kullanılması gibi sorunlara yol açabilir ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Yanlış ilaç kullanımının önlenmesi için, ilaçların sadece doktor veya eczacı tarafından önerildiği şekilde kullanılması önemlidir. 19. Yanlış ilaç kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için neler yapılabilir?

  A) Doktorların önerilerini hiçe saymak
  B) İlaç kullanımı hakkında yanlış bilgiler yaymak
  C) Toplumda ilaç kullanımı hakkında farkındalık oluşturmak için kampanyalar düzenlemek
  D) İlaç kullanımı hakkında bilgi paylaşımından kaçınmak

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C. Yanlış ilaç kullanımının önlenmesi için toplumda farkındalık oluşturmak oldukça önemlidir. Bu amaçla düzenlenecek kampanyalar, seminerler ve eğitimlerle halkın doğru ilaç kullanımı konusunda bilinçlenmesi sağlanabilir. Ayrıca, doktorların önerilerine uyulması ve ilaç kullanımı hakkında doğru bilgilerin yayılması da yanlış ilaç kullanımını azaltabilir. 21. Nanoteknolojilerin kullanım alanları aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sadece tıp alanında
  B) Sadece elektronik alanında
  C) Yapı malzemeleri, enerji, gıda, tekstil gibi farklı alanlarda
  D) Hiçbir alanda kullanılmaz

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Yapı malzemeleri, enerji, gıda, tekstil gibi farklı alanlarda. Nanoteknoloji, çok küçük boyutlardaki malzemelerin tasarımı, üretimi ve kontrolü ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu teknolojinin kullanım alanları oldukça geniştir ve yapı malzemeleri, enerji, gıda, tekstil gibi birçok farklı sektörde kullanılmaktadır. Nanoteknolojinin sağladığı avantajlar arasında daha dayanıklı, hafif ve güçlü malzemeler üretilebilmesi, daha etkili güneş pilleri, daha iyi gıda üretimi ve daha hassas tıbbi cihazlar sayılabilir. 23. Nanoteknolojilerin kullanımı aşağıdakilerden hangisi için bir risk oluşturabilir?

  A) Yapı malzemeleri    B) Enerji    C) Elektronik    D) Sağlık

 24. Cevap: D Açıklama:

  Soru, nanoteknolojilerin hangi alanlarda bir risk oluşturabileceğini soruyor. Şıklar arasından doğru olanı seçmek gerekir. Nanoteknolojilerin kullanımı, özellikle sağlık alanında bir risk oluşturabilir. Nanopartiküllerin küçük boyutları ve yüksek reaktiviteleri, solunum yoluyla vücuda girdiklerinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilirler. Ayrıca, yapı malzemeleri, enerji ve elektronik gibi diğer alanlarda da riskler oluşabilir, ancak bu alanlarda risklerin kontrol edilmesi daha kolaydır. 25. Yanlış ilaç kullanımı ne tür problemlere yol açabilir?

  A) İlaç direncine neden olabilir.
  B) Ciddi yan etkilere neden olabilir.
  C) Hastalığın tedavisini zorlaştırabilir.
  D) Tüm seçenekler doğru.

 26. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir, yani tüm seçenekler doğrudur. Yanlış ilaç kullanımı, ilaç direncine, ciddi yan etkilere ve hastalığın tedavisini zorlaştırmaya neden olabilir. Yanlış dozaj veya yanlış ilaç kullanımı da ayrıca sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle ilaç kullanımı konusunda doğru bilgiye sahip olmak ve doktorun önerilerine uymak önemlidir. 27. Hangisi doğru ilaç kullanımıyla ilgili bir öneridir?

  A) İlaçlarla birlikte alkol kullanılmamalıdır.
  B) İlaçların dozajları, hastanın kendi inisiyatifinde değiştirilebilir.
  C) İlaçların son kullanma tarihleri önemli değildir.
  D) İlaçlar, diğer insanlarla paylaşılmamalıdır.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Doğru ilaç kullanımıyla ilgili bir öneri, seçenek A'dır: "İlaçlarla birlikte alkol kullanılmamalıdır." Alkol, bazı ilaçların etkisini azaltabilir veya artırabilir ve yan etkilere neden olabilir. İlaçların dozajları sadece doktor tavsiyesiyle değiştirilmelidir ve ilaçların son kullanma tarihleri de önemlidir, çünkü geçmiş tarihli ilaçlar etkisiz olabilir veya zararlı olabilir. İlaçların başkalarıyla paylaşılmaması gerektiği de önemli bir ilaç kullanımı önerisidir. 29. Basit makinelerin çalışma prensibi nedir?

  A) Bir kuvvetin yönünü değiştirerek işi kolaylaştırmak
  B) Enerjinin bir formunu diğerine dönüştürmek
  C) İki farklı malzeme arasındaki sıcaklık farkından yararlanmak
  D) Bir yükü kaldırmak için bir kuvvet uygulamak

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneği, yani "Bir kuvvetin yönünü değiştirerek işi kolaylaştırmak" olarak verilmiştir. Basit makineler, kuvveti belirli bir şekilde kullanarak işi kolaylaştıran araçlardır. Kuvvetin yönünü değiştirerek, kuvvetin uygulanması gereken mesafeyi veya yönünü değiştirerek işi yapmayı kolaylaştırırlar. 31. Basınç nedir?

  A) Bir nesnenin üstüne uygulanan kuvvetin alanı
  B) Bir nesnenin kütlesinin hacmine oranı
  C) Bir nesnenin hareket enerjisinin potansiyel enerjisine oranı
  D) Bir sıvı ya da gazın yüzeye uyguladığı kuvvet

 32. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Bir sıvı ya da gazın yüzeye uyguladığı kuvvet. Basınç, bir sıvı ya da gazın yüzeye uyguladığı kuvvetin yüzey alanına bölünmesiyle elde edilen bir fiziksel büyüklüktür. Basınç, birim alana düşen kuvvet olarak da tanımlanabilir. Basınç birimi ise Pascal (Pa) olarak ifade edilir. 33. Elektrik motoru nasıl çalışır?

  A) Manyetik alanın döndürdüğü bir mil ile mekanik enerji üretir.
  B) Elektrik akımını mekanik enerjiye dönüştürür.
  C) Manyetik alanın etkisi ile mekanik enerji üretir.
  D) Elektrik akımını manyetik alana dönüştürür.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Elektrik akımını mekanik enerjiye dönüştürür. Elektrik motorları, elektromanyetik prensibe dayanarak çalışan cihazlardır. Bir manyetik alan içinde dönen bir tel veya bobin, manyetik alanın etkisiyle bir kuvvet üretir ve bu kuvvet, dönen bir mil üzerindeki mekanik enerjiyi sağlar. Bu nedenle, elektrik motorları elektrik akımını mekanik enerjiye dönüştürürler. Elektrik motorları, pek çok endüstriyel ve evsel uygulamada kullanılır ve modern teknolojinin birçok alanında önemli bir rol oynarlar. 35. Kaldıraç nasıl çalışır?

  A) Kuvvet uygulandığında dönen bir mil mekanik enerji üretir.
  B) Yüksek kuvveti küçük bir kuvvetle kontrol etmeye yarar.
  C) Hareket enerjisi kullanarak kaldıraç etkisi yaratır.
  D) Yüksek hızlarda çalışarak küçük bir yükseklik farkını kullanır.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneğidir. Kaldıraç, bir noktada uygulanan küçük bir kuvvetin, diğer uçta büyük bir kuvvet oluşturmasını sağlayan bir makinedir. Kuvvetin artışı, kaldıraçta kullanılan uzunlukların farklı olması sayesinde gerçekleşir. Kısacası, kaldıraç küçük bir kuvvetle büyük bir kuvveti kontrol etmeye yarayan bir mekanizmadır. 37. Palangalar nasıl çalışır?

  A) Sıkıştırılmış gazın itmesiyle mekanik enerji üretir.
  B) Yüksek kuvveti küçük bir kuvvetle kontrol etmeye yarar.
  C) Manyetik alanın etkisiyle mekanik enerji üretir.
  D) Sabit bir hızda dönen bir mil mekanik enerji üretir.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan soruda, palangaların yüksek kuvveti küçük bir kuvvetle kontrol etmek için kullanıldığı belirtilmektedir. Palangalar, sabit bir yükü belirli bir yüksekliğe kaldırmak veya indirmek için kullanılan basit makinelerdir. Bu işlem, bir veya daha fazla sabit makara ile oluşturulan bir kuvvet dengesi kullanılarak gerçekleştirilir. Palangaların temel çalışma prensibi, yüksek kuvvetin küçük bir kuvvetle kontrol edilebilmesi prensibine dayanır. 39. GDO nedir ve ne anlama gelir?

  A) Genetik Değiştirilmiş Organizma anlamına gelir ve insanlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu genetik yapısı değiştirilmiş canlıları ifade eder.
  B) Gelişmiş Diğer Organizma anlamına gelir ve doğal yollarla oluşan genetik değişimleri ifade eder.
  C) Genetik Dengeleyici Organizma anlamına gelir ve doğal yaşam döngüsünde denge sağlayan canlıları ifade eder.
  D) Genetik Özgürleştirilmiş Organizma anlamına gelir ve doğada kendi kendine çoğalan canlıları ifade eder.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. Genetik Değiştirilmiş Organizma (GDO), insanlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu bir canlının genetik yapısının değiştirilmesi ile oluşturulan bir kavramdır. Bu müdahaleler genellikle bir organizmanın DNA'sına farklı bir organizmanın genlerinin eklenmesi veya çıkarılması yoluyla yapılır. GDO'lar, daha dayanıklı veya verimli hale getirilmiş bitkiler veya daha hızlı büyüyen hayvanlar gibi faydalı özellikler için tasarlanabilirler. 41. GDO'lu ürünler nasıl elde edilir?

  A) Doğal yollarla              B) Laboratuvar koşullarında   
  C) Sadece bitkilerde           D) Sadece hayvanlarda         

 42. Cevap: B Açıklama:

  Soru, GDO'lu ürünlerin nasıl elde edildiğini sormaktadır. GDO'lu ürünler, genetik mühendisliği teknikleri kullanılarak üretilirler. Genetik mühendisliği, canlıların genetik yapısında istenilen değişiklikleri yapmak için kullanılır. Bu teknikler bitkilerde ve hayvanlarda kullanılabilir. 43. GDO tarımının ekolojik denge üzerindeki etkisi nedir?

  A) Doğal yaşam alanlarını yok eder
  B) Biodiversiteyi artırır
  C) Zararlılara karşı dirençli bitkiler üretir
  D) Ekolojik denge üzerinde bir etkisi yoktur

 44. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Doğal yaşam alanlarını yok eder. GDO tarımı, yapay olarak genetik mühendislik teknikleri kullanılarak bitkilere özellikler eklenmesini sağlar. Bu işlem doğal olarak oluşmayan bir işlem olduğu için ekolojik dengeyi etkileyebilir. Özellikle GDO'lu bitkilerin doğal bitki örtüsü ile rekabeti sonucu, doğal yaşam alanlarının yok olması söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra, GDO'lu bitkilerin yayılması, diğer bitki türlerinin de yok olmasına neden olabilir ve sonuçta biyoçeşitlilik kaybına yol açabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav Detayları

8.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav 12 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Bilim Uygulanmaları
  1. Araştırılabilir bir soru sorar veya problem belirler
  2. Araştırılabilir bir soru sorar veya problem belirler
  3. Araştırılabilir bir soru sorar veya problem belirler.
  4. Araştırılabilir bir soru sorar veya problem belirler.
  5. Bilimde modellerden sıklıkla yararlandığını açıklar
  6. Bilimsel bilginin gelişiminin her aşamasında hayal gücü ve üretkenliğin öneminin farkına varır
  7. Bilimsel bilginin oluşturulmasında farklı bilimsel yöntemlerden yararlandığının farkına varır
  8. Kültürel, çevresel ve sosyoekonomik bağlamın, bilimsel bilginin gelişim veya pratiğe dönüştürülmesine olan etkisini tartışır
  9. Kültürel, çevresel ve sosyoekonomik bağlamın, bilimsel bilginin gelişim veya pratiğe dönüştürülmesine olan etkisini tartışır
  10. Kültürel, çevresel ve sosyoekonomik bağlamın, bilimsel bilginin gelişim veya pratiğe dönüştürülmesine olan etkisini tartışır.

Ayrıca 8.sınıf bilim uygulamaları 2.dönem 2.sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Gıda israfının önlenmesi için tarım sektöründe ve tüketiciler arasında farkındalığın artırılması gerektiği, bu sorunun sadece gelişmekte olan ülkelerde değil tüm dünyada ciddi bir sorun olarak görüldüğü bilinmelidir.

tarımın insan sağlığı üzerindeki etkisini anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Tarım faaliyetlerinin insan sağlığına olan etkilerini ve sağlıklı gıda kaynaklarının önemini anlamak gereklidir.

Teknolojinin tarımsal verimlilik üzerindeki etkisini anlamak ve tarım sektöründe teknolojinin kullanımını artırmak.

"Nanoteknolojinin olumlu etkileri nelerdir?" sorusuna doğru cevap verebilmek şeklinde özetlenebilir.

Nanoteknolojinin ne olduğunu anlayarak, bu teknolojinin güncel ve gelecekteki uygulamaları hakkında bilgi sahibi olabilirim.

doğru ilaç kullanımının önemini ve yanlış ilaç kullanımının ciddi sonuçlarına dair farkındalığı arttırmayı hedeflemektedir.

Yanlış ilaç kullanımının nedenleri ve önlemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Toplumsal sorumluluk bilinci ve doğru bilgiye erişim konularında farkındalık geliştirebilme.

Nanoteknolojinin kullanım alanlarını ve avantajlarını anlayabilme.

Nanoteknolojilerin potansiyel risklerini tanımlayabilir ve bu riskleri kontrol etmek için önlemler alabilir.

Yanlış ilaç kullanımının olası sağlık riskleri hakkında farkındalık geliştirmek.

Doğru ilaç kullanımı konusunda farkındalık sahibi olmak.

Basit makinelerin temel prensiplerini anlamaları hedeflenir.

Basınç kavramını tanımlar ve bir sıvı ya da gazın yüzeyine uyguladığı kuvveti ifade eder.

Elektrik motorunun çalışma prensibini açıklayabilir.

Kaldıraç ilkesini anlayarak, küçük bir kuvvetle büyük bir yükü kontrol etmenin mümkün olduğunu ve bu prensibi gerçek hayatta kullanarak iş yapmanın kolaylaştığını öğrenirler.

Basit makineler hakkında temel bilgi sahibi olmak.

GDO'nun ne olduğunu ve insan müdahalesi sonucu oluştuğunu anlayabilirler.

"GDO'lu ürünlerin üretiminde kullanılan genetik mühendisliği tekniklerini açıklamak" verilebilir.

GDO tarımının ekolojik denge üzerindeki etkisini anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav sınavı 8.Sınıf kategorisinin Bilim Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 12 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 84 kere doğru, 37 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Bilim Uygulamaları dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.