2023-2024 7.Sınıf Zekâ Oyunları Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-06)

2023-2024 7.Sınıf Zekâ Oyunları Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-06) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Zekâ Oyunları alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 7.Sınıf Zekâ Oyunları Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-06) CEVAPLARI

 1. Bir elma ağacı bilinmez bir şekilde her hafta bir önceki haftanın 2 katı kadar elma vermektedir.
  Bu elma ağacı 14.haftada tamamen elma ile dolduğuna göre kaçıncı haftada elma ağacının yarısı elma ile dolmuştur?

  A) 7        B) 9        C) 11        D) 13

 2. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) 13 olacaktır. Elma ağacı her hafta bir önceki haftanın 2 katı kadar elma veriyor. Bu durumu matematiksel olarak ifade edersek: 3. Üç arkadaşın çikolata yemeleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir;
  * Hakan bir saatte 27 çikolata yiyebilmektedir.
  * Mert 10 dakikada 2 tane çikolata yiyebilmektedir.
  * Can 20 dakikada 7 çikolata yiyebilmektedir.
  Buna göre 120 tane çikolatayı bu üç arkadaş kaç saatte yiyebilir?

  A) 1    B) 1,5    C) 2    D) 2,5

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) 2 Her bir arkadaşın bir saatte yedikleri çikolata miktarını bulmamız gerekiyor. Bunu yapmak için önce dakika cinsinden olan verileri saate çevirelim: Mert'in bir saatte yediği çikolata sayısı: 2 çikolata * (60 dakika / 10 dakika) = 12 çikolata Can'ın bir saatte yediği çikolata sayısı: 7 çikolata * (60 dakika / 20 dakika) = 21 çikolata Toplam çikolata sayısı: 27 (Hakan'ın bir saatte yediği çikolata) + 12 (Mert'in bir saatte yediği çikolata) + 21 (Can'ın bir saatte yediği çikolata) = 60 çikolata Üç arkadaş bir saatte toplam 60 çikolata yiyebilirler. Bu durumda, 120 çikolatayı yemek için ihtiyaç duydukları süreyi bulmak için 120 çikolata / 60 çikolata/saat = 2 saat gerektiğini buluruz. 5. Benim üç tane çocuğum var ve bunların yaşları aşağıda verildiği gibidir;
  * En küçüğünün yaşı benim yaşımın birinci(onlar) basamağındaki rakam kadardır.
  * Ortancı çocuğumun yaşı benim yaşımın ikinci(birler) basamağındaki kadardır.
  * En büyüğünün yaşı ise benim yaşımın rakamları toplamı kadardır.
  Benim ve üç çocuğumun yaşlarının toplamı 33 olduğuna göre benim yaşım kaçtır?

  A) 21    B) 22    C) 23    D) 24

 6. Cevap: C Açıklama:

  Verilen soruda, 3 çocuğun yaşlarını ve bu yaşlarla ilgili bazı bilgileri kullanarak anne veya babanın yaşını bulmamız istenmektedir. İlk ipucu: En küçük çocuğun yaşı, anne veya babanın yaşının birinci (onlar) basamağındaki rakama eşittir. İkinci ipucu: Orta çocuğun yaşı, anne veya babanın yaşının ikinci (birler) basamağındaki rakama eşittir. Üçüncü ipucu: En büyük çocuğun yaşı, anne veya babanın yaşının rakamları toplamına eşittir. Anne veya babanın yaşını bulmak için, çocukların yaşlarını toplayarak çözebiliriz: En küçük çocuğun yaşını A olarak, ortanca çocuğun yaşını B olarak ve en büyük çocuğun yaşını C olarak kabul edelim. Bu durumda, A + B + C = Anne veya babanın yaşını temsil eder. Verilen bilgiye göre, A, B ve C çocukların yaşlarının birinci, ikinci ve rakamlarının toplamına eşit olduğunu gösterir. Ayrıca, çocukların yaşlarının toplamının 33 olduğu belirtilmiştir. Yani A + B + C = 33. Bu bilgileri kullanarak, A, B ve C'nin değerlerini bulabiliriz: A = 6 (En küçük çocuğun yaşı, annenin veya babanın yaşının birinci basamağı olan 6'dır.) B = 8 (Ortanca çocuğun yaşı, annenin veya babanın yaşının ikinci basamağı olan 8'dir.) C = 9 (En büyük çocuğun yaşı, anne veya babanın yaşının rakamları toplamı olan 9'dur.) Sonuç olarak, anne veya babanın yaşı A + B + C = 6 + 8 + 9 = 23 olur. Dolayısıyla, anne veya babanın yaşının 23 olduğu sonucuna ulaşılmıştır
 7. 7.sınıf zeka oyunları sınav sorusu
  Verilen şekilde üçüncü aşamadaki eşitliği sağlamak için hangi araç getirilmelidir?

  A) 1 otobüs            B) 1 araba
  C) 1 traktör            D) 2 traktör

 8. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) 2 traktör olacaktır. 9. Aşağıda verilen şekil içindeki sayılardan bir tanesi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır.
  Buna göre farklı olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 15    B) 50    C) 19    D) 59

 10. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C şıkkıdır, yani "C) 19" diğerlerinden farklıdır. Diğer şıkların hepsinde 5 rakamı bulunurken C şıkkında bulunmaz. 11. İki odayı 2 boyacı 2 saatte boyayabilmektedir.
  Buna göre 18 odayı 6 saatte bitirebilmek için kaç tane boyacı gerekmektedir?

  A) 6        B) 7        C) 8        D) 9

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) 6 Verilen bilgilere göre, iki boyacı iki saatte iki odayı boyayabiliyor. Yani her bir boyacı bir saatte bir odayı boyuyor. Şimdi, 18 odayı 6 saatte bitirmek istiyoruz. 6 saatte bir boyacı 6 oda boyayabilir (6 oda = 6 saat). Dolayısıyla, 18 odayı 6 saatte boyamak için 6 boyacıya ihtiyaç duyulur. Sonuç olarak, 18 odayı 6 saatte bitirebilmek için 6 tane boyacı gerekmektedir. 13. Satranç oyununda L şeklinde hareket eden ve taşların üzerinden atlayan taş aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kale    B) At    C) Fil    D) Piyon

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) At Satranç oyununda, L şeklinde hareket eden ve taşların üzerinden atlayan taş "At"tır. Diğer taşlar, farklı hareket kurallarına sahip olup, At'ın L şeklindeki atlayışını gerçekleştiremezler. Kale, düz hatlarda hareket edebilirken, Fil çapraz hatlarda hareket eder ve Piyonlar düz hatlarda ilerleyip düşman taşlarını yemek için çapraz hatlarda hareket ederler. Ancak At, diğer taşların üzerinden atlayarak L şeklinde hareket edebilir. 15. Aşağıdaki sözü söyleyen kişi Ata'nın neyi olur ?
  '' Ata'nın babası benim annemin tek oğludur''

  A) Dayısı    B) Halası    C) Teyzesi    D) Amcası

 16. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) Halası olacaktır. Verilen sözde, "Ata'nın babası benim annemin tek oğludur" ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeyi çözümlemek için adım adım düşünmeliyiz. "Benim annem" ifadesi, sözü söyleyen kişinin annesini ifade eder. "Tek oğlu" ifadesi, "benim annemin" sadece bir oğlu olduğu anlamına gelir. Bu bilgilere dayanarak, "Ata'nın babası" sözü söyleyen kişinin annesinin tek oğlu olduğunu belirtir. Tek oğlu olan kişi sözü söyleyen kişinin kendisidir. Sonuç olarak, Ata'nın babası sözü söyleyen kişinin kendisi, yani bu kişi halasıdır. 17. Aşağıdakilerden hangisi Sudoku çeşitlerinden değildir?

  A) Klasik Sudoku        B) Bölgesel Sudoku
  C) Kendoku                D) Tek-Çift Sudoku

 18. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D şıkkıdır. Tek-Çift Sudoku, diğer seçenekler gibi bir Sudoku çeşididir. B şıkkında verilen "Bölgesel Sudoku" ise, farklı bölgelerin (örneğin üçgen veya kenar çubukları) belirli kurallara göre düzenlendiği bir Sudoku çeşididir. Doğru cevap D şıkkıdır ve "Tek-Çift Sudoku" Sudoku çeşitlerinden değildir. 19. Aşağıdakilerden hangisi zekâ oyunları dersi öğretim programındaki öğrenme alanları içinde yer alan oyun kategorilerinde yer almaz?

  A) Akıl Oyunları                  B) İşlem Oyunları
  C) Strateji Oyunları            D) Online Oyunlar

 20. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Online Oyunlar Verilen seçenekler arasında, zekâ oyunları dersi öğretim programındaki öğrenme alanları içinde yer almayan oyun kategorisini bulmamız gerekiyor. Akıl Oyunları, İşlem Oyunları ve Strateji Oyunları, zekâ oyunları dersi öğretim programında yer alan tipik oyun kategorileridir ve öğrencilerin zihinsel yeteneklerini geliştirmeye yönelik olarak kullanılırlar. Ancak, Online Oyunlar, genellikle internet bağlantısı üzerinden oynanan ve çoğunlukla eğlence odaklı olan oyunlardır. Zekâ oyunları dersi öğretim programında daha çok zihinsel becerilerin geliştirilmesine yönelik oyunlar tercih edilmektedir ve bu nedenle Online Oyunlar bu öğretim programında yer almazlar. Sonuç olarak, zekâ oyunları dersi öğretim programındaki öğrenme alanları içinde yer almayan oyun kategorisi D) Online Oyunlar olacaktır. 21. Günümüzün en ünlü Japon oyunu olan …………., Japonca "Sayılar tek olmalı" anlamına gelmektedir. Bu oyun 9 hücreden oluşan 9 karenin 3 boyut diyebileceğimiz düzlemde 1 den 9'a kadar sayıların tek bir defa kullanılması şartı ile dizilmesiyle oynanır.
  Yukarıda sözü edilen oyun aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sudoku                        B) Anagram
  C) Sayı bulmaca              D) Hafıza oyunu

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Sudoku Verilen bilgilere göre, bu oyun Japonca "Sayılar tek olmalı" anlamına gelmektedir. Oyunda 9 hücreden oluşan 9 kare, 3 boyutlu düzlemde 1'den 9'a kadar sayıların tek bir defa kullanılması şartıyla dizilmelidir. Bu tanım, Sudoku oyununu açıkça tanımlamaktadır. Sudoku, 9x9 büyüklüğünde bir kare içinde 9 adet 3x3 boyutunda kare (bölge) oluşturularak oynanan bir sayı bulmaca oyunudur. Her satırda, her sütunda ve her 3x3 karede 1'den 9'a kadar olan sayılar bir defa kullanılmalıdır. Sonuç olarak, yukarıda sözü edilen oyun Sudoku'dur. 23. Bu oyun 8×8'lik kare bir alan üzerinde ………….. taşlarıyla oynanır. Toplam 64 karenin yarısı siyah, yarısı beyaz renklerden oluşur. Taraflar beyaz ve siyah renkli taşları alırlar, her oyuncunun bir seferde bir hamle yapmasıyla oyun gelişir. Oyunun amacı karşı tarafın şahını mat etmektir.
  Yukarıda sözü edilen oyun aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 3 taş                         B) Kendoku
  C) Satranç                    D) 9 taş

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Satranç Verilen bilgilere göre, bu oyun 8x8'lik kare bir alan üzerinde taşlarla oynanır ve toplam 64 karenin yarısı siyah, yarısı beyaz renklerden oluşur. Taraflar beyaz ve siyah renkli taşları alırlar ve her oyuncunun bir seferde bir hamle yapmasıyla oyun gelişir. Oyunun amacı karşı tarafın şahını mat etmektir. Bu tanım, Satranç oyununu açıkça tanımlamaktadır. Satranç, 8x8'lik bir tahta üzerinde oynanan strateji ve zeka oyunudur. Oyunda her oyuncu, sırasıyla taşlarını farklı şekillerde hareket ettirir ve karşı tarafın şahını mat etmeye çalışır. Sonuç olarak, yukarıda sözü edilen oyun Satranç'tır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   almila
30 Ocak 2024

mük


2023-2024 7.Sınıf Zekâ Oyunları Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-06) Detayları

2023-2024 7.Sınıf Zekâ Oyunları Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-06) 15 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Ekim 2021 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 7.Sınıf Zekâ Oyunları Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-06) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 7.Sınıf Zekâ Oyunları Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-06) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 7.Sınıf Zekâ Oyunları Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-06) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 7.Sınıf Zekâ Oyunları Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-06) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Akıl Yürütme ve İşlem Oyunları
  1. Akıl yürütme ve işlem oyunlarında verilen oyunun genel kurallarını kavrar
  2. Başlangıç düzeyindeki akıl yürütme ve işlem oyunlarını oynar.
  3. Derin deneme yanılmalar sonucunda yanlış seçenekleri eler
  4. İleri düzey akıl yürütme ve işlem oyunlarını oynar.
  5. Kısa deneme yanılmalar sonucunda yanlış seçenekleri eler
  6. Verilen kısıtlar dâhilinde akıl yürütme ve işlem oyunlarında en iyi çözümleri bulur.

Ayrıca Ortaokul 7.sınıf zeka oyunları 1.dönem 1.yazılı soruları. 7.sınıf zeka oyunları Akıl yürütme temasının, sudoku, örüntü ve dört işlem problemleri kazanımlarını kapsayan soruları kapsamaktadır.

Matematiksel düşünce kullanarak verilen bilgilerden çıkarım yapabilmek ve soruyu doğru bir şekilde çözmek.

Matematiksel düşünce kullanarak verilen bilgilerden çıkarım yapabilmek ve soruyu doğru bir şekilde çözmek.

Problem çözme yeteneği ve matematiksel düşünce kullanarak verilen bilgilerden çıkarım yapabilmek ve doğru sonuca ulaşmak.

Soruyu çözen kişi, verilen sayıları dikkatlice inceleyerek içindeki rakamların toplamının "19" sayısında 10 olduğunu belirlemiştir, böylece doğru cevabı tespit etmiştir.

Matematiksel düşünce kullanarak verilen bilgilerden çıkarım yapabilmek ve soruyu doğru bir şekilde çözmek.

Soruyu çözen kişi, satranç oyunundaki taşların hareket kurallarını bilerek, At'ın L şeklinde hareket eden ve diğer taşların üzerinden atlayabilen taş olduğunu doğru bir şekilde tanımlamış ve doğru cevabı belirlemiştir.

Mantıksal düşünce kullanarak verilen bilgilerden çıkarım yapabilmek ve soruyu doğru bir şekilde çözmek.

Soruyu çözen kişi, Sudoku çeşitlerini ve çeşitlerin özelliklerini bilerek, Tek-Çift Sudoku'nun Sudoku çeşitlerinden biri olmadığını doğru bir şekilde tespit etmiş ve doğru cevabı belirlemiştir.

Mantıksal düşünce kullanarak verilen bilgilerden çıkarım yapabilmek ve soruyu doğru bir şekilde çözmek.

Verilen bilgilere dayanarak oyunu tanımlayabilmek ve doğru bir şekilde ismini belirleyebilmek.

Verilen bilgilere dayanarak oyunu tanımlayabilmek ve doğru bir şekilde ismini belirleyebilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 7.Sınıf Zekâ Oyunları Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-06) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Zekâ Oyunları alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 7.Sınıf Zekâ Oyunları Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-06) Testi İstatistikleri

Bu sınav 75 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 217 kere doğru, 413 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 7.Sınıf Zekâ Oyunları Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-06) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 7.Sınıf Zekâ Oyunları Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-06) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 7.Sınıf Zekâ Oyunları Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-06) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 7.Sınıf Zekâ Oyunları Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-06) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Zekâ Oyunları dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Zekâ Oyunları Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Zekâ Oyunları Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş