7.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Sene Sonu Yazılı (Klasik)

7.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Yapay Zeka Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Denetimli öğrenme modellerinde verilerin nasıl bir özelliği olması gerekir?


 2. Cevap: Etiketli Açıklama:

  Denetimli öğrenme modelleri için veri setlerinin etiketli olması gerekir, yani örneklerin doğru sonuçları bilinmelidir. 3. Orange programının karşılama ekranında yer alan sembolleri açıklayınız.


 4. Cevap: Yeni iş akışı oluşturma, mevcut iş akışını açma, son çalışılan iş akışlarını açma, eğitim videolarına ulaşma, Orange resmî web sayfasını ziyaret etme, örnek iş akışlarını inceleme, kullanım açıklamalarına ve belgelerine erişme. Açıklama:

  karşılama ekranındaki her sembolün işlevini tanımlar. 5. STEM alanlarının gelişmesine katkı sağlayan bir uygulama örneği veriniz.


 6. Cevap: Yapay zekâ teknolojileriyle özgün projeler geliştirmek. Açıklama:

  Yapay zekâ, STEM alanlarında önemli bir rol oynamaktadır ve özgün projeler geliştirerek bu alanların gelişimine katkı sağlar. 7. STEM eğitiminde kullanılan pedagojik yaklaşımları açıklayınız.


 8. Cevap: Tasarım temelli yaklaşım, problem bazlı öğrenme, araştırma temelli öğrenme, senaryo temelli öğrenme vb. Açıklama:

  STEM eğitiminde disiplinler arası öğrenmeyi desteklemek ve gerçek dünya problemlerinin çözümünde kullanılabilecek beceriler kazandırmak için çeşitli pedagojik yaklaşımlar kullanılır. 9. Duygu durumu analizi nedir? Açıklayınız.


 10. Cevap: Duygu durumu analizi, metinlerde ifade edilen duyguları ve tutumları otomatikleştirilmiş bir şekilde algılama ve sınıflandırma işlemidir. Açıklama:

  Duygu durumu analizi, müşteri yorumları, sosyal medya gönderileri ve diğer metin türlerini analiz etmek için kullanılır ve yapay zekâ teknolojilerini içerir. 11. Veri bilimci Elif Hanım, müşterilere nasıl yardımcı olabilir?


 12. Cevap: Müşteri mesajlarını olumlu, olumsuz ve tarafsız olarak sınıflandırarak. Açıklama:

  Elif Hanım, yapay zeka teknolojilerini kullanarak müşteri yorumlarından duygu analizi yaparak şirketlere geri bildirim sağlayabilir. 13. En iyi çözümün seçilmesi aşamasında öğrencilerin dikkate alması gereken kriterler nelerdir?


 14. Cevap: Problem durumunun çözümüne yönelik bilgi temelli hayat probleminde yer alan kriterler ve sınırlılıklar Açıklama:

  Öğrenciler, çözümlerin gerçekçi ve uygulanabilir olmasını sağlamak için bu kriterleri göz önünde bulundurmalıdır. 15. Yüz tanıma sistemlerinin kullanım alanlarından üç tane örnek veriniz.


 16. Cevap: * Güvenlik kontrolleri * Kişilerin kimliğini doğrulama * Kayıp kişilerin bulunması Açıklama:

  Yüz tanıma teknolojileri, çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. 17. Mühendislik tasarım sürecinin aşamalarını sıralayınız.


 18. Cevap: Planlama, tasarım, prototip oluşturma, yürütme, kalite kontrol, raporlama Açıklama:

  Mühendislik tasarım süreci, bir problemi çözmek veya bir ürün geliştirmek için kullanılan sistematik bir yaklaşımdır. 19. Metin sınıflandırıcının kullanım amacını açıklayın.


 20. Cevap: Verilen metinlerin duygu durumlarını sınıflandırmak için kullanılır. Açıklama:

  Metin sınıflandırıcısı, metinlerdeki duyguları (olumlu, olumsuz, tarafsız) belirleyen bir makine öğrenimi algoritmasıdır. 21. Bir mühendislik tasarım sürecindeki sınırlılıkları değerlendiriniz.


 22. Cevap: - Zaman kısıtlamaları - Bütçe sınırlamaları - Malzeme bulunabilirliği - Teknik kısıtlamalar - Sosyal ve etik hususlar Açıklama:

  Mühendislik tasarım süreci, genellikle belirli kısıtlamalar dahilinde gerçekleştirilir. Bu kısıtlamalar, proje ekibinin çözüm önerilerini şekillendirmesini ve nihai ürünün kalitesini etkileyebilir. 23. Otonom araçlarda hız kontrolünü sağlayan sistemler hakkında bilgi açıklayınız.


 24. Cevap: Otonom araçlarda hız kontrolü, çeşitli sensörler ve algoritmalar kullanılarak sağlanır. Radar, lidar ve kamera gibi sensörler çevreyi algılar ve araç ile diğer nesneler arasındaki mesafeyi ve hızı ölçer. Bu veriler, aracın hızını trafik levhalarına göre ayarlamak, öndeki araçlarla güvenli bir takip mesafesi korumak ve ani frenlemeleri önlemek için kullanılır. Açıklama:

  Otonom araçların hız kontrol sistemleri, sürüş güvenliğini artırmayı ve trafik sıkışıklığını azaltmayı amaçlamaktadır. 25. Trafik işaretlerinin tanıma doğruluğunu etkileyen faktörler nelerdir?


 26. Cevap: * Görüntü kalitesi * Aydınlatma koşulları * Kameraların kalitesi Açıklama:

  Bu faktörler, sistemin trafiğin işaretleri doğru şekilde tanıma yeteneğini etkiler. 27. Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini açıklayınız.


 28. Cevap: Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini açıklayınız.rik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini açıklayınız. Açıklama:

  Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini açıklayınız. Cevap: Elektrik enerjisinin tasarruflu kullanımı aile ekonomileri için elektrik faturalarının düşmesine yardımcı olurken, ülke ekonomisi için enerji kaynaklarının korunmasına ve ithalata bağımlılığın azalmasına katkı sağlar.enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini açıklayınız. Cevap: Elektrik enerjisinin tasarruflu kullanımı aile ekonomileri için elektrik faturalarının düşmesine yardımcı olurken, ülke ekonomisi için enerji kaynaklarının korunmasına ve ithalata bağımlılığın azalmasına katkı sağlar. 29. Sesli komutların içerdiği anahtar kelimelere göre iletiler gönderdiğini ve akıllı evdeki cihazları nasıl kontrol ettiğini açıklayın.


 30. Cevap: Sesli komutlar, anahtar kelimelere göre cihaz kontrolü için iletiler gönderir ve akıllı evdeki cihazları açıp kapatır veya fonksiyonlarını çalıştırır. Açıklama:

  Anahtar kelimeler cihaz isimleri veya eylemleri içerir ve buna göre ilgili kod parçaları çalıştırılır. 31. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. STEM eğitimi, bilişsel gelişimin yanı sıra sosyal-duygusal gelişim için de önemlidir.
  (.....) 2. STEM eğitimi, gerçek dünya problemlerine çözüm üretebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaz.
  (.....) 3. STEM eğitiminin amaçlarından biri de bireylerin 21. yüzyıl becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktır.
  (.....) 4. Teknoloji, STEM eğitiminde disiplinler arası öğrenmeyi desteklemez.
  (.....) 5. Bütüncül yaklaşım, STEM disiplinlerinin ayrı ayrı öğretildiği bir öğretim yaklaşımıdır.
  (.....) 6. Bağlam bütünleştirmesi, bir STEM disiplinine odaklanarak diğer disiplinleri destek olarak kullanmayı içerir.
  (.....) 7. Tasarım temelli yaklaşım, STEM eğitiminde sorun çözme becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olmaz.
  (.....) 8. Mühendislik tasarım süreci, gerçek dünya problemlerini çözmek için izlenen bir adımlar dizisidir.
  (.....) 9. STEM eğitimi, öğrencilerin eleştirel düşünme ve yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
  (.....) 10. STEM eğitimi, öğrencilerin iş birliği içinde çalışma ve ekip olarak sorun çözme becerilerini geliştirir.

 32. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. Y 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  * 1. Cümle doğrudur çünkü STEM eğitimi, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmenin yanı sıra sosyal-duygusal gelişimlerine de katkıda bulunur. * 2. Cümle yanlıştır çünkü STEM eğitimi, gerçek dünya problemlerini çözme becerisi olan kişileri yetiştirmeyi amaçlar. * 3. Cümle doğrudur çünkü 21. yüzyıl becerileri, STEM eğitiminin önemli bir amacıdır. * 4. Cümle yanlıştır çünkü teknoloji, STEM disiplinleri arasında bağlantı kurmaya yardımcı olur. * 5. Cümle yanlıştır çünkü bütüncül yaklaşım, STEM disiplinlerini birleştirmeyi içerir. * 6. Cümle doğrudur çünkü bağlam bütünleştirmesi, birSTEM discipline odaklanırken diğerlerini bağlam olarak kullanır. * 7. Cümle yanlıştır çünkü tasarım temelli yaklaşım, STEM eğitiminde sorun çözme becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olur. * 8. Cümle doğrudur çünkü mühendislik tasarım süreci, gerçek dünya problemlerini çözmek için kullanılan bir adımlar dizisidir. * 9. Cümle doğrudur çünkü STEM eğitimi, öğrencilerin eleştirel düşünme ve yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirir. * 10. Cümle doğrudur çünkü STEM eğitimi, öğrencilerin iş birliği içinde çalışma ve ekip olarak sorun çözme becerilerini geliştirir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

7.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 7.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca 7.sınıf yapay zeka uygulamaları sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenci, denetimli öğrenme modellerinde kullanılan verilerin etiketli olması gerektiğini öğrenir.

Orange programının karşılama ekranını ve sembollerinin işlevlerini öğrenmek.

STEM alanlarında kullanılan teknolojilere ve uygulamalara aşinalık kazanmak.

STEM eğitiminde kullanılan pedagojik yaklaşımları anlama.

Duygu durumu analizi kavramını ve kullanımını anlamak

Duygu analizi teknolojisinin şirketlere nasıl fayda sağladığını anlama.

Öğrenciler, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirirler.

Yüz tanıma sistemlerinin kullanım alanlarını belirleyebilir.

Öğrenci, mühendislik tasarım sürecinin temel aşamalarını anlayabilir.

Metin sınıflandırmasının önemini ve kullanım alanlarını anlamak.

Öğrenci, bir mühendislik tasarım sürecindeki sınırlılıkları değerlendirebilir.

Öğrenciler, otonom araçlarda hız kontrol sistemlerinin çalışma prensiplerini anlar.

Trafik işareti tanıma sistemlerindeki doğruluk faktörlerini anlama.

Fen Bilimleri Dersi Kazanımı: Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır.

Sesli komutlarla cihaz kontrolü kavramını anlama.

* Problem çözme becerilerini geliştirmek * 21. yüzyıl becerilerini kazanmak * Gerçek dünya problemlerini çözmek için disiplinler arası düşünmek * İş birliği içinde çalışma ve ekip olarak sorun çözme becerilerini geliştirmek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Yapay Zeka Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Yapay Zeka Uygulamaları Dersi Ünite Özetleri