7.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav

7.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav sınavı 7.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. "Gezi Yazısı" metni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Yazarın kişisel deneyimlerine dayanır.
  B) Fikir belirtmek amaçlı yazılır.
  C) Çok sayıda karaktere ve olaya yer verir.
  D) Kesin bir sonuca varır.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Yazarın kişisel deneyimlerine dayanır. Gezi yazısı, yazarın seyahat ettiği bir yer hakkında kişisel deneyimlerini anlattığı bir yazı türüdür. Bu nedenle, cevap A olacaktır. Gezi yazılarında genellikle yazarın gözlemleri, hisleri, düşünceleri, deneyimleri gibi kişisel unsurlara yer verilir. Bu tür yazılar, okuyucunun seyahat ettiği yer hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamakla birlikte, yazarın deneyimlerine de ışık tutar. 3. "Makale" metni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Tek bir düşünce etrafında kurulur.
  B) Olay örgüsüne sahiptir.
  C) Yazarın kişisel deneyimlerine dayanır.
  D) Bilimsel bir konuda bilgi aktarmak için yazılır.

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: B) Olay örgüsüne sahiptir. Makaleler, genellikle bir olay örgüsüne sahip olup belirli bir konuda düşünce, fikir veya yorumlarını okuyucuya aktarmayı amaçlayan yazı türüdür. Bu nedenle, makalelerde birçok farklı fikir, düşünce veya bilgi parçası bulunabilir. Makalelerde yazarın kişisel deneyimlerine dayanması gerekli değildir ve bilimsel konularda da yazılabilirler. 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünlem işareti yanlış kullanılmıştır?

  A) Ne kadar güzel bir manzara!    B) Bu ne güzel bir şarkı!        
  C) Bugün hava çok güzel.          D) İşte aradığım şey bu!         

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır çünkü cümle bir hayranlık ifadesi değil, basit bir ifadedir ve ünlem işareti gerektirmez. Diğer seçenekler doğru şekilde ünlem işareti kullanılmış cümlelerdir. B 7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül kullanımı yanlıştır?

  A) Dün okulda matematik, fen, tarih dersleri vardı.
  B) Ödevini yaptıktan sonra, arkadaşlarıyla parkta oynamaya gitti.
  C) Annem, yemek yaparken sürekli şarkı söyler.
  D) Biz, hafta sonu ailece sinemaya gittik.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Dün okulda matematik, fen, tarih dersleri vardı. A seçeneğindeki cümlede, "matematik, fen, tarih" ifadeleri arasında virgül kullanımı yanlıştır. Bu ifadeler birbirlerinin yanı sıra ayrı ayrı sıralanabilecek öğeler olduğundan, aralarında virgül kullanılması gerekmez. Doğru kullanım "Dün okulda matematik, fen ve tarih dersleri vardı" şeklinde olmalıdır. virgül kullanımının cümle içindeki öğelerin doğru anlaşılmasını sağladığı, ancak yanlış kullanımının cümle anlamını değiştirebileceği belirtilmelidir. Bu nedenle, virgül kullanım kurallarının doğru öğrenilmesi ve uygulanması önemlidir. 9. Aşağıdaki metin hangi tür metindir? "Köpeğimizi kaybettik. İlanı verdik, arıyoruz. Köpeğimizin tüyleri beyaz renkte, kulakları düz ve siyah noktalı. Çok sevimli bir köpekti. Eğer onu gören olursa lütfen bize haber versin."

  A) Açıklama metni    B) Anlatım metni    C) Öykü metni    D) Eleştiri metni

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Açıklama metni. Metin, kaybolan bir köpeğin özelliklerini ve bulunması için yapılan ilanı açıklayan bir metindir. Bu nedenle, metin bir açıklama metnidir. 11. Aşağıdaki metin hangi tür metindir? "Sevgili günlük, bugün yine aynı şeyleri yaşadım. Okulda kimse beni anlamıyor gibi hissediyorum. Sanki hep yalnız kalmaya mahkummuşum gibi. İnsanlar neden bu kadar kaba oluyorlar? Belki de sorun bende. Bilmiyorum, ama bu hissettiklerim çok yorucu."

  A) Açıklama metni    B) Anlatım metni    C) Öykü metni    D) Günlük metni

 12. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Günlük metni" dir. Çünkü metinde bir kişinin iç dünyasındaki hislerini, düşüncelerini ve yaşadıklarını anlatması gibi günlük yazma tarzının tipik özelliklerini taşır. Günlük metinler, özel hayatta yaşanan olayları, düşünceleri, hisleri ve tecrübeleri yansıtan kişisel yazı türleridir. 13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül kullanımı yanlıştır?

  A) Ödevimi yaptım, öğretmenime sundum.
  B) Arkadaşlarım, beni bekliyorlar.
  C) Bugün, hava güzel olduğu için pikniğe gidiyoruz.
  D) Sinem, her zaman güzel kıyafetler giyer.

 14. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D seçeneği (Sinem, her zaman güzel kıyafetler giyer.) olan bu soruda virgül kullanımı yanlıştır. Çünkü "Sinem" ve "her zaman güzel kıyafetler giyer" ifadeleri arasında bir bağlantı kurulması gerektiği için bu iki ifade virgülle ayrılmamalıdır. Doğru kullanım "Sinem her zaman güzel kıyafetler giyer." şeklinde olacaktır. 15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünlem işareti kullanımı yanlıştır?

      A) Ne kadar güzel bir gün!           B) Bu, harika bir haber!        
      C) Şimdi, hemen buraya gel!          D) O kitap, gerçekten sıkıcı!   

 16. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D şıkkıdır çünkü bu cümle olumsuz bir ifade içermesine rağmen ünlem işareti kullanmıştır. Ünlem işareti, coşku, heyecan, şaşkınlık, memnuniyet veya kızgınlık gibi yoğun duyguları ifade etmek için kullanılır ve bu nedenle olumsuz bir ifadeyle kullanılmamalıdır. 17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde noktalı virgül kullanımı yanlıştır?

  A) Konferansa gitmek istemiyorum; benim için çok sıkıcı olacak.
  B) Bugün hava çok güzel; neden pikniğe gitmiyoruz?
  C) Derse hazırlanmalıyım; yarın sınavım var.
  D) Arkadaşımın evinde yemek yedik; sonra sinemaya gittik.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B seçeneğidir. Noktalı virgül iki cümleyi birbirine bağlamak için kullanılır, ancak B seçeneğindeki cümle tek bir cümle olduğu için noktalı virgül kullanımı yanlıştır. Noktalı virgül kullanımının doğru olduğu cümleler diğer seçeneklerde verilmiştir. 19. Aşağıdaki parçada hangi metin türünden bahsedilmektedir? "Ülkemizde her yıl birçok doğa harikası keşfediliyor. Bu doğa harikalarından biri de Nemrut Dağı. Nemrut Dağı, Adıyaman ilimizde bulunan bir dağdır. Antik dönemde yapılmış olan heykelleriyle dikkat çeker. Bu heykeller, tanrı ve kral portreleridir ve oldukça büyüktür. Nemrut Dağı'na çıkanlar, hem tarihi hem de doğal güzellikleri keşfetme şansına sahip olurlar."

  A) Hikaye    B) Şiir    C) Gezi yazısı    D) Makale

 20. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Gezi yazısıdır. Parçada yer alan bilgiler bir yerin tanıtımını ve o yerin tarihi ve doğal güzelliklerini anlatan bir gezi yazısına örnek teşkil etmektedir. Gezi yazıları, bir yerin tanıtımı, ziyaret edilmesi gereken yerler ve bu yerlerin özellikleri hakkında bilgi verirken aynı zamanda yazarın deneyimlerini de aktarabilirler. 21. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru bir şekilde noktalama işaretleriyle yazılmıştır?

  A) Bugün hava güzel, dışarıda oynayalım.
  B) Okulda öğrenciler; öğretmenlerine saygı göstermeli.
  C) Evin önünde iki araba park etmiş sıra oluşmuş.
  D) Ayşe kitap okumayı, yazmayı seviyor ama matematikten nefret ediyor.

 22. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D) Ayşe kitap okumayı, yazmayı seviyor ama matematikten nefret ediyor. Bu cümle doğru şekilde virgül kullanılarak ayrılmış farklı anlamları olan iki kısa cümle içermektedir. 23. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlış bir şekilde noktalama işaretleriyle yazılmıştır?

  A) Sınıfta şu öğrenciler var: Ali, Ayşe, Mehmet ve Zeynep.
  B) Toplantıya yetişebilmek için hızlıca hazırlandı, araba kullanmak yerine yürümeyi tercih etti.
  C) Kitap okumak çok keyifli, ancak film izlemek de öyle.
  D) Bugün havanın güzel olduğunu söylemiştim ama sanırım yanılmışım!

 24. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir. A seçeneğinde virgül kullanımı doğru bir şekilde gerçekleştirilmiştir. B seçeneğinde iki farklı cümle aynı cümlede noktalama işaretleri kullanılarak birleştirilmiştir, ancak bu noktalama işaretleri yerine nokta kullanılması gerekmektedir. C seçeneğinde virgül kullanımı doğru bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 25. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

  A) Konuşmalarımdan dolayı özür dilerim.
  B) Benim yüzmem pek iyi değil.
  C) Sınıfın en zeki öğrencisi Ali'dir.
  D) Öğretmenlerimiz derslerimize iyi hazırlanıyorlar.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B" şıkkıdır çünkü "yüzmem" kelimesinde "m" harfi iki kez yazılmıştır. Diğer seçeneklerde yazım yanlışı yoktur. Yazım kurallarına uygun şekilde yazım yapmak, iletişimde doğru ve anlaşılır bir şekilde ifade etmek açısından önemlidir. B 27. Aşağıdaki paragrafta hangi olayın anlatıldığı doğru olarak ifade edilmiştir? "Salih Bey, hayatının en önemli kararlarından birini vermek üzereydi. Uzun süredir çalıştığı şirketten ayrılmak ve kendi işini kurmak istiyordu. Ancak ailesi ve dostları ona bu konuda çok fazla engel oluyordu. Salih Bey, ne yapacağını düşünürken birden telefonu çaldı ve beklediği müjdeli haber geldi. Bir yatırımcı, onun iş fikrine yatırım yapmak istediğini söylüyordu."

  A) Salih Bey'in hayatı hakkında bilgi verilmektedir.
  B) Salih Bey, arkadaşlarına ve ailesine karşı çıktı ve işini kurdu.
  C) Salih Bey, bir şirkette çalışıyordu ve oradan kovuldu.
  D) Salih Bey, yatırımcıdan bir iş teklifi aldı ve kabul etti.

 28. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir. Paragrafta Salih Bey'in iş kurma kararı almakta zorlandığı ve ailesi-dostlarından engel aldığı ancak bir yatırımcının onun iş fikrine yatırım yapmak istediği haberinin geldiği anlatılmaktadır. 29. Bir metnin okunabilirliği, yazım kurallarına uygunluğu kadar önemlidir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi daha okunaklı ve anlaşılır bir biçimde yazılmıştır?

  A) Dersi dınleyen öğrencilerden bıri, cebındeki telofonla uğraşıyordu.
  B) Dersi dinleyen öğrencilerden biri cep telefonuyla uğraşıyordu.
  C) Dersi dinleyen öğrencilerden biri cep telefonu ile uğraşıyordu.
  D) Dersi dinleyen öğrencilerden biri, cep telefonu ile uğraşıyordu.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Çünkü bu şık, doğru yazım kurallarına uygun bir şekilde yazılmıştır. "Bıri" yerine "biri", "telofon" yerine "cep telefonu" ve "ile" yerine "yla" kullanımı doğrudur. Okunabilirlik ve anlaşılırlık açısından da diğer şıklardan daha iyidir. 31. Aşağıdaki parçada hangi düşünce aktarılmaktadır? "Yaz aylarında deniz kenarında sıkça karşılaştığımız deniz kaplumbağaları, ne yazık ki artık nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle, deniz kaplumbağalarının doğal yaşam alanlarının korunması büyük bir önem taşımaktadır."

  A) Deniz kaplumbağalarının tükenme nedenleri
  B) Deniz kaplumbağalarının yaşam alanları
  C) Deniz kaplumbağalarının korunması gerekliliği
  D) Deniz kaplumbağalarının görünüş özellikleri

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir, yani parçada deniz kaplumbağalarının korunması gerekliliğinden bahsedilmektedir. Parçada deniz kaplumbağalarının neslinin tükenme tehlikesi altında olduğu ve doğal yaşam alanlarının korunmasının önemine vurgu yapılmaktadır. 33. Aşağıdaki parçada hangi olay anlatılmaktadır? "Köyde her yıl geleneksel olarak düzenlenen kır şenliği, bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlandı. Kırda piknik yapma, doğa yürüyüşü yapma ve dans etme fırsatı bulan köylüler, kır şenliğinin keyfini doyasıya çıkardı."

  A) Köylülerin doğa yürüyüşü yapması
  B) Köyde geleneksel kır şenliğinin kutlanması
  C) Köyde piknik yapma geleneği
  D) Köylülerin dans etmesi

 34. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneği olan "Köyde geleneksel kır şenliğinin kutlanması"dır. Parçada anlatılan olay, her yıl köyde düzenlenen geleneksel kır şenliğinin bu yıl da kutlanmasıdır. Köylüler, piknik yapma, doğa yürüyüşü yapma ve dans etme fırsatı buldukları kır şenliğinin keyfini doyasıya çıkardılar. 35. Aşağıdaki parçanın hangi cümlesi "doğa koruma" konusuna değinmektedir? "Doğamızı korumak hepimizin görevidir. Çevremizi temiz tutmalı, atıklarımızı ayrıştırmalı, orman yangınlarına karşı dikkatli olmalıyız. Böylece doğal hayatımızı, ekosistemi koruyabiliriz."

  A) Doğamızı korumak hepimizin görevidir.
  B) Çevremizi temiz tutmalıyız.
  C) Orman yangınlarına karşı dikkatli olmalıyız.
  D) Doğal hayatımızı, ekosistemi korumalıyız.

 36. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Doğal hayatımızı, ekosistemi korumalıyız." cümlesidir. Çünkü bu cümle, doğa koruma konusuna doğrudan değinmektedir ve parçanın genel amacı olan doğanın korunması için neler yapılması gerektiği hakkında bilgi vermektedir. Doğa koruma, insanların çevre bilincini arttırmayı ve doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını hedefleyen bir konudur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   fatyme.abumady
19 Mayıs 2023

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül kullanımı yanlıştır? A) Dün okulda matematik, fen, tarih dersleri vardı. B) Ödevini yaptıktan sonra, arkadaşlarıyla parkta oynamaya gitti. C) Annem, yemek yaparken sürekli şarkı söyler. D) Biz, hafta sonu ailece sinemaya gittik.


7.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Detayları

7.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav 3 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


7.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MİLLÎ KÜLTÜR
  1. Ek fiili işlevine uygun olarak kullanır
  2. Farklı türlerde metinler okur
  3. Farklı türlerde metinler okur
  4. İsim türünden kelimelerin kip ve kişi açısından biçimlenerek çekimlenebildiğini kavrar
  5. İsimlerin ek fiil aracılığıyla hangi kiplerde çekimlenebildiğini kavrar
  6. İsimlerin kip eki almasında ek fiilin rolünü kavrar
  7. Kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım özelliklerini kavrar
  8. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların oluşumunda ek fiilin işlevini kavrar
 • DOĞA VE EVREN
  1. Anlamadıklarını ve merak ettiklerini sorar.
  2. Konuşmasını sesini ve beden dilini kullanma yönünden değerlendirir.
  3. Konuşmasını sunum tekniği yönünden değerlendirir.
  4. Konuşmasını sunum tekniği yönünden değerlendirir.
  5. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır
  6. Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır
  7. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıları özelliklerine uygun biçimde kullanır

Ayrıca 7.sınıf Türkçe dersi 2.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Metin türleri hakkında bilgi sahibi olma.

Öğrenci, makale yazma becerilerini geliştirir ve metin türlerini tanımlama yeteneği kazanır.

Noktalama işaretleri konusundaki bilgi ve becerileri değerlendirmek için tasarlanmıştır. Noktalama işaretlerini doğru şekilde kullanma.

Kazanım olarak, öğrencilerin virgül kullanım kurallarını doğru öğrenmesi ve yazılı ifadelerinde bu kuralları doğru bir şekilde uygulayabilmesi hedeflenir.

Metin türlerini tanımlama ve farklılıklarını anlama.

Farklı yazı türlerini tanıyarak okuma ve anlama becerilerini geliştirmesi hedeflenir.

Virgül kullanım kurallarını anlama ve doğru bir şekilde yazma becerilerini geliştirmektir.

Ünlem işaretinin kullanım kurallarını anlamak ve doğru bir şekilde kullanmaktır.

Noktalı virgül kullanımının doğru şekilde anlaşılması ve uygulanması önemlidir.

Metnin türünü tanımlama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Noktalama işaretleri kullanımını doğru bir şekilde anlamaları hedeflenmektedir.

Doğru noktalama işareti kullanımını belirleyebilme.

Yazım kurallarına uygun yazma becerisini geliştirmeyi ve yazım yanlışlarını tespit edebilme yeteneğini kazandırmayı hedefler.

Bir parçadaki ana fikri ve olayları belirleyebilme yeteneği hedeflenmektedir.

Yazım kurallarına uygun ve anlaşılır bir şekilde cümleler yazabilme becerisi.

Okudukları bir parçadan ana fikirlerini belirleyebilme becerisini ölçmektedir.

Okuduğunu anlama ve çıkarım yapma becerisini ölçer.

Doğa koruma konusunda bilinçlenmesi ve doğanın korunması için neler yapabileceği konusunda farkındalık kazanmaları hedeflenmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav sınavı 7.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 10 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 43 kere doğru, 61 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Türkçe Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Türkçe Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş