7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Eski Türklerde "levirat" evliliği hangi durumlarda görülmekteydi?

  A) Kadının kocasını kaybetmesi halinde
  B) Erkeğin karısını kaybetmesi halinde
  C) Boşanma durumunda
  D) Çok eşliliğin yasak olması nedeniyle

 2. Cevap: A Açıklama:

  Levirat evliliği, kadının kocasını kaybetmesi halinde, onun dul eşi ile kardeşinin evlenmesi şeklinde ortaya çıkardı. 3. Eski Türk toplumunda aile yapısının temel birimini oluşturan sosyal yapı hangisidir?

  A) Oguş    B) Bod    C) Urug    D) İl    

 4. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, "Aile, Türk toplum hayatının en küçük birimidir." ve "Oguş sözcüğü ... aile, klan ..." anlamına gelmektedir." denilmektedir. 5. Eski Türk toplumunda aile yapısı nasıldı?

  A) Anaerkil    B) Ataerkil    C) Karma    D) Matrilineal

 6. Cevap: B Açıklama:

  Paragraf 1'de Türk ailesinin ataerkil bir yapıya sahip olduğu belirtilmektedir. 7. Eski Türklerde anneye verilen bir sözcük hangisidir?

  A) Ataç    B) Çebiç    C) Ög    D) Eçü apa

 8. Cevap: C Açıklama:

  Paragraf 2'de Eski Türklerde "ög" sözcüğünün anne anlamına geldiği belirtilmektedir. 9. Eski Türk aile yapısında gerçek kadından farklı olarak adlandırılan ve bir eş olarak kabul edilmeyen kişiye ne denir?

  A) Hatun           B) Kunçuy         
  C) Bike            D) Oglagu katun   
                    

 10. Cevap: B Açıklama:

  Kuma, gerçek kadından farklı olup çocuk sahibi olsa dahi annelik sıfatı gerçek kadına verilirdi. 11. Eski Türklerde kardeşler için kullanılan hangi terim, annelerine bağlılıklarını vurgular?

  A) Kangdaş    B) Kadaş    C) Karındaş    D) İni    

 12. Cevap: C Açıklama:

  Karındaşlık, kardeşlerin emikdeş olmalarının yanı sıra annelerine bağlılıklarını da gösterir. 13. Eski Türklerde çok eşliliğin yaygın olup olmadığı konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Çok eşli evlilik yaygındı.
  B) Tek eşli evlilik yaygındı.
  C) Çok eşli evlilik zaruri hallerde olurdu.
  D) Tek eşli ve çok eşli evlilik aynı oranda görülüyordu.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Eski Türklerde çok eşli evlilik zaruri durumlarda görülüyordu, tek eşli evlilik daha yaygındı. 15. Eski Türklerde evlilik için atılan en önemli adım hangisidir?

  A) Cenaze töreni    B) Söz kesme       
  C) Kalın ödeme      D) Düğün           
                     

 16. Cevap: B Açıklama:

  Söz kesme, Türklerde evlilik için atılan ilk ve en önemli adımdır. 17. Eski Türklerde evlilik için hangi aşamalardan geçilirdi?

  A) Beşik kertmesi, nişan, evlilik töreni
  B) Kız kaçırma, kalınsız evlilik, düğün yemeği
  C) Nikâh kıyma, çeyiz takası, evlenme sözleşmesi
  D) Aşk, nişan, düğün yemeği

 18. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türklerde evlilik, beşik kertmesi, nişan ve evlilik töreni olmak üzere üç aşamadan geçilirdi. 19. Kalın, eski Türklerde neyi ifade ediyordu?

  A) Başlık parası
  B) Gelin fiyatı
  C) Erkek ailesinin kız ailesine verdiği armağan
  D) Evlenme töreni sırasında ödenen para

 20. Cevap: C Açıklama:

  Kalın, erkek ailesinin kız ailesine evlilik karşılığında verdiği para, mal veya armağandı. 21. Türklerde evlenen çiftlerin yeni bir yurdunu kurmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İç güveylik geleneği      B) Ocak tüttürme anlayışı   
  C) Mal paylaşımı             D) Sosyal statü kazanma     
                              

 22. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türklerde evlenen çiftler, "sönmez bir ateş yakma" anlamında ocaklarını tüttürürler ve bu şekilde yeni bir yurdunu kurarlar. 23. Hangi terim, Türklerde kızın çeyizini ifade eder?

  A) Sep    B) Münderü    C) Saçı    D) Kalın    

 24. Cevap: A Açıklama:

  Sep, Türklerde kızın baba evinden evine götürdüğü hayvan sürüleri, erzak ve eşyalardan oluşan çeyizdir. 25. Türk töresinin aile üzerindeki etkisi nasıldı?

  A) Ailenin dağılmasını kolaylaştırırdı.
  B) Ailenin korunmasını sağlardı.
  C) Aile bireyleri arasında rekabeti artırırdı.
  D) Aile içinde kargaşaya neden olurdu.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Töre, atalarından kalan kurallar toplamı olup, Türklerde ailenin korunmasını ve toplumdaki mensubiyet fikrinin pekiştirilmesini sağlardı. 27. Eski Türklerde aile yapısının oluşumunda en önemli etkenlerden biri hangisidir?

  A) Akrabadan olma       B) Ekonomik çıkarlar   
  C) Dini inançlar        D) Siyasi nedenler     
                         

 28. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türklerde aile yapısı genellikle akrabalık ilişkilerine dayanıyordu. 29. F. Grenard'a göre Eski Türk ailesinde hangisi yaygın değildir?

  A) Kadınların ekonomik özgürlüğü
  B) Çok karılılık
  C) Boşanma halinde kadının babasından mal talep etme hakkı
  D) Kalınlık

 30. Cevap: B Açıklama:

  Grenard'a göre çok karılılık Doğu Türkistan Türkleri arasında yaygın değildir. 31. G. Richard'a göre hangi Türk boyunda aile yapısı maderîdir (ana ailesi tipi)?

  A) Yakutlar    B) Kırgızlar    C) Altaylılar    D) Osmanlılar    

 32. Cevap: A Açıklama:

  Richard'a göre Yakut Türklerinde aile yapısı maderîdir. 33. Yakut Türklerindeki aile biçimine göre, çocuk hangi boydan sayılırdı?

  A) Annesinin boyundan         B) Babasının boyundan        
  C) Büyükbabasının boyundan    D) dedesinin boyundan        
                               

 34. Cevap: A Açıklama:

  Maderî aile biçiminde, çocuklar annesinin boyundan sayılırdı. 35. Gökalp'in Türk ailesi hakkındaki görüşlerine göre, boyda önemli olan nedir?

  A) Kan davası dayanışması    B) Maşeri vicdan            
  C) Ekonomik dayanışma        D) Dini dayanışma           
                              

 36. Cevap: B Açıklama:

  Gökalp, boyda ortaklaşa yaşam biçiminin sürdürülmesinde maşeri vicdanın önemli bir rol oynadığını vurgular. 37. Eski Türklerde genç bir erkeğin "ildaş" statüsüne ulaşmak için yapması gereken şey neydi?

  A) Babasının izniyle evlenmek.
  B) Kahramanlık göstererek milli bir ad almak.
  C) Bir asabenin üyesi olmak.
  D) Dinsel bir tören gerçekleştirmek.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türklerde bir genç ermiş, kahramanlık göstererek il meclisinden milli bir ad alır ve böylece ildaş statüsüne ulaşırdı. 39. Eski Türk aile yapısında, evin sahibi ve sahibesini temsil eden iki sanemin adı neydi?

  A) Kardeş ve Bacı
  B) Baba ve Anne
  C) Kısrakmemeli ve İnek memeli
  D) Oğul ve Kız

 40. Cevap: C Açıklama:

  Eski Türk aile yapısında, evin sahibi "kısrakmemeli" adlı bir sanemle, evin sahibesi ise "inek memeli" adlı bir sanemle temsil edilirdi. 41. İslamiyet'in kabulünden önce Türk aile yapısında hangi özellik hakimdi?

  A) Ataerkillik    B) Eşitlik    C) Anaerkillik    D) Babahüküm    

 42. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türk aile yapısında kadın ve erkekler eşit haklara sahipti ve baba yalnız söz sahibiydi. 43. İslamiyet'in Türk aile yapısı üzerindeki etkilerinden biri hangisidir?

  A) Baba otoritesinin azalması
  B) Çocukların aile içindeki haklarının artması
  C) Ataerkil aile yapısının güçlenmesi
  D) Kadınların toplumdaki konumunun yükselmesi

 44. Cevap: C Açıklama:

  İslamiyet ile birlikte Türk aile yapısında baba otoritesi güçlenmiş ve ataerkil aile biçimi yaygınlaşmıştır. 45. Eski Türk ailelerinde çocuklarla ilgili hangi uygulama diğer topluluklarda görülüyordu?

  A) Öldürülmeleri
  B) Diri diri gömülmeleri
  C) Başkasına takdim edilmeleri
  D) Evlatlık verilmeleri

 46. Cevap: A Açıklama:

  Çin, Yunan, Hind ve Roma gibi topluluklarda çocukların öldürülmesi uygulaması vardı. 47. Eski Türk aile yapısında, diğer topluluklardan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi görülmezdi?

  A) Kadınların korunmasının hedeflenmesi
  B) Ailede mülkiyetin ortaklık esasına dayanması
  C) Karısının başkasına takdim edilmesi
  D) Kadınların yakılması

 48. Cevap: C Açıklama:

  Eski Türk aile yapısında, kadınların başkasına takdim edilmesi uygulaması bulunmamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 7.Sınıf Türk sosyal hayatında aile dersi 2.dönem 3.sınava hazırlık test soruları 1, mebisnavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Eski Türklerde levirat evliliğinin nedenlerini ve işlevini öğrenmek.

Eski Türk toplumunda aile yapısının temel biriminin "oguş" olduğunu öğrenir.

Eski Türk toplumunda aile yapısının özelliklerini anlamak.

Eski Türkçede aile üyelerine verilen sözcükleri öğrenmek.

Eski Türklerin kadın statüsünü kavrama.

Eski Türklerin kardeşlik bağlarını inceleme.

Eski Türklerde evlilik kurumunun özelliklerini bilir.

Eski Türklerde evlilik geleneklerini anlama.

Eski Türklerde evlilik kurumunu anlama.

Türk aile hukukunda kalının anlamını kavrama.

Eski Türklerde evlilik törenlerinin ritüellerini öğrenir.

Eski Türklerde ailede kadının rolünü ve çeyiz geleneğini kavrar.

Türk töresinin aile üzerindeki olumlu etkilerini öğrenme

Eski Türklerde aile yapısının temel özelliklerini kavramak

Eski Türk aile yapısı hakkında bilgi edinmek.

Farklı Türk boylarındaki aile yapılarını karşılaştırmak.

Farklı Türk boyları arasındaki aile yapılarına ilişkin bilgileri kavrama

Boyun Türk aile yapısındaki önemini ve işlevlerini anlama

Türk sosyal hayatındaki gelenekler ve törenler hakkında bilgi edinme.

Eski Türk aile yapısının sembolik yönlerini anlamak.

Türklerin aile yapısının İslamiyet öncesi özelliklerini anlama.

İslamiyet'in Türk aile yapısı üzerindeki etkilerini kavrama.

Türk sosyal hayatında ailenin çocuklara karşı tutumu.

Türk sosyal hayatında ailenin cinsiyet rolleri ve kadınların konumu.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.