7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Kur'an-ı Kerim'de nezaketin temel kaynağı nedir?

  A) Hz. Muhammed (s.a.v.)'in sünneti
  B) Sahabelerin örnek davranışları
  C) Peygamberlerin ahlakı
  D) Yüce Allah'ın emrettikleri

 2. Cevap: D Açıklama:

  Nezaketin temel kaynağı Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği kurallardır. 3. Peygamber Efendimizin yumuşak huyluluğu hangi özelliklere işaret eder?

  A) İncelik ve naziklik         B) Sertlik ve katılık         
  C) Kaba saba davranışlar       D) Saygısızlık ve küstahlık   
                                

 4. Cevap: A Açıklama:

  Rıfk kavramı, yumuşak huyluluk, incelik ve naziklik gibi ahlaki özellikleri kapsar. 5. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de yasaklanan nezaketsiz davranışlardandır?

  A) Başkalarına iyilik etmek    B) Dedikodu yapmak            
  C) Gıybet etmek                D) Komşularla iyi geçinmek    
                                

 6. Cevap: C Açıklama:

  Hucurât suresinin 12. ayetinde gıybet etmek nezaketsiz bir davranış olarak yasaklanmıştır. 7. Hz. Peygamber'in hangi davranışı onun nezaketinin bir göstergesidir?

  A) Kibirli ve bencil tavırları
  B) Çevresindeki kişilere saygılı ve merhametli olması
  C) Sözünü tutmaması ve yalan söylemesi
  D) İnsanları eleştirmesi ve küçük düşürmesi

 8. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber, çevresindeki kişilere karşı her zaman saygılı, merhametli ve nezaketli davranmasıyla bilinirdi. 9. Resûlullah'ın nezaket özelliklerinden hangisi hadiste geçmemektedir?

  A) Naziklik    B) Hoşgörü    C) Sertlik    D) Şefkat    

 10. Cevap: C Açıklama:

  Hadiste Resûlullah'ın sertlik özelliğinden bahsedilmemektedir. 11. Türk kültüründe yaşça büyük kişilere nasıl hitap edilir?

  A) İsimleriyle
  B) Abi, amca, abla gibi ifadelerle
  C) Arkadaşım gibi ifadelerle
  D) Sen şeklinde

 12. Cevap: B Açıklama:

  Türk kültüründe yaşça büyük kişilere saygı göstergesi olarak isimleriyle değil, "abi", "amca", "abla" gibi ifadelerle hitap edilir. 13. Yunus Emre'nin "Söz ola kese savaşı söz ola bitüre başı" dizeleri ile nezaketli konuşmanın önemi arasında ne gibi bir ilişki vardır?

  A) Nezaketli konuşma savaşları önler, barışı getirir.
  B) Nezaketli konuşma insanları birbirine düşürür.
  C) Nezaketli konuşma hiçbir etkiye sahip değildir.
  D) Nezaketli konuşma insanları saygıdeğer yapar.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Dizeler, bir sözün savaş çıkarabileceği veya bir tartışmayı bitirebileceğini vurgulamaktadır. Nezaketli konuşma ise barışı teşvik eder. 15. Cep telefonu kullanırken nezaket kurallarına uymak neden önemlidir?

  A) Karşıdaki kişiyi rahatsız etmemek için.
  B) Başkalarına üstünlük taslamak için.
  C) Sosyal medyada popüler olmak için.
  D) Kimseye zarar vermemek için.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Cep telefonları yeni iletişim araçları olsa da iletişimde nezaket kurallarına uymak her zaman önemlidir. 17. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah'ın (c.c.) "Halîm" ismini vurgular?

  A) "En güzel isimler Allah'ındır." (Araf suresi, 180. ayet)
  B) "Allah, tövbe edenleri sever." (Bakara suresi, 222. ayet)
  C) "Allah, kusursuz ve eksiksiz olanlardan başkasına lütufta bulunmaz." (Nisâ suresi, 107. ayet)
  D) "Allah, gizli olanı da, açığa vurulanı da bilir." (Zümer suresi, 48. ayet)

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bakara suresi, 222. ayet Allah'ın halîm olduğunu yani tövbe edenleri affettiğini belirtir. 19. Peygamber Efendimiz'in yumuşak huyluluğu hangi konularda etkili olmuştur?

  A) Sadece ailevi ilişkilerde
  B) Sadece ticari ilişkilerde
  C) Sadece sosyal ilişkilerde
  D) İslam'ın yayılması dahil tüm ilişkilerde

 20. Cevap: D Açıklama:

  Metinde, Peygamber Efendimiz'in yumuşak huyluluğunun İslam'ın yayılmasında da etkili olduğu belirtilmektedir. 21. Hz. Peygamber'in şu sözü doğruluğun hangi yönünü vurgulamaktadır? "Bir kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz."

  A) Doğruluğun imanla bağlantısını
  B) Doğruluğun süreklilik gerektiğini
  C) Doğruluğun kalple ilgili olduğunu
  D) Doğruluğun herkes için zorunlu olduğunu

 22. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber'in sözü, doğruluğun imanla yakından bağlantılı olduğunu ve kalpteki inançla uyum içinde olması gerektiğini vurgular. 23. Namazın müminler için en önemli özelliklerinden biri hangisidir?

  A) Kulluk görevini yerine getirmek
  B) Günahtan arınmak
  C) Şeytanla mücadele etmek
  D) Dünya işlerinden uzaklaşmak

 24. Cevap: A Açıklama:

  Namaz, Allah'a (c.c.) kulluk görevini yerine getirmenin en önemli yollarından biridir. 25. Müminlerin en önemli özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kötülüğü emretmek             B) İyiliği teşvik etmek         
  C) Yalnız başına ibadet etmek    D) Kibirli davranmak            
                                  

 26. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'de, müminlerin en önemli özelliklerinin iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak olduğu vurgulanmaktadır. 27. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.), namazda dikkat edilmesi gereken hususlardan biri olarak belirttiği şey aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tespih çekmek
  B) Tesbih çekmek, tekbir getirmek ve Kur'an okumak
  C) Allah'tan dilekte bulunmak
  D) Namazda salavat getirmek

 28. Cevap: B Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), namazda yalnızca tesbih çekmek, tekbir getirmek ve Kur'an okumak gerektiğini belirtmiştir. 29. Aşağıdakilerden hangisi cimriliğin bir özelliği DEĞİLDİR?

  A) Kibir
  B) Başkalarını cimriliğe teşvik etmek
  C) Allah'ın (c.c.) nimetlerini paylaşmak
  D) Kendini beğenme

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cimrilik, Allah'ın (c.c.) nimetlerini paylaşmamayı içerir. 31. Kur'an'a göre, cimrilikten korunmak neden önemlidir?

  A) Çünkü cimriler zengin olamazlar.
  B) Çünkü cimrilik, Allah'ın (c.c.) sevgisini kazandırmaz.
  C) Çünkü cimrilik, toplumda huzursuzluk yaratır.
  D) Çünkü cimrilik, sağlık sorunlarına yol açar.

 32. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an'a göre cimrilik, kişinin Allah'ın (c.c.) sevgisini kaybetmesine neden olur. 33. "el-Muhsin" ismiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) İnsanlara zulmeden demektir.
  B) Yarattıklarını güzel ve sağlam yapan demektir.
  C) Günahları affeden demektir.
  D) Belâ gönderen demektir.

 34. Cevap: B Açıklama:

  "el-Muhsin" ismi, yarattıklarını güzel ve sağlam yapan, kullarına ikramda bulunan anlamlarına gelir. 35. İsrafın tanımı nedir?

  A) Bir işe aşırı gitmek ve kaynakları yerli yerinde kullanmamak
  B) Malını ve mülkünü paylaşmak ve başkalarına yardım etmek
  C) Allah'a saygı ve bağlılık göstermek
  D) Peygamberi örnek almak

 36. Cevap: A Açıklama:

  İsraf, yapılan işlerde aşırıya kaçmak ve kaynakları verimli kullanmamaktır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TEVHİD MEDENİYETİ
  1. İslam Medeniyetinin Doğuşu
  2. Medeniyetimizde İlim
  3. Medeniyetimizde Öncü Kurumlar
  4. Medeniyetimizin Esasları

Ayrıca 7.sınıf temel dini bilgiler dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Kur'an-ı Kerim'in nezaketin kaynağı olduğunu anlar.

Peygamber Efendimizin yumuşak huyluluğunun önemini kavrar.

Nezaket ve nezaketsiz davranışlar hakkında bilgi edinme.

Hz. Peygamber'in ahlakı ve güzel örnekliği hakkında bilgi edinme.

Peygamber Efendimizin nezaket özelliklerini öğrenmek.

Kültürel nezaket kurallarını öğrenmek.

Nezaketli konuşmanın önemi ve sonuçları

Teknolojik iletişimde nezaketin önemi

Allah'ın Esma-i Hüsna'sını ayetler ışığında anlamak.

Hz. Muhammed'in hayatını ve ahlakını örnek alır.

Doğruluğun kalbi etkileyen bir özellik olduğunu anlamak.

Namazın önemini ve müminler için olan katkılarını anlar.

Müminlerin temel özelliklerini bilmek

Namazda dikkat edilmesi gereken hususları bilmek

Cimrilik kavramını açıklayabilme

Cimrilikten korunmanın önemini açıklayabilme

Allah'ın güzel isimlerini doğru anlamanın önemini kavramak (8.3.1.3)

İsrafın tanımı ve anlamını kavramak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 102 kere doğru, 24 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.