7.Sınıf Teknoloji Tasarım Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik)

7.Sınıf Teknoloji Tasarım Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Teknoloji Tasarım alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Teknoloji Tasarım Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) CEVAPLARI

 1. Trenlerin çalışması için kullanılan enerji dönüşümünü açıklayınız.


 2. Cevap: Buharlı trenlerde yanan yakıttan çıkan buharın genleşmesiyle piston hareketi silindirik harekete dönüşür ve bu enerji tekerleğe iletilir. Açıklama:

  Trenlerde buhar gücü, mekanik enerjiye dönüştürülerek hareket sağlanır. 3. Deniz yolu ulaşımında kullanılan araçlara üç örnek veriniz.


 4. Cevap: Gemi, feribot, yat Açıklama:

  Deniz yolu ulaşımında kullanılan araçlar, yüzer platformlar üzerinde hareket eden ve yolcu veya yük taşıyan araçlardır. 5. Nilüfer bitkisindeki kendisini temizleyen özelliği açıklayınız.


 6. Cevap: Nilüfer bitkisinin yaprakları, minik tümseklere sahiptir. Bir toz veya kir zerresi yaprağa düştüğünde, bu tümseklerin üzerinde iki yana sallanır. Bir damla su, bu tümsekler üzerinde yuvarlandığında, zayıf şekilde tutunan kiri alıp götürür. Açıklama:

  Bu özelliğe lotus etkisi adı verilir ve yaprakların hem kuru hem de temiz kalmasını sağlar. 7. Kambur balina yüzgecinden esinlenen rüzgar tribün kanatlarının avantajları nelerdir?


 8. Cevap: Kambur balina yüzgecinden esinlenen rüzgar tribün kanatları şunları sağlar: * Daha fazla yükselim * Daha geç hız kesintisi * Daha fazla rüzgar yakalama * Daha fazla dönme * Düşük hızlarda bile enerji üretimi Açıklama:

  Bu avantajlar, rüzgar tribünlerinin verimliliğini ve sessizliğini artırır. 9. Momentum nedir? Açıklayınız.


 10. Cevap: Bir cismin hızının kütlesi ile çarpımıdır. Hafif cisimler daha hızlı, ağır cisimler daha yavaş hareket eder. Açıklama:

  Momentum, bir cismin hareket etme eğilimini ölçer. 11. Sürtünme kuvvetinin iki örneğini veriniz.


 12. Cevap: - Araçların tekerlekleri ile yol yüzeyi arasındaki sürtünme - Kayan bir cisim ile zemin arasındaki sürtünme Açıklama:

  Sürtünme, iki yüzey arasındaki direnci ifade eder ve hareketleri yavaşlatabilir veya engelleyebilir. 13. Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) tanımını açıklayınız.


 14. Cevap: Radyo frekans algılayıcıları, sensörler, aktüatörler ve cep telefonları gibi akıllı bileşenlerin endüstriyel amaçlar için kullanımıdır. Açıklama:

  IoT, endüstriyel sistemlerin birbirleriyle bağlantılı olmasını ve gerçek zamanlı veri paylaşımını sağlar. 15. Elektrikli otomobillerin çevresel faydalarını belirtiniz.


 16. Cevap: * Fosil yakıt kullanımını azaltır, hava kirliliğini ve sera gazı emisyonlarını azaltır. * Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla şarj edilebilir, sürdürülebilirliği destekler. Açıklama:

  Elektrikli otomobiller, çevre dostu ulaşım sağlar ve iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynar. 17. Yayın grafiğinin dijitalleşmesinde hangi faktörler etkili olmuştur?


 18. Cevap: Zaman, maliyet, esneklik ve kontrol Açıklama:

  Dijital ortam, tasarım sürecinin daha hızlı, uygun maliyetli, esnek ve kontrol edilebilir olmasına olanak tanımıştır. 19. Görsel iletişim tasarımında kullanılan üç farklı sembol türünü açıklayınız.


 20. Cevap: * Yazı: İçerikleri ile iletişim çözümlerini ele alan harfler * İşaret: Nesnelerin kullanımı, çevresel anlayış ve toplumsal ilişkiler için rehberlik eden semboller * Sembol: İşaretlerden daha derin anlamlar taşıyan ve içerik zenginliği sunan semboller Açıklama:

  Farklı sembol türleri, görsel iletişimde bilgi aktarma ve anlam yaratma için kullanılır. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Küresel tüketim, bireyi toplumsal yaşamdan uzaklaştırır.
  (.....) 2. İnteraktif elektronik ortamlar alışveriş için uygun değildir.
  (.....) 3. Malzeme maliyeti, imalat maliyetlerinin en büyük payına sahiptir.
  (.....) 4. Tasarımda ahlaki değerler dikkate alınmalıdır.
  (.....) 5. Endüstrileşme tasarım üzerinde etkili değildir.
  (.....) 6. Nüfus artışı sanayileşmeyi geliştirmez.
  (.....) 7. Sanayi devrimi sadece dört aşamada gerçekleşmiştir.
  (.....) 8. Fabrika sistemi, ucuz işçiliği gerektirmez.
  (.....) 9. Buhar makinası, Makine Çağı'nın başlangıcında icat edildi.
  (.....) 10. Endüstrileşmenin toplumsal sorunları yoktur.

 22. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama: 23. Aşağıdaki soruları eşleştirin:

  1. Köpek balığı derisi esinlenerek tasarlanan malzeme
  2. Fotosentez yapan araç
  3. Katlanabilen dış iskelet yapısına sahip canlı
  4. Doğadaki altın oran ilham alınarak geliştirilen cihaz
  5. Akıllı giysi tasarımında model alınan yapı
  6. Ameliyatta kirpi dikenlerinden esinlenilen kullanım
  7. Yarasadan esinlenilen casus cihaz
  8. Gemi endüstrisinde köpek balığı derisi uygulaması
  9. Tesbih böceğinden esinlenilen ürün tasarımı
  10. Çam kozalağı esin alınarak geliştirilen kumaş özelliği
  Eşleştirme Önerileri:
  a. Çam kozalağı
  b. Armadillo
  c. Akıllı giysi
  d. Yez
  e. Sharklet
  f. Oklu kirpi iğneleri
  g. Pervaneler
  h. Tesbih böceği
  ı. Com-Bat
  j. Gemi yüzeyi kaplaması

 24. Cevap: 1. e 2. d 3. b 4. g 5. a 6. f 7. ı 8. j 9. h 10. c Açıklama:

  Bu eşleştirme, biyotaklit ilkesine dayalı olarak doğadan esinlenilen ürün ve teknolojileri test eder. 25. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a. Yarasayı taklit eden çelik şişede su elde etme
  b. Güneş panelleri ve ayçiçeği
  c. İnşaat mühendisliği
  d. Maden mühendisliği
  e. Elektronik mühendisliği
  f. Makine mühendisliği
  1. Giza Piramitleri
  2. Leonardo da Vinci
  3. Sulama kanalları
  4. Uçak motoru
  5. Akıllı telefon
  6. Bilgisayar
  7. Çömlek ve tuğlalar
  8. Demir elementinin keşfi
  9. Akıllı çiçek
  10. Selimiye Camisi
  Seçenekler:
  a. Giza Piramitleri
  b. Leonardo da Vinci
  c. Sulama kanalları
  d. Uçak motoru
  e. Akıllı telefon
  f. Bilgisayar
  g. Çömlek ve tuğlalar
  h. Demir elementinin keşfi
  ı. Akıllı çiçek
  i. Selimiye Camisi

 26. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. f 5. e 6. f 7. g 8. h 9. ı 10. i Açıklama:

  Eşleştirmeler, verilen açıklamalara göre yapılmıştır. Örneğin, "Yarasayı taklit eden çelik şişede su elde etme"nin açıklaması, çiğ tanelerini toplayabilen bir şişeyi tanımlamaktadır, bu nedenle "Yarasayı taklit eden çelik şişede su elde etme"nin eşleşmesi "Akıllı çiçek"tir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Teknoloji Tasarım Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Detayları

7.Sınıf Teknoloji Tasarım Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 7.Sınıf Teknoloji Tasarım Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Teknoloji Tasarım Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 7.sınıf teknoloji tasarım dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, trenlerdeki enerji dönüşüm sürecini anlayabilecektir.

Öğrenciler, deniz yolu ulaşım araçlarının çeşitliliğini öğrenecektir. Doğada bulunan sistemlerin taklit edilmesini ifade eden disipline ne ad verilir?

* Biyotaklitle ilgili bir örnek öğrenecekler. * Doğada bulunan özelliklerin teknolojide nasıl kullanıldığını anlayacaklar.

* Biyotaklitle ilgili bir örnek daha öğrenecekler. * Deniz canlılarının özelliklerinin insan teknolojisine nasıl ilham verdiğini anlayacaklar.

Momentum kavramını ve kütle ile hız arasındaki ilişkiyi anlama.

Sürtünme kuvvetinin doğasını ve günlük hayattaki uygulamalarını kavrama.

Öğrenciler, IoT'nin sanayi 4.0'daki rolünü ve uygulamalarını anlar.

Öğrenciler, elektrikli otomobillerin çevresel sürdürülebilirlik açısından faydalarını anlar.

Yayın grafiğinin dijitalleşmesinin faydalarını anlama.

Görsel iletişim tasarımında sembollerin rolünü kavrama.

1. Küresel tüketimin bireysel ve toplumsal etkileri anlaşılır. 2. Yeni medya araçlarının kullanımlarının farkındalığı oluşur. 3. İmalat maliyetlerinin bileşenleri öğrenilir. 4. Tasarım sürecinde yerel değerlerin önemi vurgulanır. 5. Endüstrileşmenin tasarım üzerindeki etkisi anlaşılır. 6. Sanayi devriminin nedenleri ve etkileri kavranır. 7. Sanayi devriminin aşamaları hakkında bilgi sahibi olunur. 8. Fabrika sisteminin avantajları ve dezavantajları tartışılır. 9. Buhar makinesinin sanayi devrimindeki önemi belirlenir. 10. Endüstrileşmenin toplumsal sonuçları öğrenilir.

* Öğrenciler, doğanın mühendislik ve ürün tasarımındaki ilham kaynağı rolünü anlar. * Öğrenciler, biyotaklit ilkesinin gerçek dünya uygulamalarını örneklendirir.

Öğrenciler, mühendislik dalları ile ilgili temel bilgileri pekiştirirler

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Teknoloji Tasarım Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Teknoloji Tasarım alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Teknoloji Tasarım Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Teknoloji Tasarım Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Teknoloji Tasarım Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Teknoloji Tasarım Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Teknoloji Tasarım dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Teknoloji Tasarım Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Teknoloji Tasarım Dersi Ünite Özetleri