7.Sınıf Teknoloji Tasarım 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

7.Sınıf Teknoloji Tasarım 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 7.Sınıf kategorisinin Teknoloji Tasarım alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Teknoloji Tasarım 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Ergonomi nedir, tanımını yapınız.


 2. Cevap: Ergonomi, insanın refahını ve mutluluğunu arttırmayı, sistem performansını geliştirmeyi amaçlayan, insan ve sistemler arasındaki etkileşimleri inceleyen bir bilim dalıdır. Açıklama:

  Ergonomi, işçilerin işlerini daha kolay ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlamak için insan faktörlerini dikkate alarak ürünler ve sistemler tasarlamaya odaklanır. 3. Otomobillerde kullanılan farklı konfor özellikleri nelerdir?


 4. Cevap: Sürücü için özel klima kontrolü, yolcular için görsel teknoloji cihazları ve engelsiz yaşam için tasarlanmış yeni donanımlar. Açıklama:

  Otomobil üreticileri, farklı ihtiyaçları karşılamak için çeşitli konfor özellikleri ile donatılmış araçlar sunmaktadır. 5. Doğadan Tasarıma yaklaşımının biyolojiden tasarıma gidiş yöntemindeki adımlar nelerdir?


 6. Cevap: * Doğadaki modelleri keşfetme * Biyolojik prensipleri soyut hâle getirme * Olası uygulamaları düşünme * Doğanın stratejisini taklit etme * Yaşamın ilkelerini değerlendirme Açıklama:

  Bu adımlar, doğadaki çözümlerden ilham alarak yenilikçi tasarımlar oluşturma sürecini özetlemektedir. 7. Geko kertenkelesinin ayak yapısından ilham alarak geliştirilen icatlardan üç örnek veriniz.


 8. Cevap: * Tutunma bantları * Duvara tırmanma robotları * Gece görüş gözlükleri Açıklama:

  Geko kertenkelesinin ayaklarındaki benzersiz yapılar, yüksek tutuş ve tırmanma yetenekleri kazandırmaktadır. Bu özellikler, çeşitli teknolojik uygulamalarda ilham kaynağı olmuştur. 9. Mühendislik nedir ve hangi alanları kapsar?


 10. Cevap: Mühendislik, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için bilimsel bilgiyi uygulayan bir disiplindir. Çeşitli mühendislik alanları arasında inşaat, makine, elektrik, bilgisayar, biyomedikal ve mekatronik bulunmaktadır. Açıklama:

  Mühendislik, insanlığın sorunlarına çözüm bulmada ve yaşam kalitesini iyileştirmede önemli bir rol oynar. 11. Tarih boyunca mühendisliğin gelişimine 3 örnek veriniz.


 12. Cevap: * Antik Mısır'daki piramitlerin inşası * Rönesans'ta Leonardo da Vinci'nin icatları * 19. yüzyılda endüstri devrimi ve buhar makinesi Açıklama:

  Mühendislik tarihi, insanlığın yaratıcılığının ve sorun çözme becerilerinin bir kanıtıdır. 13. Endüstrileşmenin tasarım üzerindeki etkilerini açıklayınız.


 14. Cevap: Teknolojideki gelişmeler, üretimde hızlanmaya neden olmuştur. Her imalat yöntemine uygun her tasarım üretilemediğinden, endüstrileşme tasarımı şekillendirmiştir. Açıklama:

  Endüstrileşme, tasarımları üretime uygun hale getirerek tasarım sürecine yön vermiştir. 15. İmalat maliyetlerinde malzeme maliyetinin payını yazınız.


 16. Cevap: %50 Açıklama:

  İmalat maliyetleri içinde malzeme maliyeti en büyük paya sahiptir. 17. Görsel iletişim türlerinden birini açıklayınız.


 18. Cevap: Görsel İletişim Açıklama:

  Görsel iletişim, kelimeler yerine görsel öğeler kullanarak mesajları ileten bir iletişim türüdür. Fotoğraflar, çizimler, grafikler ve infografikler yaygın olarak kullanılan görsel iletişim örnekleridir. 19. İletişimin üç temel unsuru nelerdir?


 20. Cevap: Doğal, kültürel, yaratıcı Açıklama:

  Doğal unsur biyolojik güdülerin ve ihtiyaçların, kültürel unsur toplum normlarının ve değerlerinin, yaratıcı unsur ise yeni ve özgün ifadelerin iletişim sürecine dahil olmasını ifade eder. 21. Kedi dergisinin hedef kitlesine ulaşmada hangi çalışmaların yapılması gerekir?


 22. Cevap: Anket çalışmaları ve gözlem Açıklama:

  Kedi dergisinin hedef kitlesine ulaşmak için bu kişilerin ilgi alanları, ihtiyaçları ve hobilerinin iyi tanınması gerekir. Bu amaçla, hangi yaş grubunun dergiyi satın alabileceği, Türkiye'de kedilerin daha çok hangi bölge ve şehirde yaşadığı gibi soruların yer aldığı anketler yapılabilir. 23. Kedi dergisi içeriğinin kalitesini artırmak için dikkat edilmesi gereken faktörler nelerdir?


 24. Cevap: Orijinal içerik, hedef kitlenin ihtiyaçlarına uygunluk, görsel unsurların kullanımı Açıklama:

  Kedi dergisinin içeriği, okuyucunun ilgisini çekecek ve bir başka yerden temin edilemeyecek bilgiler içermelidir. Ayrıca, hedef kitlenin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmalı ve görsel unsurların etkili bir şekilde kullanımıyla desteklenmelidir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Sözlü iletişim, tüm iletişim süreçlerinde temel bir ihtiyaçtır.
  2. (.....) Jestler ve mimikler sözlü olmayan iletişimin bir parçasıdır.
  3. (.....) Beden dili, kişiler arası sözlü olmayan iletişimde önemlidir.
  4. (.....) Bazı beden dili hareketleri kültürel bir sembol olabilir.
  5. (.....) Yazılı iletişimde elde somut bir belge bulunur.
  6. (.....) Elektronik iletişim, zaman ve mekân sınırlamaları olmadan iletişimi kolaylaştırır.
  7. (.....) Sosyal medya, elektronik iletişimin önemli bir mecrası olmuştur.
  8. (.....) Görsel iletişim, göze hitap eden bir iletişim biçimidir.
  9. (.....) Görsel iletişim, ürünlerin pazarlanmasında ve insan ilişkilerinde kullanılır.
  10. (.....) Dijital iletişimin yaygınlaşması görsel seçimi daha önemli hale getirmiştir.

 26. Cevap: Açıklama: 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  1. Görsel İletişim Tasarımı
  2. Yazı ile İletişim
  3. İşaret İletişimi
  4. Sembol İletişimi
  5. İnsanın Beynindeki Görsel Algılama
  6. Estetik Kaygılar
  7. Yayın Grafiği
  8. Dijital Yayın Grafiği
  9. Grid Sistemi
  10. Yazılım (Software)
  Öneriler:
  a. Logo ve broşür tasarımı içeren görsel iletişim alanı
  b. Metin içeriklerinin çözümlenmesi
  c. Toplumsal ilişkilerin düzenlenmesi
  d. Derin anlamlar ve zengin içerik taşıması
  e. %90 oranında
  f. Tasarım ürünlerinde beğeni duygusu oluşturma
  g. Gazete ve dergi gibi çok sayfalı materyaller
  h. Zaman ve maliyet tasarrufu
  i. Yayın tasarımı için düzenleme sistemi
  j. Adobe Indesign ve Photoshop gibi programlar

 28. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. d 5. e 6. f 7. g 8. h 9. i 10. j Açıklama:

  Görsel iletişim tasarımı, görsel ögeler kullanarak estetik ve işlevsel iletişim kurar. İnsanlar, görsel algılamayı diğer duyularına göre daha fazla kullanırlar. Yayın grafiği, çok sayfalı materyaller oluşturmak için dijital araçlar kullanır. 29. Eşleştirmeleri Yapın

  a. Kedi severler için yazılmış dergi
  b. Dijital medyanın gücü
  c. Reklam çeşitleri
  d. Hedef kitle özelliklerinin belirlenmesi
  e. İçerik özgünlüğü
  1. Tanıtım ve pazarlamada en önemli araç
  2. Dergi editörünün görevi
  3. Sosyal medya paylaşım özelliği
  4. Yayın grafiği ön çalışması
  5. İyi bir dergi içeriği için gereklilik

 30. Cevap: 1. a 2. d 3. b 4. c 5. e Açıklama:

  Bu eşleştirme sorusu, kedi dergisi tanıtımı ve pazarlamasıyla ilgili önemli kavramları öğrenmeyi amaçlamaktadır. 31. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  .1. Görsel iletişim, günümüz insanının her alanda gerçekleştirdiği ______ bir gerekliliktir.
  2. Görsel iletişim tasarımı, ______ etkileşimlerle biçimlenen dinamik bir alandır.
  3. Görsel iletişimde, ______, ______ ve ______ kullanılır.
  4. İnsan beynindeki bilgilerin %90'ı ______ algılamalar sonucudur.
  5. Yayın grafiği, _______, _______, _______ gibi görsel iletişim tasarım materyallerini içerir.
  6. Yayın grafiği, dijital ortama kaymasında ______, ______, ______ ve ______ önemli sebeplerdir.
  7. Yayın grafiği tasarımı için, ______ bilgisine sahip olmak gerekir.
  8. Yayın grafiğinde, _______ sisteminin iyi öğrenilmesi başarılı bir tasarım için _______ gereklidir.

 32. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Teknoloji Tasarım 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

7.Sınıf Teknoloji Tasarım 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 7.Sınıf Teknoloji Tasarım 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Teknoloji Tasarım 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 7.sınıf teknoloji ve tasarım dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler ergonominin tanımını ve amacını anlayacaklardır.

Öğrenciler otomobillerde kullanılan konfor özelliklerinin farkına varacaklardır.

* Doğadan Tasarıma yaklaşımının temel ilkelerini anlamak * Biyolojik prensiplerin tasarımda nasıl uygulanabileceğini kavramak

* Biyolojik adaptasyonların teknolojik ilerlemelerde nasıl kullanılabileceğini anlamak * Doğadan esinlenen yenilikçi tasarımların potansiyelini takdir etmek

Öğrenciler, mühendisliğin tanımını ve kapsadığı ana alanları anlayacaktır.

Öğrenciler, mühendisliğin tarihsel gelişiminin temel dönüm noktalarını anlayacaktır.

Öğrenciler, endüstrileşmenin tasarım üzerindeki rolünü anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, imalat maliyetlerinin bileşenlerini ve özellikle malzeme maliyetinin önemini kavrayabileceklerdir.

Görsel iletişim türlerini tanıma ve anlama.

İletişimin temel unsurlarını kavrama ve anlama.

Hedef kitlenin özelliklerinin belirlenerek derginin daha etkin bir şekilde tanıtılması sağlanır.

Okuyucuyu tatmin eden, ilgi çekici ve bilgilendirici bir dergi içeriği oluşturulur.

* Görsel iletişim tasarımı, yazı, işaret ve sembolleri kullanma becerisini geliştirir. * İnsan beyninin görsel algılama özelliği, görsel tasarımın etkisini arttırır. * Yayın grafiği, dergi, gazete ve kitap gibi materyallerin tasarımı için önemli bir araçtır.

Öğrenciler, kedi dergisi hedef kitlesi, içerik, reklamcılık ve tanıtım teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Teknoloji Tasarım 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 7.Sınıf kategorisinin Teknoloji Tasarım alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Teknoloji Tasarım 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Teknoloji Tasarım 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Teknoloji Tasarım 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Teknoloji Tasarım 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Teknoloji Tasarım dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Teknoloji Tasarım Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Teknoloji Tasarım Dersi Ünite Özetleri