7.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları CEVAPLARI

 1. Demokrasi, halkın egemenliği ilkesi üzerine kurulu bir yönetim biçimidir. Atatürk'ün demokrasi anlayışı nasıldı?

  A) Atatürk, tam bir demokrat değildi.
  B) Atatürk, demokrasinin sadece seçimlerden ibaret olduğunu düşünüyordu.
  C) Atatürk, demokrasiyi ülkenin gelişmesi için gerekliliği anlıyordu ve bunu hayata geçirmek için çaba gösteriyordu.
  D) Atatürk, demokrasinin Türk toplumuna uygun olmadığını düşünüyordu.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. Atatürk, demokrasiyi ülkenin gelişmesi için gereklilik olarak görüyor ve bunu hayata geçirmek için çaba gösteriyordu. Kendisi birçok demokratik düzenlemeye imza attı ve siyasi partilerin kurulmasına izin vererek özgür bir siyasi ortam oluşmasını sağladı. Atatürk'ün demokrasiye olan yaklaşımı, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde önemli bir kilometre taşıdır. 3. Atatürk, demokrasinin temel ilke ve değerlerinden biri olan özgürlüklerin korunmasına da büyük önem veriyordu. Bu kapsamda hangi adımlar atılmıştır?

  A) Basın özgürlüğü sağlanmıştır.
  B) Dernek ve sendikaların kurulması serbest bırakılmıştır.
  C) Sivil toplum kuruluşlarına destek verilmiştir.
  D) Tüm siyasi partilerin faaliyetleri yasaklanmıştır.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Atatürk, özgürlüklerin korunması konusuna büyük önem vermiş ve bu doğrultuda dernek, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının kurulması serbest bırakılmıştır. Bu adımlar demokrasinin gelişimine katkı sağlamıştır. 5. Dijital dünyanın avantajları nelerdir?

  A) Hızlı iletişim, bilgiye kolay erişim, eğitim olanakları, iş ve ticaret kolaylığı.
  B) Yalan haberler, siber zorbalık, kişisel bilgi ihlalleri, bağımlılık.
  C) İşsizlik, yalnızlık, sağlık sorunları, özel hayatın ihlali.
  D) Şiddet içerikli oyunlar, cinsel istismar, uyuşturucu kullanımı, çocukların maruz kalabileceği tehlikeler.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Hızlı iletişim, bilgiye kolay erişim, eğitim olanakları, iş ve ticaret kolaylığı. Dijital dünyanın avantajları, hızlı iletişim, bilgiye kolay erişim, eğitim olanakları, iş ve ticaret kolaylığı gibi birçok alanda kendisini gösterir. Dijital teknolojiler, insanların dünyanın her yerinde anında iletişim kurmasına, geniş bir bilgi ağına erişmesine ve ticaret yapmasına olanak tanır. Ayrıca, eğitimde dijital teknolojiler kullanarak öğrencilerin öğrenme deneyimlerini daha interaktif ve ilgi çekici hale getirebilirler. 7. Dijital dünyanın riskleri nelerdir?

  A) Siber zorbalık, kişisel bilgi ihlalleri, bağımlılık, yalan haberler.
  B) Hızlı iletişim, bilgiye kolay erişim, eğitim olanakları, iş ve ticaret kolaylığı.
  C) Sağlık sorunları, özel hayatın ihlali, yalnızlık, işsizlik.
  D) Çocukların maruz kalabileceği tehlikeler, şiddet içerikli oyunlar, cinsel istismar, uyuşturucu kullanımı.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Siber zorbalık, kişisel bilgi ihlalleri, bağımlılık, yalan haberler dijital dünyanın risklerindendir. Dijital dünyanın sağladığı birçok avantajın yanı sıra, bu riskler de mevcuttur ve bireylerin bu risklere karşı dikkatli olmaları, dijital okuryazarlıklarını geliştirmeleri gerekmektedir. Bu konuyla ilgili olarak, dijital güvenlik, etik, ve sorumluluk gibi kavramlar önem kazanmaktadır. 9. Günümüzde birçok kişi, online platformlardan para kazanmaktadır. Bu alanda hizmet veren bir meslek dalı olan "dijital pazarlama uzmanı", ne iş yapar?

  A) Ürünlerin tanıtımını yapar ve satışını arttırmaya çalışır.
  B) Bilgisayar yazılımları geliştirir ve test eder.
  C) Endüstriyel ekipmanların bakım ve onarımını yapar.
  D) Muhasebe işlemlerini yürütür ve finansal raporlar hazırlar.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Ürünlerin tanıtımını yapar ve satışını arttırmaya çalışır. Dijital pazarlama uzmanı, dijital platformlar üzerinde müşteri hedeflemesi yaparak ürünlerin tanıtımını yapar, pazarlama stratejileri geliştirir, müşteri ilişkileri yönetimi yapar ve satışları arttırmak için çalışır. Bu alanda çalışan bir kişi, sosyal medya yönetimi, e-posta pazarlama, SEO ve SEM, reklamcılık gibi konulara hakim olması gerekmektedir. 11. Gelişen teknolojiyle birlikte, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları da popüler hale gelmiştir. Bu alanda hizmet veren bir meslek dalı olan "sanal gerçeklik tasarımcısı", ne iş yapar?

  A) Sanal gerçeklik uygulamaları tasarlar ve geliştirir.
  B) Fiziksel prototipler yapar ve test eder.
  C) Yeni ürünler tasarlar ve geliştirir.
  D) İnternet sitelerinin tasarımını yapar ve yönetir.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneği, yani "Sanal gerçeklik uygulamaları tasarlar ve geliştirir" dir. Sanal gerçeklik tasarımcıları, sanal gerçeklik uygulamalarının tasarımından geliştirilmesine ve test edilmesine kadar birçok farklı görevi yerine getirirler. Bu alanda çalışan tasarımcılar, genellikle bilgisayar grafikleri ve yazılım geliştirme konusunda uzmanlaşmışlardır. Sanal gerçeklik tasarımı, sanal gerçeklik teknolojisinin geliştirilmesine olanak sağlayarak, eğitim, sağlık, oyun ve eğlence gibi alanlarda kullanılabilir. 13. Dijital Dünya'nın avantajları nelerdir?

  A) İletişim kolaylığı, bilgiye hızlı erişim, eğitim olanakları, iş fırsatları.
  B) İletişim zorluğu, bilgiye yavaş erişim, eğitim olanaklarının sınırlılığı, iş fırsatlarının azlığı.
  C) Yalnızlık, bağımlılık, sağlık sorunları, işsizlik.
  D) Kişisel bilgilerin paylaşımı, dolandırıcılık, kötü amaçlı yazılımlar, siber zorbalık.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneğidir. Dijital Dünya, iletişim kolaylığı, bilgiye hızlı erişim, eğitim olanakları ve iş fırsatları gibi birçok avantaj sunar. Bu avantajların yanı sıra, Dijital Dünya aynı zamanda da bazı riskleri de beraberinde getirir. Bunlar arasında kişisel bilgilerin paylaşımı, dolandırıcılık, kötü amaçlı yazılımlar ve siber zorbalık gibi sorunlar yer alır. 15. Dijital Dünya'nın riskleri nelerdir?

  A) Kişisel bilgilerin paylaşımı, dolandırıcılık, kötü amaçlı yazılımlar, siber zorbalık.
  B) İletişim kolaylığı, bilgiye hızlı erişim, eğitim olanakları, iş fırsatları.
  C) Yalnızlık, bağımlılık, sağlık sorunları, işsizlik.
  D) İletişim zorluğu, bilgiye yavaş erişim, eğitim olanaklarının sınırlılığı, iş fırsatlarının azlığı.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir. Dijital dünyanın riskleri arasında kişisel bilgilerin paylaşımı, dolandırıcılık, kötü amaçlı yazılımlar ve siber zorbalık gibi unsurlar bulunur. Bu tür riskler, internet kullanıcılarının bilinçli olmalarını, güvenlik önlemleri almalarını ve dijital okuryazarlıklarını geliştirmelerini gerektirir. 17. Son yıllarda, çevre konularının önemi arttıkça, "sürdürülebilirlik uzmanı" adı verilen bir meslek ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilirlik uzmanı ne yapar?

  A) Gemi inşa eder.
  B) Tarım araştırmaları yapar.
  C) Doğal kaynakların kullanımını planlar.
  D) Moda tasarımı yapar.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Sürdürülebilirlik uzmanları, çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir gelecek için çalışan profesyonellerdir. Bu meslekteki uzmanlar, çevresel etkileri azaltmak, kaynakları verimli kullanmak ve atık üretimini azaltmak için çalışırlar. Bu meslek, sürdürülebilirlik kavramını anlama ve uygulama yeteneği ile ilgilidir. 19. Dünya genelinde hızla artan dijitalleşme, birçok yeni mesleğin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu mesleklerden biri de "veri analisti"dir. Veri analisti ne yapar?

  A) İnşaat projelerinin hazırlanmasını sağlar.
  B) Şirketlerin pazarlama stratejilerini belirler.
  C) Yeni ilaçlar keşfeder.
  D) Bilgisayar verilerini analiz eder ve yorumlar.

 20. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Bilgisayar verilerini analiz eder ve yorumlar. Veri analisti, büyük veri setleri üzerinde çalışarak, verileri analiz eder, yorumlar ve raporlar hazırlar. Bu sayede işletmelerin, hükümetlerin veya diğer kuruluşların karar alma süreçlerine yardımcı olur. Veri analisti, verileri toplamak, düzenlemek, temizlemek ve modellemek için farklı yazılım ve araçları kullanır. Ayrıca, analiz sonuçlarını yorumlama ve raporlama becerileri de gereklidir. 21. Meslek Edindiren Kurumlar nedir?

  A) Mesleki eğitim veren okullar.
  B) Meslek sahibi olan kişilerin açtığı kurslar.
  C) Meslek sahibi olan kişilerin verdiği eğitimler.
  D) İşverenler tarafından iş başında verilen eğitimler.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Yeşil enerji teknolojileri uzmanları, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili projelerde çalışarak, güneş enerjisi sistemleri, rüzgar türbinleri, hidroelektrik santralleri gibi yeşil enerji teknolojilerinin kurulumu, bakımı ve geliştirilmesi gibi konular üzerinde uzmanlaşırlar. Bu meslek, çevre dostu ve sürdürülebilir enerji üretimi için önemlidir. 23. Meslek Edindiren Kurumların amacı nedir?

  A) İşgücü piyasasına nitelikli işgücü kazandırmak.
  B) Boş zamanları değerlendirmek için kurs açmak.
  C) Eğitmenlerin iş bulmasına yardımcı olmak.
  D) İşletmelerin üretim kapasitesini artırmak.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) İşgücü piyasasına nitelikli işgücü kazandırmak. Meslek edindiren kurumlar, bireylere belirli bir meslekte yeterlilik kazandırmayı amaçlayan kurumlardır. Bu kurumlar, bireylerin işgücü piyasasında daha nitelikli ve becerikli işgücü olarak yer almalarını sağlamak amacıyla faaliyet gösterirler. Bu kapsamda, meslek edindiren kurumlar farklı sektörlerde ihtiyaç duyulan meslekleri öğretirler ve bireylerin bu mesleklerde kendilerini geliştirmelerine olanak tanırlar. 25. Vakıflar, Osmanlı İmparatorluğu'nda sadece sosyal hizmet veren kuruluşlar olarak kalmamıştır. Aynı zamanda, eğitim ve öğretim kurumları olarak da faaliyet göstermişlerdir. Vakıfların kurduğu okullar hangi amaçla açılmıştır?

  A) Sadece zengin ailelerin çocukları için
  B) Tüm toplumun eğitim seviyesini yükseltmek için
  C) İşçi sınıfının eğitim düzeyini yükseltmek için
  D) Askerlerin eğitimi için

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani vakıfların kurduğu okullar tüm toplumun eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla açılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda vakıfların eğitim faaliyetleri oldukça yaygındı ve vakıfların kurduğu okulların amacı genellikle toplumun geniş kesimlerinin eğitim düzeyini yükseltmekti. Vakıflar ayrıca öğrencilere burs ve diğer yardımlar sağlayarak eğitimlerine destek oluyorlardı. 27. Vakıfların kurduğu ve işlettiği hamamlar, Osmanlı İmparatorluğu'nda insanların temizliği sağlaması açısından büyük öneme sahipti. Hamamlar hangi amaçla kurulmuştur?

  A) Sadece zengin insanların kullanması için
  B) İşçilerin dinlenmesi için
  C) İnsanların temizliği sağlaması için
  D) Askerlerin duş alması için

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) İnsanların temizliği sağlaması için. Osmanlı İmparatorluğu'nda hamamlar, insanların temizliği sağlaması için büyük öneme sahipti. Vakıflar tarafından kurulan ve işletilen hamamlar, yoksulların da kullanımına açıktı ve toplumun her kesimine hitap ediyordu. 29. Vakıfların toplumsal hayatta birçok fonksiyonu vardır. Bu fonksiyonlardan biri "eğitim"dir. Osmanlı Devleti'nde vakıflar hangi eğitim faaliyetlerinde bulunurdu?

  A) Sadece erkekler için medreseler kurarlardı.
  B) Sadece kadınlar için okullar kurarlardı.
  C) Hem erkek hem de kız öğrenciler için okullar ve medreseler kurarlardı.
  D) Sadece yabancı öğrenciler için okullar kurarlardı.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Hem erkek hem de kız öğrenciler için okullar ve medreseler kurarlardı. Osmanlı Devleti'nde vakıfların eğitim alanındaki faaliyetleri oldukça geniş kapsamlıydı. Vakıflar hem erkek hem de kız öğrenciler için okullar ve medreseler kurarak eğitim faaliyetlerinde bulunurlardı. Bu okullar ve medreselerin amacı, genç nesilleri eğitmek ve toplumsal hayatta yer almalarını sağlamaktı. Vakıflar ayrıca burslar ve diğer desteklerle öğrencilerin eğitimlerini sürdürmelerine yardımcı olurdu. 31. Meslek edindirme kurumları nedir?

  A) Kişilere meslek öğreten kurumlar.
  B) Sadece üniversite mezunlarına yönelik kurumlar.
  C) Sadece teknik bilgi veren kurumlar.
  D) Sadece okul öncesi eğitim veren kurumlar.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Kişilere meslek öğreten kurumlar. Meslek edindirme kurumları, kişilere belirli mesleklerde yetkinlik kazandırmayı amaçlayan kurumlardır. Bu kurumlarda hem teorik hem de pratik eğitimler verilir ve öğrencilerin mesleklerinde başarılı olmaları için gerekli olan becerileri kazanmaları hedeflenir. Bu kurumlar, meslek sahibi olmak isteyen bireyler için önemli bir kaynak olarak görülürler ve farklı seviyelerde meslek eğitimi sunabilirler. 33. Meslek edindirme kurumlarının öğrencilere sağladığı faydalar nelerdir?

  A) Meslek sahibi olma fırsatı, işsizlik oranlarının düşmesi, iş hayatında daha fazla deneyim kazanma, daha yüksek ücretli işlere giriş.
  B) Sadece boş zamanların değerlendirilmesi.
  C) Kişisel gelişimi arttırma, hobi kazandırma.
  D) Sadece okul öncesi eğitim sağlama.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneğidir. Meslek edindirme kurumları, öğrencilere meslek sahibi olma fırsatı sağlayarak işsizlik oranlarının düşmesine yardımcı olurlar. Ayrıca, iş hayatında daha fazla deneyim kazanmalarına ve daha yüksek ücretli işlere giriş yapmalarına yardımcı olurlar. Soruda, meslek edindirme kurumlarının sağladığı faydalar aranmaktadır. A seçeneği, öğrencilerin meslek sahibi olmalarını ve iş hayatında başarılı olmalarını sağlayan faydaları içermektedir. 35. Meslek edindirme kurumlarına kimler katılabilir?

  A) Herhangi bir meslek sahibi olmak isteyen, her yaştan kişi.
  B) Sadece üniversite mezunları.
  C) Sadece belirli yaş gruplarındaki kişiler.
  D) Sadece lise mezunları.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Meslek edindirme kurumlarına herhangi bir meslek sahibi olmak isteyen ve her yaştan kişi katılabilir. Bu kurumlar, insanların mesleklerini öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Meslek edindirme kurslarına katılan kişiler, iş hayatında daha fazla deneyim kazanabilirler ve daha yüksek ücretli işlere girebilirler. 37. Bilgi toplumuna geçişte üretim araçları nasıl değişmiştir?

  A) Makinelerin yerini yazılım ve bilgisayarlar almıştır.
  B) Tarım araçları kullanılmamaya başlanmıştır.
  C) Sadece iletişim araçları değişmiştir.
  D) Üretim araçlarında hiçbir değişiklik olmamıştır.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Makinelerin yerini yazılım ve bilgisayarlar almıştır. Bilgi toplumu, üretimde teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkmış bir kavramdır. Bu dönemde üretim araçları, daha çok yazılım, bilgisayar ve internet gibi dijital araçlara dönüşmüştür. Bu nedenle, üretim araçlarında büyük bir değişim yaşanmıştır. Eskiden kullanılan makine ve araçların yerini, dijital teknolojiler ve yazılımlar almıştır. Böylece, işletmeler daha hızlı, daha verimli ve daha akıllı bir şekilde üretim yapabilir hale gelmiştir. 39. Günümüzde üretim araçları nasıl bir değişim geçirmektedir?

  A) Sadece el işçiliği tekrar yaygınlaşmaktadır.
  B) Makinelerin yerini yapay zeka teknolojileri almaktadır.
  C) Üretim araçları değişim göstermemektedir.
  D) Yalnızca tarım araçlarında değişiklik yaşanmaktadır.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Makinelerin yerini yapay zeka teknolojileri almaktadır. Günümüzde üretim araçları, gelişen teknolojiler ile birlikte hızla değişim geçirmektedir. Özellikle yapay zeka teknolojilerinin kullanımı, makinelerin yerini almaya başlamıştır. Bu sayede üretim süreçleri daha hızlı ve verimli hale gelmektedir. Ayrıca 3D yazıcılar gibi yeni teknolojiler de üretim alanında kullanılmaktadır. Bu değişimlerin sonucunda üretim süreçleri daha az insan gücüne ihtiyaç duyacak şekilde şekillenmektedir. 41. Toprak Ana'nın sürdürülebilir şekilde kullanılmasının nedenleri nelerdir?

  A) Toprak Ana'nın korunması, insanların beslenmesi, doğal dengenin korunması, çevre kirliliğinin azaltılması.
  B) Sadece doğal dengenin korunması.
  C) Sadece insanların beslenmesi.
  D) Sadece tarım işçilerinin işlerinin korunması.

 42. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A" seçeneğidir. Toprak Ana sürdürülebilir şekilde kullanılmalıdır çünkü hem insanların beslenmesi hem de doğal dengenin korunması için önemlidir. Ayrıca, toprakların korunması, çevre kirliliğinin azaltılması gibi diğer nedenler de vardır. 43. Toprak Ana'nın sürdürülebilir şekilde kullanılması için hangi uygulamalar yapılabilir?

  A) Organik tarım, ağaçlandırma, toprağın doğal yapısını koruma, çevre kirliliğini azaltma.
  B) Kimyasal gübre kullanımı, ormanların tahrip edilmesi, toprağın aşırı sulanması, fabrika atıklarının toprağa dökülmesi.
  C) Toprakların betonlaşması, kentleşme, madencilik faaliyetleri, çiftlik hayvanlarının serbest dolaşması.
  D) Sadece organik tarım.

 44. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A" seçeneğidir. Toprak Ana'nın sürdürülebilir şekilde kullanılması için organik tarım, ağaçlandırma, toprağın doğal yapısını koruma ve çevre kirliliğini azaltma gibi uygulamalar yapılabilir. Bu uygulamalar, toprağın verimliliğini koruyarak hem doğal kaynakları sürdürülebilir şekilde kullanmamıza hem de çevreyi koruyarak gelecek nesillere sağlıklı bir yaşam alanı bırakmamıza yardımcı olur. 45. İnsanlık tarihinde üretim araçları zaman içinde nasıl değişti?

  A) Taş devri insanları da üretim araçları kullanıyordu.
  B) Üretim araçları zaman içinde daha karmaşık hale geldi ve teknolojik gelişmelerle değişti.
  C) Üretim araçları insanların iş gücünü ortadan kaldırdı.
  D) Üretim araçları günümüzde kullanılmıyor.

 46. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B"dir. İnsanlık tarihi boyunca üretim araçları zamanla değişmiştir ve daha karmaşık hale gelmiştir. Bu değişim, teknolojik gelişmelerle birlikte gerçekleşmiştir. 47. Sanayi devrimi hangi yıllar arasında gerçekleşti ve ne gibi değişimlere yol açtı?

  A) 18. yüzyıl sonu - 19. yüzyıl başı, üretim araçlarının el yapımından makineleşmeye geçiş yaptığı bir dönemdi.
  B) 16. yüzyıl başı - 17. yüzyıl sonu, üretim araçlarının icat edildiği bir dönemdi.
  C) 20. yüzyıl başı - 21. yüzyıl başı, üretim araçlarının kullanılmadığı bir dönemdi.
  D) 19. yüzyıl sonu - 20. yüzyıl başı, üretim araçlarının el yapımından makineleşmeye geçiş yaptığı bir dönemdi.

 48. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) 18. yüzyıl sonu - 19. yüzyıl başı, üretim araçlarının el yapımından makineleşmeye geçiş yaptığı bir dönemdi. Sanayi devrimi, 18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyıl başında gerçekleşen bir dönemdir. Bu dönemde üretim araçları, el yapımından makineleşmeye geçiş yapmış ve bu da üretim sürecini hızlandırmış, maliyetleri düşürmüş ve üretim miktarını arttırmıştır. Bu dönem, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve siyasi değişimlere de yol açmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları Detayları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


7.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YAŞAYAN DEMOKRASİ
  1. Anayasamızın 2. maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nitelikleri ile ilgili uygulamalara toplum hayatından örnekler verir
  2. İçinde bulunduğu eğitsel ve sosyal faaliyetlerde işleyen süreçleri demokrasinin ilkeleri açısından analiz eder.
  3. Siyasî partilerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın ve bireylerin, gündemi ve yönetimin karar alma süreçlerini ne şekilde etkilediğini örnekler üzerinden tartışır.
  4. Tarihsel süreçte Türk devletlerinde yönetim şekli ve egemenlik anlayışındaki değişim ve sürekliliği fark eder
  5. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim yapısını yasama, yürütme ve yargı kavramları çerçevesinde analiz eder
 • ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER
  1. 20. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti ve Avrupa ülkelerinin siyasî ve ekonomik yapısıyla I. Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını ilişkilendirir
  2. Düşünce, sanat ve edebiyat ürünlerinin ve doğal varlıkların ortak miras ögesi olarak yaşatılmasında insanlığın sorumluluğunun farkına varır
  3. Küresel sorunların çözümlerinin yaşama geçirilmesinde vatandaş olarak sorumluluğunu fark eder.
  4. Küresel sorunlarla uluslar arası kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçlarını ilişkilendirir
  5. Tarihi çevrelerin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik fikir üretir

Ayrıca 7.sınıf sosyal bilgiler testi soruları; mebsianvlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Atatürk'ün demokrasiye olan yaklaşımını ve Türkiye'de demokratikleşme sürecini anlamaları hedeflenir.

Atatürk'ün demokrasi anlayışı ve uygulamalarını anlamalarını ve değerlendirmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Dijital dünya, modern çağın en önemli özelliklerinden biridir ve iş dünyasından eğitime kadar pek çok alanda faydaları vardır.

Öğrencilerin dijital dünya ile ilgili farkındalıklarını arttırmak ve dijital okuryazarlıklarını geliştirmek.

Dijital pazarlama uzmanı mesleği ve bu meslekte çalışan kişilerin görevleri hakkında bilgi sahibi olma.

Sanal gerçeklik teknolojisi hakkında bilgi verir ve bu alanda çalışan mesleklerin ne yaptığını tanımlar.

Dijital Dünya'nın faydalarını ve risklerini anlamaları ve bu teknolojileri güvenli bir şekilde kullanmaları gerektiğini anlamaları önemlidir.

Dijital dünyanın farklı yönlerini tanıyarak bu riskleri öğrenmesi ve dijital güvenlik konusunda bilinçlenmeleri hedeflenir.

Sürdürülebilirlik kavramını anlama ve uygulama yeteneği.

Yeni mesleklerin ortaya çıkmasıyla ilgili farkındalık oluşturmak ve öğrencilere bu meslekler hakkında bilgi vermek.

Yeşil enerji teknolojilerinin ne olduğunu ve yeşil enerji teknolojileri uzmanlarının ne yaptığını öğrenmek.

Meslek edindiren kurumların amacını açıklamak ve meslek edindiren kurumların işlevlerini anlamak.

Tarihsel bir olayın nedenlerini ve sonuçlarını anlama kazanımına katkıda bulunabilir.

Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki sosyal hayat ve kültürel yapı hakkındaki bilgiyi anlama ve yorumlama becerisidir.

Osmanlı Devleti'nde vakıfların eğitim faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Meslek edindirme kurumlarının amacını ve işlevini anlayabilme.

Meslek edindirme kurumlarının sağladığı faydaları bilmek ve meslek sahibi olmanın önemini anlamak.

"Meslek edindirme kurumlarının amaçları ve kimlerin katılabileceği konusunda bilgi sahibi olmak." olarak belirtilebilir.

Bilgi toplumuna geçişin üretim araçları üzerindeki etkilerini açıklayabilir.

Üretim araçlarının değişimini açıklayabilme.

Sürdürülebilirlik kavramının önemini vurgulamaktadır.

İnsanlık tarihi boyunca teknolojinin gelişimi ile üretim araçlarının nasıl değiştiğini anlamaktır.

Sanayi devriminin tarihini ve bu dönemdeki değişimleri anlayabilirim.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 45 kere doğru, 15 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri