7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik)

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Sera etkisinin küresel iklim değişikliğine nasıl yol açtığını açıklayınız.


 2. Cevap: Sera gazları, Güneş'ten gelen ısının bir kısmını hapsederek atmosferi ısıtır. Karbondioksit gibi sera gazlarının artması, sera etkisini güçlendirir ve küresel iklim değişikliğine neden olur. Açıklama:

  Sera gazları, kutup buzullarının erimesine ve hayvan türlerinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına yol açabilir. 3. Tsunaminin zararlarını azaltmak için alınabilecek üç önlem yazınız.


 4. Cevap: Tsunaminin zararlarını azaltmak için alınabilecek önlemler: - Erken uyarı sistemleri kurmak - Tsunami tahliye rotaları belirlemek - Tsunamilere dayanıklı yapılar inşa etmek Açıklama:

  Bu önlemler, insanları zamanında tahliye etmeye ve tsunami hasarını en aza indirmeye yardımcı olabilir. 5. Sosyal sınıf nedir? Açıklayınız.


 6. Cevap: Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubudur. Açıklama:

  Sosyal sınıflar, bir toplumdaki insanların meslekleri, gelirleri, eğitim seviyeleri gibi faktörlere göre belirlenir. 7. Ülüs nedir? Üç örnek veriniz.


 8. Cevap: Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğudur. Örnekler: * Türkler * Almanlar * Fransızlar Açıklama:

  Ulusların kimliklerini belirleyen unsurlar, ortak tarih, kültür ve değerlerdir. 9. Demokratik ülkelerde görülen antidemokratik uygulamalardan İslamofobi hakkında bilgi veriniz.


 10. Cevap: İslamofobi, Müslümanlara karşı yapılan ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük olarak tanımlanır. Açıklama:

  İslamofobi, ırkçı muamelelere ve insan hakları ihlallerine yol açan bir antidemokratik uygulamadır. 11. Ailede demokrasi kültürünün oluşmasında etkili olan üç faktör nedir?


 12. Cevap: * İş bölümü * Karar alma süreçlerinde herkesin fikrinin alınması * Saygı gösterme Açıklama:

  Ailede demokratik uygulamalar, çocukların demokrasi kültürü kazanmasına ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olur. 13. Cihannümâ isimli eseriyle tanınan bilim insanı kimdir?


 14. Cevap: Kâtip Çelebi Açıklama:

  Bu soru, Kâtip Çelebi'nin önemli eserlerinden biri olan Cihannümâ hakkında bilgi vermektedir. 15. Kâtip Çelebi'nin çalışmalarıyla yaptığı bilimsel katkı nedir?


 16. Cevap: Batı'daki bilimsel gelişmeleri Osmanlı coğrafyasına tanıtmak Açıklama:

  Bu soru, Kâtip Çelebi'nin yaptığı bilimsel katkılardan birine odaklanmaktadır. 17. Copernicus'un Güneş merkezli evren modeliyle ilgili Galileo'nun yaptığı çalışmaları ve önemini belirtiniz.


 18. Cevap: Galileo, teleskobuyla Jüpiter'in uydularını ve Dünya'nın yuvarlaklığını gözlemleyerek Copernicus'un teorisini destekledi. Engizisyon tarafından yargılandı ve teorisini yalanlamak zorunda kaldı, ancak gizlice "Yine de dönüyor" dediği söylenir. Açıklama:

  Galileo'nun çalışmaları, modern bilimin temelini teşkil eden Güneş merkezli evren modelinin doğru olduğunu kanıtlamada önemli bir rol oynamıştır. 19. Isaac Newton'un mekanik bilimindeki buluşlarını yazınız.


 20. Cevap: * Kuvvet, kütle ve ivme arasındaki ilişkiyi tanımlayan Newton'un ikinci hareket yasası * Birimlerin ölçümü için kullanılan Newton birimi * Kütleçekim yasası Açıklama:

  Newton'un buluşları, fizik biliminin temelini atmış ve modern teknoloji için vazgeçilmez hale gelmiştir. 21. 1982 Anayasası'nın 27. maddesine göre, ülkemizde hangi alanda hürriyet güvence altına alınmıştır?


 22. Cevap: Bilim ve sanat Açıklama:

  Metin, "Ülkemizde bilim ve sanat hürriyeti 1982 Anayasası’nın 27. maddesinde şu şekilde yer almıştır: Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir." ifadesini içerir. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Kast sistemi Hindistan'da geçerliliğini yitirmiştir.
  2. (.....) Depremler doğal kaynaklar üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.
  3. (.....) Tsunami, deniz tabanındaki volkanik patlamalardan kaynaklanır.
  4. (.....) Japonya, deprem konusunda aldığı önlemler sayesinde can kayıplarını azaltmıştır.
  5. (.....) Küresel iklim değişikliği, gezegen için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.
  6. (.....) Sera etkisi, atmosferin yeryüzündeki ısıyı hapsetmesidir.
  7. (.....) Afetler dünya genelinde eşit şekilde dağılmıştır.
  8. (.....) Mülteciler, kendi ülkelerinde zulüm veya savaş nedeniyle yerinden edilmiş kişilerdir.
  9. (.....) WFP, dünya çapında açlık sorununa çözüm bulmak için kurulmuştur.
  10. (.....) Etnik topluluklar, ortak dil, kültür ve törelere sahip gruplardır.

 24. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Kast sistemi Hindistan'ın kırsal kesimlerinde hala uygulanmaktadır. 2. Afetler doğal kaynakları tüketebilir ve kirletebilir. 3. Tsunamiler genellikle depremlerden kaynaklanır. 4. Japonya'nın depreme dayanıklı bina yönetmelikleri ve tsunami uyarı sistemleri can kayıplarını azaltmıştır. 5. Küresel iklim değişikliği, yükselen deniz seviyeleri ve aşırı hava olayları gibi ciddi sonuçlar doğurmaktadır. 6. Sera etkisi, sera gazlarının atmosferde ısıyı hapsetmesine neden olur. 7. Afetler dünya genelinde eşit olmayan bir şekilde dağılmıştır. 8. Mülteciler, genellikle kendi ülkelerinde şiddet veya zulümden kaçmak için yerinden edilirler. 9. WFP, Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren bir gıda yardım kuruluşudur. 10. Etnik topluluklar, benzer kültürel özelliklere sahip insan gruplarıdır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (…..) Ahilik teşkilatı, Anadolu'da esnaf ve sanatkarları düzenleyen bir kuruluştu.
  2. (…..) Ahilik teşkilatı, üyelerine yönelik sosyal yardımlaşma faaliyetleri yürütmezdi.
  3. (…..) Demirciler çarşısında her gün bir ustalar odası toplanırdı.
  4. (…..) Ahiliğe göre esnaf, işini özenle ve dürüstlükle yapmaya mecburdu.
  5. (…..) Ahilik teşkilatı, üyelerine dini ve ahlaki eğitim de veriyordu.
  6. (…..) Demirciler çarşısında beş yüz yıllık süre zarfında yangın yaşanmamasının nedeni Ahilik kurallarıdır.
  7. (…..) Ahilik teşkilatı, Anadolu'da lonca adı verilirdi.
  8. (…..) Ahilik kuralları, esnafın çıkarlarını korumayı amaçlıyordu.
  9. (…..) Ahilik teşkilatı, Osmanlı Devleti ile birlikte ortadan kalktı.
  10. (…..) Ahilik, Türk toplumunda günümüzde de etkisini sürdürmektedir.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. Y 10. D Açıklama:

  1. Ahilik, esnaf ve sanatkarları düzenleyen bir kuruluştu. 2. Ahilik, üyelerine sosyal yardımlaşma faaliyetleri yürütürdü. 3. Demirciler çarşısında her gün esnafın katıldığı bir pazar kurulurdu. 4. Ahilik kuralları, esnafın beceri ve ahlak sahibi olmasını şart koşardı. 5. Ahilik, üyelerine dini ve ahlaki eğitim de vererek onların kişisel gelişimlerine katkı sağlardı. 6. Demirciler çarşısında yaşanmayan yangınların nedeni, Ahilik kurallarının yangın önlemlerini içermesiydi. 7. Ahilik teşkilatı, Anadolu'da Ahilik teşkilatı olarak bilinirdi. 8. Ahilik kuralları, esnafın işlerini düzenleyerek onların haksız rekabetten korunmasını sağlardı. 9. Ahilik teşkilatı, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti. 10. Ahilik, Türk toplumunda dürüstlük, yardımseverlik ve kaliteli işçilik gibi değerleri günümüzde de yaşatmaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YAŞAYAN DEMOKRASİ
  1. Anayasamızın 2. maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nitelikleri ile ilgili uygulamalara toplum hayatından örnekler verir
  2. İçinde bulunduğu eğitsel ve sosyal faaliyetlerde işleyen süreçleri demokrasinin ilkeleri açısından analiz eder.
  3. Siyasî partilerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın ve bireylerin, gündemi ve yönetimin karar alma süreçlerini ne şekilde etkilediğini örnekler üzerinden tartışır.
  4. Tarihsel süreçte Türk devletlerinde yönetim şekli ve egemenlik anlayışındaki değişim ve sürekliliği fark eder
  5. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim yapısını yasama, yürütme ve yargı kavramları çerçevesinde analiz eder
 • ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER
  1. 20. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti ve Avrupa ülkelerinin siyasî ve ekonomik yapısıyla I. Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını ilişkilendirir
  2. Düşünce, sanat ve edebiyat ürünlerinin ve doğal varlıkların ortak miras ögesi olarak yaşatılmasında insanlığın sorumluluğunun farkına varır
  3. Küresel sorunların çözümlerinin yaşama geçirilmesinde vatandaş olarak sorumluluğunu fark eder.
  4. Küresel sorunlarla uluslar arası kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçlarını ilişkilendirir
  5. Tarihi çevrelerin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik fikir üretir

Ayrıca 7.sınıf sosyal bilgiler dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, sera etkisinin mekanizmasını ve küresel iklim değişikliği üzerindeki etkisini kavrayacaklardır.

Öğrenciler, tsunamilerin zararlarını en aza indirmek için gerekli adımlara aşina olacaklar.

Sosyal sınıf kavramını anlamayı sağlar.

Ülüs kavramını öğrenmeyi ve farklı uluslara ait örnekler vermeyi sağlar.

İslamofobi gibi antidemokratik uygulamaların farkında olmak.

Ailenin demokrasi kültürünün oluşmasındaki rolünü değerlendirmek.

Öğrenciler, Kâtip Çelebi'nin eserleri ve bu eserlerin önemi hakkında bilgi edinir.

Öğrenciler, Kâtip Çelebi'nin bilimsel çalışmaları ve bunların bilim dünyasına etkisi hakkında bilgi sahibi olur.

Öğrenciler, Galileo'nun bilimsel düşünceye katkıları ve bilimsel devrimdeki rolünü anlayacaktır.

Öğrenciler, Newton'un mekanik bilimine yaptığı katkıları ve bilimsel mirasını takdir edecektir.

Anayasal haklara ve özgürlüklere ilişkin farkındalık kazanmak.

* Kast sistemi ve küresel sorunların anlaşılması * Doğal afetlerin nedenleri ve etkilerinin öğrenilmesi * Japonya'nın deprem önleme yöntemlerinin öneminin vurgulanması * Küresel iklim değişikliğinin sonuçları ve azaltma yollarının anlaşılması * Sera etkisinin ve mültecilerin tanımlanması * WFP'nin rolünün ve etnik grupların öneminin anlaşılması

* Ahilik teşkilatının yapısı ve işleyişi hakkında bilgi edinilir. * Ahilik kurallarının esnaf ve toplum hayatındaki önemi anlaşılır. * Dürüstlük, yardımseverlik ve kaliteli işçilik gibi değerlerin toplumda önemi kavranır. * Tarihi bir kuruluş olan Ahilik'in Türk toplumunda günümüze uzanan etkileri hakkında farkındalık kazanılır

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri