7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olan etken nedir?

  A) Güneş'in ısısını tutan gazların azalması
  B) Çöplerin geri dönüştürülmemesi
  C) Daha az enerji tüketilmesi
  D) Karbondioksit gibi ısı tutma gazlarının artması

 2. Cevap: D Açıklama:

  Küresel ısınma, ısı tutma özelliği olan gazların artması nedeniyle oluşur. 3. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde karşılaşılan küresel bir sorundur?

  A) Açlık    B) Göçler    C) Terör    D) Hepsi    

 4. Cevap: D Açıklama:

  Açlık, göçler ve terör, günümüzde küresel çapta karşılaşılan sorunlardır. 5. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) amacı nedir?

  A) Çevre sorunları hakkında bilgi toplamak
  B) Çevreye duyarlı politikalar geliştirmek
  C) Doğal afetleri önlemek
  D) Hayvan nesillerinin korunmasına yönelik çalışmalar yürütmek

 6. Cevap: B Açıklama:

  UNEP, çevre sorunları hakkında bilgi toplar, çevreye duyarlı politikalar geliştirir ve bunların uygulanmasını sağlar. 7. Göçmenlerle ilgili başlıca sorunlardan biri hangisidir?

  A) Topluma uyum sağlamakta zorluk yaşamak
  B) Sağlık hizmetlerine erişim eksikliği
  C) Konut sıkıntısı
  D) Hepsi

 8. Cevap: D Açıklama:

  Göçmenler, topluma uyum sağlamada zorluk yaşama, sağlık hizmetlerine erişim eksikliği ve konut sıkıntısı gibi çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır. 9. Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi niteliğiyle ilgili olarak aşağıdaki cümle örneklenebilir: "Devlet, yaşlılara ve kimsesiz çocuklara yardım eder"?

  A) Demokratik       B) Laik            
  C) Sosyal           D) Hukuk devleti   
                     

 10. Cevap: C Açıklama:

  Sosyal devlet, vatandaşlarının refahını sağlamak için maddi ve manevi destek veren bir devlet anlayışıdır. 11. Aşağıdakilerden hangisi Suriyeli sığınmacıların karşılaştığı antidemokratik bir muameledir?

  A) İşe alınma hakkı verilmesi
  B) Hor görülme ve dışlanma
  C) Dil öğrenme imkanı tanınması
  D) Vatandaşlık hakkının verilmesi

 12. Cevap: B Açıklama:

  Antidemokratik muamele, eşit olmayan muameleye ve insan haklarının ihlaline yol açan uygulamalardır. 13. Antidemokratik uygulamalara örnek olarak hangisi verilebilir?

  A) Göçmen çocukların kültürel farklılıklarına saygı gösterilmesi
  B) Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması
  C) Fikirlerin özgürce ifade edilememesi
  D) Toplumsal barışın korunması

 14. Cevap: C Açıklama:

  Antidemokratik uygulamalar, temel hak ve özgürlükleri kısıtlar ve demokrasi kültürünün gelişimine engel olur. 15. Aşağıdaki durumlardan hangisi İslamofobi örneğidir?

  A) Müslüman bir öğrencinin okulda zorbalığa uğraması
  B) Müslüman bir kadının başörtüsünden dolayı işten çıkarılması
  C) Müslümanların dinlerini özgürce yaşamalarına izin verilmesi
  D) Müslüman kültürünün saygı duyulması

 16. Cevap: B Açıklama:

  İslamofobi, Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve önyargı içerir. Müslüman bir kadının başörtüsünden dolayı işten çıkarılması, bu ayrımcılığın bariz bir örneğidir. 17. Ahi teşkilatının meslek ahlakı kazandırmadaki rolü nedir?

  A) Ustaların çıraklara yaptıkları zorbalığı önleme
  B) Çırakların ustalarına saygı göstermelerini öğretme
  C) Esnafın belirli kurallara uymasını sağlama
  D) Esnafın birbirlerine karşı dürüst davranmalarını destekleme

 18. Cevap: C Açıklama:

  Ahi teşkilatı, esnafın belirli kurallara ve ahlak ilkelerine uymasını sağlamıştır. 19. Dijital teknolojinin üretime sağladığı en önemli katkı nedir?

  A) Üretim maliyetlerinin düşürülmesi
  B) Üretim hızının arttırılması
  C) İş gücünün azaltılması
  D) Ürün kalitesinin yükseltilmesi

 20. Cevap: B Açıklama:

  Dijital teknoloji, makine ve sistemlerin birbirleriyle iletişim kurmasına olanak tanır ve bu da üretim sürecinin hızlanmasını sağlar. 21. Dijitalleşme hangi iş alanını etkilememektedir?

  A) Pazarlama    B) Üretim    C) İletişim    D) Tarım    

 22. Cevap: D Açıklama:

  Dijitalleşme, pazarlama, üretim ve iletişim alanlarını önemli ölçüde etkilerken, tarım sektörü nispeten daha az etkilenmiştir. 23. Katip Çelebi'nin yazdığı "Cihannümâ" türü nedir?

  A) Coğrafya kitabı     B) Tarih kitabı       
  C) Astronomi kitabı    D) Matematik kitabı   
                        

 24. Cevap: A Açıklama:

  Paragrafta "Cihannümâ"nın bir coğrafya kitabı olduğu belirtilmektedir. 25. Katip Çelebi hangi tarihte "Cihannümâ"yı yazmıştır?

  A) 1623    B) 1645    C) 1648    D) 1657    

 26. Cevap: C Açıklama:

  Paragrafta "Cihannümâ"nın 1648'de yazıldığı belirtilmektedir. 27. Matbaanın icadının bilimsel gelişmelere katkısı nedir?

  A) Din alanında reform hareketlerinin başlamasına
  B) Rönesans'ın başlamasına
  C) Engizisyon'un kaldırılmasına
  D) Antik Yunan ve Roma eserlerinin yok edilmesine

 28. Cevap: A Açıklama:

  Matbaanın icadı, bilginin yayılmasını hızlandırıp özgür düşünce ortamı yaratarak reform hareketlerinin doğmasına yol açmıştır. 29. Nicolaus Copernicus'un Gök Cisimlerinin Devinimi Üzerine adlı eseri hangi devrimi başlatmıştır?

  A) Coğrafi keşifler devrimi    B) Bilimsel devrim            
  C) Endüstriyel devrim          D) Rönesans devrimi           
                                

 30. Cevap: B Açıklama:

  Copernicus'un Güneş merkezli evren modeli, Dünya'nın evrenin merkezinde olmadığını ortaya koyarak bilimsel devrimi başlatmıştır. 31. Hangi uygarlık özgür düşünce ortamı sayesinde pozitif bilimlerde önemli gelişmeler yaşamıştır?

  A) Roma    B) İyon    C) Mısır    D) Mezopotamya    

 32. Cevap: B Açıklama:

  İyon Uygarlığı'nda özgür düşünce ortamı vardı ve bu da bilimsel gelişmelerin yaşanmasına olanak sağladı. 33. Orta Çağ'da Avrupa'da bilim hangi güçle çatışma halindeydi?

  A) Siyaset    B) Ekonomi    C) Kilise    D) Askeriye    

 34. Cevap: C Açıklama:

  Orta Çağ'ın Avrupa'sında bilim, kilisenin otoritesine tabi olmak zorundaydı. 35. Anayasa'mıza göre bilim ve sanat özgürlüğü hangi maddede düzenlenmiştir?

  A) Madde 26    B) Madde 27    C) Madde 28    D) Madde 29    

 36. Cevap: B Açıklama:

  Anayasa'nın 27. maddesi bilim ve sanat hürriyetini düzenlemektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YAŞAYAN DEMOKRASİ
  1. Anayasamızın 2. maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nitelikleri ile ilgili uygulamalara toplum hayatından örnekler verir
  2. İçinde bulunduğu eğitsel ve sosyal faaliyetlerde işleyen süreçleri demokrasinin ilkeleri açısından analiz eder.
  3. Siyasî partilerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın ve bireylerin, gündemi ve yönetimin karar alma süreçlerini ne şekilde etkilediğini örnekler üzerinden tartışır.
  4. Tarihsel süreçte Türk devletlerinde yönetim şekli ve egemenlik anlayışındaki değişim ve sürekliliği fark eder
  5. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim yapısını yasama, yürütme ve yargı kavramları çerçevesinde analiz eder
 • ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER
  1. 20. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti ve Avrupa ülkelerinin siyasî ve ekonomik yapısıyla I. Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını ilişkilendirir
  2. Düşünce, sanat ve edebiyat ürünlerinin ve doğal varlıkların ortak miras ögesi olarak yaşatılmasında insanlığın sorumluluğunun farkına varır
  3. Küresel sorunların çözümlerinin yaşama geçirilmesinde vatandaş olarak sorumluluğunu fark eder.
  4. Küresel sorunlarla uluslar arası kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçlarını ilişkilendirir
  5. Tarihi çevrelerin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik fikir üretir

Ayrıca 7.sınıf sosyal bilgiler dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Küresel ısınmanın nedenlerini anlama

Günümüz dünya sorunlarını tanımlama

Küresel sorunlar ve uluslararası kuruluşların rolleri (4.2.3.3)

Göçmen sorunları ve çözümleri (4.2.3.5)

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerini anlama

Antidemokratik uygulamaların örneklerini verme

Demokratik ülkelerde görülen antidemokratik uygulamaları örneklendirir.

Ayrımcılık ve hoşgörüsüzlüğün demokrasi açısından önemini vurgular

Ahi teşkilatının meslek ahlakı üzerindeki etkisini anlama

Üretimin dijitalleşmesinin faydalarını anlama

Dijital teknolojinin farklı sektörler üzerindeki etkisini değerlendirme

Türk tarihçilerinin eserleri ve katkıları

Osmanlı İmparatorluğu'nun kültürel ve bilimsel katkıları

Bilim ve teknoloji gelişmelerinin toplum üzerindeki etkilerini anlama

Bilimsel keşiflerin insan düşüncesi üzerindeki etkilerini değerlendirme

Bilimsel düşüncenin gelişimi

Orta Çağ'daki bilim anlayışı

Bilim ve sanat özgürlüğü konusunda farkındalık kazandırmak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 19 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 133 kere doğru, 144 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri