7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Sahabeden hangisi, Hz. Peygamberi anne ve babasına tercih etmiştir?

  A) Hz. Ebu Bekir    B) Hz. Ali         
  C) Hz. Ömer         D) Hz. Osman       
                     

 2. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Ali, Hz. Peygamber'in yerine yatağına yatmaya gönüllü olmuştur. 3. Mute Savaşı'nda sahabenin cesaretini gösteren olay hangisidir?

  A) Hz. Peygamber'in orduya verdiği talimatlar
  B) Yahudi'nin Hz. Peygamber'e yaptığı uyarı
  C) Zeyd b. Harise ve Cafer b. Ebu Talib'in şehit olacaklarını bilmelerine rağmen savaştan kaçmamaları
  D) Müşriklerin orduyu çok sayıda olmaları

 4. Cevap: C Açıklama:

  Zeyd b. Harise ve Cafer b. Ebu Talib, şehadetlerini bilmelerine rağmen cesaretle savaşmışlardır. 5. Sahabelerin yardımlaşmasının sonucu nedir?

  A) Zenginlerin fakirleri sömürmesi
  B) Maddi ve manevi dayanışma
  C) Toplumda ayrışmalar
  D) Siyasi istikrarsızlık

 6. Cevap: B Açıklama:

  Sahabiler, İslam kardeşliği bilinciyle ihtiyaç sahiplerine destek çıkmış ve maddi manevi yardımlaşma ve dayanışma göstermişlerdir. 7. Yardımlaşmanın sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

  A) Toplumsal huzur      B) Ekonomik kalkınma   
  C) Siyasi istikrar      D) Bencillik           
                         

 8. Cevap: D Açıklama:

  Yardımlaşma, bencilliğin ve bireysel çıkarların zıddıdır. Toplumsal huzur, ekonomik kalkınma ve siyasi istikrarı destekler. 9. Sahabenin Mekke Dönemi'nde karşılaştığı sıkıntılardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Açlık ve susuzluk    B) Bolluk ve bereket   
  C) Saygı ve itibar      D) Rahat ve huzur      
                         

 10. Cevap: A Açıklama:

  Sahabe, Mekke Dönemi'nde açlık, susuzluk ve işkence gibi çeşitli sıkıntılarla karşılaştılar. 11. Sahabenin azimli ve kararlı olmasına neden olan etkenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kişisel çıkarları
  B) Allah'ın rızasını kazanma arzusu
  C) Dünyalık mal ve mülke sahip olma isteği
  D) Toplumun onayını almak

 12. Cevap: B Açıklama:

  Sahabenin azmi, öncelikle Allah'ın rızasını kazanma arzusundan kaynaklanıyordu. 13. Uhud Savaşı'nda cesaretle savaşan ve Hz. Peygamber'i koruyan kadın sahabe hangisidir?

  A) Hz. Hatice                   B) Hz. Ayşe                    
  C) Ümmü Ümâre                   D) Safiye bint Abdülmuttalip   
                                 

 14. Cevap: C Açıklama:

  Ümmü Ümâre, Uhud Savaşı'nda kılıç ve okla savaşarak Hz. Peygamber'i düşmanlardan korumuştur. 15. "Sabrı olmayan ümmetler, saadete giden yolda hedefe varamazlar." sözü kime aittir?

  A) Hz. Peygamber     B) Hz. Ömer         
  C) Hz. Ali           D) Mehmet Sürmeli   
                      

 16. Cevap: D Açıklama:

  Alıntı, Mehmet Sürmeli'nin "Gaye İnsan Hz. Muhammed" adlı kitabından alınmıştır. 17. İbadetlerin temel amacı nedir?

  A) Allah'a (c.c.) yaklaşmak    B) Toplumda sevilmek          
  C) Cennete girmek              D) Cehennemden kurtulmak      
                                

 18. Cevap: A Açıklama:

  İbadetlerin asıl amacı, kulun Allah'a (c.c.) olan sevgi, saygı ve bağlılığını göstermek ve O'na yaklaşmaktır. 19. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in ibadetlerle ilgili rolü nedir?

  A) İbadetlerin şeklini ve uygulamasını göstermiştir
  B) İbadetleri emretmiş ve teşvik etmiştir
  C) İbadetleri kendi isteğine göre değiştirmiştir
  D) İbadetlerle ilgili hiçbir bilgi vermemiştir

 20. Cevap: A Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Allah'ın (c.c.) koyduğu ibadet şekillerini insanlara öğretmiş ve uygulamasını göstermiştir. 21. Peygamberimiz hangi ayda en fazla oruç tutardı?

  A) Ramazan    B) Şaban    C) Recep    D) Zilhicce    

 22. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz, Ramazan ayından sonra en fazla Şaban ayında oruç tutardı. 23. Peygamberimizin ibadetlerini nasıl yaptığını öğrendiğimiz hadis aşağıdakilerden hangisidir?

  A) "Namazı nasıl kılıyorsanız ben de öyle kılın."
  B) "Her iyilik bir sadakadır."
  C) "Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmekte bana yardım et."
  D) "İbadet, Allah'ı görüyormuş gibi yapmaktır."

 24. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimizin namazın nasıl kılınması gerektiğini öğrettiği hadisi "Namazı nasıl kılıyorsanız ben de öyle kılın." şeklindeki hadistir. 25. Peygamberimiz'e Kur'an'ın kendisine gönderildiği konusunda açık bir şekilde bildirilmiştir. Bu ifade aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?

  A) Peygamber Efendimiz'in hadislerine
  B) Kur'an ayetlerine
  C) Sahâbe anlatımlarına
  D) Tarihi kayıtlara

 26. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, "Allah Resulü, bir hadisinde ‘Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen ya da ilmi seven/destekleyen ol, asla beşincisi olma, he- lak olursun!’ buyurarak ilim öğrenmenin önemini vurgulamıştır." ifadesi geçmektedir. 27. Peygamberimiz'in günde yüz defa istiğfar ettiği belirtilmektedir. İstiğfarın bir anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Allah'tan af dilemek    B) Allah'a şükretmek      
  C) Allah'a ibadet etmek    D) Allah'a dua etmek      
                            

 28. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, "Kendisi günahsız olmasına rağmen günde yüz defa tövbe istiğfar ettiğini bildirmiştir." ifadesi geçmektedir. 29. Hz. Muhammed, hangi ibadeti Ramazan ayının son on gününde yapardı?

  A) Oruç    B) Hac    C) İtikaf    D) Namaz    

 30. Cevap: C Açıklama:

  İtikaf, Ramazan ayının son on gününde mescitte kalarak ibadet etme uygulamasıdır. 31. Hz. Muhammed, Ramazan ayının hangi özelliğinden dolayı "cennet ayı" olarak adlandırdığını söylemiştir?

  A) Cehennem kapılarının kapanması
  B) Cennet kapılarının açılması
  C) Meleklerin gökten inmesi
  D) Şeytanların zincire vurulması

 32. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed, Ramazan ayının cennet kapılarının açıldığı ve cehennem kapılarının kapandığı bir ay olduğunu söylemiştir. 33. Peygamberimizin giyim kuşamıyla ilgili tavsiyelerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kibirlenmek                 B) İsrafa kaçınmak            
  C) Lüks içinde yaşamak         D) Dini emirleri terk etmek   
                                

 34. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz, giyim kuşamda israftan uzak olmamızı ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmemizi tavsiye etmiştir. 35. Peygamberimizin örtünmeyle ilgili tavsiyelerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsanları güzele teşvik etmek
  B) Toplumsal düzeni sağlamak
  C) İnsanların ayıplarını kapatmak
  D) Dini duyguları harekete geçirmek

 36. Cevap: C Açıklama:

  Örtünme, İslam'da insanların ayıplarını kapatmak ve onları ahlaki açıdan korumak için öngörülmüştür. 37. Peygamberimizin öfke anında yaptığı tavsiye hangisidir?

  A) Dua etmek        B) Abdest almak    
  C) Sadaka vermek    D) İntikam almak   
                     

 38. Cevap: B Açıklama:

  Abdest almak, öfkenin şeytandan kaynaklandığını ve ateş gibi olduğunu, suyla söndürülebileceğini hatırlatır. 39. İslam'da nezaket ve sabır hangi zulme karşı koymayı gerektirmez?

  A) Siyasi baskıya          B) Sosyal adaletsizliğe   
  C) Irkçılığa               D) Duyarsızlığa           
                            

 40. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz, duyarsızlığa karşı sessiz kalmayı değil, zulme karşı mücadele etmeyi öğütlemiştir. 41. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde bahsettiği oruçlunun ağız kokusunun özellikleri nelerdir?

  A) Kötü ve rahatsız edicidir
  B) Allah katında misk kokusundan daha hoştur
  C) Oruçlunun kendisine karışığı gelir
  D) Oruç tutmayanlar için dayanılmazdır

 42. Cevap: B Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, oruçlunun ağız kokusunun Allah katında misk kokusundan daha hoş olduğunu belirtmiştir. 43. Oruçlu için belirtilen iki sevinç nedir?

  A) Oruç tutmaya başladıktan sonra duyduğu sevinç ve iftar vaktindeki sevinç
  B) Oruç tutarken çektiği sıkıntılardan kurtulma sevinci ve Allah'a kavuşma sevinci
  C) Oruç tutarken hafiflik hissetme sevinci ve bayram sevinci
  D) Orucun farziyetini anlama sevinci ve oruç tutarak Allah'a yaklaşma sevinci

 44. Cevap: B Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, oruçlu için iki sevinç olduğunu belirtmiştir: Oruç tutmaya başladıktan sonra duyduğu sevinç ve Allah'a kavuşup mükâfatını aldığı zamanki sevinç.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Peygamberimizin Giyim Kuşam Adabı
  3. Peygamberimizin Hayatında Ramazan ve Oruç
  4. Peygamberimizin İbadet Hayatı
  5. Peygamberimizin Nezaket ve Hilmi
 • SAHABEDEN ÖRNEK DAVRANIŞLAR
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Sahabenin Azmi ve Fedakârlığı
  3. Sahabenin Cesaret ve Sadakati
  4. Sahabenin Yardımlaşma ve Dayanışması

Ayrıca 7.sınıf peygamberimizin hayatı 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Hz. Peygamber'e olan sevgi ve bağlılığın örneklerini öğrenmek.

Sahabenin Allah yolunda gösterdikleri fedakârlıkları ve yiğitlikleri kavramak.

Sahabenin yardımlaşma anlayışını kavramak

Yardımlaşmanın toplumsal yararlarını anlamak

Sahabe'nin İslam uğrunda çektikleri sıkıntıları kavramak

Sahabe'nin İslam'a bağlılıklarını ve Allah'ın rızasını kazanmak için gösterdikleri çabayı anlamak

Kadın sahabilerin fedakarlıklarını öğrenmek

Sabrın önemini kavramak

İbadetlerin amacını anlamak.

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) ibadetlerdeki rolünü bilmek.

Peygamberimizin oruç ibadetini ve Şaban ayının önemini kavrar.

Peygamberimizin ibadetlerini İhsan bilinciyle yaptığını anlar.

Peygamber Efendimiz'in Kur'an'ı Kerim'e verdiği önemi anlama.

Peygamber Efendimiz'in kulluk anlayışını kavrama.

Hz. Muhammed'in Ramazan ayındaki ibadet uygulamaları hakkında bilgi edinme

Ramazan ayının önemi ve manevi faydaları hakkında bilgi sahibi olma

Peygamberimizin giyim kuşam tavsiye ve tavsiyelerini kavrama

Peygamberimizin örtünmeyle ilgili tavsiye ve tavsiyelerinin amacını öğrenme

Peygamberimizin öğretilerini günlük hayatta uygulayabilme

İslam'ın ahlaki ilkelerini kavrayabilme

Orucun manevi yönlerini anlama.

Orucun birey üzerindeki olumlu etkilerini kavrama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 43 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 468 kere doğru, 352 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri