7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 7.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. İslam'da yardımlaşmanın çeşitlerini yazınız.


 2. Cevap: * Malî yardım * Manevî yardım * Fizikî yardım Açıklama:

  Yardımlaşma, farklı şekillerde gerçekleştirilebilir ve hem maddi hem de manevi alanları kapsar. 3. Azim kavramını tanımlayınız.


 4. Cevap: Kararlı bir şekilde istemek, irade ve sabırla bir eylemi sürdürmek. Açıklama:

  Azim, kişinin hedeflerine ulaşmak ve zorluklarla başa çıkmak için güçlü bir istek duymasını gerektirir. 5. Kur'an-ı Kerim'de ibadet ile ilgili olarak yer alan bir ayet yazınız ve açıklayınız.


 6. Cevap: Ayet: "Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk (ibadet) etsin diye yarattım." (Zariyat suresi, 56. ayet) Açıklama:

  Bu ayet, insanın yaratılış amacının Allah'a (c.c.) kulluk etmek olduğunu ifade etmektedir. 7. İbadetlerin İslam'daki önemini üç örnekle açıklayınız.


 8. Cevap: Örnek 1: İbadetler, kul ile Allah (c.c.) arasındaki bağı güçlendirir. Örnek 2: İbadetler, insanın ruhsal gelişimine katkı sağlar. Örnek 3: İbadetler, toplumsal birlik ve beraberliğe katkıda bulunur. Açıklama:

  İbadetler, kulun maneviyatını geliştirir, topluma uyumunu sağlar ve Allah'a (c.c.) olan inancını pekiştirir. 9. İnfakın İslam'daki önemini açıklayınız.


 10. Cevap: İnfak, karşılık beklemeden Allah rızası için yapılan her türlü harcamadır. İnfak, Müslümanlar arasında dayanışma şuurunu yeşertir ve yardımlaşmayı teşvik eder. Açıklama:

  İnfak, kişinin sahip olduğu nimetleri başkalarıyla paylaşma ve ihtiyaç sahiplerine yardım etme erdemidir. 11. Peygamberimizin ibadet hayatındaki önemli vakitlerden birini belirtiniz.


 12. Cevap: Ramazan ayı Açıklama:

  Peygamberimiz, Ramazan ayında oruç tutar, teravih namazı kılar, Kur'an okur ve fitre verirdi. 13. Ramazan ayının önemini vurgulayan bir hadis yazınız.


 14. Cevap: "Kim faziletine inanarak ve mükâfatını Allah'tan (c.c.) bekleyerek Kadir Gecesi'ni ibadet ile geçirirse geçmiş günahları bağışlanır." Açıklama:

  Ramazan, günahların affedildiği ve sevapların katlandığı mübarek bir aydır. 15. Peygamberimizin yaptığı dua ve zikirlerden örnekler veriniz.


 16. Cevap: Sebehanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber, Allahümme salli ala Muhammed Açıklama:

  Dua ve zikir, Peygamberimizin hayatında önemli bir yer tutmuştur ve her anında Allah'ı (c.c.) anmıştır. 17. Peygamberimizin farklı kültürlerdeki kıyafetlere ilişkin görüşünü açıklayınız.


 18. Cevap: Peygamberimiz, farklı coğrafyalar ve kültürlerde kullanılan kıyafetlere tesettüre uyulması kaydıyla yasak getirmemiştir. Açıklama:

  İslam dini, kıyafetin genel prensiplerini belirlemiş ve farklı kültürel uygulamalara saygı duymuştur. 19. Nezaket ve hilm kavramlarını tanımlayınız.


 20. Cevap: Nezaket: Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranmaktır. Hilm: Sabırlı, temkinli, aklı selim ve ağırbaşlı olmaktır. Açıklama:

  Nezaket ve hilm, İslam'da önemli ahlaki erdemlerdir. 21. Peygamber Efendimiz'in oruç tutma konusundaki ifadesi nedir? Açıklayınız.


 22. Cevap: Peygamber Efendimiz, yalnızca Allah rızası için tutulan orucun sevabının çok büyük olacağını ve sevabın katbekat fazlasıyla Allah tarafından verileceğini belirtmiştir. Açıklama:

  Oruç, Allah'ın rızasını kazanmak için tutulduğunda büyük bir sevaba vesile olur. 23. Hadis-i şerifte belirtilen oruçlunun ağız kokusu ile ilgili ifadeyi açıklayınız.


 24. Cevap: Hadis-i şerifte, Allah katında oruçlunun ağız kokusunun misk kokusundan daha hoş olduğu ifade edilmektedir. Açıklama:

  Oruç, kişinin nefsi duygularını kontrol etmesi ve Allah'a yönelmesiyle ilgili olduğu için, ağız kokusu bile Allah katında hoş karşılanmaktadır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Oruç ibadeti, Müslümanların yerine getirmesi gereken ibadetlerden biridir.
  2. (.....) Peygamberimiz yalnızca Ramazan orucu tutardı.
  3. (.....) Orucun sevabı, katbekat fazlasıyla Allah tarafından verilir.
  4. (.....) Oruçlunun ağız kokusu, Allah katında hoştur.
  5. (.....) Oruçlunun iki sevinci vardır.
  6. (.....) Birinci sevinç, iftar vaktindeki sevinçtir.
  7. (.....) Diğer sevinç, Rabb'e kavuşup mükâfatı alma sevincidir.
  8. (.....) Oruç ibadeti, nefse hâkim olmayı sağlar.
  9. (.....) Kötülüğe kötülükle karşılık vermek, Müslüman'a yakışan bir davranıştır.
  10. (.....) Peygamberimiz, en güzel örnektir.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a) Furkan
  b) Fatiha
  c) Bakara
  d) İhlas
  e) Ayetü'l-Kürsî
  1) İslam'ın en uzun suresi
  2) Namazda okunan besmeleyle başlayan sure
  3) Allah'ın varlığına ve birliğine delalet eden sure
  4) Peygamberimizin miracını anlatan sure
  5) Yedi ayetlik ve çok faziletli bir sure

 28. Cevap: 1-c 2-b 3-d 4-a 5-e Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'deki surelerin adları ve içerikleri. 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  İbadet, kulun kendisini yaratan ve nimetler veren Rabbine karşı duyduğu ... ve ... biçimleridir.
  İbadetlerin yerine getirilmesi amacıyla Kur'an-ı Kerim'de konular ... belirtilmiş olup, ... Muhammed tarafından gösterilmiştir.
  Örneğin, Kur'an-ı Kerim'de namaz emri yer alırken, namazın ... önce ... tarafından tarif edilmiştir.
  İbadet etmek, kulun Allah'a karşı ... bir ifadesidir.
  İbadetler, kulun Allah'a olan ... sorumluluklarının ... bölümüdür.
  Kur'an-ı Kerim'de, "Ben insanları ve cinleri ancak bana ... etsinler diye yarattım" ayeti, insanın varoluş ... olduğunu açıklar.
  Peygamber Efendimizin ibadetlerle ilgili ... gösterdiği için ... Efendimizin rehberliğine uymak gerekir.
  İbadetler, kulun Allah'a olan ... ve ... duygularını ifade eder.
  İbadetlerin uygulanması ile detayları Peygamber ... tarafından ... edilmiştir.
  Kulluk etmenin en güzel göstergesi ... etmektir.

 30. Cevap: 1. Sevgi, saygı, bağlılık 2. Genel, peygamber 3. Nasıl kılınacağı, peygamber 4. Şükür 5. Bir parçası 6. Kulluk, amaç 7. Uygulamaları, uygulamaları 8. Saygı, sevgi 9. Efendimiz, bildirilmiştir 10. İbadet Açıklama:

  * İbadet, kulun Allah'a olan aşkını, saygısını ve bağlılığını ifade eden duygu, düşünce ve davranışlardır. * İbadetlerin nasıl yapılacağı Kur'an-ı Kerim'de genel olarak belirtilmiş olup, detayları Peygamber Efendimiz tarafından gösterilmiştir. * Örneğin, namazın nasıl kılınacağı, Peygamber Efendimiz tarafından tarif edilmiştir. * İbadet etmek, kulun Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirmesinin bir şeklidir. * Kur'an-ı Kerim, ibadetlerin yerine getirilmesi gerektiğini belirtirken, insanın yaratılış amacının Allah'a kulluk etmek olduğunu açıklar. * Peygamber Efendimiz, ibadetlerle ilgili uygulamaları göstermiştir. * İbadetler, kulun Allah'a olan saygı ve sevgisini ifade eder. * Peygamber Efendimiz'in ibadetlerle ilgili uygulamaları, uygulanması için gereklidir. * Kulluk etmenin en güzel göstergesi, Allah'a ibadet etmektir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Peygamberimizin Giyim Kuşam Adabı
  3. Peygamberimizin Hayatında Ramazan ve Oruç
  4. Peygamberimizin İbadet Hayatı
  5. Peygamberimizin Nezaket ve Hilmi
 • SAHABEDEN ÖRNEK DAVRANIŞLAR
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Sahabenin Azmi ve Fedakârlığı
  3. Sahabenin Cesaret ve Sadakati
  4. Sahabenin Yardımlaşma ve Dayanışması

Ayrıca 7.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Yardımlaşmanın çeşitlerini öğrenmek.

Öğrenciler azim kavramını anlayacaklar.

Öğrenciler Kur'an-ı Kerim'de ibadet ile ilgili emirlerin bazı örneklerini öğrenebilirler.

Öğrenciler ibadetlerin İslam'daki temel rollerini anlayabilirler.

Öğrenciler, infakın İslam'da önemli bir ibadet olduğunu ve Müslümanların arasında yardımlaşmayı sağladığını anlar.

Peygamberimizin ibadet hayatındaki önemli bir vakti öğrenme.

Öğrenciler, Ramazan ayının faziletini idrak ederler.

Öğrenciler, Peygamberimizin dua ve zikirlerini öğrenirler.

Öğrenciler, kültürel çeşitliliğin zenginliğini anlayarak farklı kültürlere hoşgörüyle yaklaşabilirler.

Öğrenciler, nezaket ve hilm kavramlarının anlamlarını öğrenecektir.

Öğrenciler, orucun Allah katındaki değerini kavrarlar.

Öğrenciler, orucun insanın iç dünyasına olan olumlu etkilerini anlarlar.

* Oruç ibadetinin önemini ve sevabını anlar. * Peygamberimizin nafile oruçlara verdiği önemi bilir. * Orucun nefse hâkim olmada etkili olduğunu kavrar. * Kötülüğe kötülükle karşılık vermenin doğru olmadığını öğrenir. * Peygamberimizin örnek alınması gereken bir şahsiyet olduğunu anlar.

Öğrenciler, Kur'an'daki bazı önemli sureleri ve özelliklerini bilir.

* Öğrenciler, ibadetin tanımını ve önemini anlayacaklardır. * Öğrenciler, ibadetlerin nasıl yerine getirileceğini öğreneceklerdir. * Öğrenciler, ibadet etmenin kulun Allah'a olan sorumluluğu olduğunu kavrayacaklardır. * Öğrenciler, Peygamber Efendimiz'in ibadetlerle ilgili rehberliğinin önemini anlayacaklardır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 7.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri