7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav sınavı 7.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. Sahabe döneminde Müslümanlar, hayatlarını imanları uğruna feda edecek kadar fedakar ve azimliydiler. Bu dönemde hangi olaylarda sahabe fedakarlık ve azimlerini sergilemiştir?

  A) Bedir Savaşı, Hendek Savaşı, Uhud Savaşı
  B) Kut'ül-Amare Savaşı, Miryakefalon Savaşı, Dabiq Savaşı
  C) İstiklal Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı
  D) Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Bedir Savaşı, Hendek Savaşı, Uhud Savaşı" olarak verilmiştir. Sahabe dönemi İslam tarihinde önemli bir dönemdir ve Müslümanlar o dönemde birçok zorluğa karşı kararlılıkla mücadele etmişlerdir. Bedir Savaşı, Hendek Savaşı ve Uhud Savaşı gibi olaylar, sahabe tarafından gösterilen fedakarlık ve azim örnekleridir. 3. Sahabe döneminde yardımlaşma ve dayanışma nasıl gerçekleşirdi?

  A) Sahabe, maddi ve manevi açıdan ihtiyaçları olan diğer Müslümanlara yardım etmek için ellerinden geleni yaparlardı.
  B) Sahabe, sadece kendi çıkarları için hareket ederlerdi ve diğer Müslümanlara yardım etmek için çaba göstermezlerdi.
  C) Sahabe, yalnızca yakın akraba ve arkadaşlarına yardım ederlerdi, diğer Müslümanlarla ilgilenmezlerdi.
  D) Sahabe, sadece Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) sözlerine ve öğretilerine uygun olanlara yardım ederlerdi, diğer Müslümanlarla ilgilenmezlerdi.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir. Sahabe döneminde yardımlaşma ve dayanışma, Müslümanlar arasında büyük önem taşırdı. Sahabe, maddi ve manevi açıdan ihtiyaçları olan diğer Müslümanlara yardım etmek için ellerinden geleni yaparlardı. Bu, İslami bir değer olan kardeşlik ve paylaşma ruhunun bir göstergesidir. 5. Sahabe, yardımlaşma ve dayanışma konusunda hangi olayda büyük bir örneklik sergilemiştir?

  A) Uhud Savaşı'nda             B) Bedir Savaşı'nda           
  C) Hendek Savaşı'nda           D) Hudeybiye Antlaşması'nda   

 6. Cevap: D Açıklama:

  Soru, sahabenin yardımlaşma ve dayanışma konusunda hangi olayda büyük bir örneklik sergilediği ile ilgilidir. Şıklar arasında verilen olaylar, İslam tarihinin önemli savaş ve antlaşmalarından bazılarıdır. Ancak, soruda sahabenin en büyük örneklik sergilediği olay hangisi diye sorulmaktadır. Cevap olarak, sahabenin büyük bir dayanışma ve örneklik sergilediği olayın, Hudeybiye Antlaşması olduğu bilinmektedir. Hudeybiye Antlaşması'nda, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in tavsiyesiyle sahabenin büyük bir fedakarlık göstererek Peygamberimize bağlılıkta sınır tanımadıkları ve ortak bir amaca yönelik çalıştıkları bilinmektedir. 7. Sahabenin dayanışma ve yardımlaşma kültürü hangi konularda kendini göstermiştir?

  A) Sadece maddi konularda       B) Sadece manevi konularda     
  C) Maddi ve manevi konularda    D) Hiçbir konuda               

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Maddi ve manevi konularda. Sahabe, İslam toplumunun temel taşlarından biri olan dayanışma ve yardımlaşma kültürünü birçok konuda sergilemiştir. Maddi konularda, fakir ve muhtaç insanlara yardım etmek için ellerindeki imkanları seferber etmişlerdir. Manevi konularda ise birbirlerine moral ve destek vererek, zor zamanlarında birlikte hareket etmişlerdir. Ayrıca, İslam'ın emirlerini yerine getirmek ve İslam toplumunu güçlendirmek için bir araya gelerek birlikte çalışmışlardır. 9. Sahabeler arasında yardımlaşma ve dayanışma nasıl gerçekleşmiştir?

  A) İhtiyaç duyduklarında birbirlerine yardım etmişlerdir.
  B) Yalnızca kendi çıkarları için hareket etmişlerdir.
  C) Her zaman birbirlerine karşı kibar ve saygılı olmuşlardır.
  D) Diğer insanlara karşı duyarsız kalmışlardır.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Sahabeler arasında yardımlaşma ve dayanışma oldukça güçlü bir şekilde gerçekleşmiştir. İhtiyaç duyduklarında birbirlerine maddi ve manevi destek sağlamışlar, birbirlerine karşı kibar ve saygılı davranmışlardır. Bu dayanışma ve yardımlaşma kültürü, İslam toplumunun temel değerleri arasında yer almaktadır. 11. Sahabeler, Peygamberimizin vefatından sonra İslam'ı yaymak için nasıl bir tutum sergilemişlerdir?

  A) İslam'ı yaymak için mücadele etmeyi bırakmışlardır.
  B) Peygamberimizin öğretilerini takip etmeye devam etmişlerdir.
  C) Kendi aralarında çekişmeye düşmüşlerdir.
  D) İslam'dan vazgeçerek başka dinlere yönelmişlerdir.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B. Sahabeler, Peygamberimizin vefatından sonra İslam'ı yaymak için büyük bir mücadele sergilemişlerdir. Peygamberimizin öğretilerini takip etmeye devam eden sahabeler, İslam'ı yaymak için seferlere çıkmışlar, farklı bölgelerdeki insanlarla görüşerek İslam'ın doğru öğretilerini anlatmışlardır. Sahabeler, İslam'ın yayılması ve öğretilerinin doğru bir şekilde aktarılması için büyük bir çaba sarf etmişlerdir. 13. Hz. Ömer döneminde, sahabeler arasındaki dayanışma ve yardımlaşma örnekleri nelerdir?

  A) Fakir sahabelere yardım edilmiştir.
  B) Dar gelirli sahabeler için zekat toplanmıştır.
  C) Hac için gerekli malzemeler temin edilmiştir.
  D) Tüm seçenekler doğrudur.

 14. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Tüm seçenekler doğrudur."dur. Hz. Ömer döneminde sahabeler arasındaki dayanışma ve yardımlaşma oldukça önemliydi. Fakir sahabelere yardım edilmesi, dar gelirli sahabeler için zekat toplanması, hac için gerekli malzemelerin temin edilmesi gibi örnekler gösterilebilir. Bu durum, İslam toplumunda dayanışmanın ve kardeşliğin önemini vurgulamaktadır. 15. Hz. Ali döneminde, sahabeler arasında hangi dayanışma ve yardımlaşma örnekleri görülmüştür?

  A) Fakir sahabelere yardım edilmiştir.
  B) Savaşlarda yaralanan sahabelere bakılmıştır.
  C) Zekat toplama ve dağıtma işlemleri düzenlenmiştir.
  D) Tüm seçenekler doğrudur.

 16. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Tüm seçenekler doğrudur." Hz. Ali döneminde, sahabeler arasında fakirlere yardım, savaşlarda yaralananlara bakım, zekat toplama ve dağıtma gibi birçok dayanışma ve yardımlaşma örnekleri görülmüştür. 17. Sahabenin cesaret ve sadakati konusuna göre, Uhud Savaşı'nda sahabenin gösterdiği sadakat nasıl bir örnektir?

  A) Uhud Savaşı'nda sahabenin gösterdiği sadakat, zayıf bir askeri liderlik altında savaşa devam etmeleriyle öne çıktı.
  B) Uhud Savaşı'nda sahabenin gösterdiği sadakat, Hz. Muhammed'in liderliğine sadık kalmalarıyla gösterildi.
  C) Uhud Savaşı'nda sahabenin gösterdiği sadakat, savaşın ortasında terk etmemeleri ve birbirlerine yardım etmeleriyle öne çıktı.
  D) Uhud Savaşı'nda sahabenin gösterdiği sadakat, savaşın sonunda teslim olmak yerine savaşmaya devam etmeleriydi.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C" şıkkıdır. Uhud Savaşı'nda sahabenin gösterdiği sadakat, savaşın ortasında terk etmemeleri ve birbirlerine yardım etmeleriyle öne çıktı. Bu olay, İslam tarihindeki cesaret ve sadakatin önemli bir örneğidir. 19. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in nezaketi, onun hangi özellikleri ile ilgilidir?

  A) Sadece davranışlarıyla ilgilidir.
  B) Sadece sözleriyle ilgilidir.
  C) Hem sözleri hem de davranışlarıyla ilgilidir.
  D) Hiçbir şekilde ilgili değildir.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Hem sözleri hem de davranışlarıyla ilgilidir" dir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in nezaketi, hem sözleri hem de davranışlarıyla ilgilidir. O, insanlara karşı her zaman saygılı, nazik ve hoşgörülü davrandı. Onun nezaketi, aynı zamanda sözleriyle de ifade edilir. O, her zaman doğru ve dürüst konuştu, başkalarını incitmeden iletişim kurdu. Bu özellikleriyle Peygamberimiz, insanlar arasında sevgi, saygı ve hoşgörü kültürünün yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. 21. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in nezaketi, toplumda nasıl bir etki yaratmıştır?

  A) Toplumdaki insanların birbirlerine karşı daha nezaketli olmasına sebep olmuştur.
  B) Toplumdaki insanların birbirlerine karşı daha kaba davranmalarına sebep olmuştur.
  C) Toplumdaki insanların birbirleriyle ilgili hiçbir değişiklik yaratmamıştır.
  D) Hiçbir etkisi olmamıştır.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Toplumdaki insanların birbirlerine karşı daha nezaketli olmasına sebep olmuştur. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in nezaketi, onun hayatı boyunca sergilediği güzel davranışları ve sözleriyle tanınır. Bu nezaket, İslam'ın yayılmasına katkıda bulunmanın yanı sıra toplumdaki insanların birbirlerine karşı daha saygılı ve nezaketli olmasına da yol açmıştır. Hz. Muhammed'in örnek davranışları, İslam toplumunda ve hatta dışında büyük bir etki yaratmış ve toplumda nezaket ve saygı kültürünün yayılmasına katkıda bulunmuştur. 23. Sahabenin cesareti ve sadakati hangi durumlarda öne çıkmıştır?

  A) Savaşlarda               B) İslam'ın yayılmasında   
  C) İnkar edenlere karşı     D) Tüm seçenekler          

 24. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı A, B ve C seçenekleridir. Sahabe, İslam'ın yayılmasında, savaşlarda ve inkar edenlere karşı duruşlarıyla cesareti ve sadakatiyle öne çıkmışlardır. Bu durum, İslam tarihindeki başarıların önemli bir faktörüdür. 25. Peygamberimiz'in vefatı sonrasında Sahabeler arasında nasıl bir birlik ve beraberlik oluştu?

  A) Sahabeler arasında ayrılıklar ve çekişmeler yaşandı.
  B) Sahabeler, birlik ve beraberlik içinde İslam'ın yayılmasına devam ettiler.
  C) Sahabeler, Peygamberimiz'in vefatı sonrasında İslam'dan vazgeçtiler.
  D) Hiçbiri

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Sahabeler, birlik ve beraberlik içinde İslam'ın yayılmasına devam ettiler. Peygamberimiz'in vefatı sonrasında Sahabeler arasında birlik ve beraberlik çok önemli hale geldi. Sahabeler, Peygamberimiz'in bıraktığı mirası korumak ve İslam'ın yayılmasını sürdürmek için bir araya geldiler. Bu birlik ve beraberlik, İslam'ın hızla yayılmasına ve güçlenmesine katkıda bulundu. Sahabeler, Peygamberimiz'in öğretilerini benimseyerek ve onun örnek alınacak davranışlarını takip ederek birlikte hareket ettiler. Bu durum, İslam toplumunda dayanışma, sevgi ve saygı gibi değerleri de besleyen önemli bir örnek teşkil etmektedir. 27. Peygamberimiz, adaletin gözetilmesi konusunda ne gibi uygulamalarda bulunmuştur?

  A) İnsanları etnik kökenlerine göre ayırmıştır.
  B) Adaletli davranmış, haksızlık yapmamıştır.
  C) Adaleti sağlamak için sadece müslümanlara yardım etmiştir.
  D) Adaleti sağlamak için sadece zenginlere yardım etmiştir.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Adaletli davranmış, haksızlık yapmamıştır. Peygamberimiz, adaletin gözetilmesi konusunda örnek bir davranış sergilemiştir. Kendisi, adaletin önemini vurgulamış ve haksızlık yapmaktan kaçınmıştır. Peygamberimiz, tüm insanları eşit şekilde muamele etmiş ve adaletli davranmıştır. Bu da bizlere, adaletin önemini anlatmakta ve onun uygulanmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. 29. Peygamber Efendimiz hangi durumlarda kul hakkına riayet etmenin önemini vurgulamıştır?

  A) Sadece ibadetlerin yapıldığı zamanlarda
  B) Sadece yakın akraba ve arkadaşlar arasında geçen meselelerde
  C) İş hayatı, ticaret ve sosyal hayatta karşılaşılan tüm durumlarda
  D) Sadece zenginlerin yoksullara yardım etmesi gerektiği zamanlarda

 30. Cevap: C Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, kul hakkına riayet etmenin önemini iş hayatı, ticaret, sosyal hayat gibi her alanda vurgulamıştır. İbadetlerin yapıldığı zamanlarda değil, hayatın her anında kul hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu konuda sık sık hadislerinde, kul hakkına riayet etmenin Allah'ın emri olduğunu ve kişinin bu hakkı ödemeden cennete gidemeyeceğini ifade etmiştir. 31. Kul hakkına riayet etmek neden önemlidir?

  A) Çünkü kul hakkı Allah'ın hakkıdır ve Allah'ın hoşnutluğuna erişmek için kul hakkına riayet etmek gerekir.
  B) Çünkü kul hakkı zenginlerin yoksullara yardım etmesi anlamına gelir ve bu toplumsal adaletin sağlanmasına yardımcı olur.
  C) Çünkü kul hakkına riayet etmek insanların birbirleriyle iyi ilişkiler kurmalarına yardımcı olur ve toplumsal barışın sağlanmasına katkıda bulunur.
  D) Tüm seçenekler doğrudur.

 32. Cevap: D Açıklama:

  Açıklama: Kul hakkına riayet etmek insanların birbirleriyle iyi ilişkiler kurmasına yardımcı olur ve toplumsal barışın sağlanmasına katkıda bulunur. Kul hakkı aynı zamanda Allah'ın hakkıdır ve kul hakkına riayet etmek, Allah'ın hoşnutluğuna erişmek için önemlidir. Ayrıca kul hakkı, toplumsal adaletin sağlanmasına da katkıda bulunur. Bu nedenle kul hakkına riayet etmek büyük bir önem taşır. 33. Peygamberimiz, insanların dokunulmazlıklarının korunması konusunda nasıl bir tutum sergilemiştir?

  A) İnsanların özgürlüklerine müdahale etmiş ve cezalandırmıştır.
  B) İnsanların dokunulmazlıklarını korumuş ve onların haklarını savunmuştur.
  C) İnsanların zayıf noktalarını kullanarak onları ezmiştir.
  D) İnsanlara karşı ayrımcılık yapmıştır.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) İnsanların dokunulmazlıklarını korumuş ve onların haklarını savunmuştur." Peygamber Efendimiz, insanların dokunulmazlıklarının korunması konusunda son derece hassastı ve adaleti her zaman savundu. O, insanların haklarını korumak için mücadele etti ve insanların özgürlüklerine saygı duydu. Bu, İslam'ın temel değerlerinden biridir ve insanların dokunulmazlıklarının korunması konusunda duyarlılık göstermek önemlidir. 35. İnsanların dokunulmazlıklarının korunması hangi ilkelere dayanır?

  A) Adalet ve merhamet
  B) Güçlünün haklı olduğu ilkesi
  C) Sadece Müslümanların haklarının korunması
  D) Kişisel çıkarların önemsenmesi

 36. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Adalet ve merhamet"tir. İnsanların dokunulmazlıklarının korunması, adalet ve merhamet gibi temel ilkelerin uygulanmasıyla gerçekleşir. Adalet, herkese eşit muamele etmek ve haklarını korumak anlamına gelirken, merhamet insanların acılarına karşı duyarlı olmak, onları korumak ve yardım etmek anlamına gelir. Bu ilkeler, insan haklarının korunması ve toplumun adil bir şekilde yönetilmesi için önemlidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav Detayları

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Peygamberimizin Giyim Kuşam Adabı
  3. Peygamberimizin Hayatında Ramazan ve Oruç
  4. Peygamberimizin İbadet Hayatı
  5. Peygamberimizin Nezaket ve Hilmi
 • SAHABEDEN ÖRNEK DAVRANIŞLAR
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Sahabenin Azmi ve Fedakârlığı
  3. Sahabenin Cesaret ve Sadakati
  4. Sahabenin Yardımlaşma ve Dayanışması

Ayrıca 7.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem 2.sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Tarihi olaylar ve kahramanlıklar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sahabe dönemi toplumsal yaşamını ve İslami değerleri anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İslam tarihinin önemli olaylarını bilmek, sahabenin örneklik sergilediği durumları anlamak ve İslam toplumunun dayanışma ve birlik içinde hareket etmesinin önemini kavramak gibi noktalar sayılabilir.

Sahabenin dayanışma ve yardımlaşma kültürünü anlamak, İslam'ın toplumsal değerlerini ve İslam toplumunun temellerini anlamak açısından önemlidir.

Sahabelerin yardımlaşma ve dayanışma kültürü, İslam toplumunun temel değerleri arasında yer alır ve örnek alınabilir bir davranıştır.

Sahabelerin Peygamberimizin öğretilerini takip etmeye devam ederek İslam'ı yaymak için büyük bir mücadele sergilediklerini anlamak.

İslam'ın sosyal hayattaki önemini anlamak kazanımını içermektedir.

Tarih ve toplumsal hayatta dayanışmanın önemine dair bir kazanımı vurgulamaktadır.

İslam tarihindeki önemli olayları ve kahramanlarını anlamalarına ve bu olayların İslam'ın yayılmasındaki etkilerini değerlendirmelerine yardımcı olmayı hedefler.

Peygamberimiz'in nezaketi, insanlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve toplumsal huzurun sağlanması konularında örnek alınabilir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in nezaketi ve güzel davranışları, toplumda nezaket ve saygı kültürünün yayılmasına katkıda bulunmuştur.

Sahabenin cesaret ve sadakati gibi İslam'ın temel değerlerini anlamak ve bu değerler doğrultusunda davranış sergilemektir.

İslam tarihi ve kültürü hakkında bilgi sahibi olma.

Peygamberimizin adaletli davranışları hakkında bilgi sahibi olmak ve adaletin önemini kavramak.

Peygamber Efendimiz'in hayatı boyunca kul hakkına verdiği önem, Müslümanlar için bir örnek teşkil etmektedir ve kul hakkına saygı, İslam dininde önemli bir konudur.

İslam dininde kul hakkına riayet etmenin önemi ve bu konuda Peygamber Efendimiz'in söylemleri hakkında bilgi sahibi olma.

"Peygamberimizin insan haklarına ve özgürlüklerine saygılı tutumu" olarak ifade edilebilir.

"insan haklarının korunması adalet ve merhamet ilkelerine dayanır" ifadesi verilebilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav sınavı 7.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 30 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 329 kere doğru, 158 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri