7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Medya Okuryazarlığı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir ikna etme deyimidir?

  A) "Sen bunu al, bana dua edersin."
  B) "Bu kalitede başka yerde yok."
  C) "Gelişi bu kadar."
  D) Hepsi

 2. Cevap: D Açıklama:

  Listedeki tüm ifadeler, Türkçe kültüründe ikna etmek için kullanılan deyimlerdir. 3. Afişte yer alan slogan neyi amaçlamaktadır?

  A) Yayaları üst geçidi kullanmaya teşvik etmek
  B) Yayaların üst geçidini kullanmaması gerektiğini vurgulamak
  C) Yayaların üst geçidinin güvenli olduğunu belirtmek
  D) Yayaların üst geçidi kullanmadıklarında kendilerini riske attıklarını hatırlatmak

 4. Cevap: D Açıklama:

  Slogan, "Hayatınızı tehlikeye atmayın, üst geçidi kullanın" diyerek yayaların üst geçidini kullanmadıklarında kendilerini tehlikeye attıklarını hatırlatmaktadır. 5. Afişlerde kullanılan semboller ve imlekler insanları ikna etmek için nasıl kullanılır?

  A) İnsanların dikkatini çekerek ikna edici mesajları vurgulamak
  B) İnsanlara ürün veya hizmeti satın almaları gerektiğini empoze etmek
  C) İnsanları belirli bir siyasi görüşe yönlendirmek
  D) İnsanların algısını değiştirerek ikna etmek

 6. Cevap: A Açıklama:

  Metin, sembol ve imleklerin insanları ikna etmek için dikkatlerini çekerek ikna edici mesajları vurguladığını belirtir. 7. Aşağıdakilerden hangisi propaganda türlerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Beyaz propaganda    B) Gri propaganda     
  C) Mavi propaganda     D) Kara propaganda    
                        

 8. Cevap: C Açıklama:

  Propaganda türleri beyaz, gri ve kara olarak üçe ayrılır. Mavi propaganda diye bir tür yoktur. 9. "Bu ürün sayesinde borcunuzdan kolayca kurtulacaksınız." ifadesi hangi propaganda tekniğini kullanmaktadır?

  A) Gösterişli cümleler kullanmak
  B) Retorik sorular sormak
  C) Korkuyu göstermek
  D) Sembollere başvurmak

 10. Cevap: B Açıklama:

  Retorik sorular, doğru cevabın apaçık olması için kullanılır ve bu ifade de retorik bir sorudur. 11. Medya, izleyicileri duygusal olarak etkilemek için aşağıdakilerden hangisini kullanabilir?

  A) Mizah                   B) Korku çekiciliği       
  C) Duygusal vurgu          D) Mantıksal argümanlar   
                            

 12. Cevap: C Açıklama:

  Medya, izleyicilerin aile bireyleri, geçmişleri veya değerlerine hitap ederek duygusal yönlerini hedef alır. 13. Medya, korku çekiciliği tekniğini aşağıdaki amaçlardan biriyle kullanır:

  A) İzleyicileri eğlendirmek
  B) İzleyicilerin düşünmesini sağlamak
  C) İzleyicileri bir seçim yapmaya zorlamak
  D) İzleyicileri duygularıyla etkilemek

 14. Cevap: C Açıklama:

  Medya, izleyicilerin toplum tarafından dışlanma korkusunu kullanarak onları belirli bir seçim yapmaya iter. 15. Medyada kahramanlar ve anti-kahramanların hangi özelliklerinden dolayı kahramanların kazanması kaçınılmazdır?

  A) Kahramanlar eğitimli, saygılı ve düşüncelidir.
  B) Anti-kahramanlar eğitimsiz, saygısız ve sakardır.
  C) Kahramanlar çok fazla teknik donanıma sahiptir.
  D) Anti-kahramanların sosyal çevresi yoktur.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Metne göre, anti-kahramanların yaptıkları yanlışlıklar nedeniyle kahramanların kazanması kaçınılmazdır. 17. Yarı-kurgu eserlerin diğer kurgu türlerinden farkı nedir?

  A) Tamamen hayali olayları konu alırlar.
  B) Büyük oranda gerçeklere dayanırlar.
  C) Gerçek ve kurgusal ögeleri birleştirirler.
  D) Günlük yaşamla ilgisi yoktur.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Metne göre, yarı-kurgu eserler büyük oranda gerçeklere dayanır ve öyküyü zenginleştirmek için kurgusal ögeler kullanırlar. 19. Z Kuşağı'nın en belirgin eğlence alışkanlığı nedir?

  A) Radyo dinlemek              B) Televizyon izlemek         
  C) Karmaşık eğlence kültürü    D) Tiyatroya gitmek           
                                

 20. Cevap: C Açıklama:

  Z Kuşağı, çok sayıda eğlence seçeneğine sahip karmaşık bir eğlence kültürüne sahiptir. 21. Radyo, anlatılan hikâyede hangi amaçla kullanılıyordu?

  A) Eğlence
  B) Haber alma
  C) İş yapma
  D) Arkadaşlarla iletişim kurma

 22. Cevap: A Açıklama:

  Radyo, hikâyede öncelikle haberler ve müzik gibi eğlence amaçlı programlar için kullanılıyordu. 23. Televizyonun gelişinden sonra radyonun durumu ne oldu?

  A) Daha popüler hale geldi.
  B) Evin gözdesi oldu.
  C) Kullanılmamaya başladı.
  D) Teknolojik gelişmelerle güncellendi.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Hikâyede anlatıldığı üzere, televizyonun gelişinden sonra radyo kullanılmamaya başladı ve evin bir köşesine kaldırıldı. 25. Hangisi sıcak bir medya aracıdır?

  A) Televizyon    B) Radyo    C) Gazete    D) İnternet    

 26. Cevap: B Açıklama:

  Radyo, hayal gücümüzü kullanarak kişiler için farklı karakterler yaratmamıza olanak sağlar. 27. Soğuk medya araçlarının özelliği nedir?

  A) Hayal gücümüze yardımcı olurlar.
  B) Hazır içerik sunarlar.
  C) Farklı sonuçlara yol açarlar.
  D) Olayları yorumlamamıza izin verirler.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Soğuk medya araçları, düşünmemizi ve hayal kurmamızı beklediğimiz şeyi doğrudan sunarlar. 29. "Biri Bizi Gözetliyor Evleri" deyimi metinde hangi anlama gelir?

  A) Medyanın insanların hayatlarını sürekli olarak gözlemlediği evler
  B) Medyanın insanların evlerini gerçeklik televizyon programlarında sergilediği evler
  C) Medyanın insanların evlerine gizli kameralar yerleştirdiği evler
  D) Medyanın insanların evlerine özel ziyaretler yaptığı evler

 30. Cevap: A Açıklama:

  Metin, eğlence medyasının insanların hayatlarını sürekli olarak gözlemlediğine atıfta bulunmak için "Biri Bizi Gözetliyor Evleri" deyimini kullanır. 31. Yazarın görüşüne göre, eğlence medyasının insanlar üzerinde olumsuz bir etkisi nedir?

  A) İnsanları bireyselliklerini kaybetmeye teşvik eder.
  B) İnsanların mutsuz ve tatminsiz hissetmesine neden olur.
  C) İnsanların gerçek dünyadan kopmasına neden olur.
  D) İnsanlar arasında şiddeti teşvik eder.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Metin, eğlence medyasının insanların gerçek dünyadan kopmasına ve gösterilen pırıltılı yaşam tarzına ulaşamadıkları için mutsuz olmalarına neden olabileceğini belirtir. 33. Medya popüler kültürün yayılmasında neden önemlidir?

  A) Popüler kültürün hızlı üretilmesi ve tüketilmesi için ortam sağlar.
  B) Popüler kültürde yer alan unsurların reklamı yapılır.
  C) Medya aracılığıyla ünlüler popülerleştirilir.
  D) Hepsi

 34. Cevap: A Açıklama:

  Medya, popüler kültür ürünlerinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayarak onların hızlı üretilmesini ve tüketilmesini kolaylaştırır. 35. Popüler kültür ögeleri neler olabilir?

  A) Sadece yazılı basında yer alan metinler
  B) Sadece görsel basında yer alan içerikler
  C) Belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel unsurlar
  D) Yerel halk kültürüne ait unsurlar

 36. Cevap: C Açıklama:

  Popüler kültür ögeleri, hızlı tüketilen ve geniş kitlelerce kabul gören kitaplar, müzikal eserler, kıyafetler, diziler, filmler vb. içerir. 37. Popüler kültür ve kültür endüstrisinin Derya'nın tüketim alışkanlıkları üzerinde bir etkisi var mıdır?

  A) Evet, çünkü reklama konu ürünleri daha çekici göstererek ihtiyaç gibi göstermektedir.
  B) Hayır, çünkü Derya reklamları izlememektedir.
  C) Evet, çünkü Derya'nın arkadaşları da aynı ürünleri almaktadır.
  D) Hayır, çünkü Derya'nın ailesi ona ne alacağına karar vermektedir.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, popüler kültürün ve kültür endüstrisinin insanların ihtiyaçları olmayan ürünleri satın almalarına neden olduğu belirtilmektedir. 39. Aşağıdakilerden hangisi eğlence amacıyla medya kullanımının gereğinden fazla olduğunu gösteren bir belirti değildir?

  A) Ekran başında saatlerce vakit geçirmek
  B) Akademik başarıda düşüş
  C) Kitap okuma süresinin azalması
  D) Sosyal ilişkilerin iyileşmesi

 40. Cevap: D Açıklama:

  Metinde, eğlence amacıyla aşırı medya kullanımının belirtileri arasında ekran başında fazla zaman geçirmek, akademik başarı düşüşü ve kitap okuma sürelerinin azalması olduğu belirtilmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 7.sınıf medya okur yazarlığı dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

İkna etme deyimlerini tanıma

Medyanın dili ikna amaçlı kullanmasını anlama

Medyanın görselleri ikna amaçlı kullanmasını anlama

Propaganda türlerini öğrenme

Propaganda tekniklerini öğrenme

Öğrenciler, medyanın duygusal ikna tekniklerini tanımlayabilecekler.

Öğrenciler, medyanın korku çekiciliği tekniğini tanımlayabilecekler.

Medyada kahraman ve anti-kahraman karakterlerinin özelliklerini anlama.

Farklı kurgu türleri arasındaki farkları ayırt etme.

Eğlence alışkanlıklarındaki nesiller arası farklılıkları kavramak

Medyanın eğlence amacıyla kullanılmasını anlama

Medya teknolojilerindeki değişimlerin medya kullanımını nasıl etkilediğini anlama

Sıcak ve soğuk medya araçları arasındaki farkı anlama.

Sıcak ve soğuk medya araçlarının özelliklerini ayırt etme.

Medyanın mahremiyet ihlalleri

Medyanın psikolojik etkileri

Medyanın popüler kültürü yayma rolünü anlama

Popüler kültür ögelerini tanımlama

Medyanın tüketim alışkanlıkları üzerindeki etkisini anlamak

Medyanın aşırı kullanımının zararlı etkilerini ve dengeli medya kullanımının önemini vurgulamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Medya Okuryazarlığı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Medya Okuryazarlığı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Medya Okuryazarlığı Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Medya Okuryazarlığı Dersi Ünite Özetleri