7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 7.Sınıf kategorisinin Medya Okuryazarlığı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Türk kültüründe ikna etmeyle ilgili kullanılan özgün bir deyişi belirtiniz.


 2. Cevap: "Biz dededen esnafız, sen şimdi kardeşine güven, memnun kalmazsan gel, bul beni." Açıklama:

  Bu deyiş, esnafın müşterilerine verdiği güven ve ürünlerinden duydukları sorumluluğu vurgulamaktadır. Müşterinin memnuniyetini ön planda tutarak ikna etmeyi amaçlar. 3. Reklam sloganlarının ikna etme amacına ulaşmada kullanılan yöntemlerini açıklayınız.


 4. Cevap: Dilin etkili kullanılması, kaligrafinin活用 edilmesi, yazı tiplerinin seçimi ve sesin kullanımı gibi yöntemler. Açıklama:

  Reklam sloganları, hedef kitleye ulaşmak ve onları ürün veya hizmete ikna etmek için çeşitli dilsel ve görsel unsurları kullanır. 5. Basın özgürlüğünün önemini tartışınız.


 6. Cevap: Basın özgürlüğü, bireylerin kendi fikirlerini ifade etme, hükümetin eylemlerini eleştirme ve kamuoyunu bilgilendirme hakkıdır. Demokratik toplumlarda ifade özgürlüğünü korumak ve güç sahiplerini denetlemek için çok önemlidir. Açıklama:

  Basın özgürlüğü, yanlış bilgilendirmeyi azaltmaya, yolsuzluğu ortaya çıkarmaya ve vatandaşların hükümete karşı hesap verebilir olmasını sağlamaya yardımcı olur. 7. Propaganda tekniklerini üç örnekle veriniz.


 8. Cevap: * Korku çekiciliği: Bir şeyi yapmanın olumsuz sonuçlarına odaklanır ve korku uyandırır. * Yaygınlık yanılsaması: Bir şeyin popüler veya yaygın olduğunu iddia ederek uyumluluk baskısı yaratır. * Yetki kullanımı: Uzmanlar veya tanınmış kişilerin desteğini iddia ederek onay yaratır. Açıklama:

  Propaganda teknikleri, bireyleri kritik olmadan belirli bir inanç veya görüşü kabul etmeye ikna etmek için kullanılır. 9. "Z Kuşağı"nın eğlence kültürünü klasik dönemlerle karşılaştırınız.


 10. Cevap: Çok daha zengin ve karmaşık bir eğlence kültürüne sahiptirler. Açıklama:

  Metinde, "Z Kuşağı"nın eğlence kültürünün klasik dönemlerden farklı olduğu belirtilmektedir. 11. Günlük hayatınızda kullandığınız sıcak ve soğuk medya araçlarından üçer örnek veriniz.


 12. Cevap: * Sıcak: Kitap, radyo, gazete * Soğuk: Televizyon, sinema, internet Açıklama:

  Sıcak medya araçları hayal kurmaya ve farklı değerlendirmeler geliştirmeye izin verirken, soğuk medya araçları düşünmeyi ve hayal kurmayı sınırlar. 13. Eğlence medyasının hangi türleri insanları eğlendirmek için kullanılır? Üç örnek veriniz.


 14. Cevap: * Televizyon dizileri * Filmler * Video oyunları Açıklama:

  Bu eğlence medyası türleri, hikayeler, karakterler ve etkileşim yoluyla insanlara eğlence ve keyif sağlar. 15. Klasik medya araçları ile yeni medya araçları arasındaki farkları yazınız.


 16. Cevap: * Klasik medya araçları arasında televizyon, radyo ve gazeteler bulunur. * Yeni medya araçları arasında internet, sosyal medya ve akış platformları bulunur. Açıklama:

  Klasik medya genellikle tek yönlü bir iletişim sağlar, yani mesaj bir kaynaktan alıcıya iletilir. Yeni medya, interaktiftir ve kullanıcıların içerik oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanır. 17. Medya kahramanlarının yarattığı kültürün yayılmasındaki rolünü açıklayınız.


 18. Cevap: Medya kahramanlarının yarattığı kültürün yayılmasındaki rolünü açıklayınız. kahramanlarının yarattığı kültürün yayılmasındaki rolünü açıklayınız. Açıklama:

  Medya kahramanlarının yarattığı kültürün yayılmasındaki rolünü açıklayınız. Cevap: Medya kahramanları, çeşitli endüstri ürünlerinde yer alarak ve toplum tarafından ilgi görerek kültürün yayılmasına katkıda bulunurlar. Bu durum, tüketimi desteklemenin yanı sıra ilgili kültürün benimsenmesini ve tanıtılmasını sağlar.ramanlarının yarattığı kültürün yayılmasındaki rolünü açıklayınız. Cevap: Medya kahramanları, çeşitli endüstri ürünlerinde yer alarak ve toplum tarafından ilgi görerek kültürün yayılmasına katkıda bulunurlar. Bu durum, tüketimi desteklemenin yanı sıra ilgili kültürün benimsenmesini ve tanıtılmasını sağlar. 19. Medyada yer alan kahramanların izleyiciler üzerindeki etkilerini üç örnek ile açıklayınız.


 20. Cevap: Medyada yer alan kahramanların izleyiciler üzerindeki etkilerini üç örnek ile açıklayınız.da yer alan kahramanların izleyiciler üzerindeki etkilerini üç örnek ile açıklayınız. Açıklama:

  Medyada yer alan kahramanların izleyiciler üzerindeki etkilerini üç örnek ile açıklayınız. Cevap: * Sempati uyandırma: İzleyiciler, medyada yer alan kahramanlarla özdeşleşerek onlara duygusal olarak yakınlık hissederler. * Rol model olma: Kahramanlar, izleyiciler için olumlu davranış modelleri sağlayarak onları etkileyebilirler. * Ürün pazarlama: Kahramanlar, reklam filmlerinde yer alarak ürünlerin pazarlanmasına yardımcı olabilirler.er alan kahramanların izleyiciler üzerindeki etkilerini üç örnek ile açıklayınız. Cevap: * Sempati uyandırma: İzleyiciler, medyada yer alan kahramanlarla özdeşleşerek onlara duygusal olarak yakınlık hissederler. * Rol model olma: Kahramanlar, izleyiciler için olumlu davranış modelleri sağlayarak onları etkileyebilirler. * Ürün pazarlama: Kahramanlar, reklam filmlerinde yer alarak ürünlerin pazarlanmasına yardımcı olabilirler. 21. Medyanın amaçlarından üçünü sıralayınız.


 22. Cevap: Bilgilendirmek, eğlendirmek, ikna etmek. Açıklama:

  Medya, bilgi vermek, insanları eğlendirmek ve belirli fikirler veya eylemler konusunda ikna etmek gibi çeşitli amaçlara hizmet eder. 23. Popüler kültürün kişisel tarzın oluşumundaki rolünü açıklayınız.


 24. Cevap: Popüler kültür, insanların tükettiği medya ürünleri aracılığıyla belirli idealler ve trendler sunar. Bu idealler, insanların giyim, müzik ve diğer yaşam tarzı tercihlerini etkileyebilir. Açıklama:

  Popüler kültür, insanların sosyal gruplara aitlik hissi geliştirmesine ve kişisel kimliklerini şekillendirmelerine yardımcı olsa da, bireyselliği ve özgünlüğü körükleyebilir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Medya içeriklerini iyi çözümlemek önemlidir.
  (.....) 2. Kültür endüstrisi medya aracılığıyla eğlence sağlar.
  (.....) 3. Reklam metinlerinde yaşam biçimi pazarlanır.
  (.....) 4. Popüler kültür geniş halk kitlelerince kabul görür.
  (.....) 5. Medya, popüler kültürü yayar.
  (.....) 6. Medya, popüler kültür ürünleri de üretir.
  (.....) 7. Sinema filmleri popüler kültürün bir parçasıdır.
  (.....) 8. Medya kahramanları ürünlerin pazarlanmasında kullanılır.
  (.....) 9. Medyada karakter yaratmak hem tüketimi destekler hem de kültürü yayar.
  (.....) 10. Popüler kültür ürünleri herkesi ilgilendirir.

 26. Cevap: D, D, D, D, D, D, D, D, D, Y Açıklama:

  1. Medya içeriklerini iyi çözümlemek, bilinçli tüketim yapmak için gereklidir. 2. Kültür endüstrisi, eğlence medyası aracılığıyla kitlelere eğlence sağlar. 3. Reklam metinlerinde genellikle ürünlerin sunduğu yaşam biçimi vurgulanır. 4. Popüler kültür, geniş kitleler tarafından kabul görüp beğenilen kültür unsurlarını içerir. 5. Medya, popüler kültürü televizyon, film ve müzik gibi kanallar aracılığıyla yayar. 6. Medya, filmler, diziler ve çizgi filmler gibi popüler kültür ürünleri de üretir. 7. Sinema filmleri, popüler kültürü yansıtan ve yaygınlaştıran önemli bir araçtır. 8. Medya kahramanları, ürünlerin pazarlanmasında etkin bir şekilde kullanılır. 9. Medyada karakter yaratmak, hem tüketimi teşvik eder hem de kültürel değerleri yayar. 10. Popüler kültür ürünleri herkesi ilgilendirmese de geniş bir kitle tarafından takip edilir. 27. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Eğlence kavramı ...... olarak tanımlanır.
  2. Eğlence, insanların ..... olanağı sağlar.
  3. Eğlence, günlük hayatın sıkıcı ortamından bir ..... yoludur.
  4. Eğlence amacı ile üretilen medya içerikleri ...... etkiye sahiptir.
  5. Eğlence amaçlı medya içeriklerini iyi bir şekilde ele almayı öğrenmek ..... önemlidir.
  6. Televizyon, insanların eğlence ..... haline gelmiştir.
  7. Dijital oyunlar, günümüzde popüler bir ..... kaynağıdır.
  8. Akıllı telefonlar, eğlenceyi ..... hale getirmiştir.
  9. Medya, eğlence kültürümüz üzerinde önemli bir ..... sahiptir.
  10. Eğlence amaçlı medyayı bilinçli kullanmak bir ..... niteliğindedir.

 28. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 7.sınıf medya okur yazarlığı dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Türk kültüründe ikna etmede dilin yaratıcı ve mecazi kullanımını fark eder.

Öğrenciler, reklam sloganlarının ikna etme tekniklerini anlamayı geliştirir.

Öğrenciler basın özgürlüğünün önemini anlayabilir ve ifade özgürlüğünün korunmasının neden gerekli olduğunu kavrayabilirler.

Öğrenciler propaganda tekniklerini tanıyabilir ve manipüle edilmekten kaçınabilirler.

Öğrenciler, farklı dönemlerin eğlence kültürleri arasındaki farkı analiz eder.

Sıcak ve soğuk medya araçlarının özelliklerini ayırt etmeyi öğrenir.

Öğrenciler, eğlence medyasının temel türlerini kategorize edecektir.

Öğrenciler, medya teknolojisinin evriminin temel özelliklerini anlayacaktır.

Medya kahramanlarının kültür endüstrisindeki ve kültür yayılımındaki işlevlerini kavramak.

Medya kahramanlarının izleyiciler üzerindeki psikolojik ve davranışsal etkilerini anlamak.

Öğrenciler, medyanın iletişimdeki çok yönlü rolünü anlayacaktır.

Öğrenciler, popüler kültürün bireyler üzerindeki karmaşık etkisini kavrayacaktır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 7.Sınıf kategorisinin Medya Okuryazarlığı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Medya Okur Yazarlığı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Medya Okuryazarlığı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Medya Okuryazarlığı Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Medya Okuryazarlığı Dersi Ünite Özetleri