2023-2024 7.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-13)

2023-2024 7.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-13) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Matematik Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 7.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-13) CEVAPLARI

 1. 4x - 8 = 52 ise x aşağıda verilenlerden hangisidir?

  A) 30    B) 20    C) 15    D) 10

 2. Cevap: C

 3. 3x + 2 = 23 denkleminin çözüm kümesi kaçtır?

  A) 7    B) 11    C) -5    D) 5

 4. Cevap: A

 5. 3x+7=46 denklemini sağlayan x sayısı kaçtır?

  A) 46     B) 39     C) 18     D) 13

 6. Cevap: D

 7. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına D yanlış olanlarına Y yazınız.

  (….) Karenin köşegenleri aynı zamanda açıortaydır.
  (….) Eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirine eşittir.
  (….) Dikdörtgenin kenarları karşılıklı olarak paraleldir.
  (….) Beşgenin iç açılar toplamı 540 dir.
  (….)İçinde bilinmeyen bulunan ve bilinmeyenin bazı değerleri için doğruluğu sağlanabilen eşitliklere denklem denir.

 8. Cevap:

  Cevap Yok 9. 4x - 7 = 17 işleminde x'in değeri kaçtır?

  A) 6    B) 7    C) 8    D) 9

 10. Cevap: A Açıklama:

  Verilen denklem 4x - 7 = 17'dir. Bu denklemde x'in değerini bulmak için denklemin çözülmesi gerekmektedir. İlk olarak, denklemdeki -7'yi diğer tarafa geçirmek için her iki tarafı da 7 ile topluyoruz: 4x - 7 + 7 = 17 + 7. Bu bize 4x = 24 elde eder. Daha sonra, x'in değerini bulmak için denklemi 4'e bölelim: (4x)/4 = 24/4. Bu bize x = 6 sonucunu verir. Cevap A) 6'dır. 11. 3x - 5 = 2x + 3 doğrusal denklemi için x kaçtır?

  A) 8    B) 7    C) 6    D) 5

 12. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) 8'dir. Verilen denklem 3x - 5 = 2x + 3 şeklindedir. Denklemi çözmek için aynı türdeki terimleri bir araya getiririz. Bu durumda, 3x - 2x = 3 + 5 şeklinde olur. Bunu çözerek x = 8 elde ederiz. Dolayısıyla, x'in değeri 8'dir. 13. (2x+5) x 3 kaçtır?

  A) 6x+15     B) 6x+8     C) 6x+7     D) 6x+5

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap A) 6x+15. Verilen ifadeyi çözmek için dağılma özelliğini kullanırız. (2x+5) ifadesini 3 ile çarptığımızda, her bir terimi 3 ile çarparız: 3 * 2x + 3 * 5 = 6x + 15. Verilen ifadeyi çözmek için dağılma özelliğini kullanırız. İfadeyi çarparak 6x+15 sonucunu elde ederiz. 15. 4x-5=11 ise, x kaçtır?

  A) 4     B) 4,5     C) 5     D) 5,5

 16. Cevap: A Açıklama:

  Verilen denklemi çözebiliriz: 4x - 5 = 11 4x = 11 + 5 4x = 16 x = 16 / 4 x = 4 Sonuç olarak, denklemin çözümü x = 4'tür. 17. (3x+1) + (2x-3) kaçtır?

  A) 5x-2     B) 5x-4     C) 5x-1     D) 5x+2

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) 5x-2'dir.Verilen ifadeyi toplayarak çözebiliriz: (3x+1) + (2x-3) = 3x + 1 + 2x - 3 = (3x + 2x) + (1 - 3) = 5x - 2 Sonuç olarak, verilen ifade 5x - 2'ye eşittir. 19. 3x + 7 = 22 denkleminin çözümü nedir?

  A) x = 5    B) x = 6    C) x = 7    D) x = 8

 20. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: "A) x = 5." Verilen denklem 3x + 7 = 22'dir. Denklemi çözmek için, önce denklemden 7'yi çıkararak 3x'yi elde etmemiz gerekmektedir. 3x + 7 - 7 = 22 - 7 şeklinde denklemi sadeleştiririz, bu da 3x = 15'e denk gelir. Son olarak, denklemi x'e göre çözebilmek için her iki tarafı da 3'e böleriz: (3x) / 3 = 15 / 3, bu da x = 5'e işaret eder. Dolayısıyla, çözüm olarak x = 5 elde edilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 7.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-13) Detayları

2023-2024 7.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-13) 13 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 7.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-13) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 7.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-13) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 7.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-13) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Test


2023-2024 7.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-13) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • GEOMETRİ VE ÖLÇME
  1. Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılır
  2. Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılır.
  3. Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılır.
  4. Birimküpler ve izometrik kâğıtlar ile bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılır.
  5. Çember ve çember parçasının uzunluğunu hesaplamayı gerektiren çalışmalara yer verilir.
  6. Daire ve daire diliminin alanını hesaplamayı gerektiren çalışmalara yer verilir.
  7. Gerçek hayat durumları (yollar, kavşaklar, krokiler vb.) ile açılar arasındaki ilişkiler inceletilir.
  8. İlişkilendirme süreçlerinde kâğıt katlama etkinliklerine yer verilebilir.
  9. Merkez açı ile daire diliminin alanı ilişkilendirilirken orandan yararlanılır.
  10. Öğrencilerin farklı temsil biçimleri ( tablo; sütun, daire veya çizgi grafiği ) oluşturmaları teşvik edilir
  11. Problem çözme etkinliklerinde üçgenin alanı ile dörtgenlerin (kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk) hem üçgenlerle hem de birbirleriyle olan ilişkilerini fark ettirmeye yönelik etkinliklere yer verilir
  12. Problem kurmaya yönelik çalışmalara yer verilir
  13. Problemlerin mimari ve tasarımla ilişkili olmasına dikkat edilir
  14. Üç boyutlu cisimlerin kullanıldığı oyunlara yer verilir

Ayrıca

Denklem çözme becerisi ve bilinmeyen bir değişkenin değerini bulma yeteneği.

Bu sorunun kazanımı, doğrusal bir denklemi çözerek bilinmeyen bir değişkenin değerini bulabilme yeteneğidir.

Dağılma özelliğini anlama ve uygulama becerisi.

Bu sorunun kazanımı, birinci dereceden denklemleri çözebilme yeteneğidir.

Bu sorunun kazanımı, cebirsel ifadeleri toplama işlemiyle çözebilme yeteneğidir.

Lineer denklemleri çözme ve denklemdeki bilinmeyen değeri bulma becerisi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 7.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-13) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Matematik Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 7.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-13) Testi İstatistikleri

Bu sınav 6 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 38 kere doğru, 12 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 7.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-13) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 7.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-13) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 7.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-13) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 7.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-13) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Matematik Uygulamaları dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.