7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Boşanma sürecini açıklayınız.


 2. Cevap: Boşanma süreci, (1) Talak, (2) İddet, (3) Müt'a aşamalarından oluşur. Açıklama:

  Talak, boşama sözüdür. İddet, kadının beklemesi gereken süredir. Müt'a, kocanın kadına verdiği hediyedir. 3. Çocukların emzirilmesi ve bakımı ile ilgili İslam'ın öğretilerini yazınız.


 4. Cevap: İslam, çocukların iki tam yıl emzirilmesini, anne ve babanın çocukların bakımını üstlenmesini ve çocuğun zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını emreder. Açıklama:

  Çocuğun emzirilmesi ve bakımı, onun sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için çok önemlidir. 5. Allah'ın dinde zorlama olmadığını ifade eden ayetin açıklaması nedir?


 6. Cevap: Dinde zorlama olmadığı ayeti, insanların kendi iradeleriyle Allah'a inanmaları veya inanmamaları gerektiğini ifade eder. Açıklama:

  Ayet, inancın kalplerde yer alması gerektiğini ve kişilerin inançları konusunda zorlanmaması gerektiğini vurgular. 7. İbrahim Peygamber'in Allah'a inancını güçlendirmek için istediği şey nedir?


 8. Cevap: İbrahim Peygamber, Allah'a inancını güçlendirmek için ölüleri nasıl dirilttiğini görmeyi istemiştir. Açıklama:

  Allah, İbrahim Peygamber'in isteğini yerine getirerek ona kuşları diriltme mucizesini göstermiştir. 9. Fetih Suresinin 3. ayetinde 'Allah'ın nimetini tamamlama'dan ne anlaşılır?


 10. Cevap: Geçmiş ve gelecek günahların bağışlanması ve Allah'ın yardımıyla zafer kazanılması Açıklama:

  Bu ayet, Allah'ın affediciliğinin ve desteğinin Müslümanlara her zaman ulaştığını ifade eder. 11. Mülk Suresinin 7. ayetinde geçen 'korkunç uğultu' hangi olaya işaret eder?


 12. Cevap: Cehennemin kaynama sesi Açıklama:

  Bu ayet, cehennemin dehşet verici doğasını ve oraya atılanların maruz kalacağı azabı tasvir eder. 13. Medd-i tabii nedir?


 14. Cevap: Harf-i medden sonra hemze veya sükun-u lazım gelmesiyle oluşan meddir. Açıklama:

  Medd-i tabii, bir elif miktarı uzatılır. 15. Medd-i Ârız'ın oluşumu hakkında bilgi veriniz.


 16. Cevap: Harf-i medden sonra sükun-u ârız gelmesiyle oluşur. Açıklama:

  Sükun-u ârız, şekil itibariyle hareke, ses itibariyle cezmedir. 17. Medd-i lâzım nedir ve örnek veriniz.


 18. Cevap: Harf-i medden sonra sebeb-i medden sükun-u lâzım aynı kelimede yan yana geldiğinde oluşan medd çeşididir. Açıklama:

  Örnek olarak "يُعذَّبون" kelimesindeki "ذ" harfinde medd-i lâzım vardır. 19. Harf-i lîn nedir?


 20. Cevap: Kendisi cezimli ve bir önceki harfin harekesi üstün olan "vâv" ve "yâ" harfleridir. Açıklama:

  Harf-i lîn, medd-i lîn oluşumunda rol oynar. 21. İklab uygulamasının gerçekleştiği durumlardan birini açıklayınız.


 22. Cevap: Tenvin veya sakin nun harfinden sonra harekeli "bâ" harfinin gelmesi hâlinde iklab uygulanır. Açıklama: 23. Kâfirun suresinin ana fikrini özetleyiniz.


 24. Cevap: Tevhid ile şirkin uzlaşmaz iki inanç sistemi olduğu ve din ve ibadet özgürlüğü gerektiği. Açıklama: 25. Mâun suresi hakkında bilgi veriniz.


 26. Cevap: Kur'an'ın 107. suresi, iman, ahlak ve ibadet konularını işleyen bir suredir. Açıklama:

  Sure, dini yalanlayanların özelliklerini, gösterişli ibadetlerin tehlikelerini ve iyiliğe engel olmanın kötülüğünü vurgulamaktadır. 27. "Din" kelimesinin Mâun suresinde hangi anlamlarda kullanıldığını yazınız.


 28. Cevap: Hem genel anlamda din hem de ahiret günü anlamında Açıklama:

  Sure, dini yalanlayanların ahiret gününe inançsızlıklarını ve sorumluluklarından kaçınmalarını kınamaktadır. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  ( ) 1. Allah'a ortak koşanlara cehennem azabı vardır.
  ( ) 2. Borçlu darlık içindeyse ona borcunu hemen ödemesi gerekir.
  ( ) 3. Yazıcı, Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmamalıdır.
  ( ) 4. Rahman ve Rahîm olan Allah, yücedir.
  ( ) 5. Ölümü ve hayatı Allah yaratmıştır.
  ( ) 6. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
  ( ) 7. Fetih Suresi'nde Allah'ın apaçık bir fetih verdiği söylenir.
  ( ) 8. Münafıklar Allah'a inanmışlardır.
  ( ) 9. Allah'ın rahmetinden uzak olanlar cehennem azabında kalırlar.
  ( ) 10. Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar.

 30. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EZBERLENECEK DUALAR, SURELER VE ANLAMLARI
  1. Fil Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  2. Fil Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  3. Fil Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  4. Kafirun Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

Ayrıca 7.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 2.dönem sonu Kuran-ı Kerim dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, boşanma sürecinin aşamalarını ve bunların hukuki sonuçlarını kavrayacaktır.

Öğrenciler, İslam'ın çocukların bakımı ve korunması hakkındaki öğretilerini öğrenecektir.

Dinde özgürlüğün önemini ve Allah'a inancın kişisel bir tercih olduğunu kavramak.

İbrahim Peygamber'in güçlü inancını ve Allah'ın kudretinin büyüklüğünü anlamak.

Öğrenciler, Allah'ın nimetlerini ve Fetih Suresinde belirtilen nimetlerin kapsamını anlarlar.

Öğrenciler, cehennemin karakteristik özelliklerini ve cehennemliklerin oradaki durumunu kavrarlar.

Medd-i tabii kavramını tanımlayabilmek.

Medd-i Ârız'ın oluşum şartlarını açıklayabilmek.

Öğrenciler medd-i lâzımın tanımını ve örneklerini öğrenecekler.

Öğrenciler harf-i lîn kavramını tanıyacaklar.

Öğrenciler, Mâun suresinin temel içeriği ve Kur'an'daki yerini anlayabilecektir.

Öğrenciler, "din" kavramının kapsamını ve Mâun suresindeki kullanımını anlayabilecektir.

- Faiz yasağını ve faizli borçların sonuçlarını anlamak. - Borçlanma ve borç ödeme işlemlerine ilişkin kuralları öğrenmek. - İnanç esaslarını güçlendirmek. - Allah'ın sıfatlarını ve hakimiyetini tanımak. - Allah'ın insanları denemek için ölüm ve hayatı yarattığını anlamak. - Allah'ın adil olduğunu ve gücünün her şeye yettiğini kavramak. - Fetih Suresi'nin ana konusunu öğrenmek. - İnançtaki samimiyetin önemini vurgulamak. - Allah'ın rahmetinin geniş olduğunu ve ona yaklaşanları koruduğunu bilmek. - Allah'ın insana yüklediği sorumlulukların kişinin gücüne göre olduğunu anlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.