7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Bakara Suresi'nde Allah'ın düşmanı olduğu belirtilen kişi hangi seçenekte tanımlanmaktadır?

  A) Dünya hayatına ilişkin sözleri hoşuna giden ve kalbindekine Allah'ı şahit tutan kişi
  B) Gururu yüzünden daha fazla günaha sürüklenen kişi
  C) Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eden kişi
  D) Yeryüzünde bozgunculuk yapmağa çalışan kişi

 2. Cevap: A Açıklama:

  Dünya hayatına ilişkin sözleri hoşuna giden ve kalbindekine Allah'ı şahit tutan kişinin Allah'ın düşmanı olduğu belirtilmektedir. 3. Bakara Suresi'nde yetimlerle ilgili hangi tavsiye verilmektedir?

  A) Yetimlerden uzak durulmalıdır.
  B) Yetimler zorla çalıştırılabilir.
  C) Yetimlerin durumlarını düzeltmek hayırlıdır.
  D) Yetimler her zaman öksüzhanede tutulmalıdır.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Yetimlerin durumlarını düzeltmek hayırlıdır ifadesi, Bakara Suresi'nde yetimlerle ilgili tavsiye olarak verilmektedir. 5. Bakara Suresi'ne göre hangi yeminler geçerli sayılmıştır?

  A) İyilik etmemek ve insanların arasını düzeltmemek yönündeki yeminler
  B) Kasıtsız olarak yapılan yeminler
  C) Kalplerle yapılan yeminler
  D) Eşlerine yaklaşmamağa yemin edenlerin yeminleri

 6. Cevap: C Açıklama:

  Bakara Suresi'ne göre kasıtsız yeminler geçerli sayılmazken, kalplerle yapılan yeminler geçerli sayılır. 7. Hangi günahkâr insan grubu Allah tarafından sevilmez?

  A) Hırsızlar        B) Yalancılar      
  C) Faiz yiyenler    D) Zinakarlar      
                     

 8. Cevap: C Açıklama:

  Allah, faiz yiyen hiçbir günahkâr nankörü sevmez. 9. Allah'ın kâfirler topluluğunu hidayete erdirmemesinin nedeni nedir?

  A) Çünkü onlar inatçıdırlar
  B) Çünkü Allah onlara zulmetmek ister
  C) Çünkü insanlar kendileri sorumludur
  D) Çünkü şeytan onları azdırmıştır

 10. Cevap: C Açıklama:

  Allah, din konusunda zorlama yapmaz. İnsanlar kendi seçimlerinden sorumludur. 11. Mülk Suresi'nin 1. ayetine göre, hükümranlık kime aittir?

  A) İnsanlara        B) Meleklere       
  C) Allah'a          D) Peygamberlere   
                     

 12. Cevap: C Açıklama:

  Ayet, hükümranlığın Allah'ın elinde olduğunu belirtmektedir. 13. Fetih Suresi'ne göre, Allah'ın Fetih'ten maksadı hangisidir?

  A) Müslümanların savaşlarda kazanması
  B) Müslümanların günahlarının bağışlanması
  C) Müslümanların imanlarının artması
  D) Müslümanların zenginleşmesi

 14. Cevap: B Açıklama:

  Ayet, Fetih'in Allah'ın müminlerin günahlarını bağışlamak için verdiğini belirtmektedir. 15. Mülk Suresi'nin 19. ayeti, kuşların gökyüzünde uçmasını hangi güce bağlar?

  A) Rüzgara              B) Kendi kanatlarına   
  C) Rahman'a             D) Meleklere           
                         

 16. Cevap: C Açıklama:

  Ayet, kuşların uçmasını Rahman'ın gücüne bağlamaktadır. 17. Fetih Suresi'nin 5. ayetine göre, müminlere vaat edilen cennetin özelliği nedir?

  A) Sonsuzluğu
  B) İçinden ırmakların akması
  C) Altın ve gümüşten yapılmış olması
  D) Meleklerin koruması

 18. Cevap: B Açıklama:

  Ayet, müminlere vaat edilen cennetin içinde ırmakların akacağını belirtmektedir. 19. Harf-i med üzerine hemze geldiğinde oluşan sebeb-i med hangisidir?

  A) Hemze            B) Sükun-u ârız    
  C) Sükun-u lazım    D) Hareke          
                     

 20. Cevap: A Açıklama:

  Hemze, harf-i medden hemen sonra geldiğinde meddi tabii'yi uzatır. 21. "صَلَوَاتٌ" kelimesinde hangi med türü vardır?

  A) Medd-i tabii       B) Medd-i ârız       
  C) Medd-i münfasıl    D) Medd-i muttasıl   
                       

 22. Cevap: B Açıklama:

  "صَلَوَاتٌ" kelimesinde "vâv" harfi sakin olduğu için medd-i ârız vardır. 23. Medd-i ârız meydana gelmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

  A) Harf-i med ile sebeb-i med arasında sükun-u ârız olması
  B) Harf-i med ile sebeb-i med arasında sükun-u lâzım olması
  C) Harf-i lîn ile sebeb-i med arasında sükun-u ârız olması
  D) Harf-i lîn ile sebeb-i med arasında sükun-u lâzım olması

 24. Cevap: A Açıklama:

  Medd-i ârız, harf-i med ile sebeb-i med arasında sükun-u ârız olması durumunda meydana gelir. 25. Aşağıdakilerden hangisi medd-i lâzım örneğidir?

  A) وَهُوَ    B) لَنْ    C) يَا    D) بَيْت    

 26. Cevap: B Açıklama:

  Medd-i lâzım, harf-i med ile sebeb-i med arasında sükun-u lâzım olması durumunda meydana gelir. "لَنْ" kelimesinde "elif" harfi harf-i med, "nûn" harfi sebeb-i med ve iki harf arasında sükun-u lâzım bulunmaktadır. 27. Medd-i lâzım ölçüsü nedir?

  A) Bir elif miktarı     B) İki elif miktarı    
  C) Üç elif miktarı      D) Dört elif miktarı   
                         

 28. Cevap: D Açıklama:

  Medd-i lâzım ölçüsü dört elif miktarıdır. 29. Aşağıdakilerden hangisi medd-i lîn örneği değildir?

  A) زَيْنِهِ    B) هُوَ    C) الَّذِي    D) رَّحْمَةً    

 30. Cevap: B Açıklama:

  "هُوَ" kelimesinde harf-i lîn ile sebeb-i med arasında sükun-u ârız veya sükun-u lâzım bulunmamaktadır. Diğer üç kelimede ise medd-i lîn şartları sağlanmaktadır. 31. Fil suresinin neden indirildiği düşünülmektedir?

  A) Kureyşlilerin Kabe'ye saldırması
  B) Kureyşlilerin Peygamberimize ibadet etmeyi teklif etmesi
  C) Ebabil kuşlarının Mekke'ye taş yağdırması
  D) Yemenlilerin Müslümanlara saldırması

 32. Cevap: B Açıklama:

  Surenin "Eyvah fillerimiz!" ifadesiyle başlaması, Kureyşlilerin Peygamberimize ibadet teklif ettiklerinden sonra surenin indiğini göstermektedir. 33. Kâfirun suresinin kaç ayeti vardır?

  A) 5    B) 6    C) 7    D) 8    

 34. Cevap: A Açıklama:

  Surede toplam 6 ayet vardır. 35. Fil suresinin anlatılan olayı nedir?

  A) Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak için saldırması
  B) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumu
  C) Yahudilerin Hz. Muhammed'i (s.a.v.) öldürmek istemesi
  D) Kureyşlilerin Mekke'yi ele geçirmesi

 36. Cevap: A Açıklama:

  Fil suresinde, Yemen Valisi Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak için saldırması anlatılır. 37. Kureyş suresinde Kureyş kabilesine verilen nimetler hangileridir?

  A) Kış ve yaz yolculukları    B) Güçlü ordu                
  C) Bereketli topraklar        D) Zenginlik ve servet       
                               

 38. Cevap: A Açıklama:

  Kureyş suresinde Kureyş kabilesine verilen nimetler kışın Yemen'e, yazın Şam'a yaptıkları yolculukların kolaylaştırılmasıdır. 39. Fil suresinden çıkarabileceğimiz bir ilke hangisidir?

  A) Güçlünün yanında olmak önemlidir.
  B) Zalimlere karşı mücadele etmek gerekir.
  C) Allah kötü niyetli kişileri cezalandırır.
  D) Kâbe korunması gereken kutsal bir mekândır.

 40. Cevap: D Açıklama:

  Fil suresinden çıkarabileceğimiz bir ilke Kâbe'nin Allah tarafından korunmasıdır. 41. Kureyş suresinde Allah'ın (c.c.) Kureyş kabilesinden istediği şey nedir?

  A) Savaşlara katılmaları     B) Kendisine tapınmaları    
  C) Kâbe'yi yıkmaları         D) Yolculuklara çıkmaları   
                              

 42. Cevap: B Açıklama:

  Kureyş suresinde Allah (c.c.), Kureyş kabilesinden kendisine kulluk etmelerini ister.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EZBERLENECEK DUALAR, SURELER VE ANLAMLARI
  1. Fil Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  2. Fil Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  3. Fil Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  4. Kafirun Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

Ayrıca 7.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Bakara Suresi'nin temel konularını anlama.

İslam'ın sosyal sorumluluk anlayışını kavrama.

İslam'ın ahlaki ilkelerini öğrenme.

Faiz yemenin haramlığı ve sonuçları

Dinde zorlamanın olmadığını anlama

Mülk Suresi'nin ana temasını anlama

Fetih Suresi'nin ana mesajını kavrama

Mülk Suresi'nde Allah'ın yaratmadaki gücünü anlama

Fetih Suresi'nde cennetle ilgili vaatleri anlama

Harf-i med ve sebeb-i med'in çeşitlerini bilir.

Çeşitli med türlerini tanır.

Öğrenciler, medd-i ârızın oluşum şartlarını anlayacaklar.

Öğrenciler, medd-i lâzımın oluşum şartlarını ve örneklerini anlayacaklar.

Öğrenciler, medd-i lâzımın ölçüsünü bilecekler.

Öğrenciler, medd-i lîn örneklerini ve olmayan örnekleri ayırt edebilecekler.

Fil suresinin nüzul sebebini öğrenme

Kâfirun suresinin temel özelliklerini bilme

Fil suresinin mesajını anlama

Kureyş suresinin mesajını anlama

Fil suresinin mesajını anlama

Kureyş suresinin mesajını anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.