7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Kültürel unsurların bir toplumun kimliğini korumasına nasıl yardımcı olduğunu açıklayınız.


 2. Cevap: Gelenekler, değerler, dil ve sanat gibi kültürel unsurlar, bir toplumun geçmişini ve deneyimlerini yansıtır ve aktarır. Bu unsurlar, bir toplumun özgünlüğünü ve farklılığını korur. Açıklama:

  Kültürel unsurlar, bir toplumun üyelerini birleştirir ve onlara bir aidiyet duygusu verir. Bu unsurların korunması ve aktarılması, bir toplumun kimliğini ve mirasını gelecek nesillere taşımak için hayati önem taşır. 3. Kültürel miras nedir? Açıklayınız.


 4. Cevap: Kültürel miras, bir toplumun geçmişten günümüze taşıdığı dil, gelenekler, sanat eserleri ve tarih gibi unsurları içerir. Açıklama:

  Kültürel miras, bir toplumun kendine özgü kimliğini oluşturan ve gelecek nesillere aktarılan değerli bir hazinedir. 5. Kültürel mirasın korunmasının bir toplumun kimliğinin oluşumundaki önemini tartışınız.


 6. Cevap: Kültürel miras, bir toplumun kimliğini tanımlayan temel unsurları içerir. Geçmişten gelen değerleri, gelenekleri ve sanat eserlerini koruyarak toplumun özgün kimliğinin oluşumuna ve güçlenmesine katkıda bulunur. Açıklama:

  Kültürel miras, bir toplumun kendine has dilini, sanatını, tarihini ve inanç sistemini yansıtır. Bu mirasın korunması, toplumun geçmişiyle bağını güçlendirir ve gelecek nesillere kimliğini aktarır. 7. Kültürel mirasa sahip çıkmanın toplumsal birlik ve bağlılık üzerindeki etkilerini açıklayınız.


 8. Cevap: Kültürel mirasa sahip çıkmak, toplumsal birlik ve bağlılığı artırır. Ortak bir kültürel mirasa sahip olmak, toplum üyeleri arasında bir aidiyet duygusu oluşturur ve karşılıklı anlayış ve destek bağlarını güçlendirir. Açıklama:

  Kültürel miras, bir toplumun paylaştığı gelenekleri, değerleri, sanatı ve tarihini içerir. Bu mirasın korunması ve sürdürülmesi, toplum üyeleri arasında bir birliktelik duygusu yaratır ve toplumsal birlik ve dayanışmayı teşvik eder. 9. Sanatın medeniyete estetik değerler dışındaki katkıları nelerdir?


 10. Cevap: Sanat, toplumsal kimliği inşa etmeye, inovasyonu ve değişimi teşvik etmeye, dil ve ifade araçları sağlamaya ve kültürel geleneklerin devamını sağlamaya yardımcı olur. Açıklama:

  Sanat eserleri bir toplumun tarihini ve değerlerini yansıtarak toplumsal kimliğin oluşmasına katkıda bulunur. Ayrıca yeni fikirler ve perspektifler sunarak inovasyonu teşvik eder. Edebiyat ve dil ise toplumun duygusal ve düşünsel dünyasını ifade etmek için kullanılan araçlardır. 11. Teknolojik gelişmelerin toplum üzerindeki olumlu etkilerini açıklayınız.


 12. Cevap: * Üretim verimliliğini artırır. * İnovasyonu ve yenilikçiliği teşvik eder. * Eğitim ve bilim alanındaki gelişmeleri kolaylaştırır. * İletişimi ve küreselleşmeyi destekler. Açıklama:

  Teknolojik gelişmeler, toplumun refah düzeyini yükseltir. 13. Yunus Emre'nin eserlerinin tasavvufa etkisini açıklayınız.


 14. Cevap: Yunus Emre'nin eserleri, tasavvufi idealleri sade ve anlaşılır bir dilde ifade ederek tasavvufun Anadolu'da yayılmasına ve derinleşmesine yardımcı olmuştur. Açıklama:

  Yunus'un eserlerindeki aşk, sevgi, birlik ve insan sevgisi temaları, tasavvufun temel ilkelerini yansıtmış ve Anadolu toplumunda bu düşünce sistemine olan ilgiyi artırmıştır. 15. Yunus Emre'nin eserlerindeki İslamî değerleri yazınız.


 16. Cevap: * Allah sevgisi * İslamî değerlere bağlılık * Hoşgörü * Sevgi Açıklama:

  Yunus Emre'nin eserleri, İslam kültürünü Anadolu'da güçlendirmiş ve İslam'ın hoşgörü ve sevgi temellerini vurgulayarak insanları bir araya getirmiştir. 17. Yunus Emre'nin İslam ahlakını halk kültürüne yansıtmadaki yöntemlerini örneklendiriniz.


 18. Cevap: * Basit ve anlaşılır dil kullanımı * Gündelik hayattan örnekler verme * Tasavvufi öğretileri halk hikayeleriyle bütünleştirme Açıklama:

  Yunus Emre, İslam ahlakının temel ilkelerini halkın günlük yaşamına ve diline uygun bir şekilde sunmuştur. 19. Âşık Veysel Şatıroğlu'nun Türk halk müziğine yaptığı katkılar nelerdir?


 20. Cevap: Âşık Veysel, kendi bestelediği türkülerle Türk halk müziğine yeni bir soluk getirmiştir. Geleneksel Türk müziğini modern etkilerle harmanlamış ve eserlerinin derin sözleriyle halkın duygularına dokunmuştur. Açıklama:

  Âşık Veysel'in türkülerinde geleneksel Türk müziği ezgileriyle modern armoniler bir arada kullanılmıştır. Sözlerinde ise insan sevgisi, doğa ve yaşam felsefesi gibi evrensel temalar işlenmiştir. 21. Âşık Veysel'in eserlerinde işlediği evrensel temalardan üç örnek veriniz.


 22. Cevap: 1. İnsanlık değerleri (adalet, sevgi, insan hakları) 2. Ahlak ilkeleri (dürüstlük, adalet, sevgi) 3. Sevgi ve hoşgörü Açıklama:

  Âşık Veysel'in eserleri, sadece Türk kültürüne değil, tüm insanlığa seslenen evrensel temalar içerir. 23. Âşık Veysel neden engelli bireyler için bir ilham kaynağıdır?


 24. Cevap: Âşık Veysel, görme engeline rağmen azmi ve yeteneğiyle engelleri aşarak bir ozan olarak hayatını sürdürmüştür. Bu, engelli bireyler için bir örnek teşkil eder ve sanatın gücünü gösterir. Açıklama:

  Âşık Veysel'in hayatı ve sanatı, engelli hakları ve farkındalık konusunda toplumda bir ilham kaynağı olmuştur. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Âşık Veysel'in eserleri, Anadolu'nun kültürel çeşitliliğine vurgu yapmaz.
  (.....) 2. Âşık Veysel, halk şiiri geleneğini yaşatmada önemli bir rol oynamıştır.
  (.....) 3. Âşık Veysel'in şiirleri, Türk kültürünün manevi değerlerini taşımaz.
  (.....) 4. Saz, Âşık Veysel'in türkülerinde önemli bir yer tutmaz.
  (.....) 5. Âşık Veysel'in sanatı, engelli bireyler için bir ilham kaynağıdır.
  (.....) 6. Âşık Veysel'in eserleri, insan hakları gibi evrensel temalara değinmez.
  (.....) 7. Âşık Veysel, görme engeline rağmen azimli bir ruha sahipti.
  (.....) 8. Âşık Veysel, halk hikâyelerini eserlerinde canlandırmadı.
  (.....) 9. Âşık Veysel'in sanatı, engelli bireylerin toplumda varlık göstermelerine yardımcı oldu.
  (.....) 10. Âşık Veysel, dilin zenginleşmesine katkıda bulunmadı.

 26. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. Y 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama: 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın.

  a. Yunus Emre
  b. Tasavvuf
  c. Hacı Bayram Veli
  d. Türk halk şiiri
  e. Ahlaki değerler
  f. Evrensel temalar
  g. Manevi duygular
  h. Kültürel birleşim
  1. Yunus Emre'nin eserlerinde işlenen temalar
  2. Hacı Bayram Veli'nin öne çıkan şiir özelliği
  3. Türk toplumunun manevi gelişimine önemli katkılar sağlayan unsur
  4. Hacı Bayram Veli'nin öğretilerinin odağı
  5. Yunus Emre'nin eserlerinin dil özelliği

 28. Cevap: 1. f 2. d 3. e 4. a 5. b 6. g 7. h 8. b 9. e 10. a Açıklama: 29. Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz.

  1. Karacaoğlan, Türk kültürüne katkısıyla bilinen bir halk şairidir.
  2. Dede Korkut, Türk edebiyatında "___________"leriyle tanınır.
  3. Köroğlu, destanlarında __________ ve __________ temalarını işler.
  4. Âşık edebiyatında duygular ________ ve ________ dille ifade edilir.
  5. Âşık Veysel, kendi bestelediği türkü ve sazıyla Türk halk müziğine __________ katkılarda bulunmuştur.
  6. Karacaoğlan'ın eserleri, __________ dilde yazılmıştır.
  7. Âşık Veysel'in şarkıları, __________ bir dönemin izlerini taşır.
  8. Âşık edebiyatında __________ gibi doğa unsurları, şiirlerde duygusal durumları __________ olarak kullanılır.
  9. Karacaoğlan, halkın __________ ve __________ gibi konuları şiirlerinde işler.
  10. Âşık Veysel'in şiirlerindeki __________ ve __________ değerleri, Türk toplumunun milli kimliğini güçlendirmiştir.

 30. Cevap: 1. halk müziği 2. kahramanlık hikâyeleri 3. cesaret, adalet 4. açıkça, içten 5. önemli 6. sade, yalın 7. geçmişin 8. tabiat, metaforlarla 9. günlük yaşamı, toplumsal olayları 10. ahlaki, kültürel Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 7.sınıf kültür ve medeniyetimize yön verenler 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenciler, kültürel unsurların bir toplumun kimliğini korumasındaki önemini anlayacaklardır.

Kültürel mirasın tanımını anlama.

Kültürel mirasın korunmasının toplumun kimliğinin oluşumundaki rolünü anlayabilme.

Kültürel mirasa sahip çıkmanın toplumsal birlik ve bağlılık üzerindeki olumlu etkilerini anlayabilme.

Öğrenciler, sanatın medeniyete estetik değerlerin ötesindeki çok yönlü katkılarını anlayacaklar.

Teknolojik gelişmelerin toplum için faydalarını anlamak.

Öğrenci, Yunus Emre'nin eserlerinin tasavvufun Anadolu'daki yayılmasındaki rolünü anlar.

Öğrenci, Yunus Emre'nin eserlerindeki İslamî değerleri tanır ve anlar.

Öğrenciler, Yunus Emre'nin İslam ahlakını yaymadaki etkili yöntemlerini anlar.

Âşık Veysel Şatıroğlu'nun Türk halk müziğine yaptığı yenilikleri anlamak.

Öğrenciler, Âşık Veysel'in eserlerinde işlediği evrensel temaları tanımlayabilecektir.

Öğrenciler, Âşık Veysel'in engelli bireyler için ilham kaynağı olmasının nedenlerini açıklayabilecektir.

1. Anadolu kültürü ve Âşık Veysel'in eserleri arasındaki ilişkiyi anlama 2. Âşık Veysel'in halk şiiri geleneğini korumadaki önemini kavrama 3. Âşık Veysel'in manevi değerlere verdiği önemi öğrenme 4. Âşık Veysel'in türkülerindeki sazın rolünü anlama 5. Âşık Veysel'in engelli bireyler için bir ilham kaynağı olduğunu fark etme 6. Âşık Veysel'in eserlerinin insanlığın ortak değerlerini yansıttığını öğrenme 7. Âşık Veysel'in hayat hikâyesinden azim ve kararlılık hakkında fikir edinme 8. Âşık Veysel'in eserlerinin Türk halk hikâyelerini sürdürdüğünü anlama 9. Âşık Veysel'in sanatının engelli bireylerin topluma katılımına nasıl katkıda bulunduğunu öğrenme 10. Âşık Veysel'in dilin gelişmesine yaptığı katkıları fark etme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.