7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav

7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav sınavı 7.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. "My grandmother is the oldest person in our family." Cümlesinde hangi kelime superlatif yapıdadır?

  A) Grandmother    B) Oldest    C) Family    D) Person

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "oldest" kelimesidir. Bu kelime, "-est" eki ile oluşturulan bir superlatif yapıya sahip olan "old" kelimesinin sıfat şeklidir ve "en yaşlı" anlamına gelir. Bu cümlede "oldest" kelimesi, "my grandmother" kelimesinden bahsedilirken onun ailesindeki en yaşlı kişi olduğunu belirtmek için kullanılmıştır. Bu soru, öğrencilerin superlatif yapıları tanımlama ve kullanma becerilerini ölçmektedir. 3. "The Nile is the longest river in Africa." Cümlesinde hangi kelime superlatif yapıdadır?

  A) Nile    B) Longest    C) River    D) Africa

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) Longest'dır. Bu cümle, "en uzun nehir" ifadesi ile superlatif yapıdadır ve "longest" kelimesi bu ifadeyi oluşturan sıfat olarak kullanılmaktadır. 5. Which of the following sentences contains a comparative adjective?

  A) The weather was hot today.
  B) My car is faster than yours.
  C) I like pizza more than hamburgers.
  D) She is wearing a red shirt.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B" dir, çünkü "My car is faster than yours" cümlesinde "faster" bir karşılaştırmalı sıfattır. Karşılaştırmalı sıfatlar, iki şeyi karşılaştırmak için kullanılır ve "-er" veya "more" gibi eklerle oluşturulabilirler. 7. What is the comparative form of the adverb "quickly"?

  A) quicker    B) quicklier    C) more quickly    D) quick

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) more quickly"dir. "Quickly" adverb (zarf) olduğu için, comparative form (karşılaştırmalı şekli) "more" kullanılarak yapılır ve "quickly" kelimesinin karşılaştırmalı hali "more quickly" şeklindedir. 9. Which planet is the closest to the Sun?

  A) Venus    B) Earth    C) Mars    D) Mercury

 10. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Mercury" dir. Mercury, Güneş'e en yakın gezegendir ve Güneş Sistemi'ndeki en küçük gezegendir. Ayrıca, gezegenin yüzeyindeki sıcaklık ısı farkından dolayı çok yüksek ve çok düşük olabilmektedir. 11. Which planet is known as the Red Planet?

  A) Mars    B) Jupiter    C) Venus    D) Saturn

 12. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı Mars'tır. Mars, Güneş Sistemi'nde Dünya'ya en yakın dördüncü gezegendir ve kızıl renkli görünümü nedeniyle "Kızıl Gezegen" veya "Kızıl Gece Yıldızı" olarak da bilinir. 13. Which planet is known for its rings?

  A) Saturn    B) Neptune    C) Jupiter    D) Uranus

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Saturn'dur. Saturn'un çevresindeki halkaları gözlemlemek için teleskoplardan yararlanılmaktadır. 15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru karşılaştırma yapmaktadır?

  A) My car is faster than my sister.
  B) My car is faster than fast.
  C) My car is more fast than my sister's.
  D) My car is fast than my sister's.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) My car is faster than my sister. Bu cümle, iki farklı varlık arasında karşılaştırma yaparken doğru bir yapı kullanıyor. Diğer seçenekler ise yanlış karşılaştırma yapıları içeriyor, çünkü "fast" sözcüğü zaten bir sıfattır ve bir "daha fazla" (more) belirtisine ihtiyaç duymaz. 17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "en az" anlamına gelen bir karşılaştırma yapmaktadır?

  A) This is the least expensive car in the lot.
  B) This car is cheaper than the others.
  C) This car is not the most expensive.
  D) This car is not expensive at all.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A seçeneği olan "This is the least expensive car in the lot" cümlesidir. Bu cümle, "en az" anlamına gelen "least" kelimesini kullanarak bir karşılaştırma yapmaktadır. Cümle, diğer arabalardan daha az pahalı olan belirli bir arabaya işaret etmektedir. Bu tür karşılaştırmalar, bir şeyin diğerlerine göre ne kadar az veya çok olduğunu belirtmek için sık sık kullanılır. 19. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru karşılaştırma yapmaktadır?

  A) My sister is taller than me.         B) My sister is more taller than me.   
  C) My sister is tall than me.           D) My sister is tallest than me.       

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkı olan "My sister is taller than me." cümlesidir. Bu cümle doğru karşılaştırma yapmaktadır çünkü "taller" sıfatının "more" kelimesi olmadan kullanılması doğrudur. "More taller" gibi iki karşılaştırma sıfatının bir arada kullanılması yanlıştır. Bu soru, İngilizce dil bilgisi kurallarına uygun bir karşılaştırma yapmanın önemini vurgulamaktadır. 21. Which of the following sentences expresses a prohibition?

  A) You have to be quiet in the library.
  B) You should be quiet in the library.
  C) You don't have to be quiet in the library.
  D) You must not be loud in the library.

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) You must not be loud in the library. Bu seçenek, bir yasağı ifade etmektedir ve özne için bir zorunluluk belirtir. "Should" ifadesi tavsiye verirken, "don't have to" ifadesi zorunluluk olmadığını belirtir. 23. Which of the following sentences expresses a necessity?

  A) You can eat breakfast before going to school.
  B) You must eat breakfast before going to school.
  C) You should eat breakfast before going to school.
  D) You don't have to eat breakfast before going to school.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B seçeneğidir, "You must eat breakfast before going to school." Bu cümle "zorunluluk" ifade eder. A seçeneği "can" kullanarak bir olasılık ifade eder, C seçeneği "should" kullanarak bir öneri ifade eder ve D seçeneği "don't have to" kullanarak bir seçenek ifade eder. 25. Which of the following is an example of renewable energy?

  A) oil    B) natural gas    C) coal    D) wind

 26. Cevap: D Açıklama:

  The correct answer is D) wind. Renewable energy refers to sources of energy that can be replenished naturally and rapidly, such as wind, solar, hydro, and geothermal power. Wind energy is generated by harnessing the power of wind turbines to create electricity, and it is a clean and sustainable alternative to fossil fuels. By using renewable energy sources like wind power, we can reduce our dependence on nonrenewable resources and help mitigate the impacts of climate change. The learning outcome for this question could be: Understanding the concept of renewable energy and the importance of transitioning towards sustainable energy sources for a cleaner and more sustainable future. 27. What is the term used to describe the process of planting trees in an area where there previously were none?

  A) deforestation                B) reforestation               
  C) conservation                 D) environmental degradation   

 28. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) reforestation. Ağaç dikimi yapmak veya bir bölgeye ağaç ekilmesi, reforestation olarak adlandırılır. Bu işlem, ormansızlaşma veya yangın gibi sebeplerle ortaya çıkan orman kayıplarının telafi edilmesi ve çevreye faydalı olması amacıyla yapılır. Reforestation, biyoçeşitliliği arttırmaya, erozyonu önlemeye, karbon emisyonlarını azaltmaya ve çevrenin genel sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur. 29. Which of the following is a polite way to make a suggestion in English?

  A) You should clean your room right now.
  B) Clean your room right now.
  C) Don't you think you should clean your room?
  D) Why don't you clean your room?

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı seçenek C'dir. "Don't you think you should clean your room?" (Odani temizlemen gerekmiyor mu?) şeklindeki bir soru cümlesi, İngilizce'de bir öneri yapmanın kibar yollarından biridir. Bu yapı, karşı tarafa bir öneride bulunulurken onun fikirlerine ve tercihlerine saygı gösterdiğini ifade eder. Bu tür öneriler, diğer seçeneklerde olduğu gibi emir kipi veya neden sorusu şeklinde değil, daha kibar ve olumlu bir dil kullanılarak ifade edilir. 31. Which of the following is a way to make a suggestion using the word "let's"?

  A) Let's not go to the party tonight.
  B) Not going to the party tonight is a good idea.
  C) I think it's better if we don't go to the party tonight.
  D) Why don't we skip the party tonight?

 32. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir. "Let's" ifadesi bir öneri veya teklif sunarken sıklıkla kullanılan bir ifadedir ve "let's" ile başlayan bir cümle ile birlikte bir eylem önerisi sunulur. Diğer seçeneklerde ise öneri sunmak için daha dolaylı ifadeler kullanılmıştır. 33. Which of the following is a polite way to make a suggestion in English?

  A) You need to work harder if you want to pass the test.
  B) I'm telling you, you have to work harder if you want to pass the test.
  C) Perhaps you could study more if you want to pass the test.
  D) If you don't study more, you'll never pass the test.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Perhaps you could study more if you want to pass the test. Bu soruda, İngilizce'de nazik bir şekilde öneri yapmanın nasıl yapıldığı sorulmaktadır. Doğru cevap, "Perhaps you could study more if you want to pass the test." şeklindeki seçenektir. Bu cümle, bir öneri yaparken daha nazik bir dil kullanarak karşı tarafa fikirlerimizi aktarmamızı sağlar. Diğer seçenekler ise, öneriyi verirken daha sert veya direkt bir dil kullanmaktadır. 35. Which of the following is a public building?

  A) Hospital    B) House    C) Apartment    D) Villa

 36. Cevap: A Açıklama: 37. Which of the following is a place where people can do physical exercises?

  A) Church    B) Mosque    C) Gym    D) Office

 38. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Gym"dir. Gym, fiziksel egzersiz yapmak için insanların gittiği bir yerdir ve genellikle spor salonlarında bulunur. 39. Which of the following is a place where people can study and learn different subjects?

  A) University    B) Stadium    C) Zoo    D) Stadium

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) University'dir. Üniversiteler, öğrencilerin farklı konularda öğrenim görmeleri için tasarlanmış kurumlardır. Bu kurumlar, lisans, yüksek lisans ve doktora gibi farklı seviyelerde eğitim sunabilirler ve öğrencilere çeşitli disiplinlerde uzmanlaşma fırsatı sunarlar. Üniversiteler ayrıca araştırma, geliştirme ve topluma hizmet gibi çeşitli işlevleri de yerine getirebilirler. 41. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir teklif ifadesi değildir?

  A) They are studying for their exams.
  B) I enjoy listening to music in my free time.
  C) Shall we order pizza for dinner?
  D) Do you want to go to the concert with me?

 42. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "They are studying for their exams." cümlesidir. Bu cümle bir teklif ifadesi değildir, sadece bir eylem bildirimi içermektedir. Cevabı belirlemek için diğer seçenekler birer teklif ifadesi içermektedir. "I enjoy listening to music in my free time." ifadesi bir kişisel tercih bildirirken, "Shall we order pizza for dinner?" ve "Do you want to go to the concert with me?" ifadeleri teklif ifadesidir. 43. Aşağıdaki teklif ifadelerinden hangisi "Belki de sinemada yeni bir film izleyebiliriz." anlamını taşır?

  A) Let's go shopping at the mall.
  B) How about playing tennis this afternoon?
  C) Maybe we can watch a new movie at the cinema.
  D) Would you like to have lunch together tomorrow?

 44. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "Maybe we can watch a new movie at the cinema." ifadesidir. Bu ifade, "Belki de sinemada yeni bir film izleyebiliriz." anlamını taşır. "Maybe" kelimesi belirsiz bir olasılık ifade ederken, "watch a new movie at the cinema" ifadesi sinemada yeni bir film izlemeyi önermektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav Detayları

7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PUBLIC BUILDINGS
  1. Students will be able to give explanations with reasons.
  2. Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to understand explanations with reasons.
  3. Students will be able to report on explanations with reasons.
  4. Students will be able to understand simple expressions and recognize familiar words about explanations with reasons.
  5. Students will be able to write pieces about explanations with reasons.
 • ENVIRONMENT
  1. Students will be able to give a simple description or presentation of a process.
  2. Students will be able to identify specific information in various texts about environment.
  3. Students will be able to talk about obligations. Students will be able to give simple instructions for a specific process.
  4. Students will be able to understand phrases and the highest frequency vocabulary about environment. Students will be able to follow how a simple process is described in clear oral texts.
  5. Students will be able to write short, simple messages about environment. Students will be able to write short description of a process.
 • PLANETS
  1. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths. Students will be able to identify specific information about past events.
  2. Students will be able to identify the discussion topic about popular science in simple oral texts.
  3. Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to talk about past events.
  4. Students will be able to report on general truths in various ways.
  5. Students will be able to write short and basic descriptions of facts and general truths.

Ayrıca 7.sınıf İngilizce dersi 2.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, İngilizce'deki sıfatların superlatif yapılarını tanımlayabilir ve cümlelerde doğru şekilde kullanabilirler.

İngilizce'de sıfatların çeşitlerini ve özelliklerini anlamalarını, özellikle de superlatif yapıyı tanımalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Karşılaştırmalı sıfatları tanımlayarak ve kullanarak İngilizce dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

İngilizce dilbilgisi kurallarını anlamak ve uygulamak kazanımını test etmektedir.

Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin sıralamasını ve özelliklerini öğrenebilir.

Temel astronomi kavramları hakkında bilgi edinirler.

Güneş Sistemi'ndeki gezegenler hakkında temel bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır.

Karşılaştırma yapılarının doğru kullanımını anlama becerisini test eder.

Karşılaştırmalı cümleleri anlama ve farklı anlamları ile ayırt etme becerisini geliştirmektir.

İngilizce dilinde doğru karşılaştırma yapıp, sıfatların düzgün kullanımını bilmektir.

Verilen İngilizce cümlelerin ifadelerini anlamak ve bu ifadelerin cümle türlerine göre özelliklerini ayırt edebilmek.

Dil bilgisi ve kelime dağarcığı anlamında öğrencilerin yeteneklerini ölçer ve kelime seçeneklerini anlama ve kullanma becerilerini test eder.

İklim değişikliği, orman kaybı ve çevre kirliliği gibi konulara karşı farkındalık geliştirme.

İngilizce'de öneri yapmanın kibar yollarını anlama becerisini ölçer.

İngilizce'de öneri sunmak için farklı ifade biçimlerinin kullanımını anlama ve uygulama becerisi geliştirilmiş olur.

İngilizce'de nazik bir şekilde öneri yapabilme becerisi.

Soru, verilen seçenekler arasından kamu binalarından hangisinin olduğunu sormaktadır. Cevap anahtarı A seçeneği olan hastanedir. Hastaneler, kamu hizmeti sunan, genellikle sağlık hizmetleri sunan binalardır ve halka açıktır. Bu soru, öğrencilere kamu binaları ve özel binalar arasındaki farkı öğretir.

Farklı yerlerde neler yapabileceğini anlamalarına yardımcı olabilir.

Bir üniversite, öğrencilerin farklı konularda öğrenim görmeleri için tasarlanmış kurumlardan biridir.

Cümlelerin amacını anlamak ve teklif ifadesi olup olmadığını belirlemekle ilgilidir.

Diyalogda bir fikir önerisini anlamalarını ve doğru şekilde yorumlamalarını gerektirir. Bu kazanım, İngilizce dilini kullanarak fikir önerme, tartışma ve anlama becerilerinin geliştirilmesini içerir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav sınavı 7.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 34 kere doğru, 54 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf İngilizce Sınavı Hazırla
  7.Sınıf İngilizce Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş