7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 7.Sınıf kategorisinin Hukuk ve Adalet alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. "Yatışma Stratejisi"nin özellikleri nelerdir?


 2. Cevap: - İlişkilere çok önem verir. - Kendi ihtiyaçlarını önemsiz görür. - Çatışmadan kaçınır. Açıklama:

  Yatışma Stratejisi, çatışmaları önlemek veya yatıştırmak için kullanılır ve ilişkilerin korunmasına odaklanır. 3. Çatışma çözmede "Yüzleşme Stratejisi"nin amacı nedir?


 4. Cevap: Çatışma durumunda her iki tarafın da kazanabileceği bir çözüm bulmak. Açıklama:

  Yüzleşme Stratejisi, çatışmaları çözmeye odaklanır ve karşılıklı saygı ve anlayışa dayanır. 5. Tahkim yönteminin avantajlarını açıklayınız.


 6. Cevap: * Hızlı çözüm * Düşük maliyet * Uzman kişilerin karar vermesi Açıklama:

  Tahkim, anlaşmazlıkların hızlı, ekonomik ve uzmanlar tarafından çözülmesini sağlar. 7. Hukuk Mahkemelerinin görev alanlarını üç örnekle açıklayınız.


 8. Cevap: * Kira ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklar * İşveren-işçi arasındaki anlaşmazlıklar * Mirasa ilişkin anlaşmazlıklar Açıklama:

  Hukuk Mahkemeleri, kişiler arasındaki hukuki uyuşmazlıkları çözmekten sorumludur. 9. Kamu davası nedir? Örnek veriniz.


 10. Cevap: Kamu davası, işlediği bir suçtan dolayı toplum düzenini bozan suçluyu ve suçlunun eylemini devletin toplum adına yargılamasıdır. Örnekler: * Hırsızlık * Adam öldürme * Dolandırıcılık Açıklama:

  Kamu davasına konu olan suçlar şikâyete gerek olmaksızın devlet tarafından takip edilir ve cezalandırılır. 11. Adli kolluk görevlilerinin üç çeşidini yazınız.


 12. Cevap: * Polis * Jandarma * Sahil Güvenlik Açıklama:

  Adli kolluk görevlileri, suça ilişkin delil toplama, suçlunun yakalanması ve adil bir yargılanma için bilgi ve belge toplama sürecinde cumhuriyet savcısına ve hâkimlere yardımcı olur. 13. Noterlerin çeşitlerini yazınız.


 14. Cevap: * Resmî noterler * Özel noterler * Başkonsolosluk noterleri Açıklama:

  Noterler, resmi belgelerin geçerliliğini sağlayan ve sözleşmelerin hukuka uygunluğunu denetleyen uzman kişilerdir. 15. Konut dokunulmazlığını ihlal etmenin cezası nedir?


 16. Cevap: 1 yıl hapis cezası Açıklama:

  Konut dokunulmazlığını ihlal etmek, Türk Ceza Kanunu'nun 116/2-4 maddesi uyarınca 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılır. 17. Şiddetin türlerini belirtiniz.


 18. Cevap: Şiddetin türleri: - Fiziksel şiddet - Cinsel şiddet - Psikolojik şiddet - Ekonomik şiddet Açıklama:

  Şiddetin farklı türleri vardır ve her biri farklı etkileri ve sonuçları vardır. 19. Şiddete maruz kalındığında başvurulabilecek yerleri yazınız.


 20. Cevap: Şiddete maruz kalındığında başvurulabilecek yerler: - Valilik-Kaymakamlık - Polis-Jandarma - Sağlık kuruluşları - Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri - Cumhuriyet savcılığı Açıklama:

  Şiddet mağdurları, destek ve koruma almak için bu kurumlara başvurabilir. 21. Çocukların çalıştırılamayacağı iş çeşitlerini belirtiniz.


 22. Cevap: Radyoaktif maddelere maruz kalmayı içeren işler, maden ocakları, yeraltı veya su altı çalışmaları. Açıklama:

  Bu işler, çocukların sağlığı ve güvenliği için çok tehlikelidir. 23. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak için dünyada ve ülkemizde neler yapılabilir?


 24. Cevap: * Eğitim ve farkındalık kampanyaları yürütmek * Kanun ve yönetmeliklerde gerekli düzenlemeleri yapmak * Kadınların istihdamını artırmak * Kadınların yönetim ve karar alma mekanizmalarına katılımını desteklemek Açıklama: 25. Hukuka aykırılıklar nelerdir?


 26. Cevap: Hırsızlık (tavuğun çalınması) Açıklama:

  Hırsızlık, bir başkasına ait malı izinsiz almak ve haksız yere el koymaktır. 27. Cumhuriyet Savcılığının soruşturma neticesinde neler tespit edildi?


 28. Cevap: - Hırsızın parmak izlerinin ve DNA profilinin olay yerindeki delillerle uyumlu olduğu - Kamera kayıtlarında koşarak uzaklaşan kişinin H.S. olduğu Açıklama:

  Soruşturma, H.S.'nin hırsızlık suçunu işlediğini kanıtlayan deliller ortaya koymuştur. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (D/Y) Hukuk kuralları, kişilere sadece haklar verir.
  2. (D/Y) Hukuka uygun davranmak, hukuk kurallarını ihlal etmemek demektir.
  3. (D/Y) Haksız fiil, başkasına zarar vermeyi amaçlayan bir davranıştır.
  4. (D/Y) Tehdit ve hakaret, hukuka aykırı davranışlardır.
  5. (D/Y) Hukuka aykırı davranışların ortaya çıkmasında sorumsuzluk rol oynamaz.
  6. (D/Y) Hukuki yaptırımlar, hukuk kuralları ile belirlenir.
  7. (D/Y) Ceza, suç işleyen kişilere uygulanan bir yaptırım türüdür.
  8. (D/Y) Tazminat, zarara uğrayana verdiği zararın karşılığını ödemeyi ifade eder.
  9. (D/Y) Hukuka aykırı davranışlar, bireysel ve toplumsal olarak olumsuz sonuçlar doğurabilir.
  10. (D/Y) Hukuk kurallarına riayet etmek, hukuka aykırı davranışlardan kaçınmanın yoludur.

 30. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 31. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. Kişisel veri
  b. Hassas kişisel veri
  c. Kişisel verileri işleyen
  d. Kişisel veri işlemek
  e. Kişisel verilerin işlenme şartları
  1. Kişinin belirlenmesi veya tespit edilebilmesine olanak sağlayan bilgiler.
  2. Kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, dini inancı, cinsel hayatı veya sağlığına ilişkin bilgiler.
  3. Kişisel veriyi toplayan, saklayan, kullanan, paylaşan veya imha eden gerçek veya tüzel kişi.
  4. Kişisel verileri toplama, saklama, kullanma, paylaşma veya imha etme işlemleri.
  5. Kişisel verilerin işlenmesinin yasalara uygun olması gerektiğini ifade eden prensip.

 32. Cevap: 1. a, 1. 2. b, 2. 3. c, 3. 4. d, 4. 5. e, 5. Açıklama:

  Kişisel veri, bizi diğer insanlardan ayıran ve bizi tanımlayan bilgilerdir. Bazı kişisel veriler, hassas kişisel veri olarak kabul edilir ve özel olarak korunmalıdır. Kişisel verileri, verileri işleyen olarak adlandırılan gerçek veya tüzel kişiler işler. Kişisel veri işlemek, verileri toplama, saklama, kullanma, paylaşma veya imha etme gibi işlemleri içerir. Kişisel verilerin işlenmesi, verilerin güvenli bir şekilde ve yasalara uygun olarak işlenmesini sağlamak için belirli şartlara tabiidir. 33. Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz:

  1. Kişilerin telefon numarası, adresi, e-posta adresi gibi veriler kişisel ........ olarak gösterilebilir.
  2. Kişisel verilerin korunmasında kanunlarımızın getirmiş olduğu düzenlemeler .............. ile başlamaktadır.
  3. Kötü niyetli kişiler kişisel verileri elde ederek hukuka .......... işlerde kullanabilirler.
  4. Başkalarına ait kişisel verileri paylaşmanın .......... gibi sakıncaları vardır.
  5. Hukuka aykırılıklar, hukuk kurallarını .......... etmekten kaynaklanabilir.

 34. Cevap: 1. Veriler 2. Temel gizlilik ve güvenlik 3. Aykırı 4. Sorunlar 5. İhlal Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 7.sınıf hukuk ve adalet dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, Yatışma Stratejisi'nin temel özelliklerini anlar.

Öğrenciler, Yüzleşme Stratejisi'nin amacını ve önemini anlar.

Öğrenci, tahkim yönteminin faydalarını anlar.

Hukuk Mahkemelerinin görev alanlarını anlar.

Kamu davasının kavramını ve örneklerini öğrenme.

Adli kolluk görevlilerinin çeşitlerini tanıma.

Öğrenciler, noterlerin farklı türleri ve görevleri hakkında bilgi edinirler.

Öğrenciler, konut dokunulmazlığını ihlal etmenin cezasını öğrenmiş olurlar.

Bireylerin şiddetin çeşitli türleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.

Bireylerin şiddet durumlarında kendilerini koruyabilecekleri seçenekleri öğrenmelerini sağlar.

Çocukların korunması ve zararlı iş ortamlarından uzak tutulmasının öneminin kavranması.

Hırsızlığın hukuka aykırı bir davranış olduğunu öğrenmek.

Soruşturmanın suçluları tespit etmede oynadığı rolü anlamak.

* Hukuk kurallarının önemini anlama * Hukuka uygun ve aykırı davranışların farkını kavrama * Haksız fiil ve hukuka aykırılığın sonuçlarını öğrenme * Hukuki yaptırımların çeşitlerini ve amaçlarını bilme * Bireysel ve toplumsal olarak hukuka aykırılığın etkilerini kavrama * Hukuka aykırı davranışlardan kaçınmanın yollarını öğrenme

Öğrenciler, kişisel verilerin tanımı, türleri ve işlenmesiyle ilgili temel bilgileri kazanır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 7.Sınıf kategorisinin Hukuk ve Adalet alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Hukuk ve Adalet dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.