7.Sınıf Fen Bilimleri Test

7.Sınıf Fen Bilimleri Test sınavı 7.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Fen Bilimleri Test CEVAPLARI

 1. Paralel bağlantının avantajı nedir?

  A) Daha düşük gerilim kullanımına izin verir.
  B) Daha yüksek güç üretir.
  C) Daha az enerji tüketir.
  D) Tek ampul arızalandığında diğerleri çalışmaya devam eder.

 2. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "Tek ampul arızalandığında diğerleri çalışmaya devam eder" olan D şıkkıdır. Paralel bağlantı, elektrik devrelerinde kullanılan bir bağlantı tipidir. Bu bağlantı tipinde, birbirine paralel bağlanan elemanların her biri aynı gerilimde çalışır ve arızalandığında diğer elemanları etkilemez. Bu sayede, örneğin bir evdeki birden fazla lambanın paralel bağlantısı ile bir lamba arızalandığında diğerleri çalışmaya devam eder ve evin tamamı karanlıkta kalmaz. Paralel bağlantı ayrıca daha düşük dirençli yüklerin kullanımına olanak sağlayarak daha yüksek güç üretimine imkan verir. 3. Bitkilerin üreme şekilleri nelerdir?

  A) Sadece tohumla üreme
  B) Sadece tomurcukla üreme
  C) Hem tohumla hem de tomurcukla üreme
  D) Hiçbir şekilde üreme yapmazlar

 4. Cevap: C Açıklama: 5. Hangisi hayvanlarda büyüme ve gelişmenin faktörlerinden değildir?

  A) Beslenme              B) Genetik              
  C) Çevresel faktörler    D) Yaş                  

 6. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Yaş" olan bu soruda büyüme ve gelişmenin faktörleri hakkında bilgi sorulmaktadır. Beslenme, genetik ve çevresel faktörler büyüme ve gelişmede önemli bir rol oynarken, yaş faktörü kendiliğinden bir faktör değildir. Yaş, büyümenin ve gelişmenin zaman içindeki ilerleyişini ifade eder ve diğer faktörlerin etkisini yansıtır. 7. Hangisi bitkilerde büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörlerden biri değildir?

  A) Su    B) Toprak    C) Güneş    D) Yükseklik

 8. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D seçeneği olan "yükseklik"tir. Bitkilerin büyüme ve gelişmesini etkileyen faktörler arasında su, toprak ve güneş gibi faktörler yer alırken, bitkilerin yüksekliği büyüme ve gelişmeleri için önemli olmakla birlikte, doğrudan bir büyüme ve gelişme faktörü değildir. 9. Seri bağlantı ve paralel bağlantı arasındaki fark nedir?

  A) Seri bağlantıda, tüm bileşenler aynı akımdan geçerken, paralel bağlantıda akım bileşenler arasında bölünür.
  B) Seri bağlantıda, tüm bileşenler aynı gerilimde çalışırken, paralel bağlantıda gerilim bileşenler arasında bölünür.
  C) Seri bağlantıda, tüm bileşenler farklı akımlarda çalışırken, paralel bağlantıda bileşenler aynı akımda çalışır.
  D) Seri bağlantıda, bileşenler arasında herhangi bir fark yokken, paralel bağlantıda bileşenlerin bağlanma şekli farklıdır.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Seri bağlantı ve paralel bağlantı, elektrik devrelerinde bileşenlerin birbirine bağlanma şekillerini ifade eder. Seri bağlantıda bileşenler, tek bir yolda birbirine bağlanır ve akım tüm bileşenlerden geçerken gerilim bölünür. Paralel bağlantıda ise bileşenler, farklı yollarda birbirine bağlanır ve gerilim tüm bileşenlere aynı uygulanırken akım bölünür. 11. Bir evdeki ampullerin paralel bağlantıyla bağlanması sebebiyle ne olabilir?

  A) Elektrik faturası yükselebilir
  B) Elektrik tüketimi azalır
  C) Ampuller daha yüksek bir gerilimle çalışır
  D) Ampuller daha az parlaklık sağlar

 12. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. Çünkü paralel bağlantıda ampuller aynı gerilimle çalışır ve her bir ampul için gereken elektrik akımı daha düşük olduğundan toplam elektrik tüketimi artar. Dolayısıyla, bu durum elektrik faturasının yükselmesine neden olabilir. 13. İnsanların büyümesi ve gelişmesindeki ilk dönem hangisidir?

  A) Embriyonik dönem        B) Fetus dönemi
  C) Yenidoğan dönemi        D) Çocukluk dönemi

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Embriyonik dönem. İnsanların büyümesi ve gelişmesindeki ilk dönem embriyonik dönemdir. Embriyonik dönem, döllenmeden sonra 8. haftaya kadar olan süreyi kapsar. Bu dönemde zigot, hücre bölünmesiyle birlikte embriyo haline gelir ve ana rahminde gelişir. Embriyonik dönemde, organlar ve sistemler oluşur ve gelişir. 15. Ergenlik dönemi hangi dönemler arasında yer alır?

  A) Çocukluk ve yetişkinlik dönemleri arasında
  B) Bebeklik ve çocukluk dönemleri arasında
  C) Yenidoğan ve bebeklik dönemleri arasında
  D) Yetişkinlik ve yaşlılık dönemleri arasında

 16. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, ergenlik dönemi çocukluk ve yetişkinlik dönemleri arasında yer almaktadır. Ergenlik, kızlarda genellikle 8-13 yaşları arasında başlayıp 16-17 yaşlarına kadar, erkeklerde ise 9-14 yaşları arasında başlayıp 18-19 yaşlarına kadar sürebilen bir dönemdir. Bu dönemde fiziksel, zihinsel ve duygusal değişimler yaşanır ve genellikle kimlik arayışı ön plandadır. 17. Hangi mercek türü cisimlerin görüntülerini büyütmek için kullanılır?

  A) Samanyolu mercekleri    B) Doğrusal mercekler     
  C) Yay mercekleri          D) Top mercekleri         

 18. Cevap: D Açıklama:

  Cisimlerin görüntülerini büyütmek için kullanılan mercek türü, genellikle pozitif odaklı olan yani ince kenarlı kalın orta kısmı bulunan bir mercek olan Top merceklerdir. Bu mercekler, uzak nesnelerin görüntülerini büyütmek için kullanılır ve mikroskoplar, teleskoplar, fotoğraf makineleri ve kameralarda sıkça kullanılır. 19. Hangisi merceklerin kullanım alanlarından biri değildir?

  A) Fotoğraf makineleri    B) Teleskoplar           
  C) Gözlükler              D) Asansörler            

 20. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir yani mercekler asansörlerde kullanılmazlar. Mercekler, ışığın kırılması veya yansıması yoluyla cisimlerin görüntülerini büyütmek, yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için kullanılır. Fotoğraf makinelerinde, teleskoplar ve mikroskoplar gibi optik aletlerde, gözlüklerde ve güneş enerjisi panellerinde kullanılırlar. 21. İnsan vücudunda erkek ve dişi cinsiyet hücreleri nerede üretilir?

  A) Böbreklerde          B) Karaciğerde         
  C) Kemik iliğinde       D) Cinsel organlarda   

 22. Cevap: D Açıklama:

  Soruda sorulan erkek ve dişi cinsiyet hücreleri, yani sperm ve yumurta hücreleri, üreme organlarında üretilir. Erkeklerde testislerde, dişilerde ise yumurtalıklarda üretilirler. Bu üreme organları cinsiyet hormonları tarafından kontrol edilir ve gerekli koşullar sağlandığında bu hücreler olgunlaşarak üreme için hazır hale gelirler. Bu bilgiye dayanarak, cevap anahtarı seçeneklerinden D) Cinsel organlarda üretilir doğrudur. 23. Bir bebek anne karnında gelişirken hangi besin maddelerine ihtiyaç duyar?

  A) Protein ve yağ             B) Vitamin ve mineral        
  C) Karbonhidrat ve yağ        D) Protein ve karbonhidrat   

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A) Protein ve yağ'dır. Bebek anne karnında gelişirken protein ve yağ içeren besin maddelerine ihtiyaç duyar çünkü bu maddeler bebeğin hücrelerinin büyümesi ve gelişmesi için gereklidir. B 25. Işığın kırılması ne anlama gelir?

  A) Işığın farklı ortamlardaki hızının değişmesi
  B) Işığın yansıması sonucu oluşan görüntünün gözlemci tarafından farklı yerde görülmesi
  C) Işığın bir ortamdan diğerine geçerken yön değiştirmesi
  D) Işığın dalga boyunun ortam değişikliği sonucu değişmesi

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Işığın bir ortamdan diğerine geçerken yön değiştirmesi anlamına gelir. Işığın kırılması, ışığın farklı ortamlardaki hızının değişmesi veya dalga boyunun değişmesi sonucu değil, sadece ışığın bir ortamdan diğerine geçerken yön değiştirmesi anlamına gelir. Bu olay, ışığın farklı ortamlardaki optik yoğunluk farklılıklarından kaynaklanır. Işığın kırılması optiksel aygıtların tasarımında, gözlük camlarının yapımında ve su altı fotoğrafçılığı gibi birçok uygulamada önemlidir. 27. Bir mercek ışığı hangi şekilde kırar?

  A) Yalnızca bir kırıcı yüzeyi varsa    B) Yalnızca iki kırıcı yüzeyi varsa   
  C) Yalnızca üç kırıcı yüzeyi varsa     D) Her zaman paralel hale getirerek   

 28. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Yalnızca iki kırıcı yüzeyi varsa. Mercekler, ışığı kırarak görüntü oluşturmak için kullanılan optik araçlardır. Işık, merceğe girdiğinde, merceğin kırıcı yüzeyleri tarafından kırılır ve ışınların yönü değişir. Birinci mercek yüzeyi, ışığı hafifçe kırar ve ikinci mercek yüzeyi, ışığı daha fazla kırarak odak noktasında görüntü oluşmasını sağlar. Bu nedenle, bir merceğin yalnızca iki kırıcı yüzeyi varsa ışığı kırabilir. 29. Hangisi doğru bir ifade değildir?

  A) Mercekler, görüntüyü ters çevirir
  B) Mercekler, parlaklık seviyesini artırabilir
  C) Mercekler, görüntüyü büyütebilir veya küçültebilir
  D) Mercekler, sadece yatay yönde kırma yapar

 30. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Mercekler, sadece yatay yönde kırma yapar. Mercekler, ışığı kırarak görüntü oluşturmak veya değiştirmek için kullanılan optik araçlardır. Mercekler, görüntüyü ters çevirebilir, parlaklık seviyesini artırabilir ve görüntüyü büyütebilir veya küçültebilir. Ancak, soruda yer alan seçenekler arasında yanlış olan seçenek "D" dir. Mercekler, yatay ve dikey yönde kırma yapabilen iki ana tipten biridir. Buna ek olarak, bazı mercekler, ışığı farklı açılarda kırarak çeşitli efektler yaratabilir. 31. Ayna, ışığı yansıtarak bir görüntü oluşturur. Bunun nedeni ne olabilir?

  A) Aynanın yüzeyi düzdür ve ışık doğru açıyla yansır.
  B) Ayna, ışığı emerek görüntü oluşturur.
  C) Ayna, ışığı dağıtarak görüntü oluşturur.
  D) Ayna, ışığı yansıtamaz.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneğidir. Aynanın yüzeyi düzdür ve ışık doğru açıyla yansır. Bu nedenle, ışık aynanın yüzeyine düştüğünde, yüzeyden yansıyan ışık gözümüze ulaşarak görüntü oluşturur. 33. Hangi ayna türü, gerçek boyutlu bir görüntü oluşturur?

  A) Konveks ayna        B) Konkav ayna
  C) Düz ayna                D) Herhangi biri

 34. Cevap: B Açıklama:

  Konkav ayna, gerçek boyutlu bir görüntü oluşturur. Bu ayna türü, yüzeyinin içe doğru kavisli olması nedeniyle ışınların odaklanmasını sağlar ve bu da gerçek boyutlu bir yansıma oluşturur. 35. Evsel atıkların geri dönüştürülmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Geri dönüştürülebilir malzemeler arasında cam, plastik, kağıt ve metal yer alır.
  B) Geri dönüştürülebilir malzemelerin doğru şekilde ayrıştırılması önemlidir.
  C) Geri dönüşümün önemli bir faydası enerji tasarrufu sağlamasıdır.
  D) Geri dönüşüm, atıkların doğaya zarar vermesini önler.

 36. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D" şıkkıdır. Evsel atıkların geri dönüştürülmesi doğanın tamamen zarar görmesini engellemez ancak atıkların çöpe gitmesinden kaynaklanabilecek çevresel zararları azaltır. Geri dönüşüm, yeniden kullanım ve atık azaltma gibi yöntemlerle birlikte kullanılarak daha sürdürülebilir bir çevre oluşturulabilir. 37. Bitkilerin fotosentez yaparken kullandığı ışık türü nedir?

  A) Beyaz ışık                B) Mor ötesi ışık
  C) Kızılötesi ışık            D) Görünür ışık

 38. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D) Görünür ışık'tır. Bitkiler, fotosentez yaparken ışığın enerjisini kullanarak karbon dioksit ve suyu glikoza dönüştürürler. Bu işlem, bitkilerin klorofil adı verilen pigmentleri tarafından gerçekleştirilir ve klorofil en iyi görünür ışık dalga boylarında (yani mor, mavi, yeşil, sarı ve kırmızı) ışığı absorbe eder. Fotosentezde kullanılan ışık türü, bitkilerin gelişimi ve büyümesi için çok önemlidir. 39. Hangisi bir maddeye ışık vurulduğunda meydana gelen olaylardan biridir?

  A) Işık yansır            B) Işık kaybolur
  C) Işık genişler         D) Işık soğurulur

 40. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Işık soğurulur. Aydınlatılan bir maddenin rengi, ışığın soğurulma özellikleri nedeniyle değişebilir. Maddenin atomları, ışığın belirli dalga boylarını soğurarak diğerlerini yansıtır veya geçirir. Bu soğurma işlemi, maddenin kimyasal yapısına ve enerji seviyelerine bağlıdır. Bu nedenle, bir maddenin özelliklerini anlamak için ışığın soğurulması da dikkate alınmalıdır. 41. Işığın soğurulması, ışık enerjisinin bir nesne tarafından emilmesidir. Bu konuyla ilgili hangisi doğrudur?

  A) Işık soğurulduğunda, enerjisi yok olur.
  B) Işık soğurulduğunda, enerjisi nesne tarafından emilir.
  C) Işık soğurulduğunda, enerjisi nesneye yansır.
  D) Işık soğurulduğunda, enerjisi nesneden geçer.

 42. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, ışığın soğurulması kavramıyla ilgili doğru olan şık B'dir. Işık, bir nesne tarafından emildiğinde, nesne tarafından emilen enerji ısıya dönüşür veya başka bir enerji formuna dönüşebilir. Bu, ışığın soğurulması sürecinde gerçekleşir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Fen Bilimleri Test Detayları

7.Sınıf Fen Bilimleri Test 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Fen Bilimleri Test Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Fen Bilimleri Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Fen Bilimleri Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


7.Sınıf Fen Bilimleri Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ELEKTRİK ENERJİSİ
  1. Ampullerin Bağlanma Şekilleri
  2. Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
 • GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTES
  1. Gök Cisimleri
  2. Güneş Sistemi
  3. Uzay Araştırmaları

Ayrıca 7.sınıf fen bilimleri test soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Elektrik devrelerindeki paralel bağlantı kavramını anlaması ve bu bağlantının avantajlarını öğrenmesi hedeflenir.

Soruda, bitkilerin üreme şekilleri ile ilgili bir soru sorulmaktadır. Bitkiler, tohumlu ve tohumsuz bitkiler olarak iki ana gruba ayrılır. Tohumlu bitkiler, tohumlar vasıtasıyla ürerler ve çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olarak alt gruplara ayrılırlar. Çiçekli bitkiler, tohumları çiçekleri vasıtasıyla oluştururlar ve bu tohumlar yeniden üreme için kullanılır. Çiçeksiz bitkiler ise tohumlarını tozlaşma yoluyla üretirler. Tohumsuz bitkiler ise tomurcuklar, yapraklar ve kökler gibi farklı organlarla ürerler. Dolayısıyla, bitkiler hem tohumla hem de tomurcukla üreme yapabilirler. Cevap C) Hem tohumla hem de tomurcukla üreme'dir.

Büyüme ve gelişmenin çeşitli faktörleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.

Bitkilerin temel büyüme ve gelişme faktörlerini tanımak ve ayırt etmek ile ilgilidir.

Elektrik devreleri hakkında temel bir anlayış sağlar.

Elektrik devreleri ve bağlantı yöntemleri hakkında bilgi verirken aynı zamanda paralel ve seri bağlantıların farklı özelliklerini anlama ve karşılaştırma becerisi kazandırır.

Biyoloji alanında temel kavramları ve insan gelişim evrelerini öğrenme.

Ergenlik dönemi kavramını tanımlayabilir ve bu dönemin özelliklerini açıklayabilirsiniz.

Merceklerin farklı tiplerini ve özelliklerini tanıyabilme ve kullanım alanlarını bilmek.

Farklı optik aletlerin kullanım alanlarını anlamalarına yardımcı olur.

Biyoloji dersinde, insan üreme sistemi hakkında temel bilgilere sahip olmak.

Anne karnındaki bebek gelişimi ve beslenme ihtiyaçları hakkında temel bir bilgi elde edilir.

Fizik derslerinde optik konularına ilişkin temel kavramları ve fenomenleri anlamak.

Optik araçların işlevlerini anlamak.

Bilimsel konularda doğru bilgiye sahip olmak için, yanlış bilgileri doğru bir şekilde tanımlayıp düzeltmek gerektiğini anlayabilirim.

Optik ilkesi hakkında temel bir anlayışı test etmektedir.

Fiziğe veya optiğe giriş derslerinde ele alınan ayna tiplerini ve bunların özelliklerini bilmekle elde edilir.

Evsel atıkların geri dönüştürülmesinin çevre açısından önemini anlatmak ve doğru geri dönüşüm yöntemleri hakkında bilgi vermek olabilir.

Bitkilerin fotosentez yaparken kullandığı ışık türünün görünür ışık olduğunu öğrenirler.

Fizik ve kimya derslerinde madde-ışık etkileşimlerini anlamak.

"Işık enerjisinin soğurulması kavramını tanımlamak" olarak ifade edilebilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Fen Bilimleri Test sınavı 7.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Fen Bilimleri Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 8 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 64 kere doğru, 80 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf Fen Bilimleri Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Fen Bilimleri Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Fen Bilimleri Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Fen Bilimleri Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri