7.Sınıf DKAB Test Soruları

7.Sınıf DKAB Test Soruları sınavı 7.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf DKAB Test Soruları CEVAPLARI

 1. Kurban kesimi sırasında hangi önlemler alınmalıdır?

  A) Kesim işlemi sevimli hayvanlarla yapılmalıdır
  B) Hayvanın öldürülmesi hızlı ve acısız olmalıdır
  C) Hayvanın öldürüleceği yere kutsal kitaplar getirilmelidir
  D) Hayvanın etini saklamak için plastik poşetler kullanılmalıdır

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Kurban kesimi sırasında alınması gereken önlemler arasında, hayvanın hızlı ve acısız bir şekilde öldürülmesi en önemlisidir. Bu amaçla, kesim işlemi sırasında keskin bir bıçak kullanılmalı ve hayvanın öldürüleceği yer sessiz ve sakin olmalıdır. Ayrıca, kesim işlemi hijyenik koşullarda gerçekleştirilmeli ve hayvanın eti uygun şekilde saklanmalıdır. 3. Umre ibadeti nedir ve hangi şartlarda yapılır?

  A) Kâbe'yi ziyaret etmek için yapılan ibadettir ve sadece Ramazan ayında yapılır.
  B) Kâbe'yi tavaf etmek ve Safa ile Merve arasında sa'y yapmak suretiyle gerçekleştirilen ibadettir. Herhangi bir zaman yapılabilir.
  C) Hac ibadetinin bir çeşididir ve sadece erkekler yapabilir.
  D) Kâbe'yi ziyaret etmek için yapılan ibadettir ve sadece bayanlar yapabilir.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır. Umre, Kâbe'yi tavaf etmek ve Safa ile Merve arasında sa'y yapmak suretiyle gerçekleştirilen ve herhangi bir zaman yapılabilen bir ibadettir. Umre, İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetinin dışında kalan, isteğe bağlı bir ibadettir. 5. Umre ibadeti neden yapılır?

  A) Allah'a yakınlaşmak, günahları affettirmek ve manevi arınma sağlamak için yapılır.
  B) Sadece eğlence ve tatil amacıyla yapılır.
  C) Hac ibadetinin yerine geçer.
  D) Para kazanmak için yapılır.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Umre ibadeti, Müslümanlar tarafından Allah'a yakınlaşmak, günahları affettirmek ve manevi arınma sağlamak için yapılır. Bu ibadet, Hac ibadetinin yerine geçmez ve sadece eğlence veya para kazanma amacıyla yapılmaz. 7. Umre ibadeti hangi aylarda yapılabilir?

  A) Sadece Ramazan ayında yapılabilir.
  B) Sadece Şevval ayında yapılabilir.
  C) Sadece Zilhicce ayında yapılabilir.
  D) Herhangi bir ayda yapılabilir.

 8. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Herhangi bir ayda yapılabilir." dir. Umre ibadeti, İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetinin dışında, hac dışındaki zamanlarda yapılabilen bir ibadettir ve özellikle Mekke ve Medine şehirlerinde yapılır. Umre, hac mevsimi dışında isteyen her Müslüman tarafından herhangi bir ayda yapılabilir. 9. Umre ibadeti için hangi şartlar gereklidir?

  A) Zekat vermek, oruç tutmak ve hac ibadetini tamamlamak.
  B) İslam'ı kabul etmek ve maddi imkâna sahip olmak.
  C) Sadece erkek olmak.
  D) Yalnızca belirli bir sosyal statüye sahip olmak.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) İslam'ı kabul etmek ve maddi imkâna sahip olmak." şeklindedir. Umre ibadeti için İslam'ı kabul etmek ve maddi imkana sahip olmak gerekmektedir. Maddi imkanın yeterli olması durumunda herhangi bir zamanda yapılabilir, herhangi bir sosyal statüye veya cinsiyete bağlı değildir. Umre ibadeti, hac ibadeti gibi farz değildir, fakat Müslümanlar arasında önemli bir yeri vardır ve ziyaret edilen kutsal yerlerde yapılan duaların kabul edildiğine inanılmaktadır. 11. İslam dininde hac ibadeti hangi ayda gerçekleştirilir?

  A) Recep ayında             B) Şaban ayında
  C) Ramazan ayında        D) Zilhicce ayında

 12. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D şıkkıdır, yani hac ibadeti Zilhicce ayında gerçekleştirilir. İslam dininde hac, Müslümanlar için önemli bir ibadettir ve her yıl Zilhicce ayının ilk on gününde gerçekleştirilir. Bu ibadeti yerine getirmek için Müslümanlar Mekke'ye gitmeli ve belirli ritüelleri yerine getirmelidirler. 13. Hac ibadeti esnasında hangi kutsal mekanın ziyareti gerçekleştirilir?

  A) Kabe                            B) Mescid-i Aksa
  C) Peygamber Camii        D) Emevi Camii

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Kabe"'dir. Hac ibadeti sırasında Müslümanlar, Mekke şehrinde bulunan Kabe'yi ziyaret ederler. Hac ibadeti, İslam'ın beş şartından biridir ve her yıl Zilhicce ayının 8-13'ü arasında gerçekleştirilir. 15. Hac ibadeti, hangi Hz. İbrahim olayına dayanmaktadır?

  A) Hz. İbrahim'in ateşe atılması
  B) Hz. İbrahim'in İsmail'i kurban etmek istemesi
  C) Hz. İbrahim'in Yusuf'u kuyuya atması
  D) Hz. İbrahim'in Musa'yı Firavun'dan kurtarması

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneği olan "Hz. İbrahim'in İsmail'i kurban etmek istemesi" dir. Hz. İbrahim'in bu olayı, Allah'ın emrini yerine getirmek amacıyla oğlu İsmail'i kurban etmeye niyet etmesi ve bu niyetiyle imtihan edilmesiyle bağlantılıdır. Hac ibadeti, bu olayı anmak ve Hz. İbrahim'in gösterdiği sadakati ve teslimiyeti hatırlamak için yapılır. 17. Hac ibadeti sırasında hangi ritüel gerçekleştirilir?

  A) Tavaf    B) Oruç tutma    C) Namaz kılma    D) Sadaka verme

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Tavaf"tır. Hac ibadeti, İslam dininde önemli bir yere sahiptir ve her yıl milyonlarca Müslüman, Mekke'deki Kabe'yi ziyaret etmek için hac ibadetini yerine getirir. Hac ibadetinin en önemli ritüellerinden biri, Kabe'nin etrafında yedi kez dönerek gerçekleştirilen tavaf'dır. Tavaf, hac ibadetinin bir parçası olup hacıların Mekke'deki Kabe'yi ziyaret etme amacıyla gerçekleştirdikleri önemli bir dini ritüeldir. 19. İslam dininde hac ibadeti kimlere farzdır?

  A) Sadece erkeklere
  B) Sadece kadınlara                   
  C) Belirli bir yaşa gelmiş herkese
  D) Sadece maddi durumu iyi olanlara   

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: (C) Belirli bir yaşa gelmiş herkese. İslam dininde hac ibadeti, belli bir yaşı ve maddi durumu olan her Müslüman için farzdır. Hac ibadeti için belirli bir yaş sınırı yoktur, ancak kişinin akıl sağlığı yerinde olmalıdır. Maddi durum ise, kişinin kendisi ve ailesinin geçimini sağlayacak kadar olmalıdır. Hac ibadeti, İslam'ın beş temel şartından biridir ve her Müslümanın hayatında en az bir kez yapması gerekmektedir. 21. Hac ibadeti, hangi ayda yapılır?

  A) Ramazan ayında            B) Şaban ayında
  C) Zilhicce ayında               D) Muharrem ayında

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: Zilhicce ayı İslam takviminin son ayıdır ve hac ibadeti bu ayda gerçekleştirilir. Hac ibadeti, Müslümanlar için önemli bir ibadet olarak kabul edilir ve her yıl Zilhicce ayının belirli günlerinde gerçekleştirilir. 23. Hacı adayları, hangi giysileri giyerek Mekke'ye gitmelidir?

  A) Siyah elbise            B) Beyaz elbise
  C) Yeşil elbise             D) Kırmızı elbise

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Beyaz elbisedir. Hacı adayları, Mekke'ye beyaz ihram adı verilen iki parça örtü giyerek gitmelidirler. Bu ihram giysisi, hac sırasında yapılan ibadetler için özel bir anlam taşımaktadır. Hacı adayları, bu giysileri Mekke'ye varmadan önce giyerler ve hac süresince çıkarmazlar. 25. Kâbe'yi tavaf ederken kaç tur atılır?

  A) 3 tur    B) 4 tur    C) 5 tur    D) 7 tur

 26. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) 7 turdur. Hac ibadeti sırasında Kâbe'yi tavaf etmek için Müslümanlar, Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelerek başlayan ve ardından Kâbe'nin etrafında yedi tur atarak devam eden bir ritüel olan sa'y yaparlar. Bu nedenle, sorunun cevabı 7 tur olarak belirtilmiştir. 27. Hac ibadeti sırasında Arafat'ta yapılması gereken ibadet nedir?

  A) Tavaf yapmak            B) Namaz kılmak
  C) Kurban kesmek         D) Dua etmek

 28. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Dua etmek. Arafat, hac ibadetinin önemli bir durağıdır ve hacıların bir gün boyunca burada vakit geçirmeleri gerekmektedir. Bu gün boyunca hacılar dualar ederler, tövbe ve istiğfar dileklerinde bulunurlar. Arafat, hacıların günahlarından arınmalarına yardımcı olan önemli bir ibadet duraklarındandır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf DKAB Test Soruları Detayları

7.Sınıf DKAB Test Soruları 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf DKAB Test Soruları Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf DKAB Test Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf DKAB Test Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


7.Sınıf DKAB Test Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR
  1. Başkalarına zarar vermenin kul hakkını ihlal anlamına geleceği bilinciyle kul hakkı konusunda duyarlı olur.
  2. İslam dininin yasakladığı kötü alışkanlıkları ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
  3. Kötü alışkanlık ve davranışların nasıl başladığını kavrar.
  4. Kumar, alkollü içki ve uyuşturucunun bireysel ve toplumsal zararlarını örneklerle açıklar.
  5. Sigaranın birey ve toplum sağlığı açısından zararlarını araştırarak çevresinden örnekler verir
 • KÜLTÜRÜMÜZ VE DİN
  1. Dil, örf ve âdetler, musiki ve mimarideki dinî motiflere örnekler verir.
  2. Din ile kültür arasındaki ilişkiyi kavrar.
  3. Kültürel değerleri korumaya özen gösterir.
  4. Kültürün anlamını ve kültürü oluşturan ögeleri belirtir
  5. Laikliğin ne anlama geldiğini söyleyerek bireyin özgür biçimde herhangi bir dini, inancı seçmede ve o inançla ilgili düşüncelerini ifade etmede laikliğin güvence olduğunu kavrar.

Ayrıca 7.sınıf DKAB test soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Dinî ve geleneksel uygulamaların yanı sıra hijyenik ve etik konulara dair bilgileri ölçmektedir.

İslam dininin önemli ibadetlerinden biri olan umre ibadetini tanıyacak ve temel bilgileri öğrenebileceklerdir.

İslam dininin önemli bir ibadeti olan umre hakkında bilgi sahibi olmaktır.

İslam dini ve ibadetleri hakkında bilgiyi ölçmeyi amaçlamaktadır.

İslam dinine ilişkin bilgiyi ölçmektedir.

"Dinî kültürel değerleri açıklar ve bu değerlere bağlılığı vurgular." şeklinde ifade edilebilir.

Hac ibadetinin önemli ritüellerinden biri olan tavaf'ın ne olduğunu bilmek.

İslam dininde hac ibadetinin farz olduğu kişilerin kimler olduğunu anlamak.

"Hacı adayları, Mekke'ye beyaz ihram adı verilen iki parça örtü giyerek gitmelidir." şeklinde özetlenebilir.

Hac ibadeti hakkında temel bilgi sahibi olmalarını ve dini pratikleri anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Hac ibadeti sırasında Arafat'ta yapılan ibadetin ne olduğunu bilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf DKAB Test Soruları sınavı 7.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf DKAB Test Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 20 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 150 kere doğru, 47 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf DKAB Test Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf DKAB Test Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf DKAB Test Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf DKAB Test Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri