7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Din anlayışı ile din arasındaki temel fark nedir?

  A) Din, Yüce Allah'ın gönderdiği vahiydir, din anlayışı ise insanların yorumudur.
  B) Din, zamanla değişmeyen ilkelerdir, din anlayışı ise zaman içinde değişebilir.
  C) Din, tüm Müslümanlar için geçerlidir, din anlayışı ise kişiden kişiye değişebilir.
  D) Din, kutsal kitaplarda yazılıdır, din anlayışı ise sözlü gelenekle aktarılır.

 2. Cevap: A Açıklama: 3. Farklı ortamlarda yaşayan Müslümanların din anlayışlarındaki farklılıkların nedeni nedir?

  A) İnsanların farklı karakterleri
  B) Ortam ve kültürün etkisi
  C) Siyasi baskılar
  D) Ekonomik şartlar

 4. Cevap: B Açıklama: 5. İslam düşüncesinde hangi itikadi yorum, Allah'ın varlığını ve birliğini aklıyla kavrama görüşünü savunur?

  A) Eş'arilik    B) Maturidilik    C) Hanefilik    D) Malikilik    

 6. Cevap: B Açıklama:

  Maturidilik, akılcı delillerle Allah'ın varlığını ve birliğini kanıtlanabileceği görüşünü benimser. 7. İmam Malik'in fıkhi görüşlerinin temeli nedir?

  A) Akılcı deliller        B) Peygamberin sünneti   
  C) Sahabelerin icmaı      D) Kur'an-ı Kerim        
                           

 8. Cevap: B Açıklama:

  Maliki fıkhı, Peygamberin sünnetine büyük önem verir. 9. Yesevilik tasavvufi yorumunun kurucusu kimdir?

  A) Abdülkadir Geylani
  B) Ahmed Yesevi
  C) Muhammed Bahauddin Nakşibend
  D) Yunus Emre

 10. Cevap: B Açıklama:

  Yesevilik, Ahmed Yesevi'nin görüşleri üzerine kurulmuştur. 11. Hangi tasavvufi yorum, sade bir yaşam tarzına ve ahiret hayatına önem verir?

  A) Yesevilik        B) Kadirilik       
  C) Nakşibendilik    D) Mevlevilik      
                     

 12. Cevap: A Açıklama:

  Yesevilik, sade bir yaşam tarzına ve ahiret hayatının önemine vurgu yapar. 13. Muhammed Bahauddin Nakşibend'in en çok tavsiye ettiği davranışlardan hangisidir?

  A) Allah'ı (c.c.) çokça zikretmek
  B) Dünyadan el etek çekmek
  C) Herkesle kavga etmek
  D) Kibirlenmek

 14. Cevap: A Açıklama:

  Nakşibendilikte Allah'ı (c.c.) çokça zikretmek en önemli ibadet biçimlerinden biridir. 15. Mevlevilikte insanın temel amacı nedir?

  A) Zengin ve güçlü olmak
  B) Ünlü ve saygın olmak
  C) Allah (c.c.) sevgisini kazanmak
  D) Dünyalık zevkleri tatmak

 16. Cevap: C Açıklama:

  Mevlevilikte insanın temel amacı, Allah (c.c.) sevgisini kazanarak manevi olarak yücelmektir. 17. Hacı Bektaş Veli'nin en önemli eseri hangisidir?

  A) Makâlât          B) Mesnevî         
  C) Divan-ı Yunus    D) Nutuk           
                     

 18. Cevap: A Açıklama:

  Hacı Bektaş Veli'nin en önemli eseri, tasavvufi düşüncelerini ve ilkelerini anlattığı Makâlât'tır. 19. Hangi kutsal mekan Alevilik-Bektaşilikte cemevinin kapısına sembol olarak kabul edilir?

  A) Kâbe                      B) Kudüs                    
  C) Hz. Ali'nin makamı        D) Hz. Muhammed'in makamı   
                              

 20. Cevap: C Açıklama:

  Alevilik-Bektaşilikte cemevinin kapısı, Hz. Ali'nin makamını temsil eder. 21. Alevilik-Bektaşilikte kul hakkının sorulmasının amacı nedir?

  A) Ceme katılanların törene temiz bir şekilde başlamasını sağlamak
  B) Hak yenenlerin haklarını iade ettirmek
  C) Toplumda barışı ve huzuru tesis etmek
  D) Kul hakkını yiyenlerin cem törenine katılmalarını engellemek

 22. Cevap: B Açıklama:

  Alevilik-Bektaşilikte kul hakkına büyük önem verilir ve kul hakkı yiyenler cem törenlerine alınmayabilir. 23. Alevilik-Bektaşilikte "ocak" kavramı neyi ifade eder?

  A) Cem törenlerinin yapıldığı yer
  B) Alevi-Bektaşi önderlerinin oluşturduğu yapılanma
  C) Alevi-Bektaşilerin ibadet etme şekli
  D) Alevilik-Bektaşiliğin temel inançlarını anlatan kitap

 24. Cevap: B Açıklama:

  Ocak, Alevi-Bektaşi önderlerinin kendi inanç ve değerleri çerçevesinde oluşturduğu ve insanlara Alevi-Bektaşi öğretisi telkin ettikleri yapılanmalardır. 25. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra yaptığı, Müslümanlar arasında birlik sağlamaya yönelik uygulamanın adı nedir?

  A) Kardeşlik          B) Baş örtüsü emri   
  C) Miras paylaşımı    D) Namaz farzı       
                       

 26. Cevap: A Açıklama:

  Hicretten sonra Hz. Muhammed, Mekke'den gelen her Müslüman'ı Medineli bir Müslümanla kardeş ilan ederek birlik ve beraberliği sağladı. 27. Muharrem orucu neden tutulur?

  A) Hz. Ali'nin şehadeti anısına
  B) Hz. Hüseyin'in torunlarının doğum günü
  C) Hz. Fatıma'nın vefatı nedeniyle
  D) Hz. Muhammed'in göğe yükselişi

 28. Cevap: A Açıklama:

  Muharrem orucu, Hz. Ali'nin şehadeti anısına Muharrem ayında tutulur. 29. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanüstü özellikler taşıdığı görüşü aşağıdaki ayetlerden hangisiyle çürütülmektedir?

  A) "De ki: Ben yalnızca sizin gibi bir insanım."
  B) "Bana ilahınızın yalnızca bir tek İlah olduğu vahyediliyor."
  C) "Ben Allah'ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum."
  D) "Allah'a yönelin ve ondan bağışlanma dileyin."

 30. Cevap: A Açıklama:

  Fussilet suresi 6. ayet, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) diğer insanlar gibi bir insan olduğunu ve ilahi özelliklere sahip olmadığını vurgulamaktadır. 31. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) "peygamberlerin sonuncusu" olarak nitelendirilmesinin nedeni nedir?

  A) Son peygamber olması
  B) En büyük peygamber olması
  C) En güzel ahlaka sahip olması
  D) En çok mucize göstermesi

 32. Cevap: A Açıklama:

  Ahzâb suresi 40. ayette, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) son peygamber olduğu açıkça belirtilmektedir. 33. Hz. Muhammed'e (s.a.v.) göre Kur'an'ın kaynağı kimdir?

  A) Cebrail             B) Allah              
  C) Cebrail ve Allah    D) Meleklere          
                        

 34. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah (c.c.) tarafından Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Cebrail (a.s.) vasıtasıyla vahyedilen Allah'ın kelamıdır. 35. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davranışlarını uygularken hangi hususa dikkat edilmelidir?

  A) Yerel ve evrensel boyutunun iyi bilinmesi
  B) Sünnetinin yalnızca ibadetlerle ilgili olması
  C) Peygamberimizin (s.a.v.) zamanından günümüze değişmemiş olması
  D) Müslümanların kendi yorumlarını katmaları

 36. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davranışlarının hem yerel hem de evrensel boyutu vardır. Evrensel olanları her Müslüman için geçerlidir. 37. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Kur'an'ı açıklamasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsanları doğru yola iletmek
  B) Kur'an'ın gizemlerini çözmek
  C) Kendi otoritesini pekiştirmek
  D) İnsanları korkutmak

 38. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) görevi, insanları doğru yola iletmek ve Kur'an'ın ilkelerini anlatmaktır. 39. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik görevinin süresi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 10 yıl    B) 23 yıl    C) 50 yıl    D) 100 yıl    

 40. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik görevi yaklaşık 23 yıl sürmüştür. 41. HZ. Muhammed'in (s.a.v.) uyarılarından biri hangisidir?

  A) Allah'a şirk koşmayın
  B) Dünya malına güvenmeyin
  C) Komşularınıza yardım edin
  D) Günah işlemekten çekinmeyin

 42. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), insanları Allah'a (c.c.) şirk koşmamaları konusunda uyarmıştır. 43. Hz. Peygamber'in veda hutbesinde vurguladığı üstünlük ölçütü nedir?

  A) Soy    B) Mal    C) Renk    D) Takva    

 44. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Peygamber, Allah katında üstünlüğün ancak takva ile olduğunu belirtmiştir. 45. Hz. Peygamber'in cahiliye devrinden kaldırdığı uygulamalardan biri hangisidir?

  A) Faiz    B) Tek eşlilik    C) Hırsızlık    D) Kan davası    

 46. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber, cahiliye devrinden kaldırdığı ilk uygulamanın faiz olduğunu söylemiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR
  1. Başkalarına zarar vermenin kul hakkını ihlal anlamına geleceği bilinciyle kul hakkı konusunda duyarlı olur.
  2. İslam dininin yasakladığı kötü alışkanlıkları ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
  3. Kötü alışkanlık ve davranışların nasıl başladığını kavrar.
  4. Kumar, alkollü içki ve uyuşturucunun bireysel ve toplumsal zararlarını örneklerle açıklar.
  5. Sigaranın birey ve toplum sağlığı açısından zararlarını araştırarak çevresinden örnekler verir
 • KÜLTÜRÜMÜZ VE DİN
  1. Dil, örf ve âdetler, musiki ve mimarideki dinî motiflere örnekler verir.
  2. Din ile kültür arasındaki ilişkiyi kavrar.
  3. Kültürel değerleri korumaya özen gösterir.
  4. Kültürün anlamını ve kültürü oluşturan ögeleri belirtir
  5. Laikliğin ne anlama geldiğini söyleyerek bireyin özgür biçimde herhangi bir dini, inancı seçmede ve o inançla ilgili düşüncelerini ifade etmede laikliğin güvence olduğunu kavrar.

Ayrıca 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

İtikadi yorumların temel ilkelerini anlama.

Fıkhi yorumların farklı kaynaklarını karşılaştırma.

Tasavvufi yorumların temel ilkelerini ve kurucularını anlar.

Tasavvufi yorumların temel ilkelerini ve kurucularını anlar.

İslami inanç ve ibadetlere ilişkin temel kavramları kavrama

Tasavvufi akımların temel ilkelerini kavrama

İslami düşünce akımlarının temsilcilerini ve eserlerini tanır.

İslami düşünce akımlarının kutsal mekanlarını tanır.

Aleviliğin temel inanç ve uygulamalarını anlama

Alevilik-Bektaşiliğin sosyal yapısını kavrama

İslam'ın sosyal düzenlemelerini anlamak

Alevilik-Bektaşilik'teki özel gün ve anmaları anlamak

Peygamberlerin insani özelliklerini anlamak.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik misyonunun son peygamber olmak olduğunu anlamak.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) son peygamber olduğuna ve Kur'an'ın Allah'tan geldiğine inanmak.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sünnetinin doğru anlaşılmasının önemini kavramak.

İslam'daki peygamberlik görevini anlar.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) yaşamı ve görevi hakkında bilgi sahibi olur.

Peygamberimizin (s.a.v.) uyarılarını anlama

İnanç ve ibadetlerin önemini kavramak

Hz. Peygamber'in toplum hayatındaki reformlarını anlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 17 kere doğru, 25 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri