7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 7.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. İslam düşüncesindeki inançla ilgili yorum biçimleri nedir?


 2. Cevap: İnanç esasları konusunda Müslümanlar arasında fikir ayrılığı yoktur. Tüm Müslümanlar Allah'ın varlığına, birliğine, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanır. Açıklama:

  İnançla ilgili yorumlar, İslam'ın temel inanışlarını açıklamaya ve savunmaya yönelik yorumlardır. 3. Hanefilik'in temel ilkelerinden üç tane örnek veriniz.


 4. Cevap: Kur'an ve Sünnet'e bağlılık, akıl kullanımı, içtihadın önemi. Açıklama:

  Hanefilik, bu ilkeler doğrultusunda İslam hukukunun pratik uygulamalarını belirler. 5. Şafiilik'in yayıldığı coğrafi bölgelerden üç tane yazınız.


 6. Cevap: Irak, Suriye, Mısır. Açıklama:

  Şafiilik, bu bölgelerde İslam hukukunun önemli bir kaynağı olarak kabul edilir. 7. Nakşibendilik'in üç temel özelliğini belirtiniz.


 8. Cevap: * Himmeti yüceltmek * Haramdan uzak durmak * Amelleri güzelleştirmek Açıklama:

  Nakşibendilik, bu üç temel özelliğe ek olarak, azmi artırmak ve nimete saygı göstermek gibi birçok önemli düstura sahiptir. 9. Muhammed Bahauddin Nakşibend'in en çok tavsiye edilen davranışları nelerdir?


 10. Cevap: Allah'ı (c.c.) çok zikretmek, dinin emir ve yasaklarına titizlikle uymak, dünya malına karşı hırslı olmamak, bütün canlılara iyilik etmek, hayır işlerine yönelmek Açıklama:

  Nakşibendilik, insanın hem günlük işlerini yapmasını hem de Yüce Allah'a (c.c.) karşı görevlerini yerine getirmesini vurgular. 11. Alevilik-Bektaşilikteki semaha katılan kişiler semaha katılırken nelere dikkat ederler?


 12. Cevap: Semahsız cem töreni düşünülemez. Semah dönerken eller de el ele tutuşulmaz ve ayaklar da çıplak olur. Semahtarlar ayrıca dedenin bulunduğu yöne sırtlarını dönmemeye dikkat ederler. Açıklama:

  Semah, Alevilik-Bektaşilikteki cem töreninin önemli bir parçasıdır ve belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir. 13. Alevilik-Bektaşilikte kul hakkının önemi nedir?


 14. Cevap: Kul hakkı yiyenler toplumdan dışlanır ve cem törenlerine katılmaları uygun görülmez. Cem başında kul hakkının olup olmadığı sorgulanır ve varsa verilir. Açıklama:

  Alevilik-Bektaşilikte kul hakkına büyük önem verilir ve kul hakkı yemenin ciddi sonuçları olduğuna inanılır. 15. Alevilik-Bektaşilikte yer alan gülbankların genel özelliklerini belirtiniz.


 16. Cevap: - Allah'ın (c.c.) adıyla başlar. - Şiirsel ve yerleşik ifadeler içerir. - Allah'a (c.c.) yalvarış ve yakarışlarla doludur. Açıklama:

  Gülbanklar, Alevilik-Bektaşilikte topluluk halinde okunan dualar ve yakarışlardır. 17. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanüstü özelliklere sahip biri olmadığını açıklayan ayetten bir örnek veriniz.


 18. Cevap: "De ki: Ben Allah’ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum..." (En'âm suresi, 50. ayet.) Açıklama:

  Ayet, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah'ın hazinelerini bilmediğini, gaybı bilmediğini ve bir melek olmadığını açıkça belirtir. 19. Kur'an'ın Hz. Muhammed'e (s.a.v.) hangi şekilde geldiğini belirtiniz.


 20. Cevap: Aşama aşama, bölüm bölüm gelmiştir. Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), vahiyleri kendisine gelen şekilde insanlara bildirmiştir. 21. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlık için neden bir rahmet olduğunu üç örnek vererek açıklayınız.


 22. Cevap: * Karanlıkları aydınlatmış ve insanları imana ulaştırmıştır. * Baskılara ve eziyetlere rağmen beddua etmemiş, hidayet için dua etmiştir. * İnsanları yalnızca Allah'a (c.c.) inanıp ibadet etmeye yönlendirmiştir. Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), insanlara hem dünyada hem de ahirette mutluluk getiren bir peygamberdir. 23. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) müjde verdiği davranışlardan birini belirtiniz.


 24. Cevap: İbadetlerini düzenli olarak yerine getirip güzel ahlak sahibi olmak Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), ibadet edenlerin dünya ve ahirette kurtuluşa ereceğini müjdelemiştir. 25. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in güzel ahlaki özelliklerini üç örnek vererek belirtiniz.


 26. Cevap: Dürüstlük, merhamet, adalet Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), her zaman doğru söylemiş, başkalarının haklarına saygı göstermiş ve iyilik yapmaya özen göstermiştir. 27. Veda hutbesinde kaldırılan cahiliye adetleri nelerdir?


 28. Cevap: - Faiz - Kan davaları Açıklama:

  Cahiliye adetlerinin kaldırılması, İslam'ın adaleti ve insan haklarına verdiği önemi göstermektedir. 29. Hz. Peygamber'in kadın haklarına ilişkin veda hutbesindeki tavsiyelerini veriniz.


 30. Cevap: - Kadınların korunması ve haklarının gözetilmesi - İffet ve namuslarına riayet edilmesi - Yiyecek ve giyeceklerinin temin edilmesi Açıklama:

  Kadın haklarının korunması, İslam'ın insan haklarına verdiği önemin bir diğer göstergesidir. 31. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Hz. Peygamber (s.a.v.), Kur'an ayetlerini yorumlamak ve uygulamakla görevliydi.
  2. (.....) Kur'an'da namazın nasıl kılındığı açıkça belirtilmiştir.
  3. (.....) Hz. Muhammed (s.a.v.), hac ibadetini hem sözlü hem de uygulamalı olarak öğretmiştir.
  4. (.....) Hz. Peygamber (s.a.v.), insanları sadece doğru yola davet etmekle görevliydi.
  5. (.....) Kur'an ayetleri herkes için anlaşılır niteliktedir.
  6. (.....) Hz. Muhammed (s.a.v.), insanları günahlardan ve kötülüklerden korumakla sorumluydu.
  7. (.....) Hz. Peygamber (s.a.v.), insanlara hem müjde vermiş hem de onları uyarmıştır.
  8. (.....) Hz. Muhammed (s.a.v.)'in görevi Mekkeli müşriklerle sınırlıydı.
  9. (.....) Veda Hutbesi'nde Hz. Peygamber (s.a.v.), insanları mal ve can güvenliğini korumaya çağırmıştır.
  10. (.....) Hz. Muhammed (s.a.v.), insanların ahirette yaptıklarından sorumlu olmayacaklarına inanıyordu.

 32. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. Y 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama: 33. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  Önermeler:
  a) Hızır orucu
  b) Musahiplik
  c) Gülbank
  d) Muharrem orucu
  e) Alevilik-Bektaşilik geleneği
  Eşleştirmeler:
  1. Kardeş ilan edilen Müslümanların birbirlerine davranış biçimi
  2. Alevilik-Bektaşilikte önem verilen bir ibadet şekli
  3. Dua anlamına gelen ve Alevi-Bektaşiler tarafından okunan ifadeler
  4. Hızır orucunun dayandığı inanış
  5. Cem törenlerinde okunan, şiirsel dua ifadeleri

 34. Cevap: 1. b) Musahiplik 2. a) Hızır orucu 3. c) Gülbank 4. e) Alevilik-Bektaşilik geleneği 5. c) Gülbank Açıklama:

  Eşleştirmelerin temeli, Alevilik-Bektaşilik inancında önemli yer tutan kavram ve uygulamalardır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR
  1. Başkalarına zarar vermenin kul hakkını ihlal anlamına geleceği bilinciyle kul hakkı konusunda duyarlı olur.
  2. İslam dininin yasakladığı kötü alışkanlıkları ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
  3. Kötü alışkanlık ve davranışların nasıl başladığını kavrar.
  4. Kumar, alkollü içki ve uyuşturucunun bireysel ve toplumsal zararlarını örneklerle açıklar.
  5. Sigaranın birey ve toplum sağlığı açısından zararlarını araştırarak çevresinden örnekler verir
 • KÜLTÜRÜMÜZ VE DİN
  1. Dil, örf ve âdetler, musiki ve mimarideki dinî motiflere örnekler verir.
  2. Din ile kültür arasındaki ilişkiyi kavrar.
  3. Kültürel değerleri korumaya özen gösterir.
  4. Kültürün anlamını ve kültürü oluşturan ögeleri belirtir
  5. Laikliğin ne anlama geldiğini söyleyerek bireyin özgür biçimde herhangi bir dini, inancı seçmede ve o inançla ilgili düşüncelerini ifade etmede laikliğin güvence olduğunu kavrar.

Ayrıca 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenciler, İslam düşüncesindeki inançla ilgili yorum biçimlerinin doğasını anlayacaklardır.

Hanefilik'in temel ilkelerini sayabilme.

Şafiilik'in yayılım alanlarını bilme.

Öğrenciler, Nakşibendilik'in ayırt edici özelliklerini öğrenirler.

Öğrenciler, Nakşibendiliğin temel ilkelerini anlar.

Öğrenciler, Alevilik-Bektaşilik kültüründeki semâh uygulaması hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, Alevilik-Bektaşilik kültürünün temel değerlerinden biri olan kul hakkına saygı duymanın önemini kavrarlar.

Alevilik-Bektaşilikteki ibadet biçimlerinin ayırt edici özelliklerini anlamak.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) diğer insanlardan üstün özelliklere sahip olmadığını, aksine bir insan olduğunu anlamayı sağlar.

Kur'an'ın Hz. Muhammed'e (s.a.v.) geliş sürecini kavrar.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlık için rahmet oluşunu örneklerle kavrar.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) müjdelediği davranışları öğrenerek güzel ahlaklı ve ibadet eden insanlar olmak için çabalamak.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) üstün ahlak özelliklerini öğreneceklerdir.

Öğrenci, Hz. Peygamber'in cahiliye adetlerini neden kaldırdığını anlar.

Öğrenci, Hz. Peygamber'in kadın haklarına ilişkin görüşlerini kavrar.

* Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberlik görevlerini anlama. * Kur'an'ın yorumlanmasının önemini kavrama. * Hz. Muhammed (s.a.v.)'in dini tebliğ etme yöntemlerini öğrenme. * Hz. Muhammed (s.a.v.)'in insanları uyarmasının nedenlerini anlama. * Veda Hutbesi'nin içeriği ve önemi hakkında bilgi edinme. * İslam'ın temel ilkelerinin Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından öğretildiğini kavrama.

* Alevilik-Bektaşilik inancına ait temel kavramları tanımlama * Bu kavramlar arasındaki bağlantıları anlama * Alevilik-Bektaşilik inancında ibadetin önemini kavrama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 7.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri