7.Sınıf Çevre Eğitim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

7.Sınıf Çevre Eğitim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 7.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Çevre Eğitim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Geri dönüşümün çevresel faydaları nelerdir?


 2. Cevap: * Atık oluşumunun azaltılması * Doğal kaynakların korunması * Enerji tasarrufu * Çevre kirliliğinin önlenmesi Açıklama:

  Geri dönüşüm, sürdürülebilir bir çevre için hayati önem taşır. 3. Geri dönüşümün ekonomik faydaları nelerdir?


 4. Cevap: * Hammadde maliyetlerinin düşürülmesi * Istihdam yaratılması * Enerji ve su tasarrufu Açıklama:

  Geri dönüşüm, hem ekonomik faydalar sağlar hem de çevreyi korur. 5. Küresel çevre sorunlarının temel nedenini belirtiniz.


 6. Cevap: İnsan-çevre arasındaki olumsuz değişimler Açıklama: 7. Çevre sorunlarına yönelik yapılabilecek uluslararası çözümlerden üçünü sıralayınız.


 8. Cevap: * Uluslararası çevre anlaşmaları * Küresel çevre örgütleri * Sürdürülebilir kalkınma uygulamaları Açıklama: 9. Ormanların önemini açıklayınız.


 10. Cevap: Oksijen sağlarlar, hava kirliliğini azaltırlar, biyolojik çeşitliliği desteklerler, karbon döngüsünü düzenlerler. Açıklama:

  Ormanlar, çeşitli ekosistem hizmetleri sağlayarak hem insanlar hem de diğer canlılar için hayati önem taşır. 11. İklim değişikliğinin sonuçlarından üç örnek veriniz.


 12. Cevap: Değişen yağış modelleri, kuraklık, gıda verimliliğinde azalma Açıklama:

  İklim değişikliği, çeşitli çevresel ve toplumsal zorluklara yol açmaktadır. 13. Hava kirliliğini önlemek için alınması gereken iki önlem nedir?


 14. Cevap: * Oksijen kaynağımız olan yeşil ve ormanlık alanlar korunmalı ve arttırılmalıdır. * Sanayi bacalarına filtre takılmalıdır. Açıklama:

  Bu önlemler, hava kirliliğini azaltmaya yardımcı olur. 15. Hava kirliliğinin çevresel sonuçlarından üçünü yazınız.


 16. Cevap: * Asit yağmurları * İklimlerin değişmesi * Buzulların erimesi Açıklama:

  Hava kirliliği, çevremiz üzerinde çeşitli olumsuz etkilere sahiptir. 17. Gürültü kirliliğinin neden olduğu üç psikolojik sorunu belirtiniz.


 18. Cevap: * Stres * Yorgunluk * Uyku sorunları Açıklama:

  Gürültü kirliliği, fiziksel sağlığın yanı sıra ruhsal sağlığı da olumsuz etkiler. 19. Toprak kirliliğinin nedenleri hakkında bilgi veriniz.


 20. Cevap: * Tarım ilaçları * Sanayi atıkları * Kimyasal gübreler * Ormanların azalması * Çöpler Açıklama:

  Toprak kirliliği, toprak ekosistemlerinin bozulmasına ve insan sağlığına zarar vermesine yol açar. 21. Ormansızlaşmanın nedenlerini üç örnekle belirtiniz.


 22. Cevap: Örnekler: * Ağaç kesimi * Tarım arazisi yaratma * Madencilik Açıklama:

  Ormansızlaşma, orman alanlarının insan faaliyetleri sonucu kaybedilmesidir. 23. İklim değişikliğinin sonuçlarını belirtiniz.


 24. Cevap: İklim değişikliği sonuçları arasında aşırı hava olayları, deniz seviyelerinin yükselmesi, biyolojik çeşitliliğin azalması ve tarımsal verimliliğin düşmesi yer alır. Açıklama:

  İklim değişikliği, küresel ısınma sonucu Dünya'nın ikliminde meydana gelen uzun vadeli değişiklikleri ifade eder. 25. Ozon tabakasının incelmesinin üç sonucunu yazınız.


 26. Cevap: * Cilt kanseri riskinin artması * Güneş yanığı riskinin artması * Atmosferin aşırı ısınması Açıklama:

  Ozon tabakası, Dünya atmosferinde Güneş'in zararlı ışınlarını filtreleyen bir tabakadır. 27. Biyolojik çeşitliliğin üç türünü sınıflandırınız.


 28. Cevap: * Tür içi çeşitlilik * Türler arası çeşitlilik * Ekosistem çeşitliliği Açıklama:

  Biyolojik çeşitlilik, Dünya üzerindeki tüm canlı türlerinin çeşitliliğini ifade eder. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Çevre kirliliği sadece atıklar ile ortaya çıkar.
  2. (.....) Işık kirliliği, gökyüzünde yıldızların görünümünü etkiler.
  3. (.....) Su kaynaklarının kirlenmesi, salgın hastalıklara neden olabilir.
  4. (.....) İklim değişikliği, kuraklık ve çölleşmeye yol açabilir.
  5. (.....) Biyoçeşitlilik, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamada önemsizdir.
  6. (.....) Ormanlar, sadece odun ve odun dışı ürünler sağlar.
  7. (.....) Suyun %3'ü içilebilir niteliktedir.
  8. (.....) Gürültü kirliliği, insanların yaşam kalitesini olumsuz etkiler.
  9. (.....) Işık kirliliği, hayvanların yaşamlarını da etkiler.
  10. (.....) Çevre sorunları birbirlerini etkilemez.

 30. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama:

  * Çevre kirliliği atıkların yanı sıra gürültü, ışık ve kimyasal maddeler gibi faktörlerle de ortaya çıkar. * Işık kirliliği, gökyüzündeki ışık parlaklığını artırarak yıldızların görünmesini engeller. * Su kaynaklarının kirlenmesi, kolera ve tifo gibi hastalıklara neden olan patojenler içerebilir. * İklim değişikliği, aşırı hava olaylarının artmasına ve su döngüsünün bozulmasına yol açarak kuraklık ve çölleşmeye neden olabilir. * Biyoçeşitlilik, gıda güvenliği, ilaç geliştirme ve ekonomik istikrar gibi insanlar için çok önemli faydalar sağlar. * Ormanlar, oksijen üretimi, karbon tutumu ve su kaynaklarının korunması gibi çok çeşitli kamusal faydalar sağlar. * Dünya yüzeyinin yaklaşık %1'i içilebilir nitelikte sudur. * Gürültü kirliliği, işitme kaybı, uyku sorunları ve stres gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. * Işık kirliliği, kuşlar ve böcekler gibi hayvanların gece yaşamlarını ve üreme döngülerini bozabilir. * Çevre sorunları, hava kirliliğinin iklim değişikliğine katkıda bulunması veya ormansızlaşmanın toprak erozyonuna yol açması gibi birbirlerini etkilerler. 31. Eşleştirmeleri Yapın:

  1. Atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin başka ürünlere veya enerjiye dönüştürülmesi
  2. Bir kâğıdın toprakta yok olma süresi yaklaşık 3 ay iken bir plastik ürünün doğada yok olma süresi yaklaşık 1000 yıldır
  3. Gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılayabilme yeteneklerini tehlikeye atmadan bugünün gereksinimlerini karşılayan kalkınma
  4. Atık malzemelerden yeni bir ürün yaparak geri dönüşüme katkı sağlamış oluruz
  5. Belirli bir bölgede bile meydana gelse etkileri itibariyle tüm dünyayı ilgilendiren sorunlar
  6. Atıkların ekonomik ömrü doluncaya kadar temizlenip defalarca kullanılması
  a) Sürdürülebilir kalkınma
  b) Küresel plastik
  c) Geri kazanım
  d) Geri dönüşüm
  e) Tekrar kullanım
  f) Geri dönüşüm

 32. Cevap: 1. c 2. b 3. a 4. d 5. f 6. e Açıklama: 33. Aşağıda verilen kısa soruları cevaplayınız.

  1. Atmosfere her yıl atılan CO2 miktarına ne denir?
  2. Dünyanın yıllık CO2 çekme kapasitesi nedir?
  3. Atmosferde her yıl biriken CO2 miktarı kaç milyar tondur?
  4. Orman tahribatını önlemek için neler yapılmalıdır?
  5. Kişi başına kaç ağaç dikilerek atmosferdeki CO2 kapasitesi eski haline döndürülebilir?
  6. Çölleşmenin ülkemizdeki en önemli nedeni nedir?
  7. Çölleşmenin yaşamsal önem taşıyan sonuçlarından biri nedir?
  8. Ozon tabakasının incelmesinden kaynaklanan en önemli çevre sorunlarından biri nedir?
  9. Küresel ısınmanın neden olacağı sonuçlardan bazıları nelerdir?
  10. Küresel açlık ve yoksulluğu önlemek için neler yapılmalıdır?

 34. Cevap: 1. CO2 emisyonu 2. 204 milyar ton 3. 3 milyar ton 4. Orman dikimi ve benzeri eylemlere son vermek 5. 5000 6. Erozyon 7. Verimsizleşen toprak 8. Kanser riskinin artması 9. Buzulların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi 10. Tarım üretimini artırmak ve sürdürülebilir tarım uygulamaları kullanmak Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Çevre Eğitim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

7.Sınıf Çevre Eğitim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 7.Sınıf Çevre Eğitim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Çevre Eğitim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


7.Sınıf Çevre Eğitim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Çevre Dostu Çözümler ve Teknolojiler
  1. Dünyadaki ve Türkiye’deki sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı ile ilgili iyi örnekleri yorumlar.
  2. Geri dönüşüm sorunlarını irdeler ve çözüm fikirleri geliştirir.
  3. Geri dönüşüm teknolojilerinin kullanımı ile ilgili iyi örnekleri araştırır ve bu örnekleri paylaşır.
  4. Geri dönüşüm ve geri kazanım kavramlarını açıklar ve geri dönüşümü mümkün olan maddeleri (cam, kâğıt, pet şişe, pil, teknolojik ürünler vb.) sınıflayarak tekrar kullanımının sağlanmasına katkıda bulunur.
  5. Sürdürülebilir kalkınma kavramını sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı boyutu ile irdeler.

Ayrıca 7.sınıf çevre eğitimi dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Geri dönüşümün çevresel faydalarını anlamak.

Geri dönüşümün ekonomik faydalarını anlamak.

Çevre sorunlarının kaynağını belirleme.

Çevre sorunlarına yönelik uluslararası çalışmalar hakkında bilgi sahibi olma.

Öğrenciler, ormanların çevresel ve sosyal önemini takdir edebilecektir.

Öğrenciler, iklim değişikliğinin insan sağlığı ve refahı üzerindeki olumsuz etkilerini anlayabilecektir.

Hava kirliliğini önleme yöntemlerini öğrenmek.

Hava kirliliğinin çevresel sonuçlarını öğrenmek.

Öğrenciler, gürültü kirliliğinin psikolojik sonuçlarını anlayacaklardır.

Öğrenciler, toprak kirliliğine neden olan faktörleri öğreneceklerdir.

Ormansızlaşmanın nedenlerini anlayabilir ve bunun çevre üzerindeki etkilerini değerlendirebilir.

İklim değişikliğinin sonuçlarını fark edebilir ve bunların çevre ve insan toplulukları üzerindeki etkilerini değerlendirebilir.

Ozon tabakasının incelmesinin temel sonuçlarını öğrenmek.

Biyolojik çeşitliliğin temel türlerini öğrenmek.

* Çevre kirliliğinin çeşitli kaynaklarını ve etkilerini anlama. * Çevre sorunlarının doğal yaşam ve biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerini kavrama. * Çevre sorunlarının birbirleriyle bağlantılı olduğunu ve çözümlerinin kapsamlı olması gerektiğini öğrenme. * Çevresel farkındalık ve duyarlılık geliştirme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Çevre Eğitim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 7.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Çevre Eğitim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Çevre Eğitim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Çevre Eğitim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Çevre Eğitim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Çevre Eğitimi Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi Ünite Özetleri