7.Sınıf Bilişim Teknolojileri 2.Dönem 2.Sınav (MS Word)

7.Sınıf Bilişim Teknolojileri 2.Dönem 2.Sınav (MS Word) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Bilişim Teknolojileri 2.Dönem 2.Sınav (MS Word) CEVAPLARI

 1. MS Word programında sayfa düzeni nasıl yapılır?

  A) Görünüm sekmesindeki seçenekler kullanılarak
  B) Biçim sekmesindeki seçenekler kullanılarak
  C) Dosya sekmesindeki seçenekler kullanılarak
  D) Veri sekmesindeki seçenekler kullanılarak

 2. Cevap: A Açıklama:

  MS Word programında sayfa düzeni, "Görünüm" sekmesindeki seçenekler kullanılarak yapılmaktadır. Bu seçenekler arasında sayfa boyutu, kenar boşlukları, sayfa yönlendirmesi, sütun sayısı, satır aralığı gibi birçok ayar bulunmaktadır. Sayfa düzeni ayarları, belgenin görünümünü ve düzenini kontrol etmek için önemlidir ve belgenin baskı veya diğer çıktı biçimlerinde nasıl görüneceğini etkiler. 3. MS Word programında tablo nasıl oluşturulur?

  A) Ekle sekmesindeki Tablo seçeneği kullanılarak
  B) Biçim sekmesindeki Tablo seçeneği kullanılarak
  C) Dosya sekmesindeki Tablo seçeneği kullanılarak
  D) Veri sekmesindeki Tablo seçeneği kullanılarak

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) Ekle sekmesindeki Tablo seçeneği kullanılarak'tır. MS Word programında tablo oluşturmak için Ekle sekmesindeki Tablo seçeneği kullanılır. Bu seçenek, kullanıcılara farklı boyutlarda ve şekillerde tablolar oluşturma imkanı sağlar. Kullanıcılar, sütun ve satır sayısını ayarlayabilir, hücreleri birleştirebilir ve tabloyu biçimlendirebilir. 5. MS Word programında yazı karakterleri nasıl değiştirilir?

  A) Görünüm sekmesindeki Yazı Tipi seçeneği kullanılarak
  B) Biçim sekmesindeki Yazı Tipi seçeneği kullanılarak
  C) Dosya sekmesindeki Yazı Tipi seçeneği kullanılarak
  D) Veri sekmesindeki Yazı Tipi seçeneği kullanılarak

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneğidir. Yazı karakterleri, MS Word programında Biçim sekmesindeki Yazı Tipi seçeneği kullanılarak değiştirilebilir. Bu seçenek, farklı yazı karakterleri arasında geçiş yapmaya, yazı tipini değiştirmeye ve boyutunu ayarlamaya olanak tanır. 7. MS Word programında belgede sayfa numaraları nasıl eklenir?

  A) Görünüm sekmesindeki Sayfa Numaraları seçeneği kullanılarak
  B) Biçim sekmesindeki Sayfa Numaraları seçeneği kullanılarak
  C) Dosya sekmesindeki Sayfa Numaraları seçeneği kullanılarak
  D) Veri sekmesindeki Sayfa Numaraları seçeneği kullanılarak

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Görünüm sekmesindeki Sayfa Numaraları seçeneği kullanılarak sayfa numaraları belgeye eklenir. Bu seçenek altında, sayfa numaralarının konumu, formatı ve stilini ayarlamak için çeşitli seçenekler bulunur. Sayfa numaralarının eklendiği yer belge yüksekliğine ve genişliğine bağlı olarak değiştirilebilir. Bu sayede belgenin farklı bölümlerinde farklı sayfa numaralandırma stilleri kullanılabilir. 9. MS Word programında belgeye resim nasıl eklenebilir?

  A) Görünüm sekmesindeki Resim seçeneği kullanılarak
  B) Biçim sekmesindeki Resim seçeneği kullanılarak
  C) Dosya sekmesindeki Resim seçeneği kullanılarak
  D) Ekle sekmesindeki Resim seçeneği kullanılarak

 10. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Ekle sekmesindeki Resim seçeneği kullanılarak'tır. MS Word programında belgeye resim eklemek için Ekle sekmesi altındaki Resim seçeneği kullanılabilir. Resim seçeneği tıklanarak bilgisayarda kayıtlı olan bir resim dosyası seçilir ve belgeye eklenir. Bu işlem, belgenin görsel olarak daha zengin ve anlaşılır hale getirilmesine yardımcı olabilir. 11. MS Word programında, aşağıdakilerden hangisi pencere elemanlarından biri değildir?

  A) Menüler    B) Araç çubukları    C) Dosya gezgini    D) E-posta kutusu

 12. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D seçeneğidir, çünkü MS Word programında e-posta kutusu bir pencere elemanı değildir. Menüler, araç çubukları ve dosya gezgini gibi öğeler, kullanıcının programda farklı işlevleri seçmesine yardımcı olan tipik birer pencere elemanıdır. 13. Hangisi ekran tiplerinden biridir?

  A) Times New Roman    B) Excel    C) PowerPoint    D) Outlook

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Times New Roman. Bu soru, ekran tipleri arasından birini seçmektedir. Seçenekler arasında yalnızca "Times New Roman" bir ekran tipidir. Diğer seçenekler birer yazılım programıdır. 15. Bir kelime işlem programında, özel tuşların işlevlerine uygun kullanımı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

  A) Sayfa düzeni                      B) Tablolar                         
  C) Metin biçimlendirme               D) Sayısal verilerin düzenlenmesi   

 16. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Metin biçimlendirme'dir. Kelime işlem programları, kullanıcılara özel tuşlar yardımıyla yazım, biçimlendirme, düzenleme ve diğer işlevlerde kolaylık sağlar. Özel tuşların doğru kullanımı, metinlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde yazılmasına yardımcı olur. 17. MS Word programında, hangisi menü ve altmenü komutlarından biridir?

  A) Yazdır    B) Kes    C) Yapıştır    D) Kaydet

 18. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Yazdır" dır. MS Word programı gibi kelime işlem programlarında, menüler ve alt menüler, programın işlevlerine erişmek için kullanılır. "Yazdır" seçeneği, belgedeki içeriği yazdırmak için kullanılan bir menü komutudur. 19. Bir kelime işlem programındaki "minimize" butonunun işlevi nedir?

  A) Pencereyi kapatır           B) Pencereyi küçültür         
  C) Pencereyi büyütür           D) Pencereyi yeniden yükler   

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani "Pencereyi küçültür". "Minimize" butonu, kelime işlem programındaki açık olan bir pencereyi küçültür ve alt kısma yerleştirir, ancak programı kapatmaz veya yeniden yüklemez. Bu buton, kullanıcının aynı anda birden fazla pencere açıkken bir pencereye odaklanmasını kolaylaştırır. 21. Hangisi bir kelime işlem programında kullanılabilen bir yazı tipi değildir?

  A) Times New Roman    B) Arial    C) Courier    D) Pinky

 22. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) Pinky"dir. Times New Roman, Arial ve Courier gibi yazı tipleri, yaygın olarak kullanılan ve kelime işlem programlarında standart olarak bulunan yazı tipleridir. Ancak Pinky, bir kelime işlem programında kullanılamayan hayali bir yazı tipidir. 23. "CTRL+C" kombinasyonu hangi işlemi gerçekleştirir?

  A) Yazıyı keser         B) Yazıyı kopyalar     
  C) Yazıyı yapıştırır    D) Yazıyı siler        

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani "CTRL+C" kombinasyonu yazıyı kopyalar. "CTRL" tuşu, klavyede bir dizi kısayol tuşunun bir parçasıdır ve "C" harfi, kopyalanacak metni seçmek için kullanılan bir komut tuşudur. Bu kısayol, kopyalama işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir ve zaman kazandırır. 25. "CTRL+B" kombinasyonu hangi işlemi gerçekleştirir?

  A) Yazıyı keser            B) Yazıyı kalınlaştırır   
  C) Yazıyı yapıştırır       D) Yazıyı siler           

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani "CTRL+B" kombinasyonu yazıyı kalınlaştırır. "CTRL" tuşu ve "B" tuşu aynı anda basıldığında, seçilen metindeki her karakter kalınlaştırılır. Bu, bir kelime işlemci veya metin düzenleyici programında kullanılan bir kısayoldur ve vurgulamak veya belirginleştirmek istediğiniz metin için kullanışlıdır. 27. Hangisi bir kelime işlem programında kullanılabilen bir resim dosyası türü değildir?

  A) JPEG    B) BMP    C) DOCX    D) PNG

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneğidir yani "DOCX" bir kelime işlem programında kullanılabilen bir resim dosyası türü değildir. DOCX dosyaları, Microsoft Word gibi kelime işlem programları tarafından kullanılan bir belge dosyası türüdür. Resim dosyası türleri arasında JPEG, BMP ve PNG gibi türler yaygın olarak kullanılırken, DOCX genellikle belge, rapor, mektup gibi metin tabanlı belgelerin kaydedilmesi için kullanılır. 29. Hangi menü kelime işlem programında yazı boyutunu değiştirmek için kullanılır?

  A) "File"    B) "Edit"    C) "View"    D) "Format"

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) 'Format'"dır. Kelime işlem programlarında yazı boyutunu değiştirmek için "Format" menüsünde "Font Size" (Yazı Boyutu) seçeneği kullanılır. Bu seçeneğe tıklayarak istenilen yazı boyutu seçilebilir. 31. "CTRL+U" kombinasyonu hangi işlemi gerçekleştirir?

  A) Yazıyı keser                       B) Yazıyı italik yapar               
  C) Yazıyı altı çizili hale getirir    D) Yazıyı siler                      

 32. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir, yani "CTRL+U" kombinasyonu yazıyı altı çizili hale getirir. Bu kombinasyon genellikle metin düzenleyicilerde, kelime işlem programlarında ve web tarayıcılarında kullanılır. 33. Bir kelime işlem programında, hangisi bir tablonun satır veya sütunlarını eklemek için kullanılan bir araçtır?

  A) "Bold"    B) "Italic"    C) "Underline"    D) "Insert"

 34. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) "Insert" tir. Bir kelime işlem programında bir tablonun satır veya sütunlarını eklemek için "Insert" menüsündeki "Table" veya "Rows/Columns" seçeneklerinden biri kullanılabilir. "Bold", "Italic" ve "Underline" gibi seçenekler metnin biçimlendirilmesi için kullanılırken, "Insert" seçeneği yeni öğelerin eklenmesine yardımcı olur. 35. "CTRL+V" kombinasyonu hangi işlemi gerçekleştirir?

  A) Yazıyı keser         B) Yazıyı kopyalar     
  C) Yazıyı yapıştırır    D) Yazıyı siler        

 36. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Yazıyı yapıştırır" dır. "CTRL+V" kombinasyonu, kopyalanan veya kesilen bir metin veya nesneyi belgeye yapıştırmak için kullanılan bir klavye kısayoludur. Bu işlem, kopyalanan veya kesilen metin veya nesneyi aynı belge içinde veya farklı bir belgede yapıştırmak için kullanılabilir. Bu klavye kısayolu, zaman kazandırarak iş akışını hızlandırabilir ve kullanıcıların tekrarlanan işlemleri elle yapmak zorunda kalmadan hızlıca yapıştırmalarına olanak tanır. 37. Hangisi bir kelime işlem programında kullanılabilen bir sayfa boyutu değildir?

  A) A4    B) Letter    C) Tabloid    D) Square

 38. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Square"dır. A4, Letter ve Tabloid, kelime işlem programlarında kullanılan yaygın sayfa boyutlarıdır. Square ise, bir dikdörtgen değil, bir kare olduğundan, standart sayfa boyutları arasında yer almaz.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Bilişim Teknolojileri 2.Dönem 2.Sınav (MS Word) Detayları

7.Sınıf Bilişim Teknolojileri 2.Dönem 2.Sınav (MS Word) 5 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Bilişim Teknolojileri 2.Dönem 2.Sınav (MS Word) Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Bilişim Teknolojileri 2.Dönem 2.Sınav (MS Word) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Bilişim Teknolojileri 2.Dönem 2.Sınav (MS Word) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


7.Sınıf Bilişim Teknolojileri 2.Dönem 2.Sınav (MS Word) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KELİME İŞLEM PROGRAMLARI
  1. Bir kelime işlem programında harf ve sayı tuşlarını kullanarak yazı yazabilme ve özel tuşları bu program içindeki işlevlerine uygun olarak kullanabilme.
  2. Bir kelime işlem programında menü ve altmenü komutlarını işlevlerine uygun olarak kullanabilme.
  3. Bir kelime işlem programında sayfanın ve yazının biçimini değiştirebilme
  4. Bir kelime işlem programında yaratılan bir dosyayı basabilme.
  5. Bir kelime işlem programında yazının yanısıra resim ve grafikleri kullanabilme
  6. Ekran tiplerini tanıyabilme
  7. Paragraf işlemlerini yapabilme.
  8. Proje yapabilme
  9. Tabloları kullanabilme.
 • MULTİMEDYA
  1. Multimedya öğelerini kullanarak bir proje oluşturabilme
  2. Program ile ilgili terimleri öğrenebilme
  3. Proje yapabilme
  4. Ses, görüntü, metin ve hareket gibi değişik medya öğelerinin kullanarak bir multimedya sunu geliştirebilme

Ayrıca 7.sınıf bilişim teknolojileri 2.dönem 2.sınav soruları; MS Word kazanımlarını ölçen sorulardan hazırlanmıştır

MS Word programında sayfa düzeni ayarları nasıl yapılacağı öğrenilmektedir.

MS Word programında tablo oluşturma becerisi.

MS Word programını kullanarak yazı karakterlerini değiştirmeyi öğrenmeyi içerir.

MS Word programında sayfa numaralarını belgeye ekleyebilirim.

Belgede yer alan resimler, öğrencilerin anlama, yorumlama ve sentezleme becerilerini geliştirmelerine de katkı sağlayabilir.

MS Word programının kullanıcı arayüzündeki öğeleri tanıması ve ayırt etmesi becerisini test eder.

Katılımcı, farklı bilgisayar terimlerini ayırt edebilme ve doğru şekilde tanımlayabilme yeteneğini kazanmaktadır.

Ofis çalışanları, yazarlar ve öğrenciler gibi kelime işlem programlarını sık kullanan kişiler için önemlidir.

Kelime işlem programlarında menüler ve alt menülerin kullanımını anlamalarını sağlar.

Bilgisayar ve kelime işlem programı kullanımı hakkında temel bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bilgisayar yazılımı ve kelime işlem programlarının temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmayı test etmektedir.

Bilgisayar kullanıcıları için zaman yönetimi ve verimlilik becerilerinin bir parçasıdır.

Bilgisayar kullanımı ve ofis programları ile ilgili bilgiyi ölçmektedir.

Resim dosyalarının farklı türleri hakkında bilgi edinmek ve bunların hangi programlarda kullanılabileceğini öğrenmek.

Temel bilgisayar becerileri kazanmalarına yardımcı olur.

Temel klavye kısayolları hakkındaki bilgilerini test etmek için tasarlanmıştır.

Kelime işlem programında tablo oluşturma ve düzenleme becerisini ölçmektedir.

Standart sayfa boyutlarını ve bu sayfaların hangi programlarda kullanılabileceğini bilme becerilerini test etmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Bilişim Teknolojileri 2.Dönem 2.Sınav (MS Word) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Bilişim Teknolojileri 2.Dönem 2.Sınav (MS Word) Testi İstatistikleri

Bu sınav 62 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 344 kere doğru, 412 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf Bilişim Teknolojileri 2.Dönem 2.Sınav (MS Word) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Bilişim Teknolojileri 2.Dönem 2.Sınav (MS Word) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Bilişim Teknolojileri 2.Dönem 2.Sınav (MS Word) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Bilişim Teknolojileri 2.Dönem 2.Sınav (MS Word) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  7.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş