7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test

7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test sınavı 7.Sınıf kategorisinin Bilim Uygulamaları alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özelliklerinden değildir?

  A) meraklı olma         B) sabırsız olma
  C) kararlı olma           D) sorgulayıcı olma

 2. Cevap: B

 3. “Bilim insanının bilgi üretmen için izlediği yola ……………………………... denir.” Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) mühendislik tasarım döngüsü
  B) bilimsel süreç basamakları
  C) deney yapma
  D) tasarım yapma

 4. Cevap: B

 5. Deneysel bir çalışmada probleme verilen geçici cevapaşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

  A) Bağımsız değişken       B) Hipotez 
  C) Bağımlı değişken          D) Gözlem

 6. Cevap: B

 7. K: verileri kaydetme
  L: araştırma yapma
  M: sonuç çıkarma
  N: problemi ortaya koyma
  O: hipotezi test etme
  Ö: hipotez kurma
  Yukarıda verilen bilimsel süreç basamaklarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) K-M-L-N-Ö-O     B) M-K-O-Ö-L-K     
  C) N-L-Ö-O-K-M     D) N-M-L-Ö-O-K

 8. Cevap: C

 9. Aşağıdakilerden hangisi mühendislik ile ilgili yanlış bilgidir?

  A) Hayal edip tasarlar.
  B) Bilim insanının ürettiği bilgiyi kullanır.
  C) Genetik, inşaat, gıda, elektronik vb. birçok çalışma alanı vardır.
  D) Yaptığı tasarımı geliştirmek için uğraşmaz.

 10. Cevap: D

 11. Aşağıdaki bilgilerden hangisi bilimsel bilgi örneği olamaz?

  A) Mitoz bölünme eşeysiz üremenin temelidir.
  B) Ay, kendi ekseni etrafında dönüşünü 27,3 günde tamamlar.
  C) Balık burcu olan kişiler çok duygusal olur.
  D) Kutup yıldızı küçük ayı takım yıldızının bir üyesidir.

 12. Cevap: C

 13. I. test etmek
  II. planlamak
  III. araştırmak
  IV. hayal etmek
  V. tasarlamak
  Yukarıda verilen mühendislik tasarım döngüsü basamaklarının doğru şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) IV-III-II-V-I             B) I-IV-II-III-V
  C) V-IV-III-II-I             D) III-II-I-IV-V

 14. Cevap: A

 15. Hazel yaz mevsiminde çamaşırların kış mevsimine göre daha hızlı kuruduğunu fark ediyor. Bunun sebebini anlayabilmek için bir deney tasarlıyor. Özdeş iki dereceli silindire eşit miktarda su dolduruyor. Kaplardan birini güneşli bir günde sıcak olan balkona, diğerini ise buzdolabına koyuyor. Belli bir süre sonra su seviyelerine baktığında balkondaki kaptaki su seviyesinin daha az olduğunu gözlemliyor.
  Bu deneyle ilgili olarak verilen aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Deneyin bağımsız değişkeni sıcaklıktır.
  B) Deneyin bağımlı değişkeni buharlaşma hızıdır.
  C) Deneyin sabit tutulan değişkeni su miktarı ve kullanılan kaptır.
  D) Deneyde buharlaşma hızının sıcaklığa etkisi gözlemlenmiştir

 16. Cevap: D

 17. Bilimsel bir makalede çalışmanın kısaca amacı, yöntemi ve sonuçları gibi bilgileri içeren bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Özet     B) Giriş     C) Bulgular   D) Kaynakça

 18. Cevap: A

 19. Bilimsel bir makalede literatür taraması sonucu ulaşılan bilgiler hangi bölümde yer alır?

  A) Özet     B) Giriş     C) Bulgular   D) Yöntem

 20. Cevap: C

 21. Bilimsel bir makalede elde edilen verilen tablo, grafik vb. şekilde ifade edildiği bölüm hangisidir?

  A) Sonuç    B) Giriş     C) Bulgular   D) Yöntem

 22. Cevap: C

 23. Bilimsel makalede yer alan başlıkların doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir?

  A) Özet-giriş-yöntem-bulgular-sonuç-kaynakça
  B) Giriş-yöntem-bulgular-sonuç-özet-bulgular
  C) Özet-giriş-bulgular-sonuç-yöntem-kaynakça
  D) Giriş-sonuç-bulgular-yöntem-kaynakça

 24. Cevap: A

 25. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanı değildir?

  A) Cahit Arf                  B) Aziz Sancar     
  C) Fatma AliyeTopuz   D) El Cezeri

 26. Cevap: C

 27. Aşağıdakilerden hangisi mühendislik ürünü değildir?

  A) Hasarlı DNA’ların onarılabileceği bilgisi
  B) Buharlı motor
  C) Uzaktan kumanda
  D) Uzay sondas

 28. Cevap: A

 29. bilimsel bilgi
  Bilimsel çalışmalarda verilerin grafik ile ifade edilmesi kadar var olan bir grafiği yorumlayabilmek de çok önemlidir. Bir hücreye ait kromozom sayısının zamanla değişimini ifade eden yukarıdaki grafikten aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkarılamaz?

  A) Mitoz bölünmede kromozom sayısı sabit kalır.
  B) Mayoz bölünme ile kromozom sayısı yarıya iner.
  C) Başlangıçta hücrede “n” sayıda kromozom vardır.
  D) Döllenme ile kromozom sayısını iki katına çıkmıştır.

 30. Cevap: C

 31. Aşağıdakilerden hangisi bilim ve teknolojiyle ilgili yanlış bir ifadedir?

  A) Teknoloji, bilimsel çabalar sonucu ortaya çıkar.
  B) Bilim gelişmese bile teknoloji gelişir.
  C) Bilim, hayatımızı dolaylı; teknoloji ise doğrudan etkiler.
  D) Bilim temeldir, teknoloji ise üründür.

 32. Cevap: B

 33. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden biri değildir?

  A) Nesneldir                   B) Deneyseldir
  C) Evrenseldir                D) Dogmatiktir

 34. Cevap: D

 35. Proje hazırlamada ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

  A) Hipotez üretmek            B) Problemi tespit etmek
  C) Gözlem yapmak            D) Verileri toplamak

 36. Cevap: B

 37. Aşağıdaki bilim adamı buluş eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  A) Newton- Yer çekimi yasası
  B) Aziz Sancar- Hasarlı DNA onarımı
  C) Robert Hooke– Hücre
  D) Copernicus - Evrenin genişleme kuramı

 38. Cevap: D

 39. Aşağıda tarih boyunca pek çok bilimsel çalışmaya imza atmış bazı Türk bilim adamları ve hangi alanlarda çalışmalar yaptıkları eşleştirilmiştir.
  Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) Ali Kuşçu- Gök bilimi        B) Cahit Arf- Matematik
  C) İbni Sina- Kimya              D) Mimar Sinan- Mimari

 40. Cevap: C

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test Detayları

7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test 3 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Kasım 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Bilim Uygulanmaları
  1. . Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik arasındaki ilişkiyi açıklar.
  2. . Bilimsel bilginin gelişiminin her aşamasında hayal gücü ve üretkenliğin öneminin farkına varır
  3. Araştırma sorusuna/problemine uygun hipotezi tanımlar.
  4. Araştırmasındaki bağımlı ve bağımsız değişkenleri değiştirir ve kontrol eder
  5. Bilim ve sanat arasındaki ilişkiyi açıklar.
  6. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik arasındaki ilişkiyi açıklar.
  7. Bilimsel bilginin elde edilmesinde deneysel, matematiksel veya mantıksal çıkarımların rolünü açıklar.
  8. Bilimsel bilginin oluşturulmasında farklı bilimsel yöntemlerden yararlandığının farkına varır.
  9. Disiplinler arası ilişkileri kullanır.
  10. Farklı toplum ve kültürlerin bilimsel bilginin gelişimine olan katkısını tartışır. SBU.8.1. Bilimde modellerden sıklıkla yararlandığını açıkla
  11. Ürün oluşturmada “mühendislik tasarım ve girişimcilik sürecini” uygular
  12. Veriye/delile dayalı argüman oluşturarak argümanlarını savunu

Ayrıca 7.sınıf bilim uygulamları 1.dönem 1.test soruları; bilimsel bilgi, mühendislik, problem çözme basamakları kazanımlarını kapsayan test türü sorulardan hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test sınavı 7.Sınıf kategorisinin Bilim Uygulamaları alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 111 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 547 kere doğru, 633 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Bilim Uygulamaları dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Bilim Uygulamaları Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Bilim Uygulamaları Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş