7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test

7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test sınavı 7.Sınıf kategorisinin Bilim Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test CEVAPLARI

 1. Kas sistemi nedir ve ne işe yarar?

  A) Kalp atışlarını kontrol eder.     B) Hareket etmeyi sağlar.           
  C) Solunum sistemi ile ilgilidir.    D) Vücut ısısını düzenler.          

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir. Kas sistemi, vücuttaki kemiklerin hareket ettirilmesini sağlayan kasların oluşturduğu sistemdir. Kaslar, istemli ve istemsiz kaslar olarak iki türe ayrılır. İstemsiz kaslar, kalp kası ve sindirim sistemi kasları gibi otomatik olarak çalışan kaslardır. İstemli kaslar ise, beyin tarafından kontrol edilerek istenilen hareketlerin yapılmasını sağlar. Kas sistemi ayrıca vücudun dengesini korumak, hareketleri koordine etmek, güç ve dayanıklılık sağlamak gibi birçok önemli fonksiyona da sahiptir. 3. Kemiklerin görevleri nelerdir?

  A) Vücudun ısı dengesini sağlamak.
  B) Hücrelerin enerji üretimini sağlamak.
  C) Vücuda şekil vermek.
  D) Vücudun hareket etmesini sağlamak ve organları korumak.

 4. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Vücudun hareket etmesini sağlamak ve organları korumak."dır. Kemikler, vücudun hareket etmesini sağlayan iskelet sisteminin ana bileşenidir ve aynı zamanda iç organları korurlar. Ayrıca kemikler, mineral depoları olarak işlev görerek vücudun kalsiyum, fosfor ve diğer minerallerinin dengesini sağlarlar. 5. Biyomekanik bilimi nedir ve hangi alanlarda kullanılır?

  A) Biyomekanik, canlıların hareketlerini ve hareket sistemlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Spor, tıp ve mühendislik gibi alanlarda kullanılır.
  B) Biyomekanik, yalnızca insanların hareketlerini inceleyen bir bilim dalıdır.
  C) Biyomekanik, sadece hayvanların hareketlerini inceleyen bir bilim dalıdır.
  D) Biyomekanik, sadece robotik sistemlerin hareketlerini inceleyen bir bilim dalıdır.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Biyomekanik, canlıların hareketleri ve hareket sistemleri ile ilgili olarak fizik, matematik ve mühendislik ilkelerini uygulayan bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı, insanların yanı sıra hayvanların hareketleri, spor performansı, yaralanma önleme ve tedavisi, protezler ve ortezlerin tasarımı, mühendislik ve robotik sistemlerin geliştirilmesi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. 7. Biyomekanik bilimi hangi konuları kapsar?

  A) Biyomekanik, yalnızca insan kas ve kemik yapısını inceleyen bir bilim dalıdır.
  B) Biyomekanik, sadece sporcuların performansını artırmak için kullanılan bir bilim dalıdır.
  C) Biyomekanik, canlıların hareket mekanizmalarını, kas-iskelet sistemi, sinir sistemi ve dokuları gibi konuları kapsar.
  D) Biyomekanik, sadece mühendislik alanında kullanılan bir bilim dalıdır.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Biyomekanik, canlıların hareket mekanizmalarını, kas-iskelet sistemi, sinir sistemi ve dokuları gibi konuları kapsayan multidisipliner bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı, insanların yanı sıra hayvanların da hareketlerini inceleyerek, bu hareketlerin performansını artırmak, yaralanmaları önlemek ve tıbbi rehabilitasyonu iyileştirmek için kullanılır. Biyomekanik, ayrıca spor ekipmanları ve protezlerin tasarımı ve geliştirilmesi gibi mühendislik uygulamalarında da kullanılır. 9. Plastik maddelerin kullanımının azaltılması için neler yapılabilir?

  A) Plastik poşet kullanımının yasaklanması gibi yasal düzenlemeler yapılabilir.
  B) Alternatif ambalaj malzemeleri kullanılabilir.
  C) Plastik maddelerin geri dönüştürülmesi teşvik edilebilir.
  D) Hepsi

 10. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D" seçeneğidir. Plastik maddelerin kullanımının azaltılması için yapılacak önlemler arasında, yasal düzenlemelerle plastik poşet kullanımının yasaklanması, alternatif ambalaj malzemelerinin kullanımı ve plastiklerin geri dönüştürülmesinin teşvik edilmesi gibi çeşitli yöntemler bulunmaktadır. 11. Plastik maddelerin kullanımı hakkında bilinçli tüketici davranışı nasıl olmalıdır?

  A) Plastik maddelerin kullanımını minimuma indirmek önemlidir.
  B) Geri dönüşümü mümkün olan plastik maddelerin geri dönüştürülmesi için çaba gösterilmelidir.
  C) Plastik maddelerin doğru bir şekilde atılması önemlidir.
  D) Hepsi

 12. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D" şıkkıdır, yani plastik maddelerin kullanımı hakkında bilinçli tüketici davranışı olarak hem plastik kullanımını minimuma indirmek, geri dönüşümü mümkün olan plastik maddelerin geri dönüştürülmesi için çaba göstermek, hem de plastik maddelerin doğru bir şekilde atılması önemlidir. 13. Plastiklerin bozunması hangi çevresel faktörlere bağlıdır?

  A) Sıcaklığa    B) Nem oranına    C) Işık şiddetine    D) Tümü

 14. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir, yani plastiklerin bozunması birçok çevresel faktöre bağlıdır, bunlar arasında sıcaklık, nem oranı ve ışık şiddeti gibi faktörler bulunur. Plastikler, bu faktörlere maruz kaldıkça zamanla bozunur ve çevreye zarar verirler. Bu nedenle, plastik kullanımını minimuma indirmek ve geri dönüşüm yapmak gibi bilinçli tüketici davranışları öğrenmek önemlidir. 15. Otomotiv endüstrisi, plastik maddelerin bir diğer önemli kullanım alanıdır. Hangi seçenek, otomotiv sektöründe kullanılan plastik malzemelerden biri değildir?

  A) Polikarbonat        B) Poliüretan
  C) Polistiren             D) Pamuklu kumaş

 16. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Pamuklu kumaş, otomotiv sektöründe kullanılan plastik malzemelerden biri değildir. Otomotiv endüstrisi, hafif ve dayanıklı olmaları, düşük maliyetli olmaları ve tasarım esnekliği nedeniyle plastik malzemeleri yaygın olarak kullanmaktadır. Polikarbonat, poliüretan ve polistiren gibi malzemeler, otomotiv sektöründe sıkça kullanılan plastik türlerindendir. Bu sektörde plastik kullanımının artması, araçların daha çevre dostu hale getirilmesi ve yakıt verimliliğinin artırılması için çalışmalar yapılmaktadır. 17. Elektronik endüstrisi, plastik maddelerin yoğun kullanıldığı bir diğer sektördür. Hangi seçenek, elektronik sektöründe kullanılan plastiklerden biri değildir?

  A) Polikarbonat              B) Polivinil klorür (PVC)   
  C) Polistiren                D) Bakır tel                

 18. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) Bakır tel"dir. Elektronik endüstrisi, plastik malzemelerin kullanımıyla bilinir, ancak bakır tel, elektriksel iletim için kullanılan bir metal malzemedir ve plastik değildir. Plastikler arasında, polikarbonat, polivinil klorür (PVC) ve polistiren gibi malzemeler, elektronik endüstrisinde sıklıkla kullanılır. 19. Yöresel bitkilerin farklı derişimlerdeki sularının pilin voltajına etkisini araştırmak için hangi bilim dalı kullanılır?

  A) Biyoloji    B) Kimya    C) Fizik    D) Coğrafya

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) Kimya'dır. Bu tür araştırmalar, kimya bilim dalının bir alt dalı olan elektrokimya ile ilgilidir. Elektrokimya, kimyanın elektrik akımının kimyasal etkileri ve kimyasal değişimlerin elektrik akımı yoluyla incelenmesiyle ilgilenir. Bu tür araştırmalar, yöresel bitkilerin suları gibi farklı maddelerin elektrokimyasal özelliklerini belirleyerek, pil voltajına etkilerini ölçmek amacıyla gerçekleştirilebilir. 21. Yöresel bitkilerin suyunun pilin voltajına etkisi hangi faktörlere bağlıdır?

  A) Bitkinin yaşına ve boyutuna
  B) Bitkinin toprağa gömülüp gömülmediğine
  C) Bitkinin türüne ve suyun derişimine
  D) Bitkinin mevsimsel özelliklerine

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. Yöresel bitkilerin suyunun pilin voltajına etkisi, bitkinin türüne ve suyun derişimine bağlıdır. Yüksek oranda mineral içeren suların pil voltajını artırabileceği düşünülmektedir. 23. Yöresel bitkilerin suyunun pilin voltajına etkisi araştırması sırasında dikkat edilmesi gereken bir güvenlik önlemi nedir?

  A) Araştırmayı açık havada yapmak
  B) Bitki özleriyle doğrudan temas etmemek
  C) Yöresel bitkileri yalnızca yetişkinlerin toplamasına izin vermek
  D) Araştırmayı yalnızca laboratuvar ortamında yapmak

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Yöresel bitkilerin suyunun pil voltajına etkisi araştırması yapılırken, bitki özlerinin doğrudan temasından kaçınılmalıdır. Bazı bitkiler cilt yoluyla emilerek zehirlenmeye sebep olabilirler. Bu nedenle, araştırmacıların eldiven, koruyucu gözlük ve diğer uygun koruyucu ekipmanları kullanması gerekmektedir. 25. Elektronik ürünlerin çalışma prensipleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Elektronik ürünler, yalnızca elektrik enerjisiyle çalışır.
  B) Elektronik ürünler, sadece fiziksel güç kullanarak çalışır.
  C) Elektronik ürünler, elektronik bileşenlerin kullanımıyla çalışır.
  D) Elektronik ürünler, sadece mekanik hareket ile çalışır.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Elektronik ürünler, elektronik bileşenlerin kullanımıyla çalışır. Elektronik ürünler, içlerindeki elektronik bileşenlerin kullanımıyla çalışır. Bu bileşenler arasında dirençler, transistörler, diyotlar, kondansatörler ve entegre devreler bulunabilir. Elektronik bileşenler, elektrik akımını kontrol ederek, sinyalleri işleyerek veya depolayarak elektronik ürünlerin fonksiyonlarını gerçekleştirirler. 27. Elektronik ürünlerde kullanılan transistörler hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Transistörler, elektrik akımını kontrol etmek için kullanılır.
  B) Transistörler, sadece radyo frekanslarında kullanılır.
  C) Transistörler, sadece güç amplifikasyonu için kullanılır.
  D) Transistörler, yalnızca dijital bilgisayarlar için kullanılır.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "Transistörler, elektrik akımını kontrol etmek için kullanılır." seçeneğidir. Transistörler, elektronik cihazlarda elektrik akımını kontrol etmek, sinyalleri yükseltmek veya azaltmak, işlemcilerdeki mantıksal işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Ayrıca, transistörler güç amplifikasyonu ve radyo frekansı uygulamalarında da kullanılabilirler. 29. Elektronik ürünlerin çalışma prensiplerine dayanan diğer alanlar hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Elektronik müzik aletleri      B) Robotik                       
  C) Elektronik sağlık cihazları    D) Tarım teknolojisi             

 30. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir yani "Tarım teknolojisi", diğer seçeneklerde olduğu gibi elektronik ürünlerin çalışma prensiplerine dayanan bir alan değildir. Elektronik teknolojilerin birçok alanda kullanımı vardır ve bunlar arasında müzik aletleri, robotik sistemler ve sağlık cihazları gibi alanlar da yer almaktadır. 31. Yöresel bitkilerden pil elde etmek için hangi malzemeler kullanılabilir?

  A) Tuz ve su              B) Tuz ve limon suyu     
  C) Elma suyu ve sirke     D) Limon suyu ve sirke   

 32. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D seçeneğidir, yani limon suyu ve sirke kullanılarak yöresel bitkilerden pil elde edilebilir. Bu yöntem, bitkilerin içerisindeki asitleri kullanarak elektrolitleri sağlar ve pilin çalışmasını sağlar. Limon suyu ve sirke asit içerir ve bu nedenle yöresel bitkilerden elde edilen elektrolit çözeltisi için uygun bir seçenektir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test Detayları

7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test 2 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Bilim Uygulanmaları
  1. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik arasındaki ilişkiyi açıklar
  2. Bilimsel bilginin etik ilkelere bağlı kalarak oluşturulduğunu açıklar.
  3. Bilimsel ve matematiksel modelleme yapar
  4. Bilimsel ve matematiksel modelleme yapar.
  5. Çevresindeki doğa olaylarını bilimsel olarak açıklar.
  6. Disiplinler arası ilişkileri kullanır
  7. Disiplinler arası ilişkileri kullanır. SBU.7.3. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik arasındaki ilişkiyi açıklar.
  8. İletişimi etkili kullanarak bilginin yayılımını sağlar
  9. Sosyobilimsel konularda mantıksal muhakeme yaparak karar verir.

Ayrıca 7.sınıf bilim uygulamaları dersi test soruları; 2.dönem 2.sınav için tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Öğrencilerin insan vücudunun sistemlerini anlamaları ve kas sistemi hakkında temel bilgileri edinmeleri.

"Kemiklerin anatomik yapılarını ve görevlerini açıklamak" olabilir.

Biyomekanik, canlıların hareketleri ve hareket sistemleri ile ilgili olarak fizik, matematik ve mühendislik ilkelerinin uygulanmasını gerektiren bir bilim dalıdır ve birçok alanda kullanılabilmektedir.

Biyomekanik bilimi hakkında temel bir anlayış geliştirerek, canlıların hareket mekanizmaları, kas-iskelet sistemi, sinir sistemi ve dokuları gibi konular hakkında bilgi sahibi olmak.

Çevre koruma konusunda farkındalık oluşturmayı ve öğrencilerin sürdürülebilir bir gelecek için çevre sorunlarına karşı sorumluluk almalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Bilinçli tüketici davranışı kazanımıyla öğrencilerin çevre sorunlarına duyarlı, atıkların azaltılması ve geri dönüşümü gibi konulara hakim olmaları ve bu konularda sorumlu davranışlar sergilemeleri amaçlanmaktadır.

Plastiklerin bozunması, çevresel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir.

Plastik malzemelerin otomotiv sektöründeki kullanım alanlarından örnekler verebilirim.

Plastik malzemelerin farklı sektörlerdeki kullanımlarını bilmeyi test eder.

Yöresel bitkilerin sularının pil voltajına etkisini ölçmek için elektrokimya kullanılır.

Fen bilimleri alanında gözlem yapma ve sonuç çıkarma becerisini ölçmektedir.

Araştırma güvenliği konusunda bir farkındalık oluşturulmasını sağlayarak, öğrencilerin laboratuvar güvenliği hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır.

Farklı teknolojik ürünlerin çalışma prensiplerini ve bileşenlerini anlamak.

Elektronik cihazların temel bileşenleri hakkında temel bilgileri ölçmeyi amaçlar.

Elektronik teknolojilerin çeşitli uygulamalarını anlamalarını ve farklı sektörlerde kullanılabileceğini fark etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Yöresel bitkilerden pil üretimi, çevre dostu bir yöntemdir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına katkıda bulunabilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test sınavı 7.Sınıf kategorisinin Bilim Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 45 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 207 kere doğru, 331 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Bilim Uygulamaları Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Bilim Uygulamaları dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Bilim Uygulamaları Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Bilim Uygulamaları Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş