7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav

7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav sınavı 7.Sınıf kategorisinin Bilim Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. Kaslar vücutta nasıl çalışır?

  A) Kaslar kemiklerle bağlantılıdır ve hareket etmek için birlikte çalışırlar.
  B) Kaslar sadece bağırsaklarda bulunur ve sindirim sistemine yardımcı olurlar.
  C) Kaslar yalnızca solunum sistemine bağlıdır ve nefes almamıza yardımcı olurlar.
  D) Kaslar beyinle bağlantılıdır ve sadece zihinsel faaliyetlerde kullanılırlar.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Kaslar kemiklerle bağlantılıdır ve hareket etmek için birlikte çalışırlar. Kaslar, vücudun hareket etmesini sağlamak için kemiklerle bağlantılı olarak çalışırlar. Kaslar kasılma ve gevşeme süreci ile hareket sağlarlar. Kasların kemiklerle bağlantılı olarak çalışması, vücudun hareket kabiliyetini ve hareketin kontrolünü sağlar. Kaslar aynı zamanda vücut postürünün ve duruşunun düzenlenmesinde de önemli bir role sahiptirler. 3. Kriyobiyoloji nedir ve gelecekte hangi alanlarda kullanılabilir?

  A) İnsan vücudunda bulunan organların çalışma prensiplerini inceleyen bilim dalıdır. Gelecekte hastalık tedavilerinde kullanılabilir.
  B) Canlıların düşük sıcaklıklarda tutulması ile ilgili bilim dalıdır. Gelecekte uzay seyahatleri için kullanılabilir.
  C) Biyolojik materyallerin düşük sıcaklıklarda saklanması ve kullanılması ile ilgili bilim dalıdır. Gelecekte tıp ve gıda sektörlerinde kullanılabilir.
  D) DNA'nın yapısını inceleyen bilim dalıdır. Gelecekte bilgisayar teknolojisinde kullanılabilir.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C" şıkkıdır. Kriyobiyoloji, biyolojik materyallerin düşük sıcaklıklarda saklanması ve kullanılması ile ilgili bir bilim dalıdır. Gelecekte tıp ve gıda sektörlerinde kullanılabilir. Bu bilim dalı, özellikle dondurma teknikleriyle ilgili olarak organ nakli, embriyo saklama ve genetik kaynakların korunması gibi birçok alanda kullanılabileceği düşünülmektedir. 5. Kriyobiyoloji ne tür biyolojik materyallerin saklanması için kullanılabilir?

  A) Sadece kan ve doku örnekleri için kullanılabilir.
  B) Sadece mikroorganizmalar ve virüsler için kullanılabilir.
  C) Her türlü biyolojik materyal, örneğin sperm, yumurta, doku örnekleri gibi farklı materyallerin saklanması için kullanılabilir.
  D) Sadece hayvan ve bitki dokuları için kullanılabilir.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C" dir yani kriyobiyoloji, sperm, yumurta, doku örnekleri gibi farklı biyolojik materyallerin düşük sıcaklıklarda saklanması ve kullanılması ile ilgili bir bilim dalıdır ve tıp ve gıda sektörleri gibi farklı alanlarda kullanılabilir. Kriyobiyoloji, bu materyallerin uzun süreli saklanmasını mümkün kılarak genetik çeşitliliği koruma, hastalık tedavileri ve hatta tarih öncesi canlıların incelenmesi gibi birçok alanda kullanılabilir. 7. Kış uykusuna yatan hayvanlar neden bu duruma girerler?

  A) Zevklerinden dolayı          B) Soğuktan korunmak için      
  C) Yorgun oldukları için        D) Besin sıkıntısı nedeniyle   

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan "Kış uykusuna yatan hayvanlar neden bu duruma girerler?" sorusu, hayvanların soğuktan korunmak için bu duruma girdiğini açıklar. Hayvanlar kış uykusuna yatarak vücut sıcaklıklarını düşürür ve enerji tasarrufu yaparlar. 9. Kış uykusu sırasında hayvanların vücut ısısı ne olur?

  A) Normal seviyelerde kalır    B) Yükselir                   
  C) Düşer                       D) Değişmez                   

 10. Cevap: C Açıklama:

  Kış uykusu sırasında hayvanların vücut ısıları genellikle düşer ve metabolizma hızları yavaşlar. Bu durum, hayvanların enerji tasarrufu yapmasına ve kış şartlarında hayatta kalmalarına yardımcı olur. Ancak bazı hayvanlarda vücut ısıları belirli bir seviyede tutulur. Kış uykusu, hayvanların hayatta kalması için önemli bir adaptasyon özelliği olup, özellikle soğuk bölgelerde yaşayan hayvanlar için hayati önem taşır. 11. Hangi hayvanlar kış uykusu süresince uyumazlar?

  A) Ayılar    B) Sincaplar    C) Yarasalar    D) Tavşanlar

 12. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Tavşanlar. Kış uykusu, birçok hayvan türü için enerji tasarrufu yapmak ve zorlu kış koşullarından korunmak için bir stratejidir. Ancak, tavşanlar kış uykusu süresince uyumazlar. Bunun yerine, yiyecek aramak için her gün hareket ederler. Tavşanların metabolizması da kış aylarında yavaşlayabilir, ancak bu tam anlamıyla bir kış uykusu değildir. 13. Kriyojenik teknolojinin kullanım alanları arasında hangisi bulunmaz?

  A) Gıda endüstrisi       B) Uzay araştırmaları   
  C) Tıp                   D) Tarım                

 14. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D) Tarım olan bu soruda, kriyojenik teknolojinin kullanım alanları arasında yer almadığı sorulmaktadır. Kriyojenik teknoloji, düşük sıcaklıklarda materyallerin saklanması, işlenmesi ve ulaştırılması için kullanılmaktadır. Gıda endüstrisi, tıp ve uzay araştırmaları gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 15. Kriyobiyoloji teknolojisinin kullanıldığı bir diğer alan hangisidir?

  A) İnşaat endüstrisi    B) Çevre koruma        
  C) Sanat                D) Müzik endüstrisi    

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı "B) Çevre koruma" dır. Kriyobiyoloji, çevre koruma alanında kullanılan buz çekirdeği analizleri ve tohum deposu teknikleri gibi pek çok uygulamaya sahiptir. Bunun yanı sıra, buzul bilimi araştırmaları ve tarihi canlıların DNA analizi gibi alanlarda da kullanılmaktadır. 17. Hangisi kriyobiyolojinin gelecekteki kullanım alanlarından biri olabilir?

  A) Araba üretimi               B) Yapay organlar üretimi     
  C) Spor ekipmanları üretimi    D) Giyilebilir teknolojiler   

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneği olan "Yapay organlar üretimi" dir. Kriyobiyoloji, düşük sıcaklıklarda biyolojik materyallerin depolanması ve kullanımı ile ilgili bir bilim dalıdır. Bu teknoloji, organ nakilleri için dondurulmuş organların depolanması ve taşınması, hastalıkların tedavisi için hücrelerin dondurulması ve korunması, gıda endüstrisinde kullanımı gibi birçok alanda kullanılabilmektedir. Kriyobiyolojinin gelecekteki potansiyel kullanım alanları arasında yapay organlar üretimi yer almaktadır. Yapay organlar, canlılardan alınan hücrelerin veya biyomateryallerin kullanılmasıyla oluşturulabilir ve kriyobiyoloji teknikleri kullanılarak depolanabilir. Bu sayede organ nakli bekleyen hastaların sayısının azaltılması, organ nakli ameliyatlarının başarısının artırılması ve uzun süreli organ depolama sorununun çözülmesi gibi faydalar sağlanabilir. 19. Kış uykusuna yatan hayvanlar neden biriktirdikleri yağları kullanırlar?

  A) Vücut ısısını arttırmak için
  B) Vücudun besin ihtiyacını karşılamak için
  C) Vücudu nemli tutmak için
  D) Hücrelerin yenilenmesini sağlamak için

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Kış uykusuna yatan hayvanlar, kış aylarında yiyeceklerin azalması nedeniyle vücutlarında biriktirdikleri yağları kullanarak besin ihtiyaçlarını karşılarlar. Bu sayede vücutlarında enerji kaybı yaşanmadan kışı geçirebilirler. Kış uykusu, hayvanların vücut ısısını düşürmesine ve metabolizma hızını yavaşlatmasına neden olur, böylece enerji tüketimi de azalır. Bu sayede hayvanlar kış aylarında hayatta kalmak için gerekli enerjiyi sağlarlar. 21. Hangi tür hayvanlar kış uykusuna yatarlar?

  A) Sadece kışın beslenen hayvanlar
  B) Sıcak kanlı hayvanlar
  C) Soğuğa dayanıklı hayvanlar
  D) Genellikle kemirgenler gibi küçük hayvanlar

 22. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Genellikle kemirgenler gibi küçük hayvanlar"dır. Kış uykusuna yatan hayvanlar, genellikle kemirgenler gibi küçük hayvanlar olup, metabolizmalarını yavaşlatarak enerji tasarrufu yaparlar. Bazı memeliler, kuşlar, sürüngenler ve amfibiler de kış uykusuna yatabilirler. Bu süreç, soğuğa dayanıklı hayvanlar tarafından gerçekleştirilir. 23. Soğubilim çalışmaları, hangi konuyla ilgili olarak yoğunlaşmaktadır?

  A) Yapay organlar ve dondurulmuş dokuların korunması
  B) İnsanların uzayda yaşaması için gerekli teknolojilerin geliştirilmesi
  C) Canlıların evrim süreçlerinin incelenmesi
  D) Okyanusların derinliklerinde yaşayan canlıların özellikleri

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Yapay organlar ve dondurulmuş dokuların korunması" olarak belirlenmiştir. Soğubilim, düşük sıcaklıklar altında biyolojik materyallerin saklanması, korunması ve kullanımıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. Soğuk hava depoları, dondurulmuş gıda ürünleri ve tıbbi uygulamalar gibi alanlarda kullanılan soğutma teknolojileri, soğubilim çalışmalarının sonuçlarından bazılarıdır. Bu alandaki araştırmalar, yapay organlar, dondurulmuş dokular ve hatta gen bankaları gibi birçok uygulamada kullanılmaktadır. 25. Soğubilim nedir?

  A) Bir bitkinin fotosentez yapabilme yeteneği
  B) Bir organizmanın soğuk havalarda vücut ısısını koruyabilme kabiliyeti
  C) Sıvıların buharlaşması sonucu oluşan soğuma süreci
  D) Bir hayvanın sıcak havalarda vücut ısısını düzenleyebilme kapasitesi

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Soğubilim, yaşayan organizmaların soğuk havalarda vücut ısısını koruyabilme yeteneğidir. Soğuk havalarda hayatta kalmak için vücutlarını uygun şekilde ayarlayan canlılar, soğubilim sayesinde hayatta kalabilirler. 27. Soğubilim çalışmaları neye odaklanır?

  A) Bitkilerin üreme döngüsüne
  B) Organizmaların bağışıklık sistemine
  C) Hayvanların habitatlarına
  D) Organizmaların soğuk havalarda hayatta kalmalarına

 28. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Organizmaların soğuk havalarda hayatta kalmalarına. Soğubilim çalışmaları, soğuk havalarda hayatta kalma yeteneği olan organizmaların, özellikle de buzlu ortamlarda yaşayan mikroorganizmaların, bitkilerin ve hayvanların biyolojik ve fizyolojik mekanizmalarını inceleyen bir bilim dalıdır. Bu çalışmalar, aynı zamanda tıp ve biyoteknoloji gibi farklı alanlarda da kullanılabilmektedir. Soğuk havalarda yaşamın mümkün olmadığı gibi zorlu ortamlarda hayatta kalmayı başaran organizmaların incelenmesi, insanlar için de önemli bir fikir kaynağı olabilir. 29. Soğubilim çalışmalarının önemi nedir?

  A) Organizmaların sağlıklı yaşam sürdürebilmeleri için gerekli
  B) İnsanların daha uzun süre yaşamasına olanak sağlar
  C) İnsanlar ve diğer organizmalar arasında daha fazla bağlantı kurmayı mümkün kılar
  D) Organizmaların adaptasyon kabiliyetlerini artırır

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı (A) seçeneğidir. Maddenin tanecikli yapısı teorisi, katı, sıvı ve gazların farklı şekillerde davranmasının nedeninin, atomların ve moleküllerin bir arada bulunma şekillerindeki farklılıklar olduğunu açıklar. Bu farklılıklar, atomların büyüklükleri, düzenleri ve hareketleri ile ilgilidir. Bu teori, maddenin davranışını ve özelliklerini açıklama konusunda önemli bir rol oynar ve kimya, fizik ve malzeme bilimi gibi alanlarda kullanılır. 31. Plastik maddelerin insan sağlığı açısından riskleri nelerdir?

  A) Plastik maddelerin içindeki kimyasalların insan sağlığına zararlı etkileri olabilir.
  B) Plastik maddeler insan sağlığına hiçbir zarar vermez.
  C) Plastik maddeler sadece belirli bir seviyeden sonra insan sağlığına zararlıdır.
  D) Plastik maddelerin insan sağlığı üzerindeki etkileri henüz tam olarak bilinmemektedir.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Plastik maddelerin insan sağlığına zarar verme riski vardır çünkü içerdikleri kimyasalların bazıları insan vücuduna zararlı olabilir. Özellikle, bazı plastiklerde bulunan Bisfenol A (BPA) ve Ftalatlar gibi kimyasalların hormonal bozukluklara, kansere ve doğum kusurlarına yol açabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, plastik maddelerin kullanımı konusunda dikkatli olmak gerekmektedir. 33. Plastik maddelerin kullanımının azaltılması için neler yapılabilir?

  A) Plastik poşet kullanımının yasaklanması gibi yasal düzenlemeler yapılabilir.
  B) Alternatif ambalaj malzemeleri kullanılabilir.
  C) Plastik maddelerin geri dönüştürülmesi teşvik edilebilir.
  D) Hepsi

 34. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D" seçeneğidir. Plastik maddelerin kullanımının azaltılması için yapılacak önlemler arasında, yasal düzenlemelerle plastik poşet kullanımının yasaklanması, alternatif ambalaj malzemelerinin kullanımı ve plastiklerin geri dönüştürülmesinin teşvik edilmesi gibi çeşitli yöntemler bulunmaktadır. 35. Plastik maddelerin kullanımı hakkında bilinçli tüketici davranışı nasıl olmalıdır?

  A) Plastik maddelerin kullanımını minimuma indirmek önemlidir.
  B) Geri dönüşümü mümkün olan plastik maddelerin geri dönüştürülmesi için çaba gösterilmelidir.
  C) Plastik maddelerin doğru bir şekilde atılması önemlidir.
  D) Hepsi

 36. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D" şıkkıdır, yani plastik maddelerin kullanımı hakkında bilinçli tüketici davranışı olarak hem plastik kullanımını minimuma indirmek, geri dönüşümü mümkün olan plastik maddelerin geri dönüştürülmesi için çaba göstermek, hem de plastik maddelerin doğru bir şekilde atılması önemlidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav Detayları

7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Bilim Uygulanmaları
  1. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik arasındaki ilişkiyi açıklar
  2. Bilimsel bilginin etik ilkelere bağlı kalarak oluşturulduğunu açıklar.
  3. Bilimsel ve matematiksel modelleme yapar
  4. Bilimsel ve matematiksel modelleme yapar.
  5. Çevresindeki doğa olaylarını bilimsel olarak açıklar.
  6. Disiplinler arası ilişkileri kullanır
  7. Disiplinler arası ilişkileri kullanır. SBU.7.3. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik arasındaki ilişkiyi açıklar.
  8. İletişimi etkili kullanarak bilginin yayılımını sağlar
  9. Sosyobilimsel konularda mantıksal muhakeme yaparak karar verir.

Ayrıca 7.sınıf bilim uygulamaları dersi 2.dönem 2.sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Vücudun hareket kabiliyetini ve kontrolünü sağlayan kasların kemiklerle bağlantılı olarak nasıl çalıştığını anlamak.

Kriyobiyolojinin ne olduğunu ve hangi alanlarda kullanılabileceğini anlamaları gerekmektedir.

Hayvanların adaptasyon mekanizmalarını ve çevreleriyle nasıl etkileşime girdiklerini öğrenirler.

Kış uykusu sürecini anlamak ve hayvanların bu süreçte vücut ısılarının ne şekilde değiştiğini bilmek hayvan davranışları ve adaptasyonları konusunda bilgi sahibi olmayı sağlar.

Hayvanların davranışlarına ve özelliklerine dair genel bir bilgi edinmek.

Kriyojenik teknolojinin kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmaları ve farklı endüstrilerdeki uygulamalarını öğrenmeleri beklenir.

kriyobiyolojinin farklı kullanım alanlarını öğrenmelerine yardımcı olur.

Kriyobiyolojinin gelecekteki potansiyel kullanım alanlarını anlamalarını ve kriyobiyolojinin sağlık teknolojilerindeki önemini anlamalarını hedeflemektedir.

Hayvanların çevre şartlarına uyum sağlayarak hayatta kalmaları ve vücutlarını korumaları hakkında bilgi sahibi olmak.

Hayvanların uyku ve dinlenme davranışlarını ve soğuğa karşı adaptasyonlarını öğrenmek.

soğubilimin, biyolojik materyallerin korunması ve kullanımı konularında önemli bir disiplin olduğu anlatılmaktadır.

Soğubilim kavramını ve bu kavramın önemini anlamak hedeflenir.

Soğubilim çalışmaları, soğuk havalarda hayatta kalma yeteneği olan organizmaların biyolojik ve fizyolojik mekanizmalarını inceleyen bir bilim dalıdır.

Maddenin tanecikli yapısı teorisinin önemini anlamalarını sağlamaktır.

Plastiklerin insan sağlığı açısından oluşturabileceği risklerin farkında olmak.

Çevre koruma konusunda farkındalık oluşturmayı ve öğrencilerin sürdürülebilir bir gelecek için çevre sorunlarına karşı sorumluluk almalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Bilinçli tüketici davranışı kazanımıyla öğrencilerin çevre sorunlarına duyarlı, atıkların azaltılması ve geri dönüşümü gibi konulara hakim olmaları ve bu konularda sorumlu davranışlar sergilemeleri amaçlanmaktadır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav sınavı 7.Sınıf kategorisinin Bilim Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 79 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 483 kere doğru, 616 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Bilim Uygulamaları dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Bilim Uygulamaları Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Bilim Uygulamaları Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş