7.sınıf 1.Dönem 2.yazılı Çamkıran ortaokulu

7.sınıf 1.Dönem 2.yazılı Çamkıran ortaokulu sınavı 7.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 7.sınıf 1.Dönem 2.yazılı Çamkıran ortaokulu CEVAPLARI

 1. matematik sorusu

  A) -81    B) -12    C) 12    D) 81

 2. Cevap: D Açıklama:

 3. Yaşları toplamı 45 olan iki kardeşten büyük kardeşin yaşı küçük kardeşin yaşının 5 katından 3 fazla olduğuna göre küçük kardeşin yaşı aşağıdaki denklemlerden hangisi ile bulunabilir?

  A) 5x+3=45                 B) (x+5).3=45
  C) x+5.x+3=45            D) x+5.3=45

 4. Cevap: C Açıklama:

  Büyük kardeşin yaşını "B" ve küçük kardeşin yaşını "K" olarak adlandıralım. Soruda verilen bilgilere göre: 1. B + K = 45 (Yaşları toplamı 45) 2. B = 5K + 3 (Büyük kardeşin yaşı küçük kardeşin yaşının 5 katından 3 fazla) Bu denklemleri kullanarak küçük kardeşin yaşını bulabiliriz. İkinci denklemi kullanarak büyük kardeşin yaşını bulduktan sonra, ilk denklemi kullanarak küçük kardeşin yaşını hesaplayabiliriz. B = 5K + 3 45 = 5K + 3 (Çünkü B + K = 45) 42 = 5K K = 42 / 5 K = 8.4 Büyük kardeşin yaşını bulduktan sonra, küçük kardeşin yaşını hesaplamak için: B = 5K + 3 B = 5 * 8.4 + 3 B = 42 + 3 B = 45 Sonuç olarak, küçük kardeşin yaşı 8.4, büyük kardeşin yaşı ise 45'tir. Bu nedenle, doğru denklem C) x + 5.x + 3 = 45 olacaktır. Verilen bilgilerden yola çıkarak iki denklem oluştururuz ve bu denklemleri çözerek küçük kardeşin yaşını buluruz. 5. 50 soruluk bir sınavda her doğru yanıtın değeri +5 puan her yanlış yanıtın değeri - 3 puandır. Boş bırakılan soruların değeri 0 puandır. Bu sınavda 3 soruyu boş bırakıp 6 soru yanlış yapan biri kaç puan alır?

  A) 250    B) 210    C) 192    D) 187

 6. Cevap: D Açıklama:

  Verilen bilgilere göre, her doğru yanıtın değeri +5 puan, her yanlış yanıtın değeri -3 puan ve boş bırakılan soruların değeri 0 puandır. Sınavda 3 soru boş bırakıp 6 soru yanlış yanıtlanırsa, doğru yanıtladığı soru sayısı 50 - 3 - 6 = 41 olur. Toplam puanı hesaplamak için doğru yanıtladığı soru sayısını kullanabiliriz: Toplam puan = (Doğru yanıtlar * Doğru yanıt puanı) + (Yanlış yanıtlar * Yanlış yanıt puanı) Toplam puan = (41 * 5) + (6 * -3) Toplam puan = 205 - 18 Toplam puan = 187 Cevap D) 187 olacaktır. Her tür yanıtın puan değerini dikkate alarak doğru ve yanlış yanıtların sayısını kullanarak toplam puanı hesaplarız. 7. Aşağıdakilerden hangisi denklem değildir?

  A) 5x+3=8                B) 4x-13=7
  C) 3x+12                  D) 2x+5=13

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: Doğru denklemleri ayırt etmek için verilen seçeneklerin denklemlerini matematiksel olarak incelemeliyiz. Verilen seçeneklerin her birini incelediğimizde: A) 5x + 3 = 8 - Bu bir doğru denklemdir. B) 4x - 13 = 7 - Bu bir doğru denklemdir. C) 3x + 12 - Bu bir denklem değildir çünkü eşitlik sağlama işareti (=) yok. D) 2x + 5 = 13 - Bu bir doğru denklemdir. Bu nedenle doğru cevap C) 3x + 12 olacaktır. 9. Dört basamaklı 3A5B doğal sayısı 5 ve 6 ile tam bölünebiliyor. Buna göre A + B aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) 1        B) 5        C) 9        D) 14

 10. Cevap: A Açıklama:

  u cevap A) 1 olacaktır. Çünkü A + B'nin toplamının 5 ve 6 ile tam bölünebilmesi için A + B'nin toplamının 5 olması gerekmektedir. 1 + 5 toplamı 6'ya bölünebilir, bu nedenle A + B'nin toplamı 5 ve 6 ile tam bölünebilir. 11. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?

  A) 0,24 : 10 = 2,4
  B) 10,05 x 100 = 105
  C) 40,56 : 100 = 0,4056
  D) 3,287 x 1000 = 32870

 12. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) 0.24 / 10 = 0.024 olacaktır. Değerlendirmemi düzeltmek istediğiniz için teşekkür ederim. 0.24'ü 10'a böldüğümüzde sonuç 0.024 olur. Bu nedenle A) seçeneği doğru cevaptır. 13. 8 işçi bir işi 12 günde 6 işçi aynı işi kaç günde bitirir?

  A) 15        B) 16        C) 17        D) 18

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu tür sorunları çözmek için iş, işçi ve zaman arasındaki ters orantıyı kullanabiliriz. İlk durumda 8 işçiyle iş 12 günde tamamlanıyor, yani işçi sayısıyla doğru orantılı ve zamanla ters orantılıdır. İkinci durumda ise 6 işçiyle aynı işi kaç günde tamamlayacağımızı bulmamız gerekiyor. İlk durumdaki işçi sayısı ve zamanı çarpıp, ikinci durumdaki işçi sayısına böldüğümüzde, gerekli gün sayısını bulabiliriz: (8 işçi) * (12 gün) / (6 işçi) = 16 gün Sonuç olarak, 6 işçi aynı işi 16 günde tamamlar. 15. x=8 değeri aşağıdaki denklemlerden hangisini sağlamaz?

  A) x+ 4 = 12                B) 2x + 8 =23
  C) 3x + 1 = 25             D) 4x = 32

 16. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) 2x + 8 = 23 denklemini x=8 değeri sağlamaz. Çünkü bu denkleme x=8 değerini yerine koyduğumuzda sol taraf 2 * 8 + 8 = 16 + 8 = 24 olurken, sağ taraf 23'e eşit değildir. Dolayısıyla denklem sağlanmaz.
 17. mebsinavlari.com matematik sorusu

 18. Cevap: D Açıklama:
 19. matematik sorusu

 20. Cevap: A Açıklama:
 21. üslü sayı sırlama sorusu

 22. Cevap: D Açıklama: 23. Muharrem 300 sayfalık kitabı her gün bir önceki günden 29 sayfa fazla okuyarak 4 günde bitirmiştir. Buna göre Muharrem 2.gün kaç sayfa kitap okumuştur?

  A) 30    B) 33    C) 34    D) 37

 24. Cevap: C 25. İşleminin sonucu kaçtır?

  A) 7/5    B) 5/7    C) 5/6    D) 6/7

 26. Cevap: B


 27. rasyonel sayı toplama işlemi
  İşleminin sonucu kaçtır?

  A) 0    B) 1    C) 2    D) 3

 28. Cevap: A

 29. Hangi sayının yarısının 14 eksiği 26'dır?

  A) 60    B) 70    C) 80    D) 100

 30. Cevap: C


 31. rasyonel sayı sorusu 7.sınıf

 32. Cevap: A

 33. (-7) . (+8) işleminin sonucu kaçtır?

  A) 54    B) 56    C) -54    D) -56

 34. Cevap: D

 35. Kuralının ifadesi 2n+1 şeklinde olan sayı örüntüsü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 1,3,5,7,9…        B) 3,7,11,15,19…
  C) 2,5,8,11,14…    D) 3,5,7,9,11…

 36. Cevap: C

 37. [(-2)3 - (-3)2] : [(-5) - (-22)] işleminin sonucu kaçtır?

  A) 15    B) 16    C) 17    D) 18

 38. Cevap: C

 39. (+4)2 - (-3)4 işleminin sonucu hangisidir?

  A) -65    B) -51    C) -48    D) -30

 40. Cevap: A

 41. sayı doğrusu
  Yukarıda sayı doğrusu üzerinde modellenen işlem aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?

  A) (+5) + (9) = +14        B) (+9) + (-5) = +4
  C) (+5) + (-9) = -4         D) (+5) - (-9) = 14

 42. Cevap: C

 43. [(+15) .(-3)] : (-5) işleminin sonucu kaçtır?

  A) 15    B) 9    C) -9    D) -15

 44. Cevap: B

 45. I. Negatif bir tam sayının çift kuvvetleri alındığında sonuç negatiftir.
  II. Her tam sayının sıfırıncı kuvvet 1 dir.
  III. Her tam sayının 1. kuvveti kendisine eşittir.
  IV. Pozitif bir tam sayının tüm kuvvetleri yine pozitiftir.
  V. 1 sayısının her kuvveti yine 1 dir.
  İfadelerindne kaç tanesi doğrudur?

  A) 5    B) 4    C) 3    D) 2

 46. Cevap: B

 47. Genel terimi (2n - 4) olan sayı örüntüsünün 5. terimi kaçtır?

  A) 10    B) 11    C) 12    D) 13

 48. Cevap: C

 49. Bir sınıftaki erkeklerin sayısı, kızların sayısının 2 katından 1 fazladır. Sınıf mevcudu 31 ise, sınıftaki erkek öğrenci sayısı kaçtır?
 50. Cevap:

  Cevap YokYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.sınıf 1.Dönem 2.yazılı Çamkıran ortaokulu Detayları

7.sınıf 1.Dönem 2.yazılı Çamkıran ortaokulu 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.sınıf 1.Dönem 2.yazılı Çamkıran ortaokulu Testini Çöz tıklayın. 7.sınıf 1.Dönem 2.yazılı Çamkıran ortaokulu yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.sınıf 1.Dönem 2.yazılı Çamkıran ortaokulu sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik


7.sınıf 1.Dönem 2.yazılı Çamkıran ortaokulu Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • CEBİR
  1. . Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur; belirli bir yüzdesi verilen çokluğu bulur
  2. Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağıl olarak nasıl değiştiğini tablo, grafik ve denklem ile ifade eder.
  3. Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar.
  4. Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar
  5. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur.
  6. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer.
  7. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
  8. Denklemlerde eşitliğin korunumu ilkesini anlar.
  9. Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar.
  10. Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi tablo veya denklem olarak ifade eder
  11. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer.
  12. Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.
  13. Gerçek yaşam durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri kurar.
  14. Gerçek yaşam durumlarını ve tabloları inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir.
  15. Gerçek yaşam durumlarını, tabloları veya doğru grafiklerini inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir.
  16. Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.
  17. Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler.
  18. Yüzde ile ilgili problemleri çözer.

Ayrıca Matematik

Matematiksel sorunları anlamak, çözümlemek ve problemleri analitik bir şekilde çözme becerisi kazanmak.

Denklem sistemleri oluşturma ve çözme yeteneği, verilen bilgileri matematiksel denklemlere dönüştürebilme yeteneği.

Puan hesaplama ve farklı yanıt türlerine göre değerlendirme yeteneği.

Doğru denklemleri tanımlama ve denklem olmayan ifadeleri ayırt etme yetisi.

Sayılarla ilgili bölünebilme özelliklerini ve dört basamaklı sayıları inceleyerek sonuçlara varabilme yetisi.

Ondalık kesirleri doğru bir şekilde değerlendirme ve eşitliklerin doğruluğunu kontrol etme yeteneği.

Temel matematiksel işlemleri ve orantıları kullanarak problemleri çözme yeteneği.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.sınıf 1.Dönem 2.yazılı Çamkıran ortaokulu sınavı 7.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

7.sınıf 1.Dönem 2.yazılı Çamkıran ortaokulu Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 7 kere doğru, 11 kere yanlış cevap verilmiş.

7.sınıf 1.Dönem 2.yazılı Çamkıran ortaokulu Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.sınıf 1.Dönem 2.yazılı Çamkıran ortaokulu sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.sınıf 1.Dönem 2.yazılı Çamkıran ortaokulu sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.sınıf 1.Dönem 2.yazılı Çamkıran ortaokulu sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.