2021-2022 7.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


7.Sınıf ait Türkçe dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Türkçe dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Türkçe dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

23 Mayıs 2022  

“Saymak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hesaba katmak, dikkate almak” anlamında kullanılmıştır?

A) Terbiyeli bir çocuktu, büyüklerini hep sayardı.
B) Tahtaya kalktı ve bildiklerini tek tek saydı.
C) Daha önce ödediğimiz taksitleri saymamışlar.
D) Küçük kardeşi birden yüze kadar çok güzel saydı.

23 Mayıs 2022  

Sabah saat 8’e geliyordu. Ahmet henüz mışıl mışıl uyuyordu. Annesi Ahmet’in yanına gelerek alnına sıcak bir öpücük kondurdu. Kalkma vakti gelmişti ve o gün çok güzel olacaktı. Çünkü hep birlikte pikniğe gideceklerdi.
Yukarıdaki paragrafta kaç tane birleşik zamanlı fiil vardır?

A) 3     B) 4     C) 5     D) 6

23 Mayıs 2022  

12 Aralık 1917’de Hatay Reyhanlı’da doğdu. Hatay Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne girdi. Öğrenimini tamamlayamadan Hatay’a döndü. Bir süre ilkokul öğretmenliği ve nahiye müdürlüğü, Tercüme Kalemi’nde reis muavinliği yaptı
Yukarıdaki metin ne tür bir yazıdan alınmış olabilir?

A) Biyografi             B) Gezi yazısı
C) Öykü                   D) Otobiyografi

23 Mayıs 2022  

Tozdan topraktan her yer bombozdu. Güneş göz kamaştırıyordu. Kumkapı’da balıkçı motorları birbirine yaslanmış, kıpırdamıyordu. Balıkçı tablalarında gevşemiş balıklar sıralanmıştı. Yanı başlarında yeşil salata, roka, maydanoz, turp, yeşil soğanlardan yeşil öbekler yer almıştı. Her şey cansız
bir tabloyu andırıyordu.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Açıklama             B) Betimleme
C) Tartışma              D) Karşılaştırma

23 Mayıs 2022  

Kadın öfkeyle sordu ( ) ( ) Bize neden yalan söyledin ( )( ) Çok korktum ( ) dedi çocuk.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) (:) (-) (?) (-) (,)         B) (;) (“) (“) (-) (,)
C) (:) (-) (?) (-) (.)         D) (:) (-) (?) (“) (“)

23 Mayıs 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir?

A) Babasının gözüne girmişti, babası onun her dediğini kabul ediyordu.
B) Ailesi ona çok değer verir, onu el üstünde tutardı.
C) Arkadaşını ikna etmek için bin dereden su getirdi; ama ikna edemedi. D) Küçük çocuğun her dediğini yapıyordu; ama sırtından da ter eksik olmuyordu.

23 Mayıs 2022  

“ Gitmeliyim – gideceğiz– gitse ” fiillerinin kipleri, hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) Dilek – şart, gereklilik, geçmiş zaman
B) Dilek – şart, istek, gereklilik
C) Gereklilik, gelecek zaman, şart
D) Gereklilik, dilek-şart, istek

23 Mayıs 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekleşmemiş niyet anlamı vardır?

A) Her hafta ona mektup gönderiyordum.
B) Ona bir mektup gönderecektim.
C) Bir mektup da ona gönderseydim.
D) Bana hiç mektup göndermemişmiş.

23 Mayıs 2022  

“Perde” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Yeni aldığı yazlık perde, evin havasını değiştirdi.
B) Söylenenleri duyunca gözlerindeki perde kalktı.
C) Penguen, kutupta yaşayan perde ayaklı bir kuştur.
D) Oyunun ikinci perdesinde salondakiler çok sıkıldı.

23 Mayıs 2022  

Fıkrada yazar, günlük olaylarla ilgili kişisel görüş ve düşüncelerini kanıtlama amacı gütmez. Makalede ise yazar görüş ve düşüncesini savunmak, kanıtlamak zorundadır. Bu parçada düşünceyi geliştirmek için daha çok aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A) Betimleme               B) Öyküleme
C) Açıklama                  D) Karşılaştırma

23 Mayıs 2022  

"1940 yılında İstanbul’da doğdum. İlkokulu doğduğum şehirde bitirdim. Babamın mesleği gereği Anadolu’nun birçok yerinde eğitimimi tamamladım. Birçok kültürü tattığım için eserlerimde Anadolu insanını görürsünüz. Yazarlık ve eleştirmen olarak hayatıma devam edip Muğla’da yaşamaktayım."bu parça hangi metin türünden alınmış olabilir?

A) Deneme              B) Biyografi
C) Makale                D) Otobiyografi

23 Mayıs 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

A) Bütün gün konuştuğum için çok susadım.
B) Çok çalıştığımdan sınav kolay geldi.
C) Kıyafet almak için buraya geldik.
D) Sesini duyuramadığı için çok sinirlendi.

23 Mayıs 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler kullanılmamıştır?

A) Öyle yorulmuştum ki oturdum ve bir daha kalkmadım.
B) Uzun hikaye ile kısa bir roman arasında çok fark var.
C) Ne gelen var ne giden…
D) Kitabı okudu sonra bir süre düşündü.

23 Mayıs 2022  

1. etkileşim
2. için çevreleriyle
3. tüm canlılar
4. içindedirler
5. yaşamlarını sürdürebilmek
Yukarıdaki sözcük ve söz öbekleriyle, anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak istenirse, sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A) 3–1–2–4–5             B) 3–5–1–4–2
C) 3–5–2–1–4             D) 1–4–3–5–2

23 Mayıs 2022  

Olanları duyduktan sonra o kadar sinirlenmişti ki; adeta…
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilirse, cümlenin anlamı tamamlanmış ve pekiştirilmiş olur?

A) gözünün içi gülüyordu.
B) burnundan kıl aldırmıyordu.
C) burnundan soluyordu.
D) gözüne girmişti.

23 Mayıs 2022  

”geçen yaz,malatya’dan  ankara’ya geliyordum,kayseri’den geçerken erciyes’i gördüm.” tümcesinde büyük harfle başlaması gereken kaç sözcük vardır?

A) 3       B) 4      C) 5       D) 6

23 Mayıs 2022  

1. Eklendiği ismi yüklem yapar.
2. Eklendiği ismi özne yapar.
3. Eklendiği fiili birleşik zamanlı fiil yapar.
4. Ek fiilin dört çekimi vardır: -idi, -ise, -imiş, -dir.
Yukarıda ek fiil ile ilgili olarak verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık vardır?

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4

23 Mayıs 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “belli etmeden dinlemek” anlamında kullanılan bir deyim vardır?

A) Kulağı tetikte radyo haberlerini bekliyordu.
B) Teyzesinin anlattıklarına kulak kesilmişti.
C) Hem yiyor hem de konuşulanlara kulak kabartıyordu.
D) Babam konuşmaya başlayınca herkes kulak verdi.

23 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden değildir?

A) Olağanüstü konular vardır.
B) Yer ve zaman belirsizdir.
C) Kahramanlar gerçek üstü özelliklere sahip olabilir.
D) İnsan dışı varlıklara yer verilmez.

23 Mayıs 2022  

Aşağıda eşleştirilen kelimelerden hangisi eş anlamlı değildir?

A) Doktor-Muallim          B) Hekim-doktor
C) Okul- Mektep            D) Öğrenci -Talebe