2021-2022 7.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


7.Sınıf ait Türkçe dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Türkçe dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Türkçe dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

28 Mart 2022  

”Usta yazar, bu romanını otuz yaşında kaleme almış.”
Aşağıdakilerin hangisinin fiili, yukarıdaki cümledeki fiille aynı yapıdadır?

A) Doktor, hastaları öğleye kadar bekletmiş.
B) Elbise siparişlerini zamanında yetiştirmişler.
C) Onun kaba davranışlarından herkes rahatsız oldu.
D) Bahçedeki meyve ağaçlarını budatacaktı.

28 Mart 2022  

Modern anlamda ilk gazete Avrupa’da 16. yüzyılın başında çıkarılmıştır. 17. yüzyılda haber gazeteciliği yanında “fikir gazeteciliği” akımı da başlamıştır. Bu gelişme sonucu gazetelerde siyasal, toplumsal ve kültürel konulara değinen yazılara yer verilmiştir. Böylece makale ve fıkra adıyla anılan yazı türleri ortaya çıkmıştır.
Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Gazeteciliğe neden ihtiyaç duyulduğuna
B) Modern anlamda ilk gazetenin nerede çıkarıldığına
C) Fıkra denen yazı türünün nasıl ortaya çıktığına
D) Fikir gazeteciliği akımının ne zaman başladığına

28 Mart 2022  

Bir dönemin efsane romanı “Simyacı” bugün yayınlansaydı o kadar büyük bir ilgiyle karşılanmazdı. Çünkü artık bu türden çok kitap bulunuyor. Her sorunu sevgiyle çözebileceğimizi düşünmemizi sağlayan, kendimizi hayatın akışına bırakmamızı öneren kitapların devri geçiyor. Her şeyi koşulsuz seversek dünyanın güllük gülistanlık bir yer olacağını iddia eden kitaplar artık pek ilgi görmüyor.
Parçaya göre Simyacı adlı romanın ilk yayınlandığında büyük ilgi görmesi aşağıdakilerden hangisine dayandırılmıştır?

A) Bu tür kitapların ilk örneklerinden biri olması
B) Gerçek hayatta yaşanan olayları konu edinmesi
C) Benzer kitapların çıkması için öncü olması
D) Ele aldığı sorunlara çözümler önermesi

28 Mart 2022  

(I) Anadolu’nun bazı yerlerinde bir durum hâlâ varlığını sürdürüyor. (II) Babalar, çocuklarına kendi adlarını veriyorlar. (III) Bunun herhangi bir simgesel değeri falan yokmuş aslında. (IV) Ama ben istemezdim böyle bir şeyi. (V) Bu, bana, bir insanın başka bir insanda sürmesi gibi bir tekdüzelik duygusu veriyor
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, kendisinden önceki cümlede belirtilen düşüncenin nedeni açıklanmıştır?

A) II.    B) III.    C) IV.    D) V.

28 Mart 2022  

En çok beğenilen mutfakların başında gelen Çin mutfağı, bölgelere göre farklılık gösterir. Çinlilerin kendilerine özgü yemek pişirme, hazırlama ve servis yapma yöntemleri vardır. Kızartma ve buharda pişirme en çok kullanılan yöntemlerdir. Yemeklerin en büyük özelliği çabuk pişirilmesidir. Bu yemekler çok yüksek ateşte ve Wok denilen tavalarda pişirilir. Çin yemekleri genellikle lokma büyüklüğündedir. Yemek çabuk pişirildiği için besin değerleri ölmez ve sebzeler gevrek kalır.
Bu parçada, “Çin mutfağı ya da yemekleri”yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Yöresel farklılıklar gösterdiğine
B) Besin değeri yüksek sebzeler kullanıldığına
C) Farklı pişirme yöntemlerinin olduğuna
D) Özgün bir sunumunun olduğuna

28 Mart 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Sende mi benim fikirlerime katılmıyorsun?
B) Liseyi 1994’de bitirmiş ve ODTÜ’ye başlamış.
C) Bu manzarayı seyretmek herkezi mutlu ediyor.
D) Konuştuğumuz hiçbir şeyi ona anlatmamalısın.

28 Mart 2022  

“Bugün okyanusa atılan çöp miktarı, okyanustan çıkarılan balık miktarının üç katına ulaşmıştır.” sözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okyanuslarda yapılan balık avcılığının giderek azaldığı
B) Derin denizlerde yaşayan balık türlerinde azalma görüldüğü
C) Balıkçılıktan eskisi kadar çok kazanç sağlanamadığı
D) Okyanuslardaki kirlenmenin tehlikeli boyutlara vardığı

28 Mart 2022  

Ailenin yanında suçluluğu en fazla etkileyen bir diğer unsur da okuldur. Çocuğun kişiliğinin oluşmasında çok önemli bir faktör olan eğitimin aracı okul, şüphesiz ki suçları azaltmaktadır. Okul bir sosyal kurum olarak gerektiğinde aile ve yakın çevrenin veremediği olumlu etkileşim ortamını hazırlayan bu boşluğu dolduran bir kuruluştur. Okul, bu önemli işlevini gereği gibi yerine getirebildiği ölçüde başarılı olur.
Parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Okul, çocuk suçlarının azalmasında bir etkendir.
B) Çocuğun kişiliğinin oluşmasında okulun faktörü çoktur.
C) Ailenin olumsuz tutumlarını düzeltmek okulun görevleri arasındadır.
D) Çocuk, yakın çevresinden alamadığı etkileşimi okuldan alır.

28 Mart 2022  

Oyun ve oyuncak…Bunlarla başım o kadar hoş değildi.Oyun oynamam için babamın beni zorladığını hala hatırlarım.Fakat kitaplarla zaman geçirmem için yönlendirilmeye ihtiyacım yoktu. Babam da benim kitaplara zarar vermediğimi anlayınca kendi kitaplarını bana verme cesaretini göstermişti.”
Yukarıdaki metin hangi tür yazıdan alınmıştır ?

A) Hikaye    B) Deneme    C) Makale    D) Anı

28 Mart 2022  

Cemil: Sanata değer vermeyen bir toplum düşünülemez.
Salih: Sinemaya da bu yüzden diğer sanatlar kadar önem vermeliyiz.
Kadir: Kültür miraslarına sahip çıkmak gerekir.
Ömer: Kültür ve sanat bir ulusun düşünce yapısını ve gelişmişlik düzeyini yansıtır.
Hangisinin söylediği cümle bir paragrafın giriş cümlesi olmaya uygun değildir?

A) Cemil    B) Salih    C) Kadir    D) Ömer

28 Mart 2022  

“Hiç kimse “Ben her şeyi bilirim.”dememelidir. Bir kimsenin her konuyu tam olarak bilmesi imkânsızdır. Bilmediğimiz, aklımızın ermediği şeyleri, tecrübeli kişilerle, bilen kişilere sormalıyız. Böylece yanlış yapmaktan kurtuluruz.”
Bu parça aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklamasıdır?

A) Akıl akıldan üstündür.
B) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
C) Akıl yaşta değil, baştadır.
D) Akıl kişiye sermayedir.

28 Mart 2022  

Deyimler anlatıma çekicilik kazandırmak, bir durumu etkili ve özgün bir biçimde anlatmak için, atasözleri ise ders vermek veya yol göstermek amacıyla kullanılır
Buna göre aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?

A) Dilinde tüy bitmek
B) Kapısını aşındırmak
C) Demir tavında dövülür.
D) Hop oturup hop kalkmak

28 Mart 2022  

Bir sinema filmi tekrar tekrar yayınlandıkça aynı kalır, ama tiyatro oyunu tekrar tekrar oynandıkça daha da güzelleşir. Tiyatro oyuncusu her oyunda bir önceki yanlışını düzeltme imkanına sahiptir. Sinema filminde ise böyle bir durum söz konusu değildir. Tiyatroda oyuncu yaptığı hatayı bir doğaçlamayla kapatabilir. Hatta yaptığı bu doğaçlama oyuna güzellik katabilir.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Örneklendirme      B) Açıklama
C) Öyküleme               D) Karşılaştırma

28 Mart 2022  

”Yabani hayvanları çok sever ve yakından tanırım. Çocukluğum dağlık bir yörede geçti. Orada biz çocuklara oyuncak yerine, ayı yavrusu, kokarca, tilki, tavşan ya da sincap getirilirdi…”
Parçadaki düşüncenin akışına göre son cümle aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Oyuncak zevkini pek tadamadık.
B) Onlarla zevkle oynayıp eğlenirdik.
C) Pahalı oyuncaklar ile oynayamadık.
D) Büyük kentlerin özlemiyle yanıp tutuşurduk.

28 Mart 2022  

Bu cümlelerle bir paragraf oluşturulursa hangisi son cümle olur?

A) Güneş tarlada çalışan köylülerin üzerine doğuyordu.
B) Bu nedenle köylüler tarlalarının yolunu çoktan tutmuştu.
C) Kışın rahat etmek için yazın çalışmak gerekiyordu.
D) Horozun ötüşü, güneşin doğuşunun yaklaştığını haber veriyordu.

28 Mart 2022  

En çok sorulan sorulardandır. “Güzel yazmak istiyorum, nasıl yazayım?” Hayır, bu yanlış bir soru. Doğrusu ”Güzel yazmak istiyorum, ne kadar okuyayım?” olmalıdır.
Bu sözlerle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?

A) Güzel yazmak için çok çalışmalıdır.
B) Güzel yazmak için okumak gerekir.
C) İyi bir yazı yazmak yöntem bilmeye bağlıdır.
D) Başarılı bir yazar güzel fikirler üretir.

28 Mart 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?

A) İşleri rast gitmediğinden geri döndü
B) Konukları olduğu için bize katılamayacak.
C) Bu çiçekleri senin için topladım.
D) Yollar bozuk olduğundan yavaş ilerledik.

28 Mart 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisi pişmanlık bildirmemektedir?

A) Keşke ben de sizinle gelseydim.  
B) Keşke o kırmızı kazağı alsaydım.  
C) Keşke arkadaşımın kalbini kırmasaydım.
D) Keşke bir kardeşim olsaydı.

28 Mart 2022  

Hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) O kadar duygulandım ki kendimi zor tuttum.
B) Evlerinde ki sorunu işe de yansıtıyor.
C) Onların evleri bizimki kadar sıcak olmuyor.
D) Yazısı babasınınki gibi olanaklı.

28 Mart 2022  

Cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Sen de mi benim fikirlerime katılmıyorsun?
B) Konuştuğumuz hiç bir şeyi ona anlatmamalısın.
C) Bu manzarayı seyretmek beni mutlu ediyor.
D) Liseyi 1994’te bitirmiş ve üniversiteye başlamış.