2021-2022 7.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


7.Sınıf ait Türkçe dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Türkçe dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Türkçe dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

01 Kasım 2021  

Cahillik üç türlüdür( ) Hiçbir şey bilmemek( ) gerekeni bilmemek ve bir sürü gereksiz şeyi bilmek( )
Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (.) (,) (.)                  B) (:) (,) (…)  
C) (:) (;) (.)                  D) (:) (,) (.)

01 Kasım 2021  

“Şimdi bir heykeltıraş düşününüz. Gevşek ve çürük bir zemin üzerine güzel, mükemmel bir heykel yapmaktadır. Bu heykeli bir an için herkes beğenebilir. Fakat zemin çürük olduğundan bu heykel yaşayamaz. Harçlarla ne kadar kuvvetli destek yapılırsa yapılsın, yıkılır. Çünkü zemin gevşektir.”
Bu parçada vurgulanan ana düşünce hangisidir?

A) Önemli eserlerde kaliteli malzeme kullanmak gerekir.
B) Önemli işler bazı zararları göze almayı gerektirir.
C) Bir eserin kalıcılığı mükemmel olmasına bağlıdır.
D) Her iş sağlam bir temele dayanmalıdır.

01 Kasım 2021  

Aşağıdaki deyimlerden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) Annesi okula gelince yaramazın foyası ortaya çıktı.
B) Derya öyle güzel konuşuyordu ki sanki ağzından bal damlıyordu.
C) Çok korkunca ağzı kulaklarına vardı.
D) Meşgul olduğu için hepimizi başından savdı.

01 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur?

A) Ağaç yaş iken eğilir.
B) Ödevlerini zamanında yapmalısın.
C) Dersi dikkatli dinlememiş.
D) Babası sağlık ocağında doktormuş.

01 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil anlamına göre diğerlerinden farlıdır?

A) Elmalar bu sene geç kızardı.
B) Çocuklar vatan sevgisiyle büyümelidir.
C) Çektiği acılar yüzünden saçı ağarmıştı.
D) Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenen Fener Alayı’na katıldı.

01 Kasım 2021  

‘ Ege kıyılarını dolaştık.’
Yukarıda Öykü’nün kurduğu cümle için hangisi söylenemez?

A) Çekimli eylem yoktur.      B) İş bildiren eylemdir.
C) Kişisi I. Çoğul kişidir.         D) Eylemin kökü dolaş- ‘tır.

01 Kasım 2021  

‘ Kardeşim artık ağlamıyordu. Evimizdeki vazoları kırmıyordu. Sizin anlayacağınız büyümüştü artık.’
Selen’in kurduğu cümlelerde geçen eylemlerin anlamlarına göre doğru dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kılış- oluş- durum    B) Durum - kılış – oluş
C) Kılış- durum- oluş    D) Durum- durum- oluş

01 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi “Tek taşla duvar olmaz.” atasözüyle anlamca aynı doğrultudadır?

A) Bir elin nesi var ,iki elin sesi var.
B) Üzüm üzüme baka baka kararır.
C) Su testisi su yolunda kırılır
D) Dost kara günde belli olur.

01 Kasım 2021  

Koyun-Kuzu arasındaki anlam ilişkisine benzer bir ilişki aşağıdaki seçeneklerden hangisinde vardır?

A) Kedi – Köpek            B) Kuş – Yuva
C) Arslan - Orman        D) At - Tay

01 Kasım 2021  

(1)Kitap değişime ve gelişime tanıklık eder. (2)Kitap özgürlüğün simgesidir. (3)Kitap zamanı, mekanı yeniden yaratır. (4) Kitap, hem hafızamız hem bu günümüz hem de yarınımızdır.
Mine’nin yukarıdaki düşüncelerinden hangileri tanımlama cümlesidir?

A) 1-- 2    B) 2 - 4    C) 3 - 4    D) 1 - 3

25 Ekim 2021  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapılan eylemi söyleyen kişi görmüştür?

A) Masalar ve sandalyeler mutfağa taşınmış.
B) Mutfaktaki kapları bir bir temizleyip tekrar dizmiş.
C) Raflardaki eskimiş örtüleri çöpe attı.
D) İki saat sonra ancak dinlenebilmiş

25 Ekim 2021  

I. Dağa tırmanan ekibin başı, genç bir doktordu.
II. Annem, komşumuzdan sadece üç baş soğan istedi.
III. Bu genç yaşta, başında siyah saç kalmamıştı.
IV. Her işin başının sağlık olduğunu düşünerek hareket etmeliyiz.
Baş” sözcüğü numaralandırılmış cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A) 1        B) 2        C) 3        D) 4

25 Ekim 2021  

Aşağıdaki cümlelerdeki fiillerden hangisinin kipi diğerlerinden farklıdır?

A) Köylüler yaz gelince sürekli tarlada çalışırlar.
B) Aldık babamın gurbetten gönderdiği hediyeleri.
C) Hep birlikte pikniğe gidelim.
D) Evde yüksek sesle müzik dinlemeyi seviyorum.

25 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisinde "yol" kelimesi deyim içinde kullanılmamıştır?

A) Bir yolunu bulup onu görmeye gittim.
B) Bir gün güzel bir köye yolum düştü.
C) Onu ancak siz yola getirebilirsiniz.
D) Yolda etrafa atılmış çöpler vardı.

25 Ekim 2021  

Her gün daha başka açıyor çiçek
Gökyüzü daha mavi gittikçe
Güneş daha rengarenk.
Aşağıdakilerden hangisi bu şiirde anlatılan duyguyu ifade eder?

A) İçim dışıma çıktı.        B) İçim içime sığmıyor.
C) İçim cız etti.                D) İçim içimi yiyor.

25 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A) Bu yaptıklarına gülmek değil ağlamak gerek.
B) Sınavda üç yanlış bir doğruyu götürür.
C) Köye gelmişken eşi dostu ziyaret edelim.
D) Bir şeyi yapmak zor, yıkmak kolaydır.

25 Ekim 2021  

Alain; “Kızmak bir hastalıktır.” demekle ne kadar haklıdır. Üstelik bulaşıcı, önü alınmaz bir illettir kız­mak; bilerek kötülük yapmaktan bile beterdir. Etra­fınıza şöyle bir bakıverin; olur olmaz şeylere sinir­lenmeyen kaç kişi görürsünüz? Kızmak, şüphecilik, korku, saldırganlık... Gıcıkla gelen bir öksürük gibi­dir; başladı mı bitmek bilmez, boyuna yerleşir.
Parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisin­den yararlanamamıştır?

A) Tanık göstermeden        B) Sayısal verilerden
C) Örneklemeden               D) Benzetmeden

25 Ekim 2021  

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde "durum anlamı veren fiil yoktur?

A) Tatlı sözleriyle hepimizin kalbini kazandı.
B) Çocuklar arka bahçede oynuyorlar.
C) Çalışmasına ara verip dışarı çıktı.
D) Yarın parkta

25 Ekim 2021  

Cahillik üç türlüdür( ) Hiçbir şey bilmemek( ) gerekeni bilmemek ve bir sürü gereksiz şeyi bilmek( )
Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (.) (,) (.)              B) (:) (,) (…)  
C) (:) (;) (.)              D) (:) (,) (.)

25 Ekim 2021  

Kitaplarımın sayısını kaça çıkarabilirim, bilmiyorum. Sağlığımı hesaba katmayacak olursam bu, biraz da okurlarıma bağlı. Şimdilerde okuyucular kitaplarıma istek duyuyorlar; ama bir gün “Ey yazar artık yeter!” derlerse ben ne yaparım?
Yukarıdaki parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun düşmez?

A) Doğrusu bunu düşünmek bile istemem.
B) Okurlarımın ilgisizliği beni üzer.
C) Bugüne kadar yazdıklarım yeter mi? diye düşünürüm.
D) Onların fikrine aldırmam, yoluma devam ederim.