2021-2022 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


7.Sınıf ait Sosyal Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Sosyal Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

23 Mayıs 2022  

Eski Türk devletlerinde devlet boylarının yılın belirli zamanlarında bir araya gelerek devlet sorunlarının konuşulup çözüme bağlandığı meclis kuruluna ne denir?

A) Loca    B) Meclis    C) Kurultay    D) Divan

23 Mayıs 2022  

Matbaa ile birlikte Avrupa'da; bilim, sanat, edebiyat gibi alanlarda yaşanan gelişmelere ne denir?

A) Reform                      B) Rönesans
C) Fransız devrimi        D) Sanayi inklabı

23 Mayıs 2022  

I. Din adamalarına olan güven azalmıştır.
II. Eğitim kilisenin elinden alınmıştır.
III. Kilise topraklarına el konulmuştur.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri reform sonuçları arasındadır?

A) I ve II    B) II ve III    C) I, II ve III    D) I ve III

23 Mayıs 2022  

Osmanlı devletinin himayesi altında bulunan ve Coğrafi keşiflerden önce en çok kullanılan ticaret yolları hangisidir?

A) Baharat ve İpek yolu
B) Süveyş ve İpek yolu
C) Baharat ve Süveyş yolu
D) Akdeniz ticaret ve İpek yolu

23 Mayıs 2022  

İnsanların bir ülkeden başka ülkeye göç etmesine dış göç denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, dış göçlere bir örnektir?

A) Yozgat’da oturan Ayşe’nin üniversiteyi kazanması ile İstanbul’a gitmesi
B) Bingöl’de yaşayan Ahmet Bey’in çalışma amacıyla Belçika’ya gitmesi
C) Gaziantep’te yaşayan Ayşe Teyze’nin pamuk topla­mak için Adana’ya gitmesi
D) Ankara’da yaşayan Ali Bey’in yazın bir aylığına Avrupa turuna çıkması

23 Mayıs 2022  

I. Bu savaşla Bizans’ın Anadolu’daki üstünlüğü sona ermiştir.
II. Bu savaşın sonunda Türkler Anadolu’ya kesin olarak yerleşmişlerdir.
Yukarıdaki konuşmaların hangi savaşla ilgilidir?

A) Miryekefalon Savaşı       B) Malazgirt Savaşı
C) Kösedağ Savaşı               D) Ankara Savaşı

23 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketleri ile ortaya çıkan durumlardan biri değildir?

A) Kiliseye güven arttı
B) Özgür araştırmalar ve eleştiriler başladı
C) Yeni eserler yayınlanmaya başlandı
D) Gözlem ve deneye dayalı bilgilere ulaşılmaya başlandı.

23 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde tarımı destekleyen kuruluşlar arasında gösterilemez?

A) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
B) Ziraat Bankası
C) Toprak Mahsulleri Ofisi
D) Sağlık Bakanlığı

23 Mayıs 2022  

1869 yılında Akdeniz limanlarının eski önemini kazanması aşağıdaki gelişmelerin hangisi ile gerçeklemiştir?

A) Suveyş kanalının açılması
B) Panama kanalının açılması
C) Coğrafi Keşifler
D) Kral Yolunun açılması

23 Mayıs 2022  

Türkiye Cumhuriyeti’nin değiştirilemez nitelikleri anayasamızda belirtilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi anayasada yer alan devletin değiştirilemez nitelikleri arasında gösterilemez?

A) Seçmen yaşının 18 olarak değiştirilmesi
B) Yönetim şeklinin cumhuriyet olması
C) Başkentin Ankara olarak belirlenmesi
D) Milli Marşı’nın İstiklal Marşı olması

23 Mayıs 2022  

1.Dünya savaşının başlamasına sebep olan gerçek nedenler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Rönesans ve Reform hareketlerinin etkileri
B) ABD’nin bağımsızlığını ilan etmesi
C) Fransız İhtilalı ve Sanayi İnkılâbı
D) İpek ve Baharat yolunun önemini kaybetmesi

23 Mayıs 2022  

Bir yerin’ iç kısmı’ anlamına da gelir. Gayrimüslimlerin zeki ve gösterişli olan çocukları devşirme sistemi ile seçilirlerdi. Seçilen öğrenciler Özel bir eğitimden geçirilir ve ilerde Devlet‘de önemli görevlere getirilirlerdi.Bu okullara ……?…………….. denirdi
Yukarıda ? gelen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) medrese   B) müderris   C) enderun   D) ahilik

23 Mayıs 2022  

Milli egemenliğin millete ait olduğu rejim, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Monarşi                   B) Meşrutiyet
C) Demokrasi              D) Oligarşi

23 Mayıs 2022  

Türk Milleti kendini yönetecek kişileri yine kendisi seçerek iş başına getirir. Bunun için belli dönemlerde yerel ve genel seçimler yapılmaktadır. Seçimlerde oy kullanarak yurttaşlık görevini yerine getiren halk yönetimde söz sahibi olur.
Yukarıdaki paragrafta cumhuriyetimizin hangi niteliği vurgulanmıştır?

A) Laik Devlet                   B) Sosyal Devlet
C) Demokratik Devlet     D) Hukuk Devleti

23 Mayıs 2022  

Müslüman çiftçilerden alınan onda bir oranındaki toprak vergisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haraç     B) Cizye     C) Ganimet     D) Öşür

23 Mayıs 2022  

Fetih yoluyla alınan ve devlet malı olarak kabul edilen toprak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mülk arazi                 B) Ganimet
C) Cizye                          D) Miri arazi

23 Mayıs 2022  

Yenilikçi ilk padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A) IV. Murat              B) II. Mahmut
C) Abdülmecit          D) Genç Osman

23 Mayıs 2022  

I. Dünya Savaşı başladığı sıralarda Almanya Devleti, aşağıdaki devletlerden hangisinin yanında yer almıştır?

A) Rusya              B) İngiltere
C) Fransa             D) Avusturya – Macaristan

23 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde monarşik yönetimin uygulandığının kanıtıdır?

A) Hükümet meclise karşı sorumludur.
B) Hükümdar halka karşı sorumludur.
C) Yasama, yürütme ve yargı padişaha aittir.
D) Devlet yönetiminde din kuralları geçerlidir.

23 Mayıs 2022  

Din ve ırk farkını gözetmeksizin açılan vakıflar, bütün insanlığa hizmet amacıyla kurulmuşlardır.
Buna göre vakıflarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Vakıflar ihtiyaç sahiplerine yardım etmektedir.
B) Vakıflar, ülkede siyasi çalışmalar yapmaktadır.
C) Vakıflar gelirlerini yabancı ülkelerden sağlamaktadır.
D) Vakıflar daha çok yabancılara hizmet etmektedir.