2021-2022 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


7.Sınıf ait Sosyal Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Sosyal Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

13 Kasım 2021  


sosyal bilgiler sorusu meb sınavları
Verilen şekilde aşağıdakilerden hangisini belirtmektedir?

A) Aileye hitap eden içerik
B) Sadece anne ve babaya hitap eden içerik
C) Yaşı 18'den fazla olanlara hitap eden içerik
D) Uygunsuz içerik

13 Kasım 2021  

Osmanlı Devletinin Rumeli'den aldığı ilk toprak parçası hangisidir?

A) Çimpe kalesi            B) Balkanlar
C) Yunan adaları          D) Edirne kalesi

13 Kasım 2021  

I.Kosova savaşında şehit düşen padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Bey                    B) I. Murat
C) II. Murat                        D) I. Mehmet

13 Kasım 2021  

I. Minber
II. İrade-i Milliye
III. Hakimiyet-i Milliye
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Atatürk tarafından çıkarılmıştır?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II   D) I, II ve III

13 Kasım 2021  

İletişimde sen dili ve ben dili olmak üzere iki çeşit vardır.
Aşağıdakilerden hangisi sen diline örnektir?

A) Böyle yapınca ben çok üzülüyorum.
B) Ödevlerini tamamlamaman beni çok üzdü.
C) Sınavlara çalışmadığın için başarısız oluyorsun.
D) Annenin sözünü dinlememen beni çok üzüyor.

13 Kasım 2021  

Bölgelerimiz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Güneydoğu Anadolu bölgesi diğer bölgelere göre en gelişmiş bölgedir.
B) En fazla göçü Doğu Anadolu bölgesi vermektedir.
C) Marmara Bölgesi sanayinin gelişmiş olduğu bölgedir.
D) İç Anadolu bölgesi daha çok tarım ve hayvancılık ile uğraşmaktadır.

13 Kasım 2021  

Seyahat hakkıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Kişiler seyahat hakkına sahiptir.
B) Seyahat hakkı bazı durumlarda kısıtlanabilir.
C) Bir suçtan dolayı mahkum olan kişiler seyahat hakkını kullanabilirler.
D) Seyahat hakkı devlet tarafından korunur.

13 Kasım 2021  

Bir bölgede yerleşimi ve nüfusu etkileyen bir çok etmen bulunmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi nüfusu olumlu veya olumsuz yönde etkilemez?

A) Yörenin iklimi            B) Geçim kaynağı
C) Yeraltı kaynakları      D) Yerel saat farkı

13 Kasım 2021  

Aşağıda verilenlerden hangisi iletişimi olumsuz etkiler?

A) Konuşmayı el hareketleri ile desteklemek.
B) Mimikleri kullanmak
C) Kelimeleri kısaltarak kullanmak.
D) Göz teması kullanmak ve geri bildirim almak.

13 Kasım 2021  

I. Karşıdaki kişi ile göz teması kurmak
II. Konuşan kişinin lafını kesmemek
III. Kelimeleri doğru ve düzgün bir biçimde kullanmak
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri iletişimi olumlu etkiler?

A) I, II ve III    B) I ve II    C) I ve III    D) II ve III

13 Kasım 2021  

Aşağıda verilen illerden hangisinin nüfusu diğerlerine göre en azdır?

A) Ağrı   B) Gümüşhane   C) Konya   D) Kayseri

13 Kasım 2021  

Atatürk Kurtuluş savaşı sırasında haberleşmeyi sağlayabilmek için hangi ajans veya gazeteyi kurmamıştır?

A) Hakimiyet-i Milliye            B) Milliyet
C) Anadolu Ajansı                  D) İrade-i Milliye

13 Kasım 2021  

Ülkemizde ilk nüfus sayımı hangi yılda yapılmıştır?

A) 1990    B) 1945    C) 1927    D) 2007

13 Kasım 2021  

Hacivat: Aman kel Karagöz, bu ne surat! Sanki sirke satıyor.
Karagöz: Sizin köyde önce selam vermek yok mu?
Hacivat: Bizim köyde kelem (lahana) yetişmez.
Karagöz: Kalbimi kırıyorsun.
Hacivat: Kap mı yıkıyorsun? Yani sana yemek ısmarlasam bulaşıkları mı yıkayacaksın? Ha ha ha…
Karagöz: Burası imarethane mi?
Hacivat: Sen beni dinlemiyorsun.
Karagöz: Sende beni anlamıyorsun.
Aşağıdakilerden hangisi, Hacivat ile karagözün arasındaki iletişimin kopmasına neden olan iletişim engellerinden biri değildir?

A) Ad takma                 B) Yanlış anlama
C) Alay etme                D) Öğüt verme

13 Kasım 2021  

Osmanlı Devletinde ilk nüfus sayımı, II. Mahmut döneminde 1831 yılında yapılmıştır.
Bu nüfus sayımı, aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yönelik yapılmıştır?

A) Nüfus artış hızını
B) Kırsal kesimde yaşayan nüfusu
C) Nüfusun cinsiyet durumunu
D) Vergi ve asker yükümlülüklerini

13 Kasım 2021  

Bir bölgede nüfus yoğunluğunun az olması birçok nedene bağlıdır. Ege bölgesinde nüfus yoğunluğu en az olan yerlerden biri de engebeli (dağlık) olan Menteşe yöresidir. Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen yerde nüfusun az olması Menteşe yöresi ile aynı nedene bağlanamaz?

A) Tuz gölü ve çevresi        B) Yıldız dağları bölümü
C) Karacadağ ve çevresi    D) Hakkari yöresi

13 Kasım 2021  

I.İrade-i Milliye Gazetesi
II.Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
III.Anadolu Ajansı
Atatürk’ü yukarıdaki kurumların açılmasına öncülük etmeye yönelten nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) İşgallerin haksız olduğunu tüm Dünya ya duyurmak
B) Basın yayın kuruluşlarını denetim altına almak
C) Milli Mücadele hakkında halkı doğru bilgilendirmek
D) İşgalci güçlerin yanlış haberlerini etkisiz kılmak

13 Kasım 2021  

Ailesi İstanbul'da olan Serhan İzmir'de üniversitede
okumaktadır. Okullar kapanmadan bir hafta önce annesini telefonla arayarak arkadaşlarıyla Marmaris'e tatile gitmek için izin istemiştir. Şimdi arkadaşlarıyla tatilde olan Serhan haftaya İstanbul'a dönecektir.
Yukarıda paragrafta Serhan’ın hangi hak ve özgürlüklerinden bahsedilmemiştir?

A) Eğitim ve öğrenim hakkı    B) Seyahat özgürlüğü
C) Haberleşme özgürlüğü      D) Bilim özgürlüğü

13 Kasım 2021  

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanda anket ve sayımlar yaparak sonuçlarını değerlendirmek, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

A) Devlet planlama Teşkilatı
B) Türkiye İstatistik Kurumu
C) Nüfus idaresi genel Müdürlüğü
D) Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

13 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?

A) Anadolu Ajansını kurması
B) İrade-i milliye gazetesini kurması
C) Hâkimiyet-i milliye gazetesini kurması
D) Cumhuriyet gazetesini kurması